Xu Hướng 10/2022 ❤️ Xem Dự Báo Thời Tiết Tại Lào Cai Mới Nhất ❣️ Top View | Getset.edu.vn

Xu Hướng 10/2022 # Xem Dự Báo Thời Tiết Tại Lào Cai Mới Nhất # Top View

Xem 1,089

Cập nhật thông tin chi tiết Xem Dự Báo Thời Tiết Tại Lào Cai mới nhất ngày 03/10/2022 trên website Getset.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Xem Dự Báo Thời Tiết Tại Lào Cai để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 1,089 lượt xem.

Ảnh mây vệ tinh và đường đi của bão

Thời tiết Hà Nội

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay

Cập nhật lúc 23:46 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/10 Trời âm u 27°C 78% 1.152 km/giờ
03:00 - 03/10 Mưa nhẹ 29°C 70% 9.108 km/giờ
06:00 - 03/10 Mưa nhẹ 27°C 89% 12.492 km/giờ
09:00 - 03/10 Mưa nhiều 26°C 83% 20.628 km/giờ
12:00 - 03/10 Ít mưa 26°C 83% 15.336 km/giờ
15:00 - 03/10 Mưa nhẹ 26°C 83% 12.528 km/giờ
18:00 - 03/10 Mưa nhẹ 25°C 87% 11.772 km/giờ
21:00 - 03/10 Mưa nhẹ 24°C 92% 11.628 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 00:00 ngày 03/10, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 1.152 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 03:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 9.108 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 06:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 12.492 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 09:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 20.628 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 12:00 ngày 03/10, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 15.336 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 15:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 12.528 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 18:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 11.772 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 21:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 11.628 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai

Cập nhật lúc 23:46 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 90% 0.62 km/giờ
04:00 - 04/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 91% 1.5 km/giờ
07:00 - 04/10 Bầu trời quang đãng 25°C / 26°C 89% 1.82 km/giờ
10:00 - 04/10 Mây rải rác 29°C / 33°C 70% 2.06 km/giờ
13:00 - 04/10 Mưa nhẹ 32°C / 35°C 57% 1.47 km/giờ
16:00 - 04/10 Mưa nhẹ 31°C / 35°C 62% 2.45 km/giờ
19:00 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 84% 2.88 km/giờ
22:00 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 88% 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 01:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 0.62 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 04:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 07:00 ngày 04/10, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 10:00 ngày 04/10, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 13:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 35°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 16:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 19:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 22:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.87 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nội 30 ngày tới

Cập nhật lúc 23:46 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 28°C 88% 1.8 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 79% 1.8 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 74% 1.99 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 82% 1.87 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 74% 2.6 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 23°C / 25°C 78% 2.9 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 22°C / 24°C 86% 3.16 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 92% 3.79 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 90% 3.79 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 82% 2.21 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 68% 1.89 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 67% 2.33 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây thưa 23°C / 30°C 66% 2.26 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 83% 1.73 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 79% 2.16 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 71% 1.74 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 69% 2.3 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 63% 2.46 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 62% 2.39 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây thưa 24°C / 32°C 55% 2.4 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 60% 2.23 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây cụm 24°C / 30°C 60% 2.78 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây rải rác 23°C / 29°C 58% 3.04 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây rải rác 22°C / 28°C 53% 3.74 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mây cụm 21°C / 27°C 50% 4.1 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 20°C / 25°C 52% 3.44 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 18°C / 20°C 87% 3.75 km/giờ
Chủ Nhật - 30/10 Mưa nhẹ 18°C / 20°C 93% 3.63 km/giờ
Thứ 2 - 31/10 Mưa nhẹ 19°C / 20°C 91% 3.88 km/giờ
Thứ 3 - 01/11 Mây cụm 19°C / 24°C 63% 3.52 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.79 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.79 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 3.74 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 4.1 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 3.44 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 20°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.75 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 30/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 20°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 3.63 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 31/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 20°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.88 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 01/11 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 24°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.52 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ba Vì Huyện Chương Mỹ Huyện Đan Phượng Huyện Đông Anh Huyện Gia Lâm Huyện Hoài Đức Huyện Mê Linh Huyện Mỹ Đức Huyện Phú Xuyên Huyện Phúc Thọ Huyện Quốc Oai Huyện Sóc Sơn Huyện Thạch Thất Huyện Thanh Oai Huyện Thanh Trì Huyện Thường Tín Huyện Ứng Hòa Quận Ba Đình Quận Bắc Từ Liêm Quận Cầu Giấy Quận Đống Đa Quận Hà Đông Quận Hai Bà Trưng Quận Hoàn Kiếm Quận Hoàng Mai Quận Long Biên Quận Nam Từ Liêm Quận Tây Hồ Quận Thanh Xuân Sơn Tây

Thời tiết Hải Phòng

Dự báo thời tiết Hải Phòng hôm nay

Cập nhật lúc 23:46 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/10 Ít mưa 28°C 74% 13.572 km/giờ
03:00 - 03/10 Ít mưa 29°C 70% 12.492 km/giờ
06:00 - 03/10 Mưa nhiều 26°C 100% 20.592 km/giờ
09:00 - 03/10 Mưa nhiều 26°C 100% 14.292 km/giờ
12:00 - 03/10 Mưa nhẹ 27°C 83% 10.44 km/giờ
15:00 - 03/10 Mưa nhẹ 27°C 83% 11.952 km/giờ
18:00 - 03/10 Mưa nhẹ 25°C 91% 9.648 km/giờ
21:00 - 03/10 Mưa nhẹ 25°C 93% 9.9 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 00:00 ngày 03/10, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 13.572 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 03:00 ngày 03/10, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 12.492 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 06:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 100%, tốc độ gió 20.592 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 09:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 100%, tốc độ gió 14.292 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 12:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 10.44 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 15:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 11.952 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 18:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 9.648 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 21:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 9.9 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Phòng ngày mai

Cập nhật lúc 23:45 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/10 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 89% 2.09 km/giờ
04:00 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 90% 2.24 km/giờ
07:00 - 04/10 Mây thưa 26°C / 27°C 87% 1.74 km/giờ
10:00 - 04/10 Mây thưa 30°C / 34°C 67% 1.51 km/giờ
13:00 - 04/10 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 67% 2.76 km/giờ
16:00 - 04/10 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 75% 3.69 km/giờ
19:00 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 88% 2.85 km/giờ
22:00 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 88% 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 01:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 04:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 07:00 ngày 04/10, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 10:00 ngày 04/10, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 13:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 16:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.69 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 19:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 22:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.1 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Phòng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 23:45 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 29°C 85% 2.66 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 2.92 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 3.43 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 83% 3.8 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 78% 6.4 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 80% 7.05 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 85% 6.6 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 24°C / 24°C 89% 6.96 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 23°C / 25°C 87% 6.53 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 77% 4.99 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 72% 2.92 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây thưa 25°C / 28°C 71% 2.49 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây thưa 25°C / 29°C 72% 3.09 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 79% 3.68 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 78% 3.35 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 73% 3.58 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 74% 3.64 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 70% 3.74 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 71% 3.65 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây thưa 26°C / 30°C 66% 3.94 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mây rải rác 26°C / 29°C 68% 4.87 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây cụm 26°C / 28°C 67% 6.85 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây rải rác 25°C / 28°C 65% 6.94 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây cụm 24°C / 27°C 60% 7.21 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mây cụm 24°C / 26°C 59% 7.82 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 63% 7.77 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa vừa 20°C / 21°C 90% 7.15 km/giờ
Chủ Nhật - 30/10 Mưa nhẹ 21°C / 21°C 93% 7.38 km/giờ
Thứ 2 - 31/10 Mưa nhẹ 21°C / 21°C 86% 7.99 km/giờ
Thứ 3 - 01/11 Mây cụm 21°C / 23°C 69% 7.87 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.8 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 6.4 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 7.05 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 6.6 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 6.96 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 6.53 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.99 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.68 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.35 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.58 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.64 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.74 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.65 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.94 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.87 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 6.85 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 6.94 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 7.21 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 7.82 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 7.77 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 7.15 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 30/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 21°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 7.38 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 31/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 21°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 7.99 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 01/11 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 7.87 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện An Dương Huyện An Lão Huyện Bạch Long Vĩ Huyện Cát Hải Huyện Kiến Thuỵ Huyện Thuỷ Nguyên Huyện Tiên Lãng Huyện Vĩnh Bảo Quận Đồ Sơn Quận Dương Kinh Quận Hải An Quận Hồng Bàng Quận Kiến An Quận Lê Chân Quận Ngô Quyền

Thời tiết Vĩnh Phúc

Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc hôm nay

Cập nhật lúc 23:45 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/10 Trời âm u 27°C 79% 5.76 km/giờ
03:00 - 03/10 Mưa nhẹ 29°C 85% 3.204 km/giờ
06:00 - 03/10 Mưa nhẹ 27°C 89% 6.768 km/giờ
09:00 - 03/10 Mưa nhiều 26°C 95% 13.392 km/giờ
12:00 - 03/10 Ít mưa 26°C 94% 9.648 km/giờ
15:00 - 03/10 Mưa nhẹ 26°C 95% 7.524 km/giờ
18:00 - 03/10 Ít mưa 25°C 96% 7.74 km/giờ
21:00 - 03/10 Mưa nhẹ 24°C 96% 7.812 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 00:00 ngày 03/10, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 5.76 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 03:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 3.204 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 06:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 6.768 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 09:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 13.392 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 12:00 ngày 03/10, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 9.648 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 15:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 7.524 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 18:00 ngày 03/10, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 7.74 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 21:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 7.812 km/giờ

Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc ngày mai

Cập nhật lúc 23:46 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/10 Bầu trời quang đãng 26°C / 27°C 92% 0.92 km/giờ
04:00 - 04/10 Bầu trời quang đãng 25°C / 26°C 93% 1.25 km/giờ
07:00 - 04/10 Bầu trời quang đãng 25°C / 26°C 91% 1.69 km/giờ
10:00 - 04/10 Mây cụm 29°C / 33°C 71% 1.58 km/giờ
13:00 - 04/10 Mây rải rác 32°C / 36°C 55% 0.21 km/giờ
16:00 - 04/10 Mây cụm 31°C / 36°C 63% 1.58 km/giờ
19:00 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 83% 2.55 km/giờ
22:00 - 04/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 89% 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 01:00 ngày 04/10, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.92 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 04:00 ngày 04/10, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.25 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 07:00 ngày 04/10, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 10:00 ngày 04/10, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 13:00 ngày 04/10, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 36°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 0.21 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 16:00 ngày 04/10, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 19:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 22:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.64 km/giờ

Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc 30 ngày tới

Cập nhật lúc 23:46 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 24°C / 28°C 89% 1.63 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 77% 1.55 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 75% 1.64 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 79% 1.93 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 73% 1.88 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 76% 2.17 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 22°C / 24°C 84% 2.29 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 21°C / 23°C 93% 2.98 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 91% 2.98 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 87% 1.84 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 68% 1.58 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 66% 2.29 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 67% 2.01 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 86% 1.59 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 81% 2.12 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 70% 1.66 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 69% 1.95 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 61% 2.1 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây rải rác 22°C / 31°C 60% 2.05 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây thưa 23°C / 32°C 54% 2.04 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 59% 1.87 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 60% 2 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây rải rác 21°C / 30°C 58% 2.32 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây rải rác 21°C / 29°C 54% 2.91 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mây rải rác 20°C / 27°C 49% 3.23 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 20°C / 25°C 50% 2.7 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 18°C / 20°C 86% 2.73 km/giờ
Chủ Nhật - 30/10 Mưa nhẹ 18°C / 20°C 91% 2.81 km/giờ
Thứ 2 - 31/10 Mưa nhẹ 19°C / 20°C 91% 2.94 km/giờ
Thứ 3 - 01/11 Mây cụm 18°C / 25°C 61% 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 30°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 20°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.73 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 30/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 20°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 31/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 20°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 01/11 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 25°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.58 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bình Xuyên Huyện Lập Thạch Huyện Sông Lô Huyện Tam Đảo Huyện Tam Dương Huyện Vĩnh Tường Huyện Yên Lạc Phúc Yên Vĩnh Yên

Thời tiết Bắc Ninh

Dự báo thời tiết Bắc Ninh hôm nay

Cập nhật lúc 00:47 - 04/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/10 Mưa nhẹ 27°C 83% 3.24 km/giờ
03:00 - 04/10 Mưa nhẹ 29°C 89% 6.084 km/giờ
06:00 - 04/10 Mưa nhẹ 27°C 89% 14.292 km/giờ
09:00 - 04/10 Mưa nhiều 26°C 96% 19.188 km/giờ
12:00 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C 95% 14.652 km/giờ
15:00 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C 94% 14.004 km/giờ
18:00 - 04/10 Mưa nhẹ 25°C 95% 12.456 km/giờ
21:00 - 04/10 Mưa nhẹ 24°C 96% 13.248 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 00:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 03:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 6.084 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 06:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 14.292 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 09:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 19.188 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 12:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 14.652 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 15:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 14.004 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 18:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 12.456 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 21:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 13.248 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Ninh ngày mai

