Truyện 12 Chòm Sao Xuyên Không Wattpad Hàn Nguyệt Tử / Top 7 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Getset.edu.vn

Truyện 12 Chòm Sao… Xuyên Không!!!

P KHÃCH (p3)

“Rầm†cá”­a phòng Ä’á”™t nhiên bật mᔟ, má”™t tầng sát khí ùa và o, má”™t bóng áo mà u xanh phóng tá”›i Ēâm thẳng và o Thiên Ân. Bạn Ân chÆ°a kᔋp phản ᔩng Ēã cảm thấy cả ngÆ°á”i nhẹ hẔng, bay má”™t vòng và Ēáp xuᔑng mặt Ēất má”™t cách rất Æ° là ….nhẹ nhà ng.

– Chết tiᔇt, là tên nà o chán sᔑng muᔑn hà nh thích bá”*n vÆ°Æ¡ng gia?

– NgÆ°Æ¡i nói xem là tên nà o? Thiên Ân chết tiᔇt, ngÆ°Æ¡i có bᔇnh gay cÅ©ng Ä’á””ng kéo mèo con cᔧa ta theo chᔩ. NgÆ°Æ¡i thật sá”± không muᔑn sᔑng.

– Hơ…ách, NHÂN Mà cô nÆ°Æ¡ng, bình tÄ©nh, có gì tá”” tá”” nói. Äá””ng Ä’á”™ng tay Ä’á”™ng chân vậy. Chúng ta là ngÆ°á”i có há”c không nên là m thế.

Thiên Ân cÆ°á”i nói, tá”” tá”” Ēᔩng dậy, chân bÆ°á”›c lùi ra sau bảo trì má”™t “khoảng cách an toà n†vá”›i Mà MÃ. Äᔣi Mà có vẔ dᔋu bá”›t bắt Ēầu há”i:

– MÃ MÃ cô nÆ°Æ¡ng, còn có các vᔋ cô nÆ°Æ¡ng công tá”­ Ēây sao lại ᔟ Ēây vậy?

– Chúng tôi không nên ᔟ Ēây sao? Hay là muᔑn chúng tôi Ä’i tiếp mấy tên nam nhân không có não kia?

– Hahaha….BẢO BÃŒNH cô nÆ°Æ¡ng nói quá rá””i, tại hạ không dám. Mà cho ta há”i, lúc nãy NHÂN Mà cô nÆ°Æ¡ng nói bᔇnh gay. Chẳng hay Ēây là kᔳ bᔇnh gì vậy?

– Cái nà y, nhᔋ vÆ°Æ¡ng gia… — Cá”° GIẢI hảo tâm giải thích — …ý nghÄ©a cᔧa nó là chᔉ nhᔯng tên nam nhân chᔉ thích nam nhân Ēó.

– Æ , ý cô nÆ°Æ¡ng là Ēoạn tᔥ chi phích sao. Hahaha…tại hạ hoà n toà n là nam nhân bình thÆ°á”ng, không có bᔋ Ä’oạn tᔥ a.

– Vậy sao ngÆ°Æ¡i lại ôm SƯ Tᔬ? Nếu ngÆ°Æ¡i không trả lá”i cho rõ thì Ä’á””ng trách — NHÂN Mà nghiến răng

– A, chuyᔇn nà y…ᔔm…chẳng qua là SƯ Tᔬ huynh Ēây hᔩa giúp ta…a…giúp ta má”™t chuyᔇn quan trá”ng, ta nhất thá”i cao hᔩng nên thất lá”…. Mong SƯ Tᔬ huynh bá” qua cho

– SƯ Tᔬ — NHÂN MÃ chuyᔃn hÆ°á”›ng sát khí vá” phía SƯ Tᔬ

– Mà MÃ, em bình tÄ©nh, nghe anh nói. Chuyᔇn là … — SƯ Tᔬ ghé sát và o tai NHÂN Mà thì thầm. Lát sau, bá”™ mặt sát khí cᔧa Mà bᔋ quét sạch nhÆ° chÆ°a tá””ng tá””n tại. Thay và o Ēó là nᔥ cÆ°á”i vô cùng…nguy hiᔃm.

– Thiên Ân nhᔋ vÆ°Æ¡ng gia a…ta không ngá” ngÆ°á”i nhÆ° ngà i cÅ©ng có ngà y dính phải tiếng sét ái tình nga.

– NHÂN Mà là ai vậy? — BẠCH DÆ¯Æ NG

– NgÆ°á”i Ēó…xa tận chân trá”i, gần ngay trÆ°á”›c mắt

– NHÂN Mà tᔉ Ä’á””ng úp mᔟ vậy mà , nói cho muá”™i nghe Ä’i — SONG NGƯ chá”›p chá”›p Ēôi mắt “1% Cá + 99% Cáo†nói (pé NGƯ dá”… thÆ°Æ¡ng, hiá”n là nh cᔧa tui Ēâu rá””i).

– Nga, má”i ngÆ°á”i, chúng ta mau tá”›i chá”— Ēại ca Ä’i. Mau Ä’i thôi, Ä’i thôi

Thiên Ân vá””a nói vá””a Ä’i thẳng, không cần biết nhᔯng ngÆ°á”i kia phản ᔩng thế nà o, cậu Ēã mang theo khuôn mặt Ä’á” chói chuá””n lẹ. THIÊN BÃŒNH lắc Ēầu thᔟ dà i:

– Nam nhi gì mà da mặt má”ng thế, là m sao theo Ä’uá”*i Ēưᔣc ai

– Thế mà Ēưᔣc Ēấy, còn là mÄ© nhân nᔯa nga — NHÂN Mà cÆ°á”i nói

– Phải rá””i MÃ, lúc nãy cậu Ēᔋnh nói là ai vậy? — KIM NGƯU

– Chính là …Chu TÆ°á”›c cô nÆ°Æ¡ng Ēó

– Thì ra là vậy, có thế mà cÅ©ng xấu há”*. Äúng là da mặt quá má”ng — SONG Tᔬ

– SƯ Tᔬ, lúc nãy cậu hᔩa giúp hắn gì thế? — Xᔬ Ná”®

– Tá”› hᔩa giúp hắn tiếp cận Chu TÆ°á”›c cô nÆ°Æ¡ng

– Chᔉ vậy thôi sao? — NHÂN MÃ trá””ng mắt

– Chᔉ vậy thôi. MÃ à , em ghen nhÆ° vậy là m anh rất hạnh phúc nga

– Lám Æ¡n, không phải lúc Ēóng phim. Chúng ta mau Ä’uá”*i theo hắn thôi — SONG Tᔬ

