Bói Nhân Mã Hôm Nay / 2023 / Top 14 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 11/2022 # Top View | Getset.edu.vn

Cung Nhân Mã Ngày Hôm Nay / 2023

Bài viết gợi mở ý tưởng về Điểm Huyền Khí. Mời các bạn đọc cùng tham khảo.

Bài viết luận cung Phúc đức trong tử vi. Bản dịch từ cuốn Tử Vi Đại Toàn tiếng trung rất hay.

Bài viết luận cung Phụ mẫu trong tử vi. Bản dịch từ cuốn Tử Vi Đại Toàn tiếng trung rất hay.

Một bài viết sưu tầm về bí kíp “sao treo, sao rung”. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Bài viết Nhất khí sinh tử quyết chép từ cuốn Tử vi đẩu số – Giáo trình sơ trung cơ bản của tác giả Huy Hà Phan. Mời các bạn đọc tham khảo.

Bài viết TỬ VI ĐẨU SỐ HỌC TẬP TRỌNG ĐIỂM chép từ fanpage Tử Vi Bắc Phái. Mời các bạn đọc tham khảo.

Bài viết về căn bản huyền diệu của Tử vi có phải là những hành tinh trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.

Bài viết luận cung Huynh đệ trong tử vi. Bản dịch từ cuốn Tử Vi Đại Toàn tiếng trung rất hay.

Một bài dịch rất hay của dịch giả Durubi. Dịch bài viết của tác giả Liễu Vô Cư Sỹ.

Bài viết về Cách luận Tuần Triệt của TS Đằng Sơn. Mời các bạn đọc tham khảo.

Bài viết về Cô thần Quả tú không bao giờ được góp mặt chung với Thái tuế trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.

Bài viết luận cung Quan lộc trong tử vi. Bản dịch từ cuốn Tử Vi Đại Toàn tiếng trung rất hay.

Một bài dịch hay của dịch giả Durobi. Bài dịch từ cuốn sách của tác giả Tử Vân.

Bài viết Cung vị tự hóa tường giải rất hay. Mời các bạn đọc tham khảo.

Bài viết về bùa mê thuốc lú Khoa Quyền Lộc trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.

Một bài viết rất hay của TS Đằng Sơn (VDTT) viết về cơ sở khoa tử vi. Các bạn cần lưu ý đọc.

Một bài viết về tứ hóa trích từ cuốn tử vi đẩu số tinh hoa tập thành của Đại Đức Sơn Nhân rất hay để bạn đọc tham khảo.

Một bài dịch hay của dịch giả VDTT. Bài dịch về phương pháp luận hỏa tai của tác giả Tử Vân.

Bài viết Cách giải mệnh vô chính diệu chép từ cuốn Tử Vi Giảng Minh. Mời các bạn đọc tham khảo.

Bài viết về Giới thiệu cuốn Tử vi đẩu số sơ cấp giảng nghĩa của Vương Đình Chi. Mời các bạn đọc tham khảo.

Tử Vi Của Nhân Mã Hôm Nay / 2023

Bài sưu tầm: Cung Tật Ách – Luận giải Cung Tật Ách trong Tử Vi Phi Hóa

Bài viết về Dư âm bình phê tư thế nhân sinh được triết lý minh sát trên địa bàn toán số trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.

Một bài viết sưu tầm lại các bài viết của tác giả VuiVui. Mời các bạn cùng đọc.

Bài sưu tầm: Cung Nô Bộc là gì? Ý Nghĩa Cung Nô Bộc trong Tử Vi

Bài viết về Cục vì đâu trở thành phần quan trọng của lá số trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.

Bài sưu tầm: Cung Phụ Mẫu – Luận Cung Phụ Mẫu Vô Chính Diệu

Bài sưu tầm: Luận Cung Phúc Đức – Giải mã Tinh Thần & Tư Duy Nhân Mệnh

Bài viết Nhận định về sao Lộc Tồn. Mời các bạn đọc tham khảo.

Bài sưu tầm Một cuộc luận mệnh của anh Quách Ngọc Bội rất hay. Mời các bạn cùng đọc.

Bài viết về Thái độ của xung phá tùy theo không gian và thời gian trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.

Bài viết phân tích tác động của Tứ Hóa với các chủ tinh. Mời các bạn đọc tham khảo.

Bài viết “10 liên đới cơ cấu của tử vi” thuộc nhóm bài 10 kinh nghiệm được GS Lê Trung Hưng chia sẻ trên Tạp Chí Khoa Học Huyền Bí rất hay và hữu ích.

Bài sưu tầm: Cung Điền Trạch – Luận giải Cung Điền Trạch Vô Chính Diệu

Bài viết Nhận thức về tượng nghĩa của cung vị của tác giả Lương Nhược Du. Mời các bạn đọc tham khảo.