Cập nhật lúc 22:37 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 92% 0.68 km/giờ
04:00 - 04/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 93% 1.83 km/giờ
07:00 - 04/10 Bầu trời quang đãng 25°C / 26°C 88% 1.84 km/giờ
10:00 - 04/10 Mây rải rác 29°C / 33°C 69% 2.16 km/giờ
13:00 - 04/10 Mưa nhẹ 32°C / 35°C 58% 1.12 km/giờ
16:00 - 04/10 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 66% 3 km/giờ
19:00 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 84% 2.81 km/giờ
22:00 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 88% 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 01:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.68 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 04:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 07:00 ngày 04/10, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 10:00 ngày 04/10, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 13:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 35°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.12 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 16:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 19:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 22:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.23 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Ninh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 22:37 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 28°C 87% 1.87 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 79% 1.87 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 72% 2.08 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 83% 1.94 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 74% 3.17 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 77% 3.46 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 22°C / 24°C 86% 3.56 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 92% 4.11 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 89% 4.11 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 80% 2.43 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 68% 1.94 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây thưa 23°C / 29°C 66% 2.28 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây thưa 23°C / 30°C 67% 2.27 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 82% 1.76 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 79% 2.18 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 71% 1.86 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 70% 2.35 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 63% 2.58 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 63% 2.49 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây thưa 24°C / 32°C 56% 2.54 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 61% 2.57 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây cụm 24°C / 30°C 60% 3.22 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây rải rác 23°C / 29°C 58% 3.51 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây rải rác 22°C / 28°C 53% 4.22 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mây cụm 22°C / 27°C 51% 4.57 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 20°C / 24°C 53% 3.98 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 19°C / 20°C 89% 4.19 km/giờ
Chủ Nhật - 30/10 Mưa nhẹ 19°C / 20°C 94% 4.1 km/giờ
Thứ 2 - 31/10 Mưa nhẹ 19°C / 20°C 91% 4.4 km/giờ
Thứ 3 - 01/11 Mây cụm 19°C / 24°C 64% 4.07 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.17 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.46 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.56 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 4.11 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 4.11 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 3.22 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 3.51 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 4.22 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 4.57 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 3.98 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 20°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 4.19 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 30/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 20°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 4.1 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 31/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 20°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 4.4 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 01/11 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 24°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 4.07 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Gia Bình Huyện Lương Tài Huyện Quế Võ Huyện Thuận Thành Huyện Tiên Du Huyện Yên Phong Phường Vũ Ninh Thành Phố Bắc Ninh Từ Sơn

Thời tiết Hưng Yên

Dự báo thời tiết Hưng Yên hôm nay

Cập nhật lúc 22:37 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/10 Ít mưa 24°C 96% 1.656 km/giờ
03:00 - 03/10 Ít mưa 24°C 96% 9.036 km/giờ
06:00 - 03/10 Ít mưa 24°C 95% 16.2 km/giờ
09:00 - 03/10 Ít mưa 24°C 96% 18.756 km/giờ
12:00 - 03/10 Mưa nhẹ 24°C 95% 16.308 km/giờ
15:00 - 03/10 Mưa nhẹ 24°C 95% 14.292 km/giờ
18:00 - 03/10 Mưa nhẹ 23°C 96% 14.868 km/giờ
21:00 - 03/10 Mưa nhẹ 23°C 96% 16.848 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 00:00 ngày 03/10, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 1.656 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 03:00 ngày 03/10, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 9.036 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 06:00 ngày 03/10, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 16.2 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 09:00 ngày 03/10, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 18.756 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 12:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 16.308 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 15:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 14.292 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 18:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 14.868 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 21:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 16.848 km/giờ

Dự báo thời tiết Hưng Yên ngày mai

Cập nhật lúc 22:37 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 95% 0.94 km/giờ
04:00 - 04/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 95% 1.26 km/giờ
07:00 - 04/10 Mây thưa 25°C / 25°C 93% 2.16 km/giờ
10:00 - 04/10 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 72% 2.9 km/giờ
13:00 - 04/10 Mưa nhẹ 31°C / 35°C 60% 2.52 km/giờ
16:00 - 04/10 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 74% 2.9 km/giờ
19:00 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 90% 2.17 km/giờ
22:00 - 04/10 Bầu trời quang đãng 25°C / 26°C 92% 0.94 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 01:00 ngày 04/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.94 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 04:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 07:00 ngày 04/10, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 10:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 13:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 16:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 19:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 22:00 ngày 04/10, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.94 km/giờ

Dự báo thời tiết Hưng Yên 30 ngày tới

Cập nhật lúc 22:37 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 28°C 87% 2.29 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 81% 2.29 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 77% 2.4 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 83% 2.54 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 77% 3.82 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 23°C / 25°C 83% 4.36 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 87% 4.77 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 91% 5.15 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa vừa 22°C / 24°C 91% 4.92 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa vừa 24°C / 26°C 82% 3.11 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 71% 2.3 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây thưa 24°C / 29°C 70% 2.39 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây thưa 24°C / 29°C 68% 2.51 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 82% 2.04 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 80% 2.29 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 74% 2.42 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 71% 2.92 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 67% 3.05 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 66% 3.05 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây thưa 25°C / 31°C 60% 3.13 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mây rải rác 25°C / 30°C 63% 3.46 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây cụm 25°C / 29°C 63% 4.64 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây rải rác 24°C / 28°C 61% 4.79 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây cụm 23°C / 28°C 56% 5.26 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mây cụm 23°C / 26°C 54% 5.78 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 57% 5.25 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 20°C / 21°C 87% 5.57 km/giờ
Chủ Nhật - 30/10 Mưa nhẹ 20°C / 21°C 94% 5.3 km/giờ
Thứ 2 - 31/10 Mưa nhẹ 20°C / 21°C 89% 5.9 km/giờ
Thứ 3 - 01/11 Mây cụm 20°C / 24°C 64% 5.49 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.82 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.36 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.77 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 5.15 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 4.92 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.46 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 4.64 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 4.79 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 5.26 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 5.78 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 5.25 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 5.57 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 30/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 5.3 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 31/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 5.9 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 01/11 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 5.49 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ân Thi Huyện Khoái Châu Huyện Kim Động Huyện Phù Cừ Huyện Tiên Lữ Huyện Văn Giang Huyện Văn Lâm Huyện Yên Mỹ Thành Phố Hưng Yên Thị xã Mỹ Hào

Thời tiết Hải Dương

Dự báo thời tiết Hải Dương hôm nay

Cập nhật lúc 22:38 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/10 Mưa nhẹ 28°C 90% 3.456 km/giờ
03:00 - 03/10 Mưa nhẹ 29°C 93% 5.94 km/giờ
06:00 - 03/10 Ít mưa 26°C 93% 15.804 km/giờ
09:00 - 03/10 Mưa nhiều 26°C 96% 16.632 km/giờ
12:00 - 03/10 Mưa nhẹ 27°C 95% 12.996 km/giờ
15:00 - 03/10 Mưa nhẹ 27°C 95% 11.736 km/giờ
18:00 - 03/10 Mưa nhẹ 26°C 96% 11.196 km/giờ
21:00 - 03/10 Mưa nhẹ 24°C 96% 13.536 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 00:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 3.456 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 03:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 5.94 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 06:00 ngày 03/10, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 15.804 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 09:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 16.632 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 12:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 12.996 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 15:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 11.736 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 18:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 11.196 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 21:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 13.536 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Dương ngày mai

Cập nhật lúc 00:47 - 04/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 89% 0.9 km/giờ
04:00 - 05/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 90% 1.89 km/giờ
07:00 - 05/10 Nhiều mây 25°C / 26°C 90% 1.63 km/giờ
10:00 - 05/10 Nhiều mây 27°C / 30°C 81% 1.3 km/giờ
13:00 - 05/10 Mây cụm 31°C / 35°C 58% 1.88 km/giờ
16:00 - 05/10 Mây rải rác 30°C / 34°C 68% 4.61 km/giờ
19:00 - 05/10 Mây rải rác 26°C / 27°C 85% 3.33 km/giờ
22:00 - 05/10 Bầu trời quang đãng 25°C / 26°C 89% 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 01:00 ngày 05/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 0.9 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 04:00 ngày 05/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 07:00 ngày 05/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 10:00 ngày 05/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.3 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 13:00 ngày 05/10, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 16:00 ngày 05/10, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.61 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 19:00 ngày 05/10, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 22:00 ngày 05/10, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.96 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Dương 30 ngày tới

Cập nhật lúc 00:47 - 04/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 2.26 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 74% 2.43 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 83% 2.6 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 76% 4.61 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 23°C / 25°C 80% 5.07 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 86% 4.99 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 90% 5.31 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 22°C / 24°C 89% 5.2 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 79% 3.54 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 70% 2.26 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây thưa 24°C / 29°C 69% 2.23 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây thưa 24°C / 29°C 69% 2.39 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 80% 2.55 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 78% 2.46 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 72% 2.56 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 72% 2.8 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 67% 3.02 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 66% 2.93 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây thưa 25°C / 31°C 61% 3.09 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mây rải rác 25°C / 30°C 63% 3.55 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây cụm 25°C / 29°C 63% 4.85 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây rải rác 24°C / 28°C 62% 5.03 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây rải rác 23°C / 28°C 57% 5.52 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mây cụm 23°C / 26°C 55% 5.99 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 58% 5.66 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa vừa 19°C / 21°C 88% 5.58 km/giờ
Chủ Nhật - 30/10 Mưa nhẹ 20°C / 20°C 93% 5.57 km/giờ
Thứ 2 - 31/10 Mưa nhẹ 20°C / 21°C 88% 6.02 km/giờ
Thứ 3 - 01/11 Mây cụm 20°C / 24°C 66% 5.78 km/giờ
Thứ 4 - 02/11 Nhiều mây 20°C / 23°C 68% 5.67 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.61 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.07 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.99 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 5.31 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 5.2 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.54 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.55 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 4.85 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 5.03 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 5.52 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 5.99 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 5.66 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 21°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 5.58 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 30/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 20°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 5.57 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 31/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 6.02 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 01/11 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 5.78 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 02/11 , dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 23°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 5.67 km/giờ

Dự báo thời tiết Chí Linh Huyện Bình Giang Huyện Cẩm Giàng Huyện Gia Lộc Huyện Kim Thành Huyện Nam Sách Huyện Ninh Giang Huyện Thanh Hà Huyện Thanh Miện Huyện Tứ Kỳ Thành Phố Hải Dương Thị xã Kinh Môn

Thời tiết Thái Bình

Dự báo thời tiết Thái Bình hôm nay

Cập nhật lúc 21:33 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/10 Mưa nhiều 25°C 93% 20.412 km/giờ
03:00 - 03/10 Ít mưa 24°C 97% 17.172 km/giờ
06:00 - 03/10 Mưa nhiều 24°C 97% 20.7 km/giờ
09:00 - 03/10 Ít mưa 24°C 95% 20.484 km/giờ
12:00 - 03/10 Mưa nhẹ 24°C 93% 16.416 km/giờ
15:00 - 03/10 Mưa nhẹ 24°C 93% 16.704 km/giờ
18:00 - 03/10 Mưa nhẹ 24°C 94% 16.272 km/giờ
21:00 - 03/10 Mưa nhẹ 24°C 95% 18.792 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 00:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 20.412 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 03:00 ngày 03/10, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 17.172 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 06:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 20.7 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 09:00 ngày 03/10, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 20.484 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 12:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 16.416 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 15:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 16.704 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 18:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 16.272 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 21:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 18.792 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Bình ngày mai

Cập nhật lúc 00:48 - 04/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 90% 1.9 km/giờ
04:00 - 05/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 89% 2.43 km/giờ
07:00 - 05/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 90% 2.51 km/giờ
10:00 - 05/10 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 81% 2.81 km/giờ
13:00 - 05/10 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 66% 4.01 km/giờ
16:00 - 05/10 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 72% 4.77 km/giờ
19:00 - 05/10 Mây rải rác 26°C / 26°C 83% 3.39 km/giờ
22:00 - 05/10 Bầu trời quang đãng 26°C / 26°C 85% 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 01:00 ngày 05/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 04:00 ngày 05/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 07:00 ngày 05/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 10:00 ngày 05/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 13:00 ngày 05/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.01 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 16:00 ngày 05/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.77 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 19:00 ngày 05/10, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 22:00 ngày 05/10, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.31 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Bình 30 ngày tới

Cập nhật lúc 00:48 - 04/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 28°C 82% 2.77 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 2.78 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 82% 3.31 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa vừa 25°C / 28°C 79% 5.43 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 83% 6.28 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 87% 6.38 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 24°C / 24°C 89% 6.79 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 90% 6.13 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 80% 4.51 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 73% 2.84 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây thưa 25°C / 28°C 72% 2.31 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây thưa 25°C / 29°C 71% 2.49 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 81% 2.92 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 80% 2.88 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 75% 3.28 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 73% 3.7 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 71% 3.68 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 69% 3.72 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây thưa 26°C / 30°C 65% 3.95 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mây rải rác 26°C / 29°C 66% 4.73 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây cụm 26°C / 29°C 67% 6.64 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây rải rác 25°C / 28°C 65% 6.74 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây cụm 24°C / 27°C 60% 6.95 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mây cụm 24°C / 26°C 58% 7.67 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 22°C / 24°C 62% 7.42 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa vừa 21°C / 22°C 87% 7.15 km/giờ
Chủ Nhật - 30/10 Mưa nhẹ 21°C / 21°C 93% 7.14 km/giờ
Thứ 2 - 31/10 Mưa nhẹ 21°C / 21°C 87% 7.96 km/giờ
Thứ 3 - 01/11 Mây cụm 21°C / 24°C 67% 7.63 km/giờ
Thứ 4 - 02/11 Mưa nhẹ 21°C / 23°C 71% 7.44 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.31 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.43 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 6.28 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 6.38 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 6.79 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 6.13 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.51 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.84 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.7 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.68 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.72 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.95 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.73 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 6.64 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 6.74 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 6.95 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 7.67 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 7.42 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 7.15 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 30/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 21°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 7.14 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 31/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 21°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 7.96 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 01/11 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 7.63 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 02/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 7.44 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đông Hưng Huyện Hưng Hà Huyện Kiến Xương Huyện Quỳnh Phụ Huyện Thái Thụy Huyện Tiền Hải Huyện Vũ Thư Thành Phố Thái Bình