SƯ Tᔬ liếc TIᔂU SONG má”™t cái, Mà Mà thẳng “chân†khuyến mãi cho má”™t cái Ēạp. Nhᔯng ngÆ°á”i khác chᔉ biết lắc Ēầu bá” Ä’i. 12 ngÆ°á”i cùng Ēến căn phòng cᔧa XÀ PHU và hai bạn YẾT KẾT. Thiên Ân vá””a Ēᔋnh gõ cá”­a phòng thì…

“Rắc…ầm…xoẹt…rầm rầm…†và má”™t loạt nhᔯng âm thanh khác kích thích thần kinh cảnh giác cᔧa nhᔯng ngÆ°á”i Ēᔩng ngoà i vang lên. Má”™t lát sau, cánh cá”­a không cần mᔟ Ēã tá”± Ä’á”™ng văng ra xa, kèm theo là má”™t bóng áo trắng bay thẳng ra ngoà i. Khoảng 5 phút sau, cái bóng kia tá”” Ēᔑng Ä’á”* nát ngá””i dậy, vặn hông và i cái rá””i nᔟ nᔥ cÆ°á”i “sạch bong sáng bóng†vá” phía nhᔯng ngÆ°á”i má”›i Ēến:

– Nhᔋ Ēᔇ cùng các vᔋ cô nÆ°Æ¡ng công tá”­ Ēã Ēến rá””i sao. Má”i và o.

XÀ PHU Ēᔩng dậy, nghênh ngang bÆ°á”›c và o nhà . NhÆ°ng vá””a tá”›i cá”­a, má”™t kiếm má”™t Ä’ao Ēã chÄ©a vá” phía bạn. Hai tên “Thần Chết†ᔟ trong nói vá”ng ra:

– XÀ PHU ngÆ°Æ¡i chết chắc rá””i

Cả Ēám cùng Ä’á”* má”” hôi há”™t, tên nà y bảo Ēảm Ēã chá”c tá”›i hai Ēại ác ma kia rá””i. SONG Tᔬ vá”™i ngăn cản nguy cÆ¡ án mạng xảy ra:

– Má”i ngÆ°á”i bình tÄ©nh Ä’i mà , có gì tá”” tá”” nói. Hai ngÆ°á”i bá” vÅ© khí xuᔑng Ä’i, chúng ta và o phòng…mà thôi, sang phòng bên cạnh nói chuyᔇn Ä’i. Bây giá” không phải lúc Ēấu Ēá, lᔡ Lᔥc Nhạn phát hiᔇn thì toi Ēấy.

Hai cây dao tạm thá”i Ēưᔣc bá” xuᔑng nhÆ°ng sát khí vẔn lᔟn vᔟn là m ngÆ°á”i nà o cÅ©ng cảm thấy rᔣn rᔣn, vậy mà con rắn gây ra toà n bá”™ chuyᔇn nà y vẔn nhᔟn nhÆ¡ nhÆ° không, cÆ°á”i má”™t cách rất Æ° là ….nham nhᔟ.

Má”i ngÆ°á”i cùng nhau “di cư†sang phòng bên cạnh vì căn phòng vá””a rá””i Ēã và Ēang trong tình trạng “tiêu Ä’iá”u, xÆ¡ xác, tan hoangâ€. Sau khi ngá””i xuᔑng, NHÂN Mà lập tᔩc há”i:

– Lúc nãy là chuyᔇn gì vậy

– Äᔃ ta kᔃ cho nghe, chuyᔇn vá””a rá””i là … — XÀ PHU là m ra vẔ bí ẩn bắt Ēầu kᔃ

1 canh giᔠtrưᔛc….

Sau khi bà n bạc xong vá” thá”i gian cÅ©ng nhÆ° chiến lưᔣc tấn công Bách Hoa Lâu, XÀ PHU quay lại vẔ mặt nham nhᔟ thÆ°á”ng ngà y, nháy con mắt dâm tặc mắt nói:

– Bà n xong chuyᔇn rá””i, chúng ta là m Ēại sá”± nga

– Äại sá”±, không phải vá””a bà n xong sao. Còn có Ēại sá”± gì nᔯa? — MA KẾT nhíu mà y há”i

– Chính là viᔇc nên là m trong thanh lâu á

-??? — hai bạn YẾT KẾT ngà y thÆ°á”ng thông minh bao nhiêu, thá”i Ä’iᔃm nà y mặt liá”n có bấy nhiêu chᔯ ngu hiᔇn lên.

– Haizz…chính là má”™t quan khách nhÆ° ta chá”n hai cô nÆ°Æ¡ng xinh Ēẹp nhÆ° hai ngÆ°á”i, cái chính là muᔑn là m “chuyᔇn Ēại sᔱ†nga

“Oà nh†má”™t tiếng, hai ngÆ°á”i tá”” không hiᔃu thà nh Ēã hiᔃu và tá”” Ēã hiᔃu thà nh hiᔃu rất rõ. Sát khi bắt Ēầu tản mát trong không trung:

– XÀ PHU, ngÆ°Æ¡i có gan thì nói lại lần nᔯa — THIÊN YẾT nghiến răng

– Haizz…chính là Quế Hoa cô nÆ°Æ¡ng — XÀ PHU cᔑ tình kéo dà i giá”ng ra — …cô nÆ°Æ¡ng xinh Ēẹp nhÆ° thiên tiên giáng trần, rất Ēúng loại bá”*n vÆ°Æ¡ng yêu thích nga…

“Xoẹt†ai Ēó Ēã quẹt diêm

– …còn có Kim Yến cô nÆ°Æ¡ng cÅ©ng là má”™t mÄ© nhân, cùng má”™t vẔ Ēẹp lại Ēưᔣc tá”›i hai ngÆ°á”i, bảo sao Ēại gia không cao hᔩng chᔩ…

“Lách tách lách tách†ngá”n lá”­a dâng cao

– …cho nên, bá”*n vÆ°Æ¡ng rất muᔑn thá”­ tÆ° vᔋ Ēưᔣc hai mÄ© nhân hầu hạ nga.

