Chân Tướng Mật Tông Tây Tạng

--- Bài mới hơn ---

 • Bí Quyết Chinh Phục Chàng Trai Song Tử
 • Tính Cách Cung Song Tử Nam Và Tình Yêu Của Chàng Trai Song Tử
 • Song Tử Vẫn “ế” Vì Không Thích Yêu Đơn Phương ⋆ Starsworld
 • Cách Thả Thính Thành Công Một Anh Chàng Song Tử “2 Mặt”
 • Kì 3: Tính Xấu Khiến “chẳng Ai Yêu Nổi” Của Các Song Tử
 • Trong khẩu quyết bí mật nhất của Mật tông, cũng có chỗ vận dụng pháp quán tưởng để thành tựu Lạc Không song vận. Nếu như có thể thành tựu Lạc Không song vận bằng pháp này thì cũng gọi là thành Phật:

  “Tu đạo là sự lưu thông của Bồ Đề tâm (Minh điểm), từ trên đỉnh chạy lan xuống Mật xứ (chỗ kín), lại từ Mật xứ quay lại lên trên đỉnh, lên xuống như thế mỗi lần đều sinh ra tứ Hoan hỉ tâm. Pháp tu Bồ Đề tâm lên xuống này vô cùng quan trọng, còn về lửa nóng Đan Điền, có hay không có cũng đều được. Nếu như có thể tu tập tốt pháp tu Bồ Đề tâm lên xuống này, thì cũng có thể thành tựu được. Xưa có bậc đại đức nói rằng: ‘Sự lưu thông Bồ Đề tâm (là Minh điểm do quán tưởng mà thành) có thể không cần dùng đến Đan Điền hỏa, Trung mạch cũng không cần dùng đến, chỉ cần dụng tâm quán tưởng, hóa ra mà lưu thông lên xuống là được’. Cái diệu pháp không dùng Đan Điền hỏa đến hóa thành Bồ Đề tâm này không nói rõ trong kinh, ta nay đặc biệt mở phương tiện để truyền cho các ngươi, các ngươi phải biết trân trọng nó, nhất thiết không được tuyên thuyết cho người khác, phải nhớ kỹ lời dặn này! Bởi đây là khẩu quyết bí mật nhất. Pháp này thế nào? Tức là trước hết phải quán tưởng Thượng sư căn bản hiện Bản tôn tướng (Chú thích gốc: Người tu pháp Không Hành Mẫu Na Lạc này có thể quán tưởng Bản tôn thành tướng nam, bởi Phật vốn dĩ không có phân biệt nam nữ, tướng nữ được thì tướng nam cũng không có gì là không được) trên đầu mình, còn mình thì lấy Không Hành Mẫu đẹp nhất tốt nhất để cúng dường cho Bản tôn. Thượng sư lấy tay ôm lấy Không Hành Mẫu, nhìn nhau mà thấy đại lạc. Hồng Bạch cam lộ (lấy từ chỗ kín sau khi Thượng sư trên quán tưởng trên đỉnh đầu và Không Hành Mẫu giao hợp mà có) chuyển xuống dưới rót vào đầu mình, thế là Bồ Đề tâm (Minh điểm) của Đại an lạc luân trên đỉnh đầu bản thân mình hóa ra. Sau khi hóa ra thì trút xuống giữa hầu, Bồ Đề tâm (Minh điểm) ở Thọ dụng luân giữa hầu cũng hóa. Khi hóa thì sinh Hoan hỉ tâm. Cứ như thế, Bồ Đề tâm (Minh điểm) lần lượt dung hóa hòa nhập theo từng cấp, lần lượt sinh Hoan hỉ tâm, giống như trên đã nói. Lên xuống như thế mỗi lần sinh tứ Hoan hỉ tâm, đó chính là pháp cực diệu, có thể thay thế công dụng của Đan Điền hỏa. Minh điểm nếu đến Mật xứ (khi Minh điểm hạ xuống đến dương vật), thì khó tránh việc xuất ra ngoài. Nếu như có thể đến Mật xứ mà không không xuất ra ngoài, gọi là thượng thừa. Nhưng để đảm bảo kế ổn thỏa thì tốt nhất đừng có đến cửa (Mật xứ). Khi Minh điểm hạ xuống đến chỗ dưới rốn, cần lập tức kiên quyết quay lên trên, chớ có phóng túng để mặc cho nó xuống đến tận đầu Mật xứ (quy đầu người nam), e rằng nhịn không nổi mà xuất hết ra ngoài. Tinh mà tiết xuất ra ngoài thì ắt đại bệnh sẽ đến ngay, thậm chí có người vì thế mà mất mạng, cho nên không thể không thận trọng… Khi công phu tu pháp chưa đến độ lò lửa thuần thanh (chưa thành thục) thì nhất thiết không được ngự nữ (không được hành dâm với người nữ, hợp tu song thân pháp). Đạo lý trong này nhất định phải hiểu rõ, không được phép chưa đắc mà nói đắc, khinh suất mà thử nghiệp, tự chuốc lấy diệt vong, rất rất quan trọng!” (62-192, 193)