Thời tiết Nam Định

Dự báo thời tiết Nam Ðịnh hôm nay

Cập nhật lúc 23:46 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/10 Mưa nhiều 24°C 95% 19.584 km/giờ
03:00 - 03/10 Ít mưa 24°C 97% 17.712 km/giờ
06:00 - 03/10 Mưa nhiều 24°C 96% 23.328 km/giờ
09:00 - 03/10 Ít mưa 24°C 95% 23.004 km/giờ
12:00 - 03/10 Mưa nhẹ 24°C 94% 19.188 km/giờ
15:00 - 03/10 Mưa nhẹ 24°C 94% 17.82 km/giờ
18:00 - 03/10 Mưa nhẹ 24°C 95% 18.72 km/giờ
21:00 - 03/10 Mưa nhẹ 24°C 96% 21.672 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 00:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 19.584 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 03:00 ngày 03/10, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 17.712 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 06:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 23.328 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 09:00 ngày 03/10, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 23.004 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 12:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 19.188 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 15:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 17.82 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 18:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 18.72 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 21:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 21.672 km/giờ

Dự báo thời tiết Nam Định ngày mai

Cập nhật lúc 23:46 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 94% 1.48 km/giờ
04:00 - 04/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 95% 2.23 km/giờ
07:00 - 04/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 92% 2.87 km/giờ
10:00 - 04/10 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 72% 3.35 km/giờ
13:00 - 04/10 Mưa nhẹ 31°C / 35°C 62% 2.93 km/giờ
16:00 - 04/10 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 73% 4.19 km/giờ
19:00 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 88% 2.55 km/giờ
22:00 - 04/10 Mây thưa 26°C / 27°C 89% 1.4 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 01:00 ngày 04/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.48 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 04:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 07:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 10:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.35 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 13:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 16:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.19 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 19:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 22:00 ngày 04/10, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.4 km/giờ

Dự báo thời tiết Nam Định 30 ngày tới

Cập nhật lúc 23:46 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 28°C 86% 2.52 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 82% 2.55 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 2.6 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 83% 2.99 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 78% 4.64 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 84% 5.38 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 87% 5.72 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 90% 6.14 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa vừa 23°C / 25°C 91% 5.59 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 81% 3.85 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 72% 2.64 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây thưa 24°C / 28°C 72% 2.41 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây thưa 25°C / 29°C 70% 2.56 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 81% 2.39 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 80% 2.47 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 75% 2.88 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 73% 3.36 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 70% 3.42 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 68% 3.46 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây thưa 25°C / 30°C 63% 3.61 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mây rải rác 26°C / 30°C 65% 4.19 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây cụm 26°C / 29°C 65% 5.82 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây rải rác 25°C / 28°C 64% 5.92 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây cụm 24°C / 27°C 58% 6.22 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mây cụm 24°C / 26°C 57% 6.87 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 22°C / 24°C 60% 6.48 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 20°C / 22°C 87% 6.56 km/giờ
Chủ Nhật - 30/10 Mưa nhẹ 20°C / 21°C 93% 6.36 km/giờ
Thứ 2 - 31/10 Mưa nhẹ 21°C / 21°C 88% 7.14 km/giờ
Thứ 3 - 01/11 Mây cụm 20°C / 24°C 66% 6.73 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.64 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 5.38 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 5.72 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 6.14 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 5.59 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.85 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.36 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.46 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.61 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.19 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 5.82 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 5.92 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 6.22 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 6.87 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 6.48 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 22°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 6.56 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 30/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 6.36 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 31/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 21°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 7.14 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 01/11 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 6.73 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Giao Thủy Huyện Hải Hậu Huyện Mỹ Lộc Huyện Nam Trực Huyện Nghĩa Hưng Huyện Trực Ninh Huyện Vụ Bản Huyện Xuân Trường Huyện Ý Yên Thành Phố Nam Định

Thời tiết Ninh Bình

Dự báo thời tiết Ninh Bình hôm nay

Cập nhật lúc 23:46 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/10 Mưa nhiều 24°C 95% 21.528 km/giờ
03:00 - 03/10 Mưa nhiều 24°C 98% 17.568 km/giờ
06:00 - 03/10 Mưa nhiều 23°C 96% 24.516 km/giờ
09:00 - 03/10 Ít mưa 24°C 96% 23.652 km/giờ
12:00 - 03/10 Mưa nhẹ 24°C 95% 22.104 km/giờ
15:00 - 03/10 Mưa nhẹ 24°C 95% 20.016 km/giờ
18:00 - 03/10 Mưa nhẹ 24°C 95% 21.564 km/giờ
21:00 - 03/10 Mưa nhẹ 23°C 95% 23.04 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 00:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 21.528 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 03:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 17.568 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 06:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 24.516 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 09:00 ngày 03/10, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 23.652 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 12:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 22.104 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 15:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 20.016 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 18:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 21.564 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 21:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 23.04 km/giờ

Dự báo thời tiết Ninh Bình ngày mai

Cập nhật lúc 22:37 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 94% 1.85 km/giờ
04:00 - 04/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 95% 2.08 km/giờ
07:00 - 04/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 92% 2.19 km/giờ
10:00 - 04/10 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 73% 3.15 km/giờ
13:00 - 04/10 Mưa nhẹ 31°C / 35°C 62% 3.28 km/giờ
16:00 - 04/10 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 72% 3.93 km/giờ
19:00 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 89% 2.06 km/giờ
22:00 - 04/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 90% 1 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 01:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 04:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 07:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 10:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.15 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 13:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 16:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 19:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 22:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1 km/giờ

Dự báo thời tiết Ninh Bình 30 ngày tới

Cập nhật lúc 22:37 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa vừa 26°C / 28°C 88% 2.62 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 83% 2.62 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 81% 2.59 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 83% 2.97 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 80% 4.14 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 87% 4.85 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 24°C / 24°C 89% 5.53 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa vừa 23°C / 24°C 91% 5.98 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa vừa 23°C / 24°C 93% 5.41 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa vừa 24°C / 26°C 84% 3.51 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 74% 2.73 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây rải rác 24°C / 28°C 73% 2.6 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây thưa 24°C / 29°C 70% 2.75 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 82% 2.29 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 82% 2.46 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 75% 2.87 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 73% 3.37 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 70% 3.38 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 68% 3.48 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây thưa 25°C / 30°C 62% 3.55 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 65% 4.08 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 65% 5.57 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 64% 5.62 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây cụm 24°C / 27°C 58% 5.91 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mây cụm 24°C / 26°C 56% 6.57 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 22°C / 24°C 59% 6.05 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 20°C / 22°C 86% 6.45 km/giờ
Chủ Nhật - 30/10 Mưa nhẹ 20°C / 21°C 94% 6.05 km/giờ
Thứ 2 - 31/10 Mưa nhẹ 21°C / 21°C 89% 6.91 km/giờ
Thứ 3 - 01/11 Mưa nhẹ 20°C / 24°C 65% 6.4 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Hôm nay , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.14 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.85 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 5.53 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 5.98 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 5.41 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.51 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.73 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.37 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.38 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.48 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.55 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.08 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 5.57 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 5.62 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 5.91 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 6.57 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 6.05 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 22°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 6.45 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 30/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 6.05 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 31/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 21°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 6.91 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 01/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 6.4 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Gia Viễn Huyện Hoa Lư Huyện Kim Sơn Huyện Nho Quan Huyện Yên Khánh Huyện Yên Mô Tam Điệp Thành Phố Ninh Bình

Thời tiết Hà Nam

Dự báo thời tiết Hà Nam hôm nay

Cập nhật lúc 23:46 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/10 Ít mưa 24°C 96% 3.024 km/giờ
03:00 - 03/10 Ít mưa 24°C 97% 9.252 km/giờ
06:00 - 03/10 Mưa nhiều 24°C 95% 17.136 km/giờ
09:00 - 03/10 Ít mưa 24°C 96% 19.188 km/giờ
12:00 - 03/10 Mưa nhẹ 24°C 95% 17.532 km/giờ
15:00 - 03/10 Mưa nhẹ 23°C 95% 15.696 km/giờ
18:00 - 03/10 Mưa nhẹ 23°C 96% 16.344 km/giờ
21:00 - 03/10 Mưa nhẹ 23°C 96% 17.928 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 00:00 ngày 03/10, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 3.024 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 03:00 ngày 03/10, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 9.252 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 06:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 17.136 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 09:00 ngày 03/10, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 19.188 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 12:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 17.532 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 15:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 15.696 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 18:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 16.344 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 21:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 17.928 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nam ngày mai

Cập nhật lúc 23:46 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/10 Mưa vừa 23°C / 24°C 96% 0.96 km/giờ
04:00 - 04/10 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 95% 1.22 km/giờ
07:00 - 04/10 Mây thưa 24°C / 25°C 93% 1.96 km/giờ
10:00 - 04/10 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 73% 2.88 km/giờ
13:00 - 04/10 Mưa nhẹ 31°C / 35°C 60% 2.56 km/giờ
16:00 - 04/10 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 73% 2.69 km/giờ
19:00 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 90% 2.02 km/giờ
22:00 - 04/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 92% 0.65 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 01:00 ngày 04/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.96 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 04:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.22 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 07:00 ngày 04/10, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 10:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 13:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 16:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 19:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 22:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.65 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nam 30 ngày tới

Cập nhật lúc 23:46 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 28°C 88% 2.26 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 82% 2.26 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 78% 2.35 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 83% 2.46 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 77% 3.51 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 23°C / 25°C 84% 4.03 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 88% 4.53 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 91% 4.91 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa vừa 22°C / 24°C 92% 4.73 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa vừa 24°C / 26°C 83% 2.91 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 71% 2.25 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây rải rác 24°C / 29°C 71% 2.43 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây thưa 24°C / 29°C 68% 2.52 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 82% 2.03 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 80% 2.27 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 74% 2.32 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 71% 2.88 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 67% 2.97 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 65% 2.98 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây thưa 24°C / 31°C 59% 3.03 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mây rải rác 25°C / 30°C 62% 3.28 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây cụm 25°C / 29°C 63% 4.37 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây rải rác 24°C / 29°C 61% 4.5 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây cụm 23°C / 28°C 56% 4.98 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mây cụm 23°C / 26°C 54% 5.49 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 56% 4.91 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 20°C / 21°C 86% 5.33 km/giờ
Chủ Nhật - 30/10 Mưa nhẹ 20°C / 21°C 94% 5.02 km/giờ
Thứ 2 - 31/10 Mưa nhẹ 20°C / 21°C 90% 5.6 km/giờ
Thứ 3 - 01/11 Mây cụm 20°C / 24°C 64% 5.17 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.51 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.03 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 4.53 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 4.91 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 4.73 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 4.37 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 4.5 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 4.98 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 5.49 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 4.91 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 5.33 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 30/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 5.02 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 31/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 5.6 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 01/11 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 5.17 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bình Lục Huyện Kim Bảng Huyện Lý Nhân Huyện Thanh Liêm Phủ Lý Thị xã Duy Tiên

Thời tiết Lào Cai

Dự báo thời tiết Lào Cai hôm nay

Cập nhật lúc 23:46 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/10 Trời âm u 25°C 80% 2.7 km/giờ
03:00 - 03/10 Mưa nhẹ 32°C 51% 3.204 km/giờ
06:00 - 03/10 Trời âm u 33°C 50% 4.932 km/giờ
09:00 - 03/10 Mưa nhẹ 26°C 86% 5.076 km/giờ
12:00 - 03/10 Mưa nhẹ 24°C 95% 1.728 km/giờ
15:00 - 03/10 Mưa nhẹ 24°C 98% 1.908 km/giờ
18:00 - 03/10 Mưa nhẹ 24°C 98% 0.576 km/giờ
21:00 - 03/10 Mưa nhẹ 23°C 99% 1.044 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 00:00 ngày 03/10, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 03:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 51%, tốc độ gió 3.204 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 06:00 ngày 03/10, dự báo trời âm u, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 50%, tốc độ gió 4.932 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 09:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 5.076 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 12:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 1.728 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 15:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 1.908 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 18:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 0.576 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 21:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 1.044 km/giờ