“Bùm†cái gì Ēó Ēã phát ná”*

– XÀ PHU — hai ngÆ°á”i cùng nghiến răng, tay nắm chặt vÅ© khí chuẩn bᔋ băm tên kia là m mấy mảnh.

– Nga, ta không ngá” các “nà ng†còn nôn nóng nhÆ° vậy, giá”ng nói thật ngá”t ngà o, gá”i tên ta thất âu yếm nag. Không cần vá”™i, bá”*n vÆ°Æ¡ng nhất Ēᔋnh không bạc Ēãi mÄ© nhân Ēâu.

– NGÆ¯Æ I ÄI CHẾT ÄI — má”™t kiếm má”™t Ä’ao cùng rút ra, tinh quang lấp loáng phóng vá” phía XÀ PHU. Bạn XÀ nhảy bên nà y, bay bên kia Ēᔃ tránh, miᔇng không ngá””ng trêu chá”c:

– MÄ© nhân không cần nhiᔇt tình vậy nga, Ēại gia sẽ hảo hảo yêu thÆ°Æ¡ng tá””ng ngÆ°á”i mà . Hahaha…

Quay lại hiᔇn tại…

– Sau Ēó thì căn phòng thà nh ra nhÆ° vậy. Mấy ngÆ°á”i thấy chÆ°a, ta chᔉ Ēùa má”™t chút mà hai ngÆ°á”i Ēó hung dᔯ nhÆ° vậy Ēó.

“Há””, má”™t chút cᔧa ngÆ°Æ¡i Ēó hả? Chá”c ai không chá”c lại nhắm ngay hai tên Ēó, chết sá”›m là phải†— suy nghÄ© chung cᔧa tất cả nhᔯng ai nghe xong câu chuyᔇn vá””a rá””i.

– Äưᔣc rá””i, chuyᔇn nà y tạm thá”i cho qua Ä’i. Chúng ta mau bà n kế hoạch Ēᔃ xá”­ lý bà mama kia trÆ°á”›c Ēã — SONG Tᔬ cÆ°á”i nói

– Phải Ēó, dù sao sau nà y vẔn có cÆ¡ há”™i, hai ngÆ°á”i không cần tᔩc giận quá — BẠCH DÆ¯Æ NG

– THIÊN YẾT, anh Ä’á””ng giận, sau vᔥ nà y còn thiếu gì thá”i gian Ēᔃ xả giận chᔩ — Cá”° GIẢI nắm tay YẾT YẾT nhẹ nhà ng nói

– Cả cậu nᔯa MA KẾT, sau nà y còn nhiá”u thá”i gian. Nhất Ēᔋnh cho hắn tá”” tá”” chᔋu khá”* — Xᔬ Ná”®

– Sao không ai Ēᔩng vá” phía ta hết vậy — XÀ PHU là m bá”™ nhÆ° muᔑn khóc nói

Tất cả nhᔯng ngÆ°á”i có mặt trong phòng Ä’á””ng thá”i tặng hắn má”™t cái liếc sắc lẔm ngᔥ ý: “Câm, nói nᔯa là chết tại chá”—â€. Bạn XÀ hình nhÆ° cuᔑi cùng Ēã ngá”™ ra mình quá trá”›n, im lặng cúi Ēầu không dám nói nᔯa. Nhᔯng ngÆ°á”i khác cùng nhau bà n kế hoạch Ēᔃ triᔇt Bách Hoa Lâu, không quan tâm Ēến tên kia ngá””i tá”± kᔉ. Cho Ēến khi má”i chuyᔇn xong xuôi, XÀ PHU vẔn là không ngẩng Ēầu lên. Thiên Ân lay nhẹ:

– Ca ca, không ai trách huynh nᔯa mà , chúng ta vá” quán trá” thôi

Không trả lá”i cÅ©ng không ngẩng Ēầu lên

– Ca ca, huynh không cần tá”± trách, má”i ngÆ°á”i Ēã không Ēᔃ bᔥng nᔯa rá””i

Không có phản ᔩng gì

– Ca ca, huynh… — Thiên Ân vá””a nói vá””a Ēẩy mạnh XÀ PHU má”™t cái má”›i phát hiᔇn ra: bạn rắn cᔧa chúng ta Ēã ngᔧ tá”” khi nà o (ngá””i mà cÅ©ng ngᔧ Ēưᔣc bái phᔥc!!!). XÀ PHU bᔋ Ēầy giật mình tᔉnh dậy, ngÆ¡ ngác:

– Æ , má”i ngÆ°á”i bà n chuyᔇn xong rá””i à , vậy chúng tôi vᔠĒây

Vá”™i nắm tay Thiên Ân kéo vá”, bá” lại 10 ngÆ°á”i ngÆ¡ ra và 2 ngÆ°á”i dà y Ēặc sát khí.

Sau khi Bách Hoa Lâu bᔋ diᔇt, XÀ PHU ngươi hãy coi chᔔng Ēó.

Đọc Truyện 12 Chòm Sao … Xuyên Không !!!

*Nam:

BẠCH DƯƠNG: tóc màu bạc (nhuộm đấy), mắt nâu, body chuẩn, nhìn như “thiên thần”, đẹp giai theo kiểu thư sinh. Biết hầu hết các loại võ thuật, rất nóng tính nhưng tốt bụng, là anh của SƯ TỬ. Vũ khí: côn làm bằng thép mạ vàng, hai đầu có đính kim cương.