Bài sưu tập Đẩu Số Cốt Tủy Bình Chú của anh Quách Ngọc Bội rất hay. Mời các bạn cùng đọc.

Bài viết về Đây hẳn là nghiệp báo trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.

Một bài viết đầy đủ và chất lượng về luận cách cục của lá số tử vi. Bạn đọc cần lưu ý đọc rất cẩn thận bài này.

Bài sưu tầm: Cung Tử Tức – Cách xem, Luận Cung Tử Tức Vô Chính Diệu

Bài viết Ý tượng của Thập bát Phi Tinh. Mời các bạn đọc tham khảo.

Bài viết về Khả năng của Tam Tài hun đúc thế nhân trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.

Bói Cung Xử Nữ Hôm Nay / 2023

Bài sưu tầm: BÌNH ĐỊA MỘC – MẬU TUẤT KỶ HỢI

Bài viết Sưu tầm các bài viết về Tử vi của cụ Hà Uyên. Mời các bạn đọc tham khảo.

Bài viết về mẫu luận giải lá số tỉ phú Bill Gate. Mời các bạn đọc tham khảo.

Bài viết về Bộ Nhật Nguyệt đòi hỏi sự thận trọng trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.

Một bài dịch xuất sắc về cách luận cách cục lá số trong tử vi của diễn đàn Quỷ Cốc Toán Mệnh. Mời các bạn cùng đọc và lưu tâm.

Một bài viết sưu tầm về hai sao Kình Dương và Đà La. Mời các bạn cùng đọc và tham khảo.

Bài sưu tầm: TÍCH LỊCH HỎA – MẬU TÝ KỶ SỬU

Bài viết về Khu đất phì nhiêu trong 12 cung Địa Bàn trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.

Một bài viết sưu tầm về hai sao Lộc Tồn và Thiên Mã. Mời các bạn cùng đọc và tham khảo.

Bài sưu tầm: LÔ TRUNG HỎA – BÍNH DẦN ĐINH MÃO

Bài viết Lập hướng để luận giải lá số Tử vi của tác giả Từ Tăng Sinh. Mời các bạn đọc tham khảo.

Bài viết các luận giải Tử vi mẫu, chép lại các bài luận giải của TS Đằng Sơn. Mời các bạn đọc tham khảo.

Bài viết về Phúc minh sát thận trọng phúc đức Mệnh Thân trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.

Một bài viết sưu tầm về hai sao Văn Xương và Văn Khúc. Mời các bạn cùng đọc và tham khảo.

Bài sưu tầm: PHÚ ĐĂNG HỎA – GIÁP THÌN ẤT TỴ

Bài viết Nhận thức về mệnh bàn và 12 cung nhân sự chép từ cuốn Tử vi mệnh vận phân tích của tác giả Từ Tăng Sinh. Mời các bạn đọc tham khảo.

Bài viết về mẫu luận giải lá số tổng thống Donald Trump. Mời các bạn đọc tham khảo.

Bài viết về Tinh thần và thể xác khác biệt tùy theo mệnh thân đóng ở Tứ Sinh, Tứ Chính hay Tứ Mộ trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.

Một bài viết sưu tầm về hai sao Tả Phụ và Hữu Bật. Mời các bạn cùng đọc và tham khảo.

Bài sưu tầm: THIÊN THƯỢNG HỎA – MẬU NGỌ KỶ MÙI

Tử Vi Hôm Nay Và Ngày Mai Của Cung Nhân Mã / 2023

SƠ YẾU LÝ LỊCH VỀ NHÂN MÃ

Cung thứ: 9 trên Hoàng Đạo

Sao chiếu mệnh: Sao Mộc (được coi là cung may mắn nhất trong vòng hoàng đạo. Chòm sao này sẽ mang đến cho Nhân Mã sự giàu có, sự phát triển, tinh thần lạc quan, sự mạo hiểm, các chuyến du lịch, thể thao và yêu động vật)

Biểu tượng: Người bắn cung

Đá may mắn: Ngọc lam

Nguyên tố: Hỏa

Đặc trưng: Sự thay đổi

Bộ phận cơ thể: Hông , đùi

Từ khóa: TRIẾT HỌC

Sở thích: Du lịch, đua ngựa

Thể thao: Bắn cung, đua ngựa

Công việc phù hợp: Hướng dẫn viên du lịch, bảo vệ rừng

Phụ kiện không thể thiếu: Ba lô

Một điều chắc chắn dành cho bạn: Sự hài hước thanh lịch

Điểm đến: Bất kỳ đâu

Yêu thích: Du lịch, triết học, sự lạc quan

Ghét: Trách nhiệm, tiểu tiết, sự giao ước

Khẩu hiệu: Đừng cản đường tôi đi!