Dự báo thời tiết Lào Cai ngày mai

Cập nhật lúc 00:48 - 04/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/10 Mây thưa 23°C / 24°C 90% 0.44 km/giờ
04:00 - 05/10 Mây thưa 22°C / 23°C 92% 0.46 km/giờ
07:00 - 05/10 Mây rải rác 24°C / 24°C 87% 0.46 km/giờ
10:00 - 05/10 Mây cụm 29°C / 32°C 66% 1.03 km/giờ
13:00 - 05/10 Mưa nhẹ 32°C / 36°C 57% 1.56 km/giờ
16:00 - 05/10 Mưa nhẹ 31°C / 36°C 65% 1.22 km/giờ
19:00 - 05/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 94% 0.91 km/giờ
22:00 - 05/10 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 97% 0.45 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 01:00 ngày 05/10, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 0.44 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 04:00 ngày 05/10, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.46 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 07:00 ngày 05/10, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 0.46 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 10:00 ngày 05/10, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.03 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 13:00 ngày 05/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 36°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 16:00 ngày 05/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.22 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 19:00 ngày 05/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.91 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 22:00 ngày 05/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.45 km/giờ

Dự báo thời tiết Lào Cai 30 ngày tới

Cập nhật lúc 00:48 - 04/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 24°C / 31°C 57% 2.14 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 80% 1.96 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 56% 2.6 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 60% 2.34 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 60% 2.99 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 62% 2.75 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 74% 2.51 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 84% 2.07 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 93% 1.38 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mây cụm 22°C / 30°C 59% 1.8 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 62% 1.58 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 84% 1.58 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 95% 1.3 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 83% 1.56 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 68% 1.65 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mây rải rác 23°C / 31°C 55% 1.98 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây rải rác 22°C / 32°C 50% 1.93 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây rải rác 22°C / 32°C 49% 1.89 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 22°C / 33°C 48% 2.16 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 59% 1.93 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 65% 2.24 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 67% 1.91 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa nhẹ 20°C / 30°C 50% 1.97 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mây thưa 18°C / 29°C 43% 2.49 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mây rải rác 18°C / 27°C 43% 1.96 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Nhiều mây 18°C / 23°C 59% 1.98 km/giờ
Chủ Nhật - 30/10 Mây cụm 20°C / 28°C 58% 2.65 km/giờ
Thứ 2 - 31/10 Mây cụm 20°C / 25°C 66% 2.53 km/giờ
Thứ 3 - 01/11 Mây rải rác 19°C / 27°C 49% 2.45 km/giờ
Thứ 4 - 02/11 Mây cụm 19°C / 28°C 47% 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.3 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 33°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 30°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 29°C , độ ẩm 43% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 27°C , độ ẩm 43% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 23°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 30/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 31/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 01/11 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 27°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 02/11 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 28°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 1.98 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Hà Huyện Bảo Thắng Huyện Bảo Yên Huyện Bát Xát Huyện Mường Khương Huyện Si Ma Cai Huyện Văn Bàn Thành Phố Lào Cai Thị xã Sa Pa

Thời tiết Yên Bái

Dự báo thời tiết Yên Bái hôm nay

Cập nhật lúc 00:48 - 04/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/10 Mưa nhẹ 24°C 89% 9.324 km/giờ
03:00 - 04/10 Mưa nhẹ 27°C 80% 7.74 km/giờ
06:00 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C 85% 2.772 km/giờ
09:00 - 04/10 Ít mưa 24°C 96% 3.024 km/giờ
12:00 - 04/10 Ít mưa 23°C 96% 5.688 km/giờ
15:00 - 04/10 Mưa nhẹ 24°C 95% 4.14 km/giờ
18:00 - 04/10 Ít mưa 24°C 96% 6.336 km/giờ
21:00 - 04/10 Ít mưa 23°C 97% 5.184 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 00:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 9.324 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 03:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 7.74 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 06:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 2.772 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 09:00 ngày 04/10, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 3.024 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 12:00 ngày 04/10, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 5.688 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 15:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 4.14 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 18:00 ngày 04/10, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 6.336 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 21:00 ngày 04/10, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 5.184 km/giờ

Dự báo thời tiết Yên Bái ngày mai

Cập nhật lúc 23:46 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/10 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 94% 0.46 km/giờ
04:00 - 04/10 Mây thưa 23°C / 24°C 95% 0.79 km/giờ
07:00 - 04/10 Mây thưa 24°C / 24°C 93% 0.94 km/giờ
10:00 - 04/10 Mây thưa 29°C / 32°C 71% 0.86 km/giờ
13:00 - 04/10 Mây thưa 30°C / 33°C 62% 0.93 km/giờ
16:00 - 04/10 Mây rải rác 30°C / 33°C 61% 0.38 km/giờ
19:00 - 04/10 Mây rải rác 26°C / 26°C 76% 0.99 km/giờ
22:00 - 04/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 87% 0.9 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 01:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.46 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 04:00 ngày 04/10, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.79 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 07:00 ngày 04/10, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.94 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 10:00 ngày 04/10, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 0.86 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 13:00 ngày 04/10, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 0.93 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 16:00 ngày 04/10, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 0.38 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 19:00 ngày 04/10, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 0.99 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 22:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 0.9 km/giờ

Dự báo thời tiết Yên Bái 30 ngày tới

Cập nhật lúc 23:46 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 24°C / 28°C 85% 1.84 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 69% 1.46 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 78% 1.35 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 70% 2.31 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 67% 1.45 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 71% 2.07 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 77% 1.52 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 92% 1.75 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 91% 1.75 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 95% 1.35 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mây cụm 21°C / 29°C 64% 1.54 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 21°C / 31°C 61% 2.13 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 69% 1.53 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 90% 1.43 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 81% 2.02 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 66% 1.84 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 21°C / 30°C 64% 2.04 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây rải rác 21°C / 31°C 57% 1.82 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây rải rác 22°C / 32°C 53% 1.68 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây rải rác 22°C / 32°C 51% 1.81 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 56% 1.89 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 21°C / 30°C 60% 1.95 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 20°C / 30°C 59% 2.08 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây rải rác 20°C / 29°C 53% 1.73 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mây rải rác 19°C / 28°C 45% 2.15 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mây rải rác 19°C / 26°C 46% 1.83 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 18°C / 20°C 78% 1.45 km/giờ
Chủ Nhật - 30/10 Mưa nhẹ 18°C / 22°C 80% 1.7 km/giờ
Thứ 2 - 31/10 Mưa nhẹ 19°C / 21°C 87% 1.7 km/giờ
Thứ 3 - 01/11 Mây cụm 18°C / 26°C 56% 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 31°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 30°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 31°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 30°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 30°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 29°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 28°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 26°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 20°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 30/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 22°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 31/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 21°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 01/11 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 26°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.18 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Lục Yên Huyện Mù Căng Chải Huyện Trạm Tấu Huyện Trấn Yên Huyện Văn Chấn Huyện Văn Yên Huyện Yên Bình Nghĩa Lộ Thành Phố Yên Bái

Thời tiết Lai Châu

Dự báo thời tiết Ðiện Biên hôm nay

Cập nhật lúc 22:37 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/10 Trời âm u 21°C 87% 2.52 km/giờ
03:00 - 03/10 Mây rải rác 30°C 51% 5.652 km/giờ
06:00 - 03/10 Trời âm u 30°C 48% 6.984 km/giờ
09:00 - 03/10 Trời âm u 25°C 72% 2.448 km/giờ
12:00 - 03/10 Trời âm u 23°C 78% 3.996 km/giờ
15:00 - 03/10 Trời âm u 21°C 92% 4.104 km/giờ
18:00 - 03/10 Trời âm u 21°C 91% 3.42 km/giờ
21:00 - 03/10 Trời âm u 21°C 93% 3.312 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 00:00 ngày 03/10, dự báo trời âm u, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 03:00 ngày 03/10, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 51%, tốc độ gió 5.652 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 06:00 ngày 03/10, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 48%, tốc độ gió 6.984 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 09:00 ngày 03/10, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 2.448 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 12:00 ngày 03/10, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 3.996 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 15:00 ngày 03/10, dự báo trời âm u, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 4.104 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 18:00 ngày 03/10, dự báo trời âm u, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 21:00 ngày 03/10, dự báo trời âm u, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 3.312 km/giờ

Dự báo thời tiết Lai Châu ngày mai

Cập nhật lúc 23:46 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/10 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 98% 0.95 km/giờ
04:00 - 04/10 Mây cụm 22°C / 23°C 98% 0.74 km/giờ
07:00 - 04/10 Mây cụm 22°C / 23°C 98% 0.52 km/giờ
10:00 - 04/10 Mây rải rác 28°C / 31°C 70% 0.33 km/giờ
13:00 - 04/10 Mưa nhẹ 31°C / 35°C 60% 0.8 km/giờ
16:00 - 04/10 Mưa nhẹ 30°C / 34°C 64% 1.13 km/giờ
19:00 - 04/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 91% 1.24 km/giờ
22:00 - 04/10 Mây thưa 23°C / 24°C 93% 0.77 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 01:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.95 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 04:00 ngày 04/10, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.74 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 07:00 ngày 04/10, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.52 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 10:00 ngày 04/10, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 0.33 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 13:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 0.8 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 16:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.13 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 19:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.24 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 22:00 ngày 04/10, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.77 km/giờ

Dự báo thời tiết Lai Châu 30 ngày tới

Cập nhật lúc 23:46 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 23°C / 28°C 71% 2.16 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 57% 2.06 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 69% 2.21 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mây rải rác 23°C / 31°C 54% 2 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mây cụm 22°C / 30°C 55% 2.23 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 55% 2.72 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 58% 2.66 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 65% 2.63 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 76% 2.05 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 22°C / 24°C 87% 1.46 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 62% 1.52 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 69% 1.47 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 92% 1.47 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 96% 1.24 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 86% 1.38 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 71% 1.41 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 21°C / 30°C 54% 1.69 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây rải rác 21°C / 31°C 50% 1.71 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây rải rác 21°C / 31°C 50% 1.46 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 21°C / 32°C 47% 1.82 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 55% 1.96 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 61% 1.91 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 67% 1.54 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây cụm 20°C / 29°C 53% 1.8 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mây rải rác 17°C / 28°C 44% 2.23 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mây rải rác 16°C / 26°C 43% 1.89 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mây cụm 17°C / 24°C 50% 2.14 km/giờ
Chủ Nhật - 30/10 Mây rải rác 18°C / 28°C 52% 2.62 km/giờ
Thứ 2 - 31/10 Mây cụm 20°C / 26°C 59% 2.71 km/giờ
Thứ 3 - 01/11 Mây rải rác 19°C / 27°C 48% 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.24 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 30°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 31°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 31°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 32°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 29°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 28°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 26°C , độ ẩm 43% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 24°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 30/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 28°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 31/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 26°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 01/11 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 27°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 2.33 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Mường Tè Huyện Nậm Nhùn Huyện Phong Thổ Huyện Sìn Hồ Huyện Tam Đường Huyện Tân Uyên Huyện Than Uyên Thành Phố Lai Châu

Thời tiết Điện Biên

Dự báo thời tiết Ðiện Biên hôm nay

Cập nhật lúc 22:37 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/10 Trời âm u 21°C 87% 2.52 km/giờ
03:00 - 03/10 Mây rải rác 30°C 51% 5.652 km/giờ
06:00 - 03/10 Trời âm u 30°C 48% 6.984 km/giờ
09:00 - 03/10 Trời âm u 25°C 72% 2.448 km/giờ
12:00 - 03/10 Trời âm u 23°C 78% 3.996 km/giờ
15:00 - 03/10 Trời âm u 21°C 92% 4.104 km/giờ
18:00 - 03/10 Trời âm u 21°C 91% 3.42 km/giờ
21:00 - 03/10 Trời âm u 21°C 93% 3.312 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 00:00 ngày 03/10, dự báo trời âm u, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 03:00 ngày 03/10, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 51%, tốc độ gió 5.652 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 06:00 ngày 03/10, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 48%, tốc độ gió 6.984 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 09:00 ngày 03/10, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 2.448 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 12:00 ngày 03/10, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 3.996 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 15:00 ngày 03/10, dự báo trời âm u, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 4.104 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 18:00 ngày 03/10, dự báo trời âm u, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 21:00 ngày 03/10, dự báo trời âm u, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 3.312 km/giờ

Dự báo thời tiết Điện Biên ngày mai

Cập nhật lúc 23:46 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/10 Mây rải rác 21°C / 22°C 99% 1.18 km/giờ
04:00 - 04/10 Mây rải rác 20°C / 21°C 100% 1.11 km/giờ
07:00 - 04/10 Mây cụm 21°C / 21°C 98% 0.88 km/giờ
10:00 - 04/10 Mây cụm 28°C / 30°C 65% 1.15 km/giờ
13:00 - 04/10 Mây rải rác 32°C / 33°C 44% 1.69 km/giờ
16:00 - 04/10 Mây rải rác 31°C / 32°C 50% 1.36 km/giờ
19:00 - 04/10 Mây rải rác 24°C / 25°C 80% 1.5 km/giờ
22:00 - 04/10 Bầu trời quang đãng 22°C / 22°C 92% 1.32 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 01:00 ngày 04/10, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.18 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 04:00 ngày 04/10, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 100% , tốc độ gió 1.11 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 07:00 ngày 04/10, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 21°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.88 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 10:00 ngày 04/10, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.15 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 13:00 ngày 04/10, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 33°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 16:00 ngày 04/10, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 32°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 19:00 ngày 04/10, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 22:00 ngày 04/10, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 22°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.32 km/giờ