SƯ TỬ: tóc vàng (nhuộm lun đấy), mắt nâu, đẹp trai k kém anh nhưng có phần “đô” hơn, đẹp giai kiểu anh hùng trong phim kiếm hiệp à. Mắc bệnh “tự kỷ” nặng, thường xuyên bị đập vì tính bá đạo của mình. Anh là một người cực khỏe, một cú đấm làm vỡ được tảng đá 500kg (chém đấy) Vũ khí: côn nhị khúc làm từ thép mạ vàng như anh trai.

SONG TỬ: tóc 2 lai vàng nâu, mắt xanh dương, là bad boy chính hiệu có sở thích cua gái, cua xong rùi đá (đồ vô lương tâm). Một luật sư (tương lai thui) có 1 không 2, tốc độ nói chuyện, khả năng xỉa xói, chửi xéo, tốc độ “uốn lưỡi 7 lần”, khả năng lí luận thuộc hàng “đỉnh của đỉnh”, nói k ngừng nghỉ suốt 5 tiếng vẫn ok. Vũ khí: cái miệng + súng, có khả năng bắn k cần ngắm (ngắm gái nhiều nên thế), đồng thời, SONG TỬ chạy cũng rất nhanh (thường xuyên bị gái dí)

MA KẾT: anh sinh đôi của THIÊN YẾT, tóc đen, mắt đen, dáng thon gọn, chiều cao khiêm tốn, khuôn mặt nhỏ nhắn nên thường xuyên bị nhầm là girl , thậm chí đã từng bị “tỉnh tò” (là ai thì sau này biết). Rất thương em trai, ghét bị nói là “xinh đẹp”. Rất ít cười, chỉ cười khi ở bên các bạn. Có cái đầu rất thông minh, thích nhất đọc sách, tính nhẫn nại cực tốt, rất tốt bụng và hiền lành (khi bình thường thui nhá) Vủ khí: song kiếm màu bạc (rất ít dùng nhưng đã dùng thì…)

THIÊN YẾT: em sinh đôi của MA KẾT, giống y như anh chỉ có đôi mắt là màu nâu, tuy nhiên cậu không bị “tỉnh tò” (sát khí không ai dám tới gần). Thương anh trai vô cùng, cũng cực kì ghét bị nói là xinh đẹp. Ít cười hơn cả MA KẾT và hầu như chỉ cười với anh trai (What ?) và sau này là 1 ai đó nữa. (có ai đọc truyện “Cận vệ hoàng gia” chưa ? Anh em nhà này giống như Emilie và Robert ak) Thông minh như anh, nắm bắt vấn đề tốt, “hơi” ác một tí, mắt nhìn được rất xa, không tha thứ cho bất cứ ai đụng đến anh trai và 1 người nữa. (sau này biết) Vũ khí: song đao màu đen (anh em nhà này thật là…)

*Nữ:

NHÂN MÃ: tóc dài màu nâu đỏ, mắt đen, ham chơi hơn học, thường xuyên trốn học đi chơi, còn “ngây thơ” như “nai tơ”, nhận được thư tỏ tình là đem cho cả đám cùng đọc, rùi bình phẩm, nhận xét, cuối cùng cho nó vào….sọt rác. Có đôi chân chạy cực nhanh nhưng tốc độ tiếp thu hơi bị…chậm. Sợ nhất là XỬ NỮ vì phải nghe “Bản tình ca không tên” (cái này mình lấy từ truyện nào đó quên rùi). Giỏi nhất là múa. Vũ khí: cung tên và phi tiêu (ngắm cực chuẩn nhá). Trong số các bạn nữ chỉ NHÂN MÃ là xài vũ khí thui. (người ta đều là thục nữ cả mà)

THIÊN BÌNH: người mẫu cùa các tạp chí tuổi teen, khuôn mặt thanh tú, đẹp chỉ thua KẾT + YẾT khi giả gái (mà 2 tên này có bao giờ giả gái đâu) Có tài hóa trang cực giỏi, làm cho trai thành gái, gái thành trai (còn giới giữa thì mình k biết), ngoài ra, cô còn hát rất hay.

XỬ NỮ: “mama” tổng quản của cả bọn, mắc bệnh sạch sẽ nặng, hay xét nét, mài tóc màu hạt dẻ, mắt đen, có vẻ ngoài “yểu điệu thục nữ” nên rất được hâm mộ. Tuyệt chiêu là “Bản tình ca không tên” dài…tùy tâm trạng của bạn ấy. Có khả năng chơi mọi loại nhạc cụ và chơi rất hay. Nhưng hay nhất là đàn tranh, bạn có một cây do cô giáo dạy nhạc tặng và quý nó như báu vật.

CỰ GIẢI: tóc đen cắt ép sát vào mặt, mắt nâu long lanh, cua là chị của SONG NGƯ nhưng còn ngây thơ hơn cả cá. Vì quá tin người nên lâu lâu bị lợi dụng, nhưng bên cạnh cua luôn có 1 ng sẵn sàng “xử” tên nào dám lợi dụng bạn (đoán đi). Rất thích cười, nói chuyện luôn bonus một nụ cười tươi như hoa. Cua có tài về hội họa, vẽ tranh như thật, có thể vẽ mọi lúc, mọi nơi và mọi thứ.

SONG NGƯ: em út của cả bọn, là em của CỰ GIẢI, tóc đen để dài, mắt nâu, than người nhỏ nhắn và đôi mắt luôn có nước nên ai nhìn Cá cũng mún ôm vào lòng (dễ thương như em bé à), nhưng tên đó sau khi ôm sẽ “giã biệt trần thế, về với tổ tiên” dưới chúng tôi biết. Cá có khả năng làm thơ rất giỏi, thơ cổ đến thơ hiện đại Cá đều làm được.

12 bạn sao của chúng ta từ nhỏ đã học chung, chơi chung, là những nhân tài được nhận học bổng của các trường danh tiếng. Câu chuyện xảy ra khi các bạn sao đang mừng ngày kỉ niệm 10 năm quen nhau….