Ước muốn thầm kín: Tạo ra điều khác thường cho thế giới

Màu sắc: Màu tím đậm

Số may mắn: 3, 5 và 8

Hẹn hò với: Sư Tử, Bạch Dương

Làm bạn với: Xử Nữ, Song Ngư

Cung không hợp: Song Tử

Món quà yêu thích: Các món quà có gắn hình con vật hoặc cho các hoạt động du lịch

Nhà cửa: Thích ngôi nhà được trang trí bằng các kỷ vật của các chuyến du lịch, tinh thần tự do và triết lý.

TÍNH CÁCH CUNG NHÂN MÃ

“Người tuổi này rất nhiệt tình và lạc quan, có kiến thức, thích tự do, triết lý sống của họ là lanh lợi khôn khéo và hưởng thụ. Họ có lòng tin, thích tìm hiểu và thông cảm với người khác. Họ tử tế, thành thật, biết cách đối xử nên được nhiều người ưa thích. Linh cảm của họ khá bén nhạy, nên họ có thể đoán đuợc những mưu mô, manh tâm lừa bịp họ. Họ thích phiêu lưu mạo hiểm, ưa thay đổi nơi ăn chốn ở, nên du lịch, đi xa là sở thích của họ. Những nhược điểm của họ là hay thay đổi, không bền chí, dễ xúc động nên dễ bị chi phối bởi người khác. Vì có tính nết hay thay đổi này mà họ bị xem như là không có lập trường, hay không có tính quyết đoán, và nhiều khi như vô trách nhiệm.

Nhân Mã rất dể bị tình yêu lôi cuốn. Họ thích những tình cảm lãng mạn, thích chinh phục những người khác phái, khi được rồi thì họ lại mau chán và thích thay đổi. Họ không thích bị tình yêu ràng buộc, thích tự do bay nhảy. Họ cũng không màng đến những lời phê phán hay chê trách về những hành vi phóng túng trong tình trường của họ. Họ chỉ có thể có hạnh phúc ở lứa tuổi 40, 50 trở đi, khi họ bình tâm và thay đổi lối sống phiêu bồng, lãng tử của họ mà thôi.

Cung Nhân Mã

(22/11 – 21/12)

Giới thiệu về cung Nhân Mã

Nhân Mã – hay còn gọi là Cung Thủ – Sagittarius (22/11-21/12), là cung thứ chín trong 12 Cung Hoàng Đạo. Biểu tượng của Cung Nhân Mã chính là người bắn cung. Cung Nhân Mã có sao chiếu mênh là Sao Mộc, được coi là cung may mắn nhất trong vòng hoàng đạo. Chòm sao này sẽ mang đến cho Nhân Mã sự giàu có, sự phát triển, tinh thần lạc quan, sự mạo hiểm, các chuyến du lịch, thể thao và yêu động vật.

Nhân Mã là cung thích đi du lịch và được du lịch nhiều nhất trong 12 cung hoàng đạo. Mặc dù thông minh và có tinh thần cầu tiến, những người thuộc Cung Nhân Mã có điểm yếu là cư xử thiếu tế nhị. Trong các mối quan hệ, nó yêu cầu sự độc lập. Trong tình yêu, Nhân Mã không thể phủ nhận rằng mình là sao rộng lượng và đa tình nhất trong 12 Cung Hoàng Đạo.

Tử vi cung Nhân Mã hôm nay 1/12/2020

Sự nghiệp hôm nay: ★★

Tài lộc hôm nay: ★★★★

Sức khỏe hôm nay: ★★★★★

Tình cảm hôm nay: ★★★

Tử vi cung Nhân Mã ngày mai 2/12/2020

Sự nghiệp ngày mai: ★★★★★

Tài lộc ngày mai: ★★

Sức khỏe ngày mai: ★★★

Tình cảm ngày mai: ★★

Tử vi cung Nhân Mã ngày kia 3/12/2020

Sự nghiệp ngày kia: ★★

Tài lộc ngày kia: ★★★★

Sức khỏe ngày kia: ★★★★

Tình cảm ngày kia: ★★★

Tử vi năm 2020 của cung Nhân Mã

Cung Nhân Mã 2020 – Xem tử vi năm 2020 của cung Nhân Mã về các lĩnh vực sự nghiệp – tài chính – tình cảm gia đình – tình yêu và sức khỏe chi tiết nhất.