  Lại nói: “Cái quan trọng của việc trụ đạo, chốt ở việc biết Không. Không tức là minh bạch, dần dần ắt sẽ tương ứng. Minh quang cũng phải tu tập cho tốt, vì căn bản của pháp tu là ở chỗ phóng quang lúc chết. Quang này có chia làm Mẫu và Tử quang. Từ trong thân mình xuất ra gọi là Mẫu quang, từ ngoài tu đến gọi là Tử quang, hai quang Mẫu Tử này cùng nhau tương dung hòa nhập, không hai cũng không khác, đó là diệu đạo vô thượng, không thể không biết” (62-292).

  Nếu hành giả với pháp tu quán tưởng này mà có thể giáng hạ Minh điểm xuống đầu chùy (quy đầu) , cảm nhận Đại lạc mà không xuất tinh, có thể thực hiện khởi quán trong Đại lạc dâm xúc đó, quán sát cái cảm xúc Đại lạc không có hình tướng, bản tính thanh tịnh, do đó mà lạc xúc lạc thụ đều thanh tịnh, gọi là “Không tính”. Lại quán sát trong Đại lạc thấy Tâm giác tri trong khi cảm nhận Đại lạc cũng không có hình tướng, cũng là “Không tính”. Mà cái Đại lạc đó là do Tâm giác tri sinh ra, cho nên gọi là “Lạc Không bất nhị”. Cứ trú mãi trong cảnh giới Đại lạc như thế, khiến cho Đại lạc và hai cái “Không tính” này song vận không ngừng, thì thành tựu cái gọi là Đại thủ ấn Vô thượng Yoga “Lạc Không bất nhị, Lạc Không song vận”, cũng là thành tựu Phật đạo cứu cánh rồi. Thế nhưng, việc tu chứng Mật pháp như thế, cho dù có “thành Phật” rồi thì vẫn chưa chứng được Thức thứ tám, vẫn ngộ nhận sai lầm cho rằng Minh điểm do quán tưởng mà thành chính là Thức thứ tám, cơ bản vẫn chưa nhập vào trong Kiến đạo vị của Đại thừa, vẫn chưa khởi sinh được trí tuệ Bát Nhã.