Truyện 12 Chòm Sao Xuyên Không Chương 38

Tác giả: Blackchocolate97

Chương 38: Chương 38: Mẹ Thật Tuyệt Vời

– Khụ…các người có muốn nghe về những người còn lại không ? – Triệu Lam cẩn thận hỏi, có chút ngượng nhìn đôi tình nhân đang bắn ra trái tim màu hồng.

– Nói về người này đi – BẢO BÌNH giơ bức tranh trên tay lên

– A, vị này là thần y mệnh danh “Diệu thủ hồi xuân Diêm vương địch” Bảo Nhi cô nương. Bảo Nhi cô nương y thuật đứng đầu thiên hạ nhưng lại có cá tính hơi…ưm…quái gở. Mỗi lần cứu người lại gây ra một đống rắc rối, nhớ có lần Ngân Tùng Bảo bảo chủ Mạc Thiên trúng kịch độc, phải nhờ tới Bảo Nhi cô nương, ai ngờ sau khi chữa xong, Mạc bảo chủ đột nhiên mắc chứng sợ nữ nhân, đến cuối đời vẫn không dám lấy vợ. Aizz… – Triệu Lam thở dài một hơi như đang tiếc ột bảo chủ uy phong lẫm lẫm rơi vào tay ma nữ.

– Ách, đúng là mẹ BẢO BẢO nga – NHÂN MÃ

– Có ý gì ? – BẢO BÌNH cùng BẠCH DƯƠNG đồng thanh

– A…ý là…mẹ BẢO BÌNH cũng thật giỏi y thuật nga – NHÂN MÃ nhìn chai thuốc lắc qua lắc lại trong tay BẢO BẢO mà đổ mồ hôi hột

– Hứ, vậy còn người này ? – BẢO BÌNH giơ bức tranh trong tay BẠCH DƯƠNG lên

– Người này chính là “Xích Thánh Thủ” Bạch Vân Yến cô nương. Nhớ năm đó Bạch cô nương xích y như lửa (xích = màu đỏ) , một đôi thánh thủ có thần lực kinh người ( thủ = tay ), tay không có thể đánh vỡ tảng đá lớn. Tính cách Bạch cô nương tuy hơi nóng nảy nhưng tâm địa hiền lạnh, trên giang hồ cũng được danh xưng là nữ hiệp.

– Woa, mẹ của hai người thật đáng hâm mộ nga – NHÂN MÃ hai mắt sáng long lanh ôm tay SƯ TỬ nói.

– Hahaha…mẹ của ta mà – SƯ TỬ ngẩng mặt 45′ lên trời, vô cùng tự hào nói.

– SƯ TỬ nhất định cũng là một đại hiệp nga – NHÂN MÃ

– MÃ MÃ đã nói vậy, anh nhất định thành đại hiệp – SƯ TỬ vuốt tóc NHÂN MÃ nói

– Hai người làm ơn đi, kinh quá – THIÊN BÌNH

– Sao không nhìn lại cậu với SONG TỬ trước đi – NHÂN MÃ hếch mặt lại

– Hai người thôi đi, Triệu Lam còn mẹ của MÃ thì sao ? – SƯ TỬ

– Vị này là “Lăng Ba Tiên Tử” Hạnh Nhân cô nương, nổi tiếng với vũ khúc “Phượng Hoàng Triều Nhật” đệ nhất thiên hạ. Còn có võ công cao cường, dùng lụa trắng làm vũ khí. Hạnh Nhân cô nương yêu thích nào nhiệt, khắp thiên hạ không nơi nào không đến, không hội nào không dự. Nhớ đại hội võ lâm hai mươi năm trước, Hạnh Nhân cô nương “hưng trí” vũ một khúc giữa võ đài làm cho nhân sĩ võ lâm người người say mê, kết cục làm cho đại hội loạn thành một đoàn, phải dời lại thàng sau – Triệu Lam thở dài một hơi, nhớ tới cảnh tượng loạn tới không thể loạn hơn lúc đó.

– NHÂN MÃ, cậu đúng là di truyện từ mẹ rất nhiều… – SONG NGƯ – …A Triệu Lam tường quân, nhờ ông…

– Tôi biết rồi, bức họa trong tay cô là của Như Song cô nương “Nhất tiếu thiên hạ túy”, dung mạo như hoa như ngọc, một nụ cười khiến cho cả thiên hạ say mê. Như Song cô nương còn thông minh tuyệt đỉnh, cầm kì thi họa đều tinh thông. Trong đó, thi và họa là nổi bật nhất. Mười chín năm trước, Như Song cô nương một bức “Giang Sơn đồ”, một bài thơ đề danh khiến cho sứ thần Kim Quốc mất mặt giữa triều đình. Là đệ nhất tài nữ lưu danh sử sách.

– Woa, SONG NGƯ mẹ cậu quá tuyệt vời – KIM NGƯU nắm tay SONG NGƯ nói (lợi dụng cơ hội nè!)

SONG NGƯ được “chàng” khen thì đỏ mặt, nhẹ giọng nói :

– Mẹ của NGƯU NGƯU cũng giỏi mà

Tới lượt “ai đó” đỏ mặt, tay vẫn chưa chịu buông ra.

– Khụ, này (chỉ KIM NGƯU), mẫu thân cậu là Bích Tiêu cô nương được tiên hoàng ngự bút đề danh ban cho bốn chữ “Đệ nhất trù sư”. Công phu “Thiên nữ tán hoa” độc nhất trong giang hồ. Bích Tiêu cô nương thưởng khắp mĩ thực trong thiên hạ, hiểu biết rộng rãi. Cả những lão trù sư mấy chục tuổi, sống nửa đời người cũng không sánh bằng.

– Thảo nào NGƯU ca nấu ăn ngon vậy – SONG NGƯ mặt tươi như hoa vừa cười vừa nói

– Khụ, chưa gì đã NGƯU ca rồi, còn tay không buông nữa chứ – BẢO BÌNH nói làm bạn NGƯ đỏ mặt (em ngây thơ…thật hả NGƯ ?)