Dự báo thời tiết Điện Biên 30 ngày tới

Cập nhật lúc 23:46 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 22°C / 27°C 73% 2.23 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 58% 2.03 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 21°C / 30°C 56% 2.48 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mây cụm 22°C / 31°C 47% 1.82 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mây cụm 21°C / 30°C 49% 2.53 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mây rải rác 21°C / 31°C 49% 2.92 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mây cụm 22°C / 29°C 54% 2.71 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mây cụm 21°C / 28°C 61% 2.74 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 76% 2.12 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 88% 1.74 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 57% 1.53 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 65% 1.44 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 88% 1.44 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 83% 1.36 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 69% 1.54 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 21°C / 30°C 54% 1.72 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 21°C / 30°C 47% 2.12 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây rải rác 21°C / 31°C 46% 1.94 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây rải rác 21°C / 31°C 45% 1.69 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây rải rác 21°C / 32°C 42% 1.88 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mây rải rác 20°C / 32°C 42% 2.2 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 21°C / 31°C 46% 2.16 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây cụm 20°C / 30°C 51% 2.12 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây cụm 19°C / 29°C 48% 1.81 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mây rải rác 17°C / 28°C 38% 2.5 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mây cụm 16°C / 25°C 43% 1.94 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Nhiều mây 18°C / 24°C 49% 2.38 km/giờ
Chủ Nhật - 30/10 Mây rải rác 18°C / 27°C 52% 2.74 km/giờ
Thứ 2 - 31/10 Mây cụm 19°C / 25°C 59% 3.17 km/giờ
Thứ 3 - 01/11 Mây cụm 18°C / 25°C 51% 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 30°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 30°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 31°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 30°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 30°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 31°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 31°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 32°C , độ ẩm 42% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 32°C , độ ẩm 42% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 31°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 30°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 29°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 28°C , độ ẩm 38% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 25°C , độ ẩm 43% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 24°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 30/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 27°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 31/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 25°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3.17 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 01/11 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 25°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.71 km/giờ

Dự báo thời tiết Điện Biên Phủ Huyện Điện Biên Huyện Điện Biên Đông Huyện Mường Ảng Huyện Mường Chà Huyện Mường Nhé Huyện Nậm Pồ Huyện Tủa Chùa Huyện Tuần Giáo Thị xã Mường Lay

Thời tiết Sơn La

Dự báo thời tiết Sơn La hôm nay

Cập nhật lúc 23:46 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/10 Trời âm u 21°C 88% 3.312 km/giờ
03:00 - 03/10 Trời âm u 26°C 63% 5.256 km/giờ
06:00 - 03/10 Mưa nhẹ 25°C 76% 4.608 km/giờ
09:00 - 03/10 Mưa nhẹ 22°C 91% 5.472 km/giờ
12:00 - 03/10 Mưa nhẹ 20°C 97% 3.564 km/giờ
15:00 - 03/10 Mưa nhẹ 20°C 97% 2.916 km/giờ
18:00 - 03/10 Mưa nhẹ 20°C 98% 0.684 km/giờ
21:00 - 03/10 Mưa nhẹ 20°C 99% 0.252 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 00:00 ngày 03/10, dự báo trời âm u, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 3.312 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 03:00 ngày 03/10, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 5.256 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 06:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 4.608 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 09:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 5.472 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 12:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 3.564 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 15:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 2.916 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 18:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 0.684 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 21:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 0.252 km/giờ

Dự báo thời tiết Sơn La ngày mai

Cập nhật lúc 23:46 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/10 Mây rải rác 20°C / 21°C 99% 0.96 km/giờ
04:00 - 04/10 Mây cụm 19°C / 20°C 99% 0.59 km/giờ
07:00 - 04/10 Mây cụm 20°C / 20°C 98% 0.53 km/giờ
10:00 - 04/10 Mây cụm 25°C / 25°C 76% 0.81 km/giờ
13:00 - 04/10 Mây cụm 29°C / 30°C 58% 1.43 km/giờ
16:00 - 04/10 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 67% 1.26 km/giờ
19:00 - 04/10 Mưa nhẹ 22°C / 22°C 92% 0.8 km/giờ
22:00 - 04/10 Bầu trời quang đãng 21°C / 21°C 95% 0.8 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 01:00 ngày 04/10, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.96 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 04:00 ngày 04/10, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 20°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.59 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 07:00 ngày 04/10, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 20°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.53 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 10:00 ngày 04/10, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 0.81 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 13:00 ngày 04/10, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 16:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 19:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 22°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.8 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 22:00 ngày 04/10, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 21°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.8 km/giờ

Dự báo thời tiết Sơn La 30 ngày tới

Cập nhật lúc 23:46 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 21°C / 25°C 81% 2.26 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 63% 2.01 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 69% 2 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mây rải rác 20°C / 29°C 53% 2.77 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 20°C / 27°C 57% 2.49 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 20°C / 27°C 63% 2.83 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 20°C / 25°C 65% 2.49 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 19°C / 24°C 74% 2.34 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 19°C / 21°C 86% 2 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 20°C / 22°C 96% 1.55 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mây cụm 20°C / 27°C 58% 1.86 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 20°C / 28°C 61% 1.43 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 20°C / 26°C 74% 1.26 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 20°C / 25°C 81% 1.51 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 20°C / 27°C 70% 1.98 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 20°C / 28°C 57% 2.06 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 20°C / 28°C 53% 2.23 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 20°C / 28°C 52% 2.14 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây rải rác 18°C / 29°C 48% 2.06 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây rải rác 18°C / 30°C 45% 2.22 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mây rải rác 18°C / 30°C 48% 2.35 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 19°C / 28°C 53% 2.32 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 18°C / 28°C 56% 2.36 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây cụm 16°C / 27°C 48% 2.24 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mây rải rác 15°C / 26°C 40% 2.84 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mây cụm 15°C / 23°C 44% 2.16 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Nhiều mây 16°C / 20°C 63% 1.96 km/giờ
Chủ Nhật - 30/10 Mây cụm 16°C / 23°C 63% 2.4 km/giờ
Thứ 2 - 31/10 Mưa nhẹ 17°C / 21°C 72% 2.54 km/giờ
Thứ 3 - 01/11 Mây cụm 16°C / 23°C 53% 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 29°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 24°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 21°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 22°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 26°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 29°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 30°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 30°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 28°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 28°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 27°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 15°C / 26°C , độ ẩm 40% , tốc độ gió 2.84 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 15°C / 23°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 20°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 30/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 23°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 31/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 21°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 01/11 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 23°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.72 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Yên Huyện Mai Sơn Huyện Mộc Châu Huyện Mường La Huyện Phù Yên Huyện Quỳnh Nhai Huyện Sông Mã Huyện Sốp Cộp Huyện Thuận Châu Huyện Vân Hồ Huyện Yên Châu Thành Phố Sơn La

Thời tiết Hòa Bình

Dự báo thời tiết Hòa Bình hôm nay

Cập nhật lúc 23:46 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/10 Mưa nhẹ 24°C 93% 1.44 km/giờ
03:00 - 03/10 Mưa nhẹ 24°C 95% 5.184 km/giờ
06:00 - 03/10 Ít mưa 24°C 97% 7.092 km/giờ
09:00 - 03/10 Mưa nhiều 24°C 98% 11.34 km/giờ
12:00 - 03/10 Ít mưa 24°C 98% 8.028 km/giờ
15:00 - 03/10 Mưa nhẹ 23°C 99% 5.076 km/giờ
18:00 - 03/10 Ít mưa 23°C 99% 6.012 km/giờ
21:00 - 03/10 Mưa nhẹ 23°C 99% 6.552 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 00:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 03:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 5.184 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 06:00 ngày 03/10, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 7.092 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 09:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 11.34 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 12:00 ngày 03/10, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 8.028 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 15:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 5.076 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 18:00 ngày 03/10, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 6.012 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 21:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 6.552 km/giờ

Dự báo thời tiết Hoà Bình ngày mai

Cập nhật lúc 23:46 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/10 Mây thưa 24°C / 24°C 96% 1.03 km/giờ
04:00 - 04/10 Mây thưa 23°C / 24°C 96% 0.96 km/giờ
07:00 - 04/10 Mây thưa 24°C / 25°C 94% 0.92 km/giờ
10:00 - 04/10 Mây thưa 30°C / 34°C 70% 1.25 km/giờ
13:00 - 04/10 Mưa nhẹ 31°C / 36°C 60% 1.92 km/giờ
16:00 - 04/10 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 69% 1.58 km/giờ
19:00 - 04/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 89% 1.39 km/giờ
22:00 - 04/10 Bầu trời quang đãng 25°C / 26°C 93% 1.2 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 01:00 ngày 04/10, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.03 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 04:00 ngày 04/10, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.96 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 07:00 ngày 04/10, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.92 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 10:00 ngày 04/10, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.25 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 13:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 16:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 19:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 22:00 ngày 04/10, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.2 km/giờ

Dự báo thời tiết Hoà Bình 30 ngày tới

Cập nhật lúc 23:46 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 24°C / 28°C 92% 1.68 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 83% 1.55 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 82% 1.72 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 78% 2.21 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 76% 1.72 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 23°C / 25°C 84% 2.09 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 22°C / 24°C 88% 2.48 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 22°C / 24°C 92% 3.05 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa vừa 21°C / 23°C 94% 3.05 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 23°C / 25°C 91% 1.9 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 71% 1.51 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 72% 2.42 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 68% 2.22 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 84% 1.87 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 81% 2.31 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 72% 1.95 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 70% 2.1 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 66% 2.04 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 63% 2.06 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây rải rác 22°C / 31°C 58% 2.02 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 60% 2.15 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 62% 2.16 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 62% 2.7 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây rải rác 21°C / 28°C 57% 2.73 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mây cụm 21°C / 27°C 53% 3.11 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 20°C / 25°C 54% 2.57 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 19°C / 20°C 84% 2.79 km/giờ
Chủ Nhật - 30/10 Mưa nhẹ 18°C / 20°C 92% 2.8 km/giờ
Thứ 2 - 31/10 Mưa nhẹ 19°C / 20°C 93% 2.96 km/giờ
Thứ 3 - 01/11 Mây cụm 19°C / 25°C 63% 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.73 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 20°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 30/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 20°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 31/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 20°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.96 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 01/11 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 25°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.79 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cao Phong Huyện Đà Bắc Huyện Kim Bôi Huyện Lạc Sơn Huyện Lạc Thủy Huyện Lương Sơn Huyện Mai Châu Huyện Tân Lạc Huyện Yên Thủy Thành Phố Hòa Bình

Thời tiết Hà Giang

Dự báo thời tiết Hà Giang hôm nay

Cập nhật lúc 23:46 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/10 Mây rải rác 25°C 80% 6.444 km/giờ
03:00 - 03/10 Trời âm u 33°C 47% 4.896 km/giờ
06:00 - 03/10 Mưa nhẹ 31°C 63% 2.592 km/giờ
09:00 - 03/10 Mưa nhẹ 29°C 74% 2.268 km/giờ
12:00 - 03/10 Mưa nhẹ 25°C 94% 0.684 km/giờ
15:00 - 03/10 Mưa nhẹ 24°C 96% 4.356 km/giờ
18:00 - 03/10 Mưa nhẹ 24°C 96% 4.32 km/giờ
21:00 - 03/10 Mưa nhẹ 24°C 98% 4.392 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 00:00 ngày 03/10, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 6.444 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 03:00 ngày 03/10, dự báo trời âm u, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 47%, tốc độ gió 4.896 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 06:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 2.592 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 09:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 2.268 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 12:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 0.684 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 15:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 4.356 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 18:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 21:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 4.392 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Giang ngày mai

Cập nhật lúc 23:46 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/10 Mây rải rác 22°C / 22°C 99% 0.47 km/giờ
04:00 - 04/10 Mây rải rác 21°C / 22°C 99% 0.9 km/giờ
07:00 - 04/10 Mây rải rác 22°C / 23°C 97% 0.52 km/giờ
10:00 - 04/10 Mây thưa 29°C / 32°C 65% 0.88 km/giờ
13:00 - 04/10 Mây thưa 32°C / 34°C 47% 1.44 km/giờ
16:00 - 04/10 Bầu trời quang đãng 31°C / 34°C 55% 1.08 km/giờ
19:00 - 04/10 Bầu trời quang đãng 24°C / 24°C 80% 0.86 km/giờ
22:00 - 04/10 Mây thưa 23°C / 23°C 84% 0.83 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 01:00 ngày 04/10, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 22°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.47 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 04:00 ngày 04/10, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.9 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 07:00 ngày 04/10, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.52 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 10:00 ngày 04/10, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 0.88 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 13:00 ngày 04/10, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 34°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 16:00 ngày 04/10, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 34°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.08 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 19:00 ngày 04/10, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 0.86 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 22:00 ngày 04/10, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 23°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 0.83 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 23:46 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 23°C / 28°C 76% 1.76 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 61% 1.76 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 87% 1.33 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 70% 2.33 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 75% 2.01 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 65% 2.17 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 74% 2.04 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 20°C / 22°C 95% 1.93 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 20°C / 22°C 95% 1.57 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 20°C / 24°C 96% 1.1 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mây rải rác 20°C / 28°C 63% 2.01 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 20°C / 30°C 59% 2.12 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 74% 1.65 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 96% 1.35 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 89% 1.58 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 74% 1.42 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 69% 1.97 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 21°C / 31°C 53% 1.83 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 21°C / 31°C 52% 1.65 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 53% 1.84 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 67% 1.5 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 72% 2.01 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây cụm 21°C / 28°C 62% 2.05 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây rải rác 19°C / 28°C 52% 2.36 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mưa nhẹ 17°C / 27°C 44% 2.46 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mây rải rác 17°C / 26°C 43% 2.41 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 17°C / 19°C 79% 1.99 km/giờ
Chủ Nhật - 30/10 Mưa nhẹ 18°C / 22°C 77% 2.26 km/giờ
Thứ 2 - 31/10 Mưa nhẹ 18°C / 21°C 81% 2.24 km/giờ
Thứ 3 - 01/11 Mây cụm 17°C / 25°C 54% 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.33 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 22°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 22°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.1 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 30°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 31°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 31°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 28°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 27°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 26°C , độ ẩm 43% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 19°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 30/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 22°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 31/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 21°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 01/11 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 25°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.48 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Mê Huyện Bắc Quang Huyện Đồng Văn Huyện Hoàng Su Phì Huyện Mèo Vạc Huyện Quản Bạ Huyện Quang Bình Huyện Vị Xuyên Huyện Xín Mần Huyện Yên Minh Thành Phố Hà Giang