  Đạo thành Phật của Mật tông như thế, không có bất cứ chỗ nào dù chỉ là tơ hào tương ứng với Phật pháp, thì đáng quý ở chỗ nào? Thế mà họ lại coi đó là thứ bí mật, huyền diệu hơn cả Hiển giáo? Tất cả đều là vọng tưởng của ngoại đạo, đều là những đường lối tu hành kỳ quặc của Mật tông được đem vào trong Phật giáo, gọi đó là pháp thắng diệu hơn cả Hiển giáo, không dễ gì có được. Mật tông như thế, bất luận là song thân pháp tu bằng quán tưởng hay là song thân pháp tu bằng Minh Phi thực thể (người nữ thật) , thì tư tưởng cốt lõi của nó đều là lĩnh thụ dâm xúc lan tỏa khắp toàn thân, thể hội nó vô hình vô sắc, gọi đó là chứng được “Không tính”, gọi đó là “Nhất thiết pháp không, Chính Biến Tri Giác (biết rõ đại lạc lan tỏa toàn thân gọi là Chính Biến Tri Giác)”, trước sau đều không lìa khỏi tà thuyết của Tính lực phái trong pháp ngoại đạo. Ngày nay, tất cả những người học Phật đều nên biết rõ về bộ mặt thật của Mật tông, đừng có để bị nó mê hoặc.

  Lại nữa, các Thượng sư Mật tông truyền pháp quán tưởng Thượng sư này để cho chúng đệ tử tu hành, tức là một loại “Thượng sư tương ứng pháp”. Tuy nhiên, thường có một số nam thượng sư mất nết, dựa vào pháp quán tưởng Thượng sư song vận này để dạy đệ tử khác giới hàng ngày thực hành quán tưởng: “quán tưởng nam thượng sư là Bản tôn của mình, hiện ra thân quảng đại, dùng tay ôm lấy Minh Phi giao hợp thụ lạc, xuất ra “cam lộ” từ dưới hạ thể để rót vào đỉnh đầu mình, nhằm tịnh trừ tội nghiệp của mình”. Đệ tử khác giới (nữ đệ tử) nếu sau khi quán tưởng thành thục thì lại dạy cô ta quán tưởng: “Tự mình biến thành Minh Phi đó, ôm ấp giao hợp thụ lạc với Thượng sư, Thượng sư lúc đó sẽ chỉ đạo cái đạo lý Lạc Không bất nhị cho mình”. Sau khi quán tưởng lâu ngày thành thục, nữ đệ tử sẽ sinh lòng ngưỡng mộ đối với nam thượng sư, thỉnh cầu Thượng sư đích thân chỉ đạo, dần dà thì sẽ thành tựu “việc tốt”.

  Cái việc nam hoan nữ ái như thế, tham luyến ngày càng sâu sắc, không nhịn được mà nghĩ đến những chuyện “thường xuyên tụ hội với nhau, thường xuyên hợp tu song thân pháp”. Lâu ngày, tất sẽ dẫn đến chuyện bị bại lộ, thế là sì căng đan tình dục bộc phát, Phật giáo chân chính vì chuyện này sẽ bị liên lụy bởi cái họa vô vọng do Mật tông gây ra, trở thành đối tượng chỉ trích của xã hội. Có sách làm chứng: “Thời kỳ mạt pháp, các Thượng sư giới đức không sạch sẽ rất nhiều, thường xuyên dựa vào quán tưởng song thân của Thượng sư tương ứng pháp, dần dần sẽ dẫn đến kết luận lừa tình. Do đó, nữ đệ tử nếu giữ thái độ bảo lưu cho Thượng sư, tốt nhất lấy quán tưởng “Kim Cương trì” để đại diện cho Thượng sư truyền pháp của mình, đồng thời tu Thượng sư tương ứng pháp Kim Cương trì, như thế là ổn thỏa nhất” (62-348).

  Những lời lẽ đó phát ra từ chính mồm của Thượng sư Mật tông, viết lại thành văn, rõ ràng tuyệt đối không phải là nói đứng dựng ngược (không có lửa làm sao có khói) . Trong các đạo tràng Mật tông trên thế giới hiện nay, sự thực này là hoàn toàn bình thường, bắt gặp rất nhiều, không lấy làm lạ. Chẳng qua là do chưa bộc phát ra ngoài, cho nên người ngoài không biết đấy thôi. Cho nên, tôi không hề có chút kinh ngạc nào trước những vụ sì căng đan sex thường xuyên xảy ra ở các đạo tràng Mật tông. Chỉ có những người không biết nội tình của Mật tông thì mới lấy làm lạ thôi.