– Tôi là người yêu NGƯ NHI, nắm tay thì sao ? Cậu với BẠCH DƯƠNG còn hơn nữa kìa – KIM NGƯU “giận quá hóa ngu” nói

– Ai da, có người thừa nhận nga, từ hồi nào vậy – THIÊN BÌNH

– Lâu rồi đó, hồi trước chẳng qua là “tình trong như đã mặt ngoài còn e” thôi – BẢO BÌNH

– Hai người đủ rồi, nắm tay là gì, hai chị với BẠCH ca, SONG ca không phải còn hơn nữa sao – SONG NGƯ (bé NGƯ nổi bão nga)

– Đủ – CỰ GIẢI kéo kéo tay áo THIÊN YẾT, cậu liền hiểu ý phát ra một chữ đầy sát khí.

Hai bạn BẢO BÌNH, THIÊN BÌNH lập tức câm mồm.

– Được rồi, còn hai người nữa để tôi nói luôn cho – Triệu Lam chỉ bức tranh của XỬ NỮ :

– Người đó là “Cầm Thánh” Thất Y cô nương. Cầm kĩ của Thất Y chính là đệ nhất thiên hạ, một khúc “Dương Xuân Bạch Tuyết” khiến cho điểu nhi cũng phải ngừng bay ghé xuống mà nghe. Cây đàn của Thất Y năm đó gọi là Tiêu Vĩ cầm, một trong “Tứ đại danh cầm” trong lịch sử. Sau khi Thất Y cô nương mất tích, cầm này cũng theo đó biến mất.

– A nhớ rồi, ở nhà có một cái đàn cổ, mẹ lúc nào cũng lau lau chùi chùi, coi như báu vật vậy – XỬ NỮ

– Nhà cô ở đâu ? – Triệu Lam hỏi

– Có nói ông cũng không biết, còn một người nữa, mau nói đi – XỬ NỮ

– Ừm, người này là Thần Phi cô nương xưng danh là “Ngạo Kiếm Lăng Vân”… – đôi mắt sắc bén trở nên nhu hòa, dường như trong đó có cả…ái ý cùng tiếc thương – …kiếm pháp tuyệt diệu mang theo phong thái cao ngạo của kẻ mạnh, khinh công “Thủy Thượng Phi” không ai sánh bằng. Thần Phi cô nương lúc trước là một sát thủ, nhưng không phải loại sát thủ tầm thường vì tiền làm việc. Những kẻ bị Thần Phi cô nương giết đều là đại gian đại ác, giả nhân giả nghĩa. Những người nghèo khó bị ức hiếp, thậm chí chỉ một đồng tiền cũng có thể mời “Ngạo Kiếm Lăng Vân” ra tay báo thù.

– Tuyệt quá… – XỬ NỮ ôm cánh tay MA KẾT lắc lắc – …mẹ anh tuyệt quá đi.

– Nè XỬ NỮ, trong mắt cậu chỉ có chồng thôi hả, mẹ tụi này cũng có kém đâu – NHÂN MÃ

– Phải đó, nói tới đại hiệp, mẹ của BẠCH DƯƠNG mới là nhất – BẢO BÌNH

– Mẹ của tớ cũng giỏi mà – CỰ GIẢI lên tiếng đòi quyền lợi cho người thân

– Mẹ tớ nữa

Cà đám cãi qua cãi lại, cãi tới Triệu Lam cũng nhức đầu tính chuồn đi. Đột nhiên, một giọng nói vang lên :

– Khoan đã, còn một câu hỏi nữa.

Truyện 12 Chòm Sao Và Chuyến Đi Xuyên Không

MÌNH SẼ GIỚI THIỆU TRƯỚC,CÁC BẠN NHỚ CHO Ý KIẾN VÀ NẾU CÓ THỂ THÌ LIKE NHÉ,MÀ CÓ SAI SÓT THÙ BẢO MÌNH CÒN SỬA,TRUYỆN NÀY NẾU MÀ GIỐNG AI THÌ MÌNH KO BÍT NHÉ,MÌNH TỰ NGHĨ ĐÓ,LỜI VĂN,HAY J KO HAY LẮM ĐÂU VÌ MÌNH MS CÓ HỌC LỚP 6,CÒN NON NỚT LẮM.MÌNH LÀ KIM NGƯU ĐÓ,AI KIM NGƯU THÌ CHẮC CHẮN PHẢI ỦNG HỘ ĐÓ!!BYE BYE HẸN GẶP CÁC BẠN TRONG TRUYỆN…HÌ!!!!

Tên:Bạch Dương(Aries)

Tuổi:17 t

Gia thế:Con của tập đoàn đứng trong top 12 tập đoàn đứng nhất thế giới,giàu có.Anh của Sư Tử

Ngoại hình:Body sáu múi,mái tóc màu bạc(như cụ già í nhỉ)Đẹp trai,mắt màu xanh lá,đc nhìu em theo

IQ:200/200

Màu mình thích:Bạc

Vũ khí:Côn bằng vàng bọc sắt,có một ko hai

Tính tình:Hay nóng tính,nhanh ẩu đoảng nhưng lúc cần thì rất có ích,hay nổi giận,thường giải quyết mọi việc bằng bạo lực(ông này giải quyết việc đi vệ sinh bằng bạo lực..há.há./BD:Mi!!!./Ây,bình tĩnh,tui đi trước/BD:….)

+Giỏi võ,đai đen các loại,chạy nhanh phết ko phải đùa.

Tên:Song Tử

Tuổi:17 t

Gia thế:Con của tập đoàn đứng trong tập đoàn top 12

Ngoại hình:Body 6 múi,đẹp trai,mặt nhìn tinh ranh như cáo,lừa người rất kinh,sát gái.