Sự nghiệp của cung Nhân Mã năm 2020

Dự báo nghề nghiệp cho cung Nhân Mã năm 2020 sẽ may mắn và tốt lành. Năm nay hứa hẹn cho các bạn có thể bắt đầu các dự án mới. Tuy nhiên, bạn nên thận trọng nếu bạn đang bắt đầu kinh doanh hợp tác. Năm nay, bạn sẽ có thể đạt được mục tiêu nghề nghiệp của bạn và sẽ được khen thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của bạn. Tuy nhiên, điều quan trọng là duy trì mối quan hệ hài hòa với các đồng nghiệp và quản lý của bạn.

Tài chính cung Nhân Mã năm 2020

Tài chính của Nhân Mã năm nay hứa hẹn sẽ dồi dào hơn so với năm trước. Tình hình tài chính sẽ rất tốt và bạn nên tiết kiệm một số tiền để dành các chi phí trong tương lai. Bên cạnh đó, bạn cũng không nên tiêu tiền có nhiều vào những vấn đề không cần thiết, hãy học cách tiết kiệm.

Tình yêu của cung Nhân Mã năm 2020

Tình yêu của Nhân Mã dự đoán sẽ đầy hứa hẹn cho những người độc thân vào năm 2020. Bạn sẽ có thể tìm được đối tượng của mình và có một tình yêu mới và vài tháng cuối năm hứa hẹn nhiều chuyện tình lãng mạn. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ, bạn có thể mong đợi một sự thay đổi căn bản của bạn.

Với Nhân Mã đã kết hôn, do ảnh hưởng của các hành tinh cho thấy sẽ có những thay đổi đáng kể trong cuộc sống hôn nhân của bạn. Cuộc sống gia đình, vợ chồng sẽ có rất nhiều tình yêu và sự lãng mạn, bạn sẽ cố gắng duy trì và phát triển. Bạn có sự hỗ trợ đầy đủ của các thành viên gia đình trong bất cứ điều gì bạn làm.

Sức khỏe cung Nhân Mã năm 2020

Dự đoán sức khỏe của Nhân Mã chỉ ra một năm tràn đầy niềm vui và sức sống trong năm 2020. Sao Mộc giúp bạn có thể duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn dành năng lượng cho những thứ không cần thiết hoặc quên giữ thể lực. Bên cạnh đó, bạn cần một chế độ tập thể dục là điều cần thiết để giữ sức khỏe thể chất của bạn. Bạn cũng nên tránh chăng thẳng và nên giữ tinh thần thoải mái.

Nhìn chung, Tử vi năm 2020 của Nhân Mã hứa hẹn sẽ là một năm thành công trong các lĩnh vực quan hệ và tài chính. Bạn đang mong muốn tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong cuộc sống của bạn. Để thành công trong kế hoạch của bạn, điều cần thiết là phải thực tế hơn và tiến hành chậm và ổn định. Đừng vội vàng để thành công. Bên cạnh đó, năm nay cung Nhân Mã sẽ quyết định các vấn đề quan trọng trong cuộc sống của họ trong năm. Bạn sẽ phân tích có vấn đề dựa trên kinh nghiệm của bạn và đưa ra quyết định lớn trong cuộc sống.

Tử vi theo tháng của cung Nhân Mã năm 2020

Tháng 1: Bạn sẽ cảm thấy không chắc chắn về bước tiếp theo nên làm, đôi khi sẽ có sự mông lung trong công việc hay các buwcs ra quyết định.

Tháng 2: Đây sẽ là một tháng cho tình yêu và sự lãng mạn. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi bước vào những mối quan hệ mới.

Tháng 3: Tháng này bạn cần thận trọng với những người bạn tiếp xúc trong môi trường làm việc và xã hội.

Tháng 4: Tháng sẽ thuận lợi cho các cuộc chinh phục cá nhân và chuyên nghiệp.

Tháng 5: Nếu bạn quyết tâm và có niềm tin tiến lên phía trước với thái độ đúng đắn bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công.

Tháng 6: Đây là một tháng tốt để tổ chức, cuộc sống và ý tưởng của bạn để khi thời gian đến, không có sự chậm trễ.

Tháng 7: Khoảng thời gian bạn sẽ thực hiện một nhiệm vụ để tìm câu trả lời cho tất cả các câu hỏi chưa được trả lời trong tâm trí của bạn.

Tháng 8: Bạn sẽ đối mặt với nhiều thử thách và đau khổ. Bạn nên cẩn thận với hành động của bạn.

Tháng 9: Cũng có thể là thời điểm bạn cần cẩn thận với những hành động và sự nuông chiều của mình.

Tháng 10: Sự nghiệp của bạn sẽ thuận lợi và may máy hơn cho các dự án kinh doanh mới. Thu nhập tài chính cũng sẽ tích cực.

Tháng 11: Đây là một tháng may mắn được dành cho những người thân yêu của bạn.

Tháng 12: Tháng cuối năm là thời điểm tốt cho du lịch và kỳ nghỉ. Bạn cũng có thể đi công tác.