Thời tiết Tuyên Quang

Dự báo thời tiết Tuyên Quang hôm nay

Cập nhật lúc 23:46 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/10 Trời âm u 25°C 84% 5.544 km/giờ
03:00 - 03/10 Trời âm u 26°C 80% 3.312 km/giờ
06:00 - 03/10 Mưa nhẹ 26°C 86% 1.728 km/giờ
09:00 - 03/10 Ít mưa 24°C 97% 1.656 km/giờ
12:00 - 03/10 Mưa nhẹ 23°C 98% 3.78 km/giờ
15:00 - 03/10 Mưa nhẹ 23°C 97% 3.996 km/giờ
18:00 - 03/10 Mưa nhẹ 23°C 98% 3.456 km/giờ
21:00 - 03/10 Ít mưa 23°C 99% 3.132 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 00:00 ngày 03/10, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 5.544 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 03:00 ngày 03/10, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 3.312 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 06:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 1.728 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 09:00 ngày 03/10, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 1.656 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 12:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 15:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 3.996 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 18:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 3.456 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 21:00 ngày 03/10, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 3.132 km/giờ

Dự báo thời tiết Tuyên Quang ngày mai

Cập nhật lúc 23:47 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/10 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 99% 0.53 km/giờ
04:00 - 04/10 Mây rải rác 22°C / 23°C 99% 0.77 km/giờ
07:00 - 04/10 Mây rải rác 23°C / 24°C 98% 0.46 km/giờ
10:00 - 04/10 Mây rải rác 30°C / 34°C 66% 0.41 km/giờ
13:00 - 04/10 Mây rải rác 33°C / 36°C 46% 0.84 km/giờ
16:00 - 04/10 Mây thưa 32°C / 35°C 55% 1.21 km/giờ
19:00 - 04/10 Mây rải rác 25°C / 26°C 82% 0.85 km/giờ
22:00 - 04/10 Mưa nhẹ 24°C / 24°C 92% 0.52 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 01:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.53 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 04:00 ngày 04/10, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.77 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 07:00 ngày 04/10, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.46 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 10:00 ngày 04/10, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 0.41 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 13:00 ngày 04/10, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 36°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 0.84 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 16:00 ngày 04/10, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 35°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.21 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 19:00 ngày 04/10, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 0.85 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 22:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.52 km/giờ

Dự báo thời tiết Tuyên Quang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 23:47 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 23°C / 28°C 83% 1.78 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 67% 1.61 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 75% 1.24 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 73% 2.07 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 68% 1.49 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 67% 1.85 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 78% 1.52 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 20°C / 23°C 95% 1.92 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 20°C / 23°C 90% 1.92 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 92% 1.42 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mây rải rác 20°C / 29°C 64% 1.45 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 20°C / 30°C 58% 2.23 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 69% 1.67 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 92% 1.36 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 84% 1.91 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 67% 1.68 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 67% 1.72 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây rải rác 21°C / 31°C 54% 1.83 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây rải rác 21°C / 31°C 53% 1.57 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 51% 1.74 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 59% 1.69 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 21°C / 30°C 61% 1.76 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây cụm 21°C / 29°C 57% 1.9 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây rải rác 20°C / 28°C 51% 2.22 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mây rải rác 19°C / 27°C 43% 2.44 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mây rải rác 18°C / 26°C 43% 2.24 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 18°C / 19°C 83% 1.83 km/giờ
Chủ Nhật - 30/10 Mưa nhẹ 18°C / 21°C 84% 2.07 km/giờ
Thứ 2 - 31/10 Mưa nhẹ 18°C / 21°C 88% 2.1 km/giờ
Thứ 3 - 01/11 Mưa nhẹ 17°C / 25°C 56% 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.24 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 23°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 23°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 29°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 30°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 31°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 31°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 30°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 27°C , độ ẩm 43% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 26°C , độ ẩm 43% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 19°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 30/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 21°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 31/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 21°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 01/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 25°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.1 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Chiêm Hóa Huyện Hàm Yên Huyện Lâm Bình Huyện Na Hang Huyện Sơn Dương Huyện Yên Sơn Thành Phố Tuyên Quang

Thời tiết Phú Thọ

Dự báo thời tiết Phú Thọ hôm nay

Cập nhật lúc 23:47 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/10 Trời âm u 25°C 84% 13.176 km/giờ
03:00 - 03/10 Trời âm u 26°C 80% 6.444 km/giờ
06:00 - 03/10 Mưa nhẹ 25°C 89% 5.58 km/giờ
09:00 - 03/10 Ít mưa 24°C 97% 9.468 km/giờ
12:00 - 03/10 Ít mưa 23°C 97% 9.828 km/giờ
15:00 - 03/10 Mưa nhẹ 23°C 96% 6.552 km/giờ
18:00 - 03/10 Ít mưa 23°C 97% 6.768 km/giờ
21:00 - 03/10 Mưa nhẹ 23°C 97% 9.216 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 00:00 ngày 03/10, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 13.176 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 03:00 ngày 03/10, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 6.444 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 06:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 5.58 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 09:00 ngày 03/10, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 9.468 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 12:00 ngày 03/10, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 9.828 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 15:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 6.552 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 18:00 ngày 03/10, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 6.768 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 21:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 9.216 km/giờ

Dự báo thời tiết Phú Thọ ngày mai

Cập nhật lúc 23:47 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/10 Bầu trời quang đãng 23°C / 24°C 95% 0.76 km/giờ
04:00 - 04/10 Mây thưa 23°C / 24°C 96% 1.18 km/giờ
07:00 - 04/10 Mây thưa 24°C / 24°C 93% 1.29 km/giờ
10:00 - 04/10 Mây rải rác 29°C / 33°C 70% 1.36 km/giờ
13:00 - 04/10 Mây rải rác 32°C / 36°C 54% 0.54 km/giờ
16:00 - 04/10 Mây rải rác 32°C / 35°C 56% 1.1 km/giờ
19:00 - 04/10 Mây rải rác 27°C / 29°C 75% 1.79 km/giờ
22:00 - 04/10 Mưa nhẹ 25°C / 25°C 88% 1.14 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 01:00 ngày 04/10, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.76 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 04:00 ngày 04/10, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.18 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 07:00 ngày 04/10, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.29 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 10:00 ngày 04/10, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 13:00 ngày 04/10, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 36°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 0.54 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 16:00 ngày 04/10, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 35°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.1 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 19:00 ngày 04/10, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 22:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.14 km/giờ

Dự báo thời tiết Phú Thọ 30 ngày tới

Cập nhật lúc 23:47 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 24°C / 28°C 89% 1.71 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 76% 1.43 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 78% 1.35 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 75% 2.16 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 72% 1.26 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 76% 1.77 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 83% 1.61 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 93% 2.3 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 21°C / 23°C 92% 2.3 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 92% 1.58 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 68% 1.31 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 21°C / 30°C 66% 2.27 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 68% 1.82 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 88% 1.55 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 82% 2.14 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 69% 1.79 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 68% 1.89 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây rải rác 22°C / 30°C 61% 1.77 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây rải rác 22°C / 31°C 58% 1.77 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây rải rác 22°C / 32°C 54% 1.73 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 59% 1.89 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 21°C / 30°C 61% 1.83 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 20°C / 30°C 60% 2.16 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây rải rác 20°C / 29°C 55% 2.11 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mây rải rác 20°C / 27°C 49% 2.44 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mây cụm 19°C / 26°C 49% 2.05 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 18°C / 20°C 83% 1.89 km/giờ
Chủ Nhật - 30/10 Mưa nhẹ 18°C / 21°C 88% 2.1 km/giờ
Thứ 2 - 31/10 Mưa nhẹ 19°C / 21°C 91% 2.12 km/giờ
Thứ 3 - 01/11 Mây cụm 18°C / 25°C 60% 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.31 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 30°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 30°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 30°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 29°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 26°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 20°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 30/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 21°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 31/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 21°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 01/11 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 25°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.16 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cẩm Khê Huyện Đoan Hùng Huyện Hạ Hoà Huyện Lâm Thao Huyện Phù Ninh Huyện Tam Nông Huyện Tân Sơn Huyện Thanh Ba Huyện Thanh Sơn Huyện Thanh Thuỷ Huyện Yên Lập Thị xã Phú Thọ Việt Trì

Thời tiết Thái Nguyên

Dự báo thời tiết Thái Nguyên hôm nay

Cập nhật lúc 21:34 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/10 Trời âm u 27°C 77% 7.236 km/giờ
03:00 - 03/10 Mưa nhẹ 29°C 79% 2.916 km/giờ
06:00 - 03/10 Mưa nhẹ 27°C 84% 7.884 km/giờ
09:00 - 03/10 Ít mưa 26°C 96% 9.396 km/giờ
12:00 - 03/10 Mưa nhẹ 26°C 95% 7.128 km/giờ
15:00 - 03/10 Mưa nhẹ 26°C 94% 7.344 km/giờ
18:00 - 03/10 Mưa nhẹ 25°C 95% 6.876 km/giờ
21:00 - 03/10 Mưa nhẹ 24°C 96% 7.38 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 00:00 ngày 03/10, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 7.236 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 03:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 2.916 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 06:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 7.884 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 09:00 ngày 03/10, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 9.396 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 12:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 7.128 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 15:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 7.344 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 18:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 6.876 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 21:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 7.38 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Nguyên ngày mai

Cập nhật lúc 23:47 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/10 Bầu trời quang đãng 26°C / 27°C 94% 1.41 km/giờ
04:00 - 04/10 Bầu trời quang đãng 25°C / 26°C 95% 1.41 km/giờ
07:00 - 04/10 Mây thưa 25°C / 26°C 92% 1.21 km/giờ
10:00 - 04/10 Mây rải rác 30°C / 34°C 66% 0.82 km/giờ
13:00 - 04/10 Mây rải rác 32°C / 36°C 54% 0.7 km/giờ
16:00 - 04/10 Mưa nhẹ 31°C / 36°C 61% 1.71 km/giờ
19:00 - 04/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 88% 1.73 km/giờ
22:00 - 04/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 91% 0.3 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 01:00 ngày 04/10, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 04:00 ngày 04/10, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 07:00 ngày 04/10, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.21 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 10:00 ngày 04/10, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 0.82 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 13:00 ngày 04/10, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 36°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 0.7 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 16:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 19:00 ngày 04/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 22:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 0.3 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Nguyên 30 ngày tới

Cập nhật lúc 23:47 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 24°C / 28°C 87% 1.69 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 76% 1.69 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 70% 1.72 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 82% 1.65 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 72% 2.27 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 72% 2.47 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 22°C / 24°C 84% 2.46 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 21°C / 23°C 94% 3.19 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 88% 3.19 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 83% 1.9 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 67% 1.75 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 62% 2.31 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 67% 2.05 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 87% 1.5 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 82% 2.03 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 70% 1.5 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 71% 2.08 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 59% 2.25 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây rải rác 22°C / 31°C 60% 2.18 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 53% 2.17 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 60% 1.93 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây cụm 23°C / 30°C 58% 2.17 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây rải rác 22°C / 30°C 56% 2.54 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây rải rác 21°C / 29°C 51% 3.33 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mây rải rác 20°C / 27°C 47% 3.61 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 20°C / 25°C 48% 3.03 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 18°C / 20°C 90% 3.03 km/giờ
Chủ Nhật - 30/10 Mưa nhẹ 18°C / 20°C 94% 3.11 km/giờ
Thứ 2 - 31/10 Mưa nhẹ 19°C / 20°C 92% 3.3 km/giờ
Thứ 3 - 01/11 Mưa nhẹ 18°C / 24°C 61% 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 3.19 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.19 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 3.61 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 20°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 30/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 20°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 31/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 20°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.3 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 01/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 24°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.93 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đại Từ Huyện Định Hóa Huyện Đồng Hỷ Huyện Phú Bình Huyện Phú Lương Huyện Võ Nhai Phổ Yên Sông Công Thành Phố Thái Nguyên