IQ:200/200

Màu mình thích:Xanh biển

Vũ khí:Súng Tưice,loại này có đạn forever

Tình tính:Thông minh,mồm lưỡi lẻo mép,sắc bén,có lúc ngu ngu ngơ ngơ,nhưng lại thông minh rất đúng thời điểm,uốn lưỡi bảy lần còn chưa bằng anh í.Rất chi bình tĩnh vào mọi việc nhưng gặp Thiên Yết thì đứt điện…

+Giỏi võ,nhưng chỉ có đai đen là karate và judo(thế là giỏi rùi)

Tên:Sư Tử

Tuổi:17 t

Gia thế:Con của tập đoàn giàu có nằm trong top chúng tôi của Bạch Dương

Ngoại hình:Body chuẩn ko cần chỉnh

IQ:200/200

Màu mình thích:Vàng

Vũ khí:Côn,cùng với loại của anh nhưng màu bạc.(Quái lạ,em thích màu vàng nhưng côn màu trắng,anh thích màu trắng nhưng côn màu vàng.Hai anh em này kì zậy)

Tính tình:Cũng hơi nóng tính,nhưng có bình tĩnh hơn anh,luôn ình là nhất,tự khoe và..hay tự kỉ(ST:Sao cho tui là tự kỉ vậy!!?*tức*/Ờ…thì../Thui mất thời gian i viết tiếp,đã là rùa rùi thì nhanh chút đi),anh này cx giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực.

+Rất giỏi võ,đai đen các loại,và cx giống anh

Tên:Thiên Bình

Tuổi:17 t

Gia thế:Tập đoàn gia đình mình cx nằm trong top 12

Ngoại hình:Body sáu múi,nhìn mặt trông rất dễ thương,đôi mắt mày xanh nhìn trông rất nghiêm nghị,anh này trông rất thư sinh,đẹp trai

IQ:200/200

Màu mình thích:Xanh huyền

Vũ khí:Thuốc dược

Tính tình:Hiền,tốt bụng,nhưng ko cả tin,nhìn vào đôi phương có thể biết có hoá trang hay không,có nói dối hay không,hay giải quyết mâu thuẫn của các sao

+Giỏi võ,đai đen là judo

Tên:Ma Kết

Tuổi:17 t

Gia Thế:Cũng nằm trong top 12

Ngoại hình:Ko kém j các chàng trai kia,mái tóc bạc trông rất lãng tử.khuôn mặt nhìn sắc xảo.

IQ:200/200

Màu mình thích:Bạc

Vũ khí:Kiếm Voylinsen màu bạc,rất chắc,tân tiến nhất.

Tính tình:Trầm tính,nói ít.là đại ca của nhóm nam,ko thik nhìu lời,thawfng nào động ổng,ổng giết phanh thân,chém ngừoi ko thương tiếc.

+Rất giỏi võ,giỏi lắm,đai đen hết,khinh công thuộc loại 1,Chạy và nhảy rất nhanh và tốt.

Tên:Thiên Yết

Tuổi:17 t

Gia Thế:Nằm trong top 12

Ngoại hình:Body sáu múi,đẹp trai nhất trong nhóm,nhờ vẻ đẹp trai này mà Kim Ngưu dc thể hiện tài năng,nhìn mặt rất hiền nhưng…haizzzz,chỉ cần nhếch mồm là bao nhiu nàng đổ.

IQ:200/200

Màu mình thik:Đen,chỉ đen

Vũ khí:Kiếm Voylinsen,giống Ma Kết

Tính tình:Lạnh như cục băng,nói ít nhất vs mọi người từ mười chữ chở cuống,duy nhất có một mình một người con gái là nói nhìu,anh này chỉ cần ánh nhìn là có thể giết ngừoi rồi.(Khủng vậy!!)

+Rất giỏi võ,đai đen hết,Khinh công số 1,chạy bay nhảy số một nhất.

Tên:Xử Nữ

Tuổi:17 t

Gia thế: top 12

Ngoại hình:Chuẩn ko cần chỉn,đẹp một cách quyến rũ,vì thế mà anh Kết ghen đó!!!

IQ:200/200,Rất giỏi,môn giỏi nhất là đàn,hiện đang học đàn tranh,đứng số một Thế Giới vì đánh đàn tranh quá giỏi.(Kinh vậy)

Màu mình thik:Nâu nhạt

Vũ khí:Cây gậy dài 50 cm,rất chắc đánh là ngừoi tàn phế,gậy có thể rút ra đóng vào làm cho nó ngắn.

Tính tình:Rất là nghiêm túc,luôn ra dáng như một ngừoi mẹ,rất cứng rắn,đứa nào làm sak chị lại tuôn bài ca “hạnh phúc” ọi người nghe,chắc tầm 1,2 tiếng,là người có giọng ca chỉ huy,nói j nghe nấy,í là ai cũng nghe í.

+Có giỏi chút võ,đai đen là karate,bà này mà tức giận thì….

Tên:Kim Ngưu

Tuổi:17 t

Gia thế:Top 12

Ngoại hình:Ba vòng chuẩn ko cần chỉnh,rất xinh đẹp một cách thục nữ nhưng chị này rất dễ nổi nóng đó,luôn làm ọi người cười…

IQ:200/200

Vũ khí:Cây roi da hay đeo bên hông,đánh cái này đau lắm,chị sử dụng rất thuần phục.

Tính tình:Vui vẻ,hoà đồng,đi đâu cx ọi người cảm giác vui vẻ,yên bình,nhưng rất ham ăn,ăn nhìu lắm í nhưng ko tăng cân,là một đầu bếp nổi tiếng thế giới.Nhưng có lúc hay nổi nóng như một chú trâu điên.

+Hồi trước từng bị bắt cóc lúc năm tuổi,nên đi học võ nên mới gặp Yết,đai đen Karate và Taekwondo,nhìn yếu nhưng rất khoẻ.Học múa nên múa rất đẹp.

Tên:Cử Giải

Tuổi:17 t

Gia Thế:Top 12

Ngoại hình:Ba vòng cũng rất chuẩn nhưng dáng người hơi nhỏ mà cô nhanh nhẹn phết,rất dễ thương.