  Lượt xem trang: 58581

  --- Bài cũ hơn ---

 • Pháp Luân Công Không Có “nam Nữ Song Tu”
 • Cung Song Tử Nam (Gemini): Hấp Dẫn Nhưng Cũng Tàn Nhẫn Nhất Trong Tình Yêu
 • Bí Kíp Để Yêu Và Sở Hữu 1 Song Tử
 • Sự Thật Ít Ai Biết Về Song Tử
 • Nam Song Tử Hợp Với Cung Hoàng Đạo Nữ Nào Nhất
 • Pháp Khí Mật Tông Tây Tạng

  --- Bài mới hơn ---

 • Mặt Trăng Trong Bảo Bình: Về Bảo Bình Như Một Dấu Hiệu Mặt Trăng
 • Bí Mật Hoàng Đạo: Tính Cách Bảo Bình Nhóm Máu A ⋆ Starsworld
 • Tính Cách Không Ai Ngờ Của Cô Nàng Bảo Bình
 • Dự Báo Tình Yêu Tháng 3/2021 Của 12 Cung Hoàng Đạo
 • Bảo Bình: Tử Vi Theo Tháng Dành Cho Tháng 4 Năm 2022
 • Pháp khí Mật tông Tây Tạng là những dụng cụ dùng trong việc thờ phượng theo Mật tông Kim Cang Thừa có nguồn gốc từ Ấn Độ, sau được các Đại sư phổ truyền sang Nepal, Tây Tạng, Bhutan.

  Pháp khí (Pháp bảo, Vật phẩm tâm linh) chính là thành phần không thể thiếu trong một Puja (Lễ cúng) theo Mật tông Phật giáo.

  Phong Thủy Yên Minh cung cấp các pháp khí Mật tông chất lượng cao, được các Đại sư Mật tông nổi tiếng ban phước gia trì: Chusang Rinpoche, Gosok Rinpoche, Trulsik Rinpoche, Đức Đạt Lai Lạt Ma.

  https://g.page/PhongThuyYenMinh

  Từ cuối năm 2022, do duyên lành hy hữu, Phong Thủy Yên Minh đã có kết nối với chư đạo sư dòng Gelugpa Tây Tạng (Hoàng Mạo, phái Mũ Vàng). Đây là dòng truyền thừa đứng đầu trong 4 đại môn phái lớn của Mật tông Tạng truyền với lãnh đạo là Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tâm linh của cả dân tộc Tạng.

  Hình: Ở giữa là Đức Đạt Lai Lạt Ma – Lãnh tụ tâm linh của người Tây Tạng

  Hiện nay ở Việt Nam có không ít shop bán Pháp khí Mật tông Tây Tạng. Tuy nhiên tồn tại những bất cập như:

  + Bán hàng trôi nổi, không chất lượng

  + Không được các Đại sư Mật tông gia trì, yểm tượng

  + Mua rẻ nhưng bán lại cho khách với giá quá đắt

  + Thổi phồng về chức năng (Pháp dược, Đá Dzi).

  Chính vì vậy Phong Thủy Yên Minh đã liên hệ với các Đại sư Mật tông chính thống để có thể cung cấp cho khách hàng ở Việt Nam những vật phẩm tâm linh chất lượng cao, được các cao tăng nổi tiếng gia trì theo đúng nghi thức Mật tông Kim Cang Thừa với giá cả phù hợp.

  Quý khách thỉnh Pháp khí Mật tông Tây Tạng từ Phong Thủy Yên Minh chính là thiện duyên hỗ trợ một phần phước đức cúng dường cho Tam Bảo Phật Pháp Tăng, được phần lợi lạc không nhỏ.

  I. Bảo bình (Tài bảo độ mẫu Bình – Bảo bình 7 vị bổn tôn tài bảo)

  Năng lực tài lộc của Bảo