Thời tiết Bắc Kạn

Dự báo thời tiết Bắc Kạn hôm nay

Cập nhật lúc 23:47 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/10 Trời âm u 25°C 79% 5.292 km/giờ
03:00 - 03/10 Trời âm u 30°C 57% 8.964 km/giờ
06:00 - 03/10 Mưa nhẹ 25°C 81% 8.352 km/giờ
09:00 - 03/10 Mưa nhẹ 23°C 91% 3.42 km/giờ
12:00 - 03/10 Mưa nhẹ 23°C 95% 5.58 km/giờ
15:00 - 03/10 Mưa nhẹ 23°C 97% 5.328 km/giờ
18:00 - 03/10 Mưa nhẹ 23°C 98% 5.112 km/giờ
21:00 - 03/10 Mưa nhẹ 23°C 99% 5.904 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 00:00 ngày 03/10, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 5.292 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 03:00 ngày 03/10, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 57%, tốc độ gió 8.964 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 06:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 8.352 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 09:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 12:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 5.58 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 15:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 5.328 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 18:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 5.112 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 21:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 5.904 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Kạn ngày mai

Cập nhật lúc 23:47 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/10 Mây thưa 22°C / 23°C 98% 0.65 km/giờ
04:00 - 04/10 Mây thưa 22°C / 23°C 99% 0.8 km/giờ
07:00 - 04/10 Mây thưa 23°C / 24°C 96% 0.63 km/giờ
10:00 - 04/10 Bầu trời quang đãng 30°C / 34°C 60% 0.21 km/giờ
13:00 - 04/10 Mây thưa 33°C / 36°C 46% 0.39 km/giờ
16:00 - 04/10 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 77% 1.02 km/giờ
19:00 - 04/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 94% 0.85 km/giờ
22:00 - 04/10 Mây rải rác 23°C / 24°C 95% 0.52 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 01:00 ngày 04/10, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.65 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 04:00 ngày 04/10, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.8 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 07:00 ngày 04/10, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.63 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 10:00 ngày 04/10, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 0.21 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 13:00 ngày 04/10, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 36°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 0.39 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 16:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.02 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 19:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.85 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 22:00 ngày 04/10, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.52 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Kạn 30 ngày tới

Cập nhật lúc 23:47 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 23°C / 28°C 86% 1.63 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 72% 1.65 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 68% 1.39 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 82% 1.53 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 72% 2.04 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 20°C / 26°C 67% 2.13 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 21°C / 23°C 83% 1.86 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 19°C / 21°C 97% 2.61 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 19°C / 23°C 87% 2.61 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 84% 1.72 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 20°C / 29°C 66% 1.59 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 20°C / 30°C 59% 2.41 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 68% 1.98 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 90% 1.39 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 84% 1.91 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 70% 1.45 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 73% 1.81 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây rải rác 21°C / 30°C 55% 1.99 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây rải rác 21°C / 30°C 58% 1.93 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 53% 1.91 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 62% 1.7 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây cụm 22°C / 30°C 59% 1.8 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây rải rác 21°C / 29°C 55% 2.15 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây rải rác 20°C / 28°C 50% 2.99 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mây rải rác 19°C / 26°C 44% 3.2 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mây rải rác 18°C / 25°C 44% 2.74 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 17°C / 18°C 92% 2.38 km/giờ
Chủ Nhật - 30/10 Mưa nhẹ 17°C / 19°C 94% 2.68 km/giờ
Thứ 2 - 31/10 Mưa nhẹ 18°C / 19°C 92% 2.83 km/giờ
Thứ 3 - 01/11 Mưa nhẹ 17°C / 23°C 60% 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 26°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 21°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 23°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 29°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 30°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 30°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 30°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 26°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 25°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 18°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 30/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 19°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 31/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 19°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 01/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 23°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.58 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ba Bể Huyện Bạch Thông Huyện Chợ Đồn Huyện Chợ Mới Huyện Na Rì Huyện Ngân Sơn Huyện Pác Nặm Thành Phố Bắc Kạn

Thời tiết Cao Bằng

Dự báo thời tiết Cao Bằng hôm nay

Cập nhật lúc 00:48 - 04/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/10 Trời âm u 25°C 78% 6.876 km/giờ
03:00 - 04/10 Trời âm u 27°C 72% 8.604 km/giờ
06:00 - 04/10 Mưa nhẹ 25°C 73% 7.38 km/giờ
09:00 - 04/10 Mưa nhẹ 24°C 89% 3.924 km/giờ
12:00 - 04/10 Mưa nhẹ 23°C 95% 2.52 km/giờ
15:00 - 04/10 Mưa nhẹ 22°C 98% 4.068 km/giờ
18:00 - 04/10 Mưa nhẹ 22°C 97% 4.5 km/giờ
21:00 - 04/10 Ít mưa 22°C 99% 3.456 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 00:00 ngày 04/10, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 6.876 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 03:00 ngày 04/10, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 8.604 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 06:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 7.38 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 09:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 3.924 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 12:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 15:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 4.068 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 18:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 4.5 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 21:00 ngày 04/10, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 3.456 km/giờ

Dự báo thời tiết Cao Bằng ngày mai

Cập nhật lúc 21:34 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/10 Mây thưa 23°C / 23°C 95% 0.82 km/giờ
04:00 - 04/10 Mây rải rác 22°C / 23°C 96% 0.81 km/giờ
07:00 - 04/10 Mây rải rác 23°C / 24°C 92% 0.6 km/giờ
10:00 - 04/10 Bầu trời quang đãng 30°C / 33°C 63% 0.85 km/giờ
13:00 - 04/10 Bầu trời quang đãng 31°C / 34°C 52% 1.52 km/giờ
16:00 - 04/10 Mây thưa 30°C / 33°C 66% 1.46 km/giờ
19:00 - 04/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 89% 0.93 km/giờ
22:00 - 04/10 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 94% 0.49 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 01:00 ngày 04/10, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 23°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.82 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 04:00 ngày 04/10, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.81 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 07:00 ngày 04/10, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.6 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 10:00 ngày 04/10, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 0.85 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 13:00 ngày 04/10, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 34°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 16:00 ngày 04/10, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 19:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 0.93 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 22:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.49 km/giờ

Dự báo thời tiết Cao Bằng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 21:34 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 23°C / 28°C 82% 1.56 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 77% 1.63 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 67% 1.23 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 89% 1.27 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 79% 2.55 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 19°C / 25°C 66% 2.55 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 20°C / 23°C 83% 1.91 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 19°C / 21°C 97% 2.38 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 19°C / 23°C 85% 2.38 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 20°C / 26°C 80% 1.5 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 71% 1.21 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 60% 2.33 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 71% 1.9 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 91% 1.39 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 89% 1.55 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 74% 1.09 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 82% 1.42 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 21°C / 30°C 58% 1.61 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 65% 1.56 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 59% 1.66 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 67% 1.98 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây cụm 21°C / 28°C 64% 2.14 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây rải rác 20°C / 28°C 57% 2.42 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây rải rác 19°C / 27°C 52% 3.14 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mây rải rác 18°C / 26°C 46% 3.36 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 17°C / 24°C 46% 2.97 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa vừa 16°C / 18°C 96% 2.43 km/giờ
Chủ Nhật - 30/10 Mưa nhẹ 17°C / 18°C 98% 2.83 km/giờ
Thứ 2 - 31/10 Mưa nhẹ 17°C / 19°C 92% 3.12 km/giờ
Thứ 3 - 01/11 Mưa nhẹ 17°C / 22°C 65% 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.27 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 25°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 23°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 21°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 23°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 26°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.21 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.09 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 30°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 27°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 26°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 3.36 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 24°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 18°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 30/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 18°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 31/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 19°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.12 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 01/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 22°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.89 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bảo Lạc Huyện Bảo Lâm Huyện Hạ Lang Huyện Hà Quảng Huyện Hoà An Huyện Nguyên Bình Huyện Quảng Hòa Huyện Thạch An Huyện Trùng Khánh Thành Phố Cao Bằng

Thời tiết Lạng Sơn

Dự báo thời tiết Lạng Sơn hôm nay

Cập nhật lúc 22:38 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/10 Trời âm u 24°C 82% 7.56 km/giờ
03:00 - 03/10 Trời âm u 26°C 75% 13.032 km/giờ
06:00 - 03/10 Mưa nhẹ 25°C 82% 14.076 km/giờ
09:00 - 03/10 Mưa nhẹ 23°C 93% 9.576 km/giờ
12:00 - 03/10 Mưa nhẹ 23°C 96% 12.816 km/giờ
15:00 - 03/10 Mưa nhẹ 22°C 98% 7.452 km/giờ
18:00 - 03/10 Mưa nhẹ 22°C 98% 8.388 km/giờ
21:00 - 03/10 Mưa nhẹ 22°C 98% 10.224 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 00:00 ngày 03/10, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 7.56 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 03:00 ngày 03/10, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 13.032 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 06:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 14.076 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 09:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 9.576 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 12:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 12.816 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 15:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 7.452 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 18:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 8.388 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 21:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 10.224 km/giờ

Dự báo thời tiết Lạng Sơn ngày mai

Cập nhật lúc 00:48 - 04/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/10 Mưa nhẹ 23°C / 23°C 95% 0.29 km/giờ
04:00 - 05/10 Mây rải rác 22°C / 23°C 95% 0.6 km/giờ
07:00 - 05/10 Mây thưa 24°C / 24°C 91% 0.91 km/giờ
10:00 - 05/10 Bầu trời quang đãng 29°C / 33°C 66% 1.1 km/giờ
13:00 - 05/10 Bầu trời quang đãng 32°C / 34°C 49% 2.08 km/giờ
16:00 - 05/10 Bầu trời quang đãng 30°C / 32°C 61% 3.2 km/giờ
19:00 - 05/10 Bầu trời quang đãng 24°C / 25°C 79% 1.46 km/giờ
22:00 - 05/10 Bầu trời quang đãng 23°C / 23°C 84% 0.86 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 01:00 ngày 05/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 23°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.29 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 04:00 ngày 05/10, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.6 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 07:00 ngày 05/10, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 0.91 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 10:00 ngày 05/10, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.1 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 13:00 ngày 05/10, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 34°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 16:00 ngày 05/10, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 19:00 ngày 05/10, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 22:00 ngày 05/10, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 23°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 0.86 km/giờ

Dự báo thời tiết Lạng Sơn 30 ngày tới

Cập nhật lúc 00:48 - 04/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 23°C / 27°C 83% 1.83 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 64% 2.29 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 23°C / 25°C 87% 2.23 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 76% 4.36 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 20°C / 24°C 71% 4.37 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 21°C / 22°C 85% 3.62 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 20°C / 21°C 93% 4 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 20°C / 23°C 81% 4 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 71% 2.44 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 70% 1.44 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây thưa 21°C / 28°C 64% 2.14 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 72% 2.1 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 82% 2.05 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 81% 2.06 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 68% 1.87 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 77% 1.98 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây rải rác 22°C / 28°C 63% 2.39 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 70% 2.21 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 58% 2.49 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 63% 3.15 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây cụm 22°C / 28°C 62% 3.76 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây rải rác 21°C / 27°C 58% 4.05 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây rải rác 20°C / 26°C 54% 4.76 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mây rải rác 19°C / 24°C 51% 5 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 17°C / 22°C 54% 4.75 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa vừa 17°C / 17°C 96% 4.41 km/giờ
Chủ Nhật - 30/10 Mưa vừa 17°C / 18°C 97% 4.57 km/giờ
Thứ 2 - 31/10 Mưa nhẹ 17°C / 18°C 90% 4.92 km/giờ
Thứ 3 - 01/11 Mưa nhẹ 17°C / 21°C 69% 4.74 km/giờ
Thứ 4 - 02/11 Mây cụm 17°C / 22°C 63% 4.72 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.36 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.37 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.62 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 4 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 23°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.15 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.76 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 4.05 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 26°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 4.76 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 24°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 5 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 22°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 4.75 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 17°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 4.41 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 30/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 18°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 4.57 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 31/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 18°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 4.92 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 01/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 21°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.74 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 02/11 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 22°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 4.72 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Sơn Huyện Bình Gia Huyện Cao Lộc Huyện Chi Lăng Huyện Đình Lập Huyện Hữu Lũng Huyện Lộc Bình Huyện Tràng Định Huyện Văn Lãng Huyện Văn Quan Thành Phố Lạng Sơn

Thời tiết Bắc Giang

Dự báo thời tiết Bắc Giang hôm nay

Cập nhật lúc 23:47 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 03/10 Trời âm u 26°C 78% 3.528 km/giờ
03:00 - 03/10 Mưa nhẹ 25°C 85% 3.636 km/giờ
06:00 - 03/10 Mưa nhẹ 25°C 85% 13.752 km/giờ
09:00 - 03/10 Mưa nhiều 24°C 93% 12.816 km/giờ
12:00 - 03/10 Mưa nhẹ 24°C 93% 9.72 km/giờ
15:00 - 03/10 Mưa nhẹ 24°C 93% 9.612 km/giờ
18:00 - 03/10 Mưa nhẹ 24°C 94% 6.768 km/giờ
21:00 - 03/10 Mưa nhẹ 23°C 95% 7.488 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 00:00 ngày 03/10, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 3.528 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 03:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 3.636 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 06:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 13.752 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 09:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 12.816 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 12:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 9.72 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 15:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 9.612 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 18:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 6.768 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 21:00 ngày 03/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 7.488 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Giang ngày mai