IQ:200/200

Màu mình thik:Hồng

Vũ khí:Giọng hát đến mê người,chỉ trừ 11 người bạn của mình ko bị nhiễm

Tính tình:Hiền lành,hơi nhút nhát,nhưng động vào bạn và gia đình chỉ có chết vs cô,giỏi nấu ăn,bạn thân nhất của Kim Ngưu ,đi đâu cx có nhau.

+Có biết chút võ,cx giỏi,nhanh nhẹn,biết may vá,khéo tay.

Tên:Nhân Mã

Tuổi:17t

Gia thế:Top 12

Ngoại hình:Vòng hai + ba rất chuẩn nhưng vòng một hơi nhỏ.Xinh,dễ thương một cách năng động

IQ:200/200

Vũ khí:Phi tiêu dây,là dây có buộc cách phi tiêu,chỉ cần sượt nhẹ có thể làm chảy máy nhìu,mạnh là đứt người,nhờ vũ khí này mà Nhân Mã và Kim Ngưu phối hợp tốt khi gặp kẻ địch.

Tính tình:Tốt bụng,nhiệt tình,năng động,nói nhìu,nhưng rất thik đánh nhau.

+Học võ,karate đai đen,giỏi về nhảy,kiếm tiền rất tốt.

Tên:Thuỷ Bình

Tuổi:17 t

Gia Thế:top 12

Ngoại hình:Xinh đẹp quyến rũ,ba vòng quá chuẩn

IQ:200/200

Vũ khí:Cung tên độc Farain

Tính tình:Dịu dàng,nết na,ns hơi ít,yêu đọng vật,nhưng chị này mưu mô xảo quyệt,luôn dùng mĩ nhân kế để có thể tiếp cận,nhưng tài năng của chị là hoá trang.

+Có học võ,bằng Cự Giải,học múa nên gặp đc Kim Ngưu.

Tên:Song Ngư

Tuổi:17 t

Gia thế:top 12

Ngoại hình:Dễ thương,làn da mịn như em bé,đôi mắt long lanh nâu đỏ mê hoặc người nhìn.

IQ:200/200

Vũ khí:Bút vẽ và bảng mini,Song Ngư rất giỏi vẽ,khi vẽ thứ j vào giấy thì nhìn như thật,còn khi vẽ vào bảng mini nó sẽ hiện ra hình ảnh 3D sôdng động nhưng lại là thật,giống như có phép thuật vậy.

Tính tình:Dễ thương,mít ướt,như trẻ con,tốt bụng

+Có học ít võ chỉ để phòng thân thôi,giỏi múa và hoạ cx như hát

Tại một nhà hàng sang trọng,có 12 con người đang ngồi ăn uống vui vẻ với nhau,cười nói,trêu đùa nhau mà ko bít rằng đây là lần cuối mình ở thế giới này,ở thế kỉ 21 này…

-Này Song Tử,mẹ cậu sao rồi,khoẻ chưa-Nhân Mã nhanh nhảu nói,vừa gặm đùi gà

“Con điên này đang vui sao lại lôi ra,con này ngu thật rồi”10 sao nghĩ,mặt đằng đằng sát khí lườm cháy áo Nhân Mã..

-À,mẹ tớ cũng tạm ổn,ko sao,chắc ko sống đc bao lâu nữa-Song Tử buòn bã nói

-Ukm,vậy khi nào tớ sẽ tới thăm,mong mẹ cậu khoẻ sớm-Nhân Mã tít mắt cười

-À..ukm-Song Tử gượng cười…

-E…hèm..thui thui..chúng ta vào phần chính đi-Kim Ngưu lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt ở đây..

-Ukm..Các cậu đã mang những j tớ bảo chưa-Xử Nữ nghiêm giọng hỏi(bà chằn/XN:Gì hở!!!?*lườm*/hì hì…ko có j đâu ạ)

-Rồi-11 sao hô

-Ơ..thế cậu đã mang chưa-Nhân Mã ngây thơ hỏi

“Con này,mày muôn bọn tao nghe “bản tình ca” hả!!!?NGU NGU”10 chòm sao lườm Nhân Mã(Pà này thik trêu người khác à!!!?)

-Mang rồi,ngu thế,tôi chưa mang thì nói với các cậu làm j!!?-Xử Nữ gằn giọng,con bé Nhân Mã này làm cô ko chịu nổi mà-Thế nên cậu djfnfmskkdnf,

Ndmkdjndgjskoaoaksmmdđkfkfmjrhfnndincudnvùbi……8djcn jnfjcirj,………-Xử Nữ lại “bản tình ca” khiến 11 chòm sao lăn ra ngủ từ hồi nào rùi(kinh thật!!)Bỗng…..

“ĐOÀNG” “ĐOÀNG”….”RÀO..RÀO” “RÀO..RÀO” Mưa rồi

-Í..mưa rùi..về thế nào giờ..-Sư Tử

-Bọn mình ở lại thôi,khi nào mưa xong rùi về-Thiên Bình

“ĐOÀNG”

-Á..Á.-Song Ngư hét lên nhảy vào người Bạch Dương(lộ rồi nha Ngư)Ôm chặt cậu,khóc…

-Song..Song Ngư..sao..sao vậy!!?-Bạch Dương đỏ mặt hỏi

-Huhu..Sấm chớp….huhu-Song Ngư khóc thút ..

-Thôi,ko sao đâu..-Bạch Dương an ủi,còn các sao..

Xì xào,,xì xào

-Ú ù,bạn Bạch Dương…cùng Song Ngư-Nhân Mã cười gian

-Kinh thật,anh Bạch Dương…-Sư Tử

-Ukm…-Thuỷ Bình..

Bạch Dương và Song Ngư đỏ mặt..mọi người cười lên..bỗng

“ĐOÀNG”

Một tiếng sấm vang lên và ⚡️đánh vào chỗ 12 chòm sao đang ngồi,cả nhà hàng nổ ra,may hôm nay 12 sao bao trọn nhà hàng nên ko có người thương,nhưng 12 chòm sao thì sao??Họ đã biến mất ko một dấu vết…