Cập nhật lúc 23:47 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/10 Bầu trời quang đãng 26°C / 26°C 93% 1.38 km/giờ
04:00 - 04/10 Bầu trời quang đãng 25°C / 26°C 93% 1.75 km/giờ
07:00 - 04/10 Mây thưa 25°C / 26°C 88% 1.45 km/giờ
10:00 - 04/10 Mây thưa 29°C / 33°C 67% 1.8 km/giờ
13:00 - 04/10 Mưa nhẹ 32°C / 36°C 57% 0.7 km/giờ
16:00 - 04/10 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 67% 2.82 km/giờ
19:00 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 84% 2.14 km/giờ
22:00 - 04/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 88% 0.17 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 01:00 ngày 04/10, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 04:00 ngày 04/10, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 07:00 ngày 04/10, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 10:00 ngày 04/10, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 13:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 36°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 0.7 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 16:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 19:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 22:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 0.17 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 23:47 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 29°C 87% 1.85 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 79% 1.88 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 71% 2.08 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 84% 2.01 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 74% 3.53 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 76% 3.81 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 86% 3.72 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 92% 4.2 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 88% 4.2 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 79% 2.54 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 68% 1.89 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây thưa 23°C / 29°C 66% 2.23 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 67% 2.23 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 83% 1.81 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 79% 2.2 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 71% 1.9 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 72% 2.29 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 63% 2.59 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 64% 2.48 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 57% 2.58 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 62% 2.75 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây cụm 24°C / 30°C 60% 3.46 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây rải rác 23°C / 29°C 58% 3.76 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây rải rác 22°C / 28°C 54% 4.44 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mây cụm 22°C / 27°C 51% 4.79 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 20°C / 24°C 53% 4.3 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 19°C / 20°C 90% 4.35 km/giờ
Chủ Nhật - 30/10 Mưa nhẹ 19°C / 20°C 95% 4.34 km/giờ
Thứ 2 - 31/10 Mưa nhẹ 19°C / 20°C 90% 4.65 km/giờ
Thứ 3 - 01/11 Mây cụm 19°C / 24°C 64% 4.36 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.81 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.72 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 4.2 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 4.2 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 3.46 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 3.76 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 4.44 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 4.79 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 4.3 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 20°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 4.35 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 30/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 20°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 4.34 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 31/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 20°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 4.65 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 01/11 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 24°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 4.36 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Hiệp Hòa Huyện Lạng Giang Huyện Lục Nam Huyện Lục Ngạn Huyện Sơn Động Huyện Tân Yên Huyện Việt Yên Huyện Yên Dũng Huyện Yên Thế Thành Phố Bắc Giang

Thời tiết Quảng Ninh

Dự báo thời tiết Quảng Ninh hôm nay

Cập nhật lúc 00:48 - 04/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/10 Mưa nhẹ 25°C 92% 7.02 km/giờ
03:00 - 04/10 Ít mưa 24°C 96% 8.64 km/giờ
06:00 - 04/10 Mưa nhiều 24°C 96% 12.456 km/giờ
09:00 - 04/10 Ít mưa 24°C 96% 8.856 km/giờ
12:00 - 04/10 Mưa nhẹ 24°C 97% 10.08 km/giờ
15:00 - 04/10 Ít mưa 24°C 96% 7.74 km/giờ
18:00 - 04/10 Mưa nhẹ 24°C 97% 6.768 km/giờ
21:00 - 04/10 Mưa nhẹ 24°C 97% 7.884 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 00:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 7.02 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 03:00 ngày 04/10, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 8.64 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 06:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 12.456 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 09:00 ngày 04/10, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 8.856 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 12:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 10.08 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 15:00 ngày 04/10, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 7.74 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 18:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 6.768 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 21:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 7.884 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Ninh ngày mai

Cập nhật lúc 23:47 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 04/10 Bầu trời quang đãng 24°C / 24°C 91% 1.15 km/giờ
04:00 - 04/10 Mây thưa 23°C / 24°C 92% 1.16 km/giờ
07:00 - 04/10 Mây rải rác 25°C / 25°C 86% 0.97 km/giờ
10:00 - 04/10 Mây rải rác 30°C / 33°C 63% 2.48 km/giờ
13:00 - 04/10 Mưa nhẹ 31°C / 34°C 60% 3.52 km/giờ
16:00 - 04/10 Mây rải rác 29°C / 32°C 70% 2.93 km/giờ
19:00 - 04/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 86% 1.02 km/giờ
22:00 - 04/10 Nhiều mây 25°C / 26°C 87% 1.02 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 01:00 ngày 04/10, dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.15 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 04:00 ngày 04/10, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.16 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 07:00 ngày 04/10, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 0.97 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 10:00 ngày 04/10, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 13:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 34°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 3.52 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 16:00 ngày 04/10, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 19:00 ngày 04/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.02 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 22:00 ngày 04/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.02 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Ninh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 23:47 - 03/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 29°C 84% 3.39 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 83% 3.39 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 72% 4.9 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 82% 5.01 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 78% 7.81 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 77% 8.31 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 24°C / 24°C 84% 7.35 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 24°C / 24°C 88% 7.27 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 81% 6.96 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 72% 5.69 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mây thưa 25°C / 28°C 72% 3.23 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mây thưa 25°C / 28°C 71% 3.11 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 74% 4.1 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 77% 4.55 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 77% 4.07 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 72% 4.27 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 76% 3.83 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 71% 4.04 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 74% 3.83 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 68% 4.2 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mây rải rác 26°C / 29°C 69% 5.61 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây rải rác 25°C / 28°C 69% 7.72 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây rải rác 24°C / 27°C 66% 7.68 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây cụm 23°C / 26°C 61% 7.88 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mây cụm 23°C / 25°C 61% 8.47 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 20°C / 23°C 68% 8.74 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa vừa 20°C / 20°C 93% 8.08 km/giờ
Chủ Nhật - 30/10 Mưa nhẹ 20°C / 21°C 92% 8.11 km/giờ
Thứ 2 - 31/10 Mưa nhẹ 20°C / 21°C 84% 8.88 km/giờ
Thứ 3 - 01/11 Mây cụm 20°C / 22°C 73% 8.79 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.9 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.01 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 7.81 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 8.31 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 7.35 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 7.27 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 6.96 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.69 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.1 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.55 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.07 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.27 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.83 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.04 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.83 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.2 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 5.61 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 7.72 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 7.68 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 7.88 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 8.47 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 23°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 8.74 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 20°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 8.08 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 30/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 8.11 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 31/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 8.88 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 01/11 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 22°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 8.79 km/giờ

Dự báo thời tiết Cẩm Phả Đông Triều Hạ Long Huyện Ba Chẽ Huyện Bình Liêu Huyện Cô Tô Huyện Đầm Hà Huyện Hải Hà Huyện Tiên Yên Huyện Vân Đồn Móng Cái Quảng Yên Uông Bí

Video clip

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và sáng mai ngày 04/10: miền bắc mưa giảm, ban ngày có nắng | antv

Video

Dự báo thời tiết ngày 03/10: miền bắc mưa rào rải rác có dông; có nơi mưa vừa, mưa to | antv

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và mai ngày 3/10: miền bắc có mưa dông trên diện rộng | antv

Video

Dự báo thời tiết tối ngày 03/10: miền bắc có mưa vài nơi vào đêm và sáng | antv

Video

Dự báo thời tiết tối ngày 2/10: miền bắc có cục bộ có mưa vừa, mưa to | antv

Video

Dự báo thời tiết mới nhất sáng 3/10.thời tiết chiều nay: miền bắc mưa rào và dông gián đoạn, lốc sét

Video

Dự báo thời tiết ngày 2/10: miền bắc có mưa rào và dông rải rác | antv

Video

Dự báo thời tiết ngày mai 03/10/2022 | bắc bộ giảm mưa, miền trung cảnh báo lũ quét | vtc16

Video

Dự báo thời tiết tối ngày 1/10: cả nước đón thời tiết xấu, miền bắc mưa lớn | antv

Video

Dự báo thời tiết ngày mai 02/10/2022 | bắc bộ, trung bộ mưa rất to | vtc16

Video

Dự báo thời tiết mới nhất chiều 3/10. thời tiết tối nay: miền bắc tiếp tục mưa to cục bộ | tv24h

Video

Miền bắc đón không khí lạnh | vtc14

Video

Dự báo thời tiết mới nhất sáng 2/10.thời tiết chiều nay:miền bắc tiếp tục mưa gián đoạn, tăng nhiệt

Video

Dự báo thời tiết ngày mai 30/09/2022 | miền bắc, miền trung mưa to đến rất to | vtc16

Video

Dự báo thời tiết tối ngày 30/09: miền bắc mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to | antv

Video

Dự báo thời tiết ngày 1/10: miền bắc, miền trung sắp có không khí lạnh tăng cường | skđs

Video

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 3/10 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Video

Dự báo thời tiết mới nhất chiều 2/10.thời tiết tối nay: miền bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và sáng mai ngày 01/10: miền bắc mưa rào và dông, cục bộ có mưa to | antv

Video

Dự báo thời tiết mới nhất chiều 30/9.thời tiết đêm nay: miền bắc tiếp tục mưa dông, giảm nhiệt.tv24h

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và sáng mai ngày 30/09: miền bắc có mưa vừa đến mưa to | antv

Video

Dự báo thời tiết ngày 30/09: miền bắc nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to | antv

Video

Dự báo thời tiết tối ngày 29/9: miền bắc cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông | antv

Video

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 2/10 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Video

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 30/9 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Video

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 30/9 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Video

đón gió mùa đông bắc, miền bắc sắp mưa lớn | vtc14

Video

Dự báo thời tiết ngày mai 24/9: miền bắc trời nhiều mây, cục bộ có mưa to | antv

Video

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 29/9 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Video

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: cả nước mưa lớn do hoàn lưu bão noru | skđs

Video

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 29/9 | cập nhật bão noru | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và sáng mai ngày 26/09: miền bắc mưa giảm, nhiệt độ gia tăng | antv

Video

Thời tiết 3 ngày tới (29/09 đến 01/10): bắc trung bộ mưa dông diện rộng trong những ngày tới | vtc14

Video

Dự báo thời tiết ngày mai 29/09/2022 | bão số 4 suy yếu, mưa rộng ra bắc bộ | vtc16

Video

Dự báo thời tiết ngày 29/9: miền bắc có mưa rào và dông rải rác | antv

Video

Dự báo thời tiết mới nhất sáng 30/9: thời tiết chiều nay miền bắc và bắc trung bộ tiếp tục mưa lớn

Video

Dự báo thời tiết 4/10: hà nội mưa lớn, từ nghệ an đến quảng trị có mưa rào và dông | skđs

Video

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 28/9 | tin bão số 4 mới nhất | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Video

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 03/10 | dự báo thời tiết 3 ngày tới | tin bão

Video

Dự báo thời tiết ngày mai 19/9: miền bắc nắng nóng, miền nam mưa dông | antv

Video

Dự báo thời tiết tối ngày 28/9: bão số 4 suy yếu thành áp thấp, bắc bộ mưa dông diện rộng | antv

Video

Dự báo thời tiết hôm nay 01/10/2022 | bắc bộ mưa to đến rất to | vtc16

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và sáng mai ngày 28/09: tin bão khẩn cấp siêu bão noru | antv

Video

Dự báo thời tiết xấu tiếp tục xuất hiện ở nhiều khu vực | skđs

Video

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 09/05/2022 | miền bắc mưa đến hôm nào? | vtc16

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 29/9: áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, cảnh báo lốc, sét | antv

Video

Thời tiết trưa, chiều 15/09/2022: miền bắc chuyển mưa từ chiều| vtc14

Video

Thời tiết đêm nay và ngày mai 11/05: miền bắc còn đợt rét nào không ? | vtc16

Video

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 27/09: thông tin cập nhật về siêu bão noru | antv

Video

Miền bắc chuẩn bị đón không khí lạnh | vtc now

--- Bài mới hơn ---

 • Thời Tiết Y Tý Bát Xát Lào Cai
 • Dự Báo Thời Tiết Đắk Nông
 • Thời Tiết Đắk Nông Tuy Đức
 • Thời Tiết Kiên Giang Hôm Nay
 • Dự Báo Thời Tiết Đài Truyền Hình Kiên Giang
 • --- Bài cũ hơn ---

 • Thời Tiết Sapa Lào Cai 10 Ngày Tới
 • Giá Xăng Ở Thái Lan
 • Gia Ca Thi Truong Lua Gao Ngay Hom Nay
 • Bxh Bóng Đá Đông Nam Á
 • Bxh Bd Korea
 • --- Cùng chuyên mục ---

 • Thời Tiết Kiên Giang Trong 3 Ngày Tới
 • Thời Tiết Giang Thành Kiên Giang
 • Thời Tiết Kiên Giang Hôm Nay Có Mưa Không
 • Thời Tiết Huyện Giồng Riềng Kiên Giang
 • Thời Tiết Kiên Giang
 • Dự Báo Thời Tiết U Minh Thượng Kiên Giang
 • Dự Báo Thời Tiết 3 Ngày Tới Tại Kiên Giang
 • Dự Báo Thời Tiết Kiên Giang Hòn Sơn
 • Dự Báo Thời Tiết Kiên Giang Ngày 5 Tháng 8
 • Thời Tiết U Minh Thượng Kiên Giang
 • Bạn đang xem bài viết Xem Dự Báo Thời Tiết Tại Lào Cai trên website Getset.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

  🌟 Home
  🌟 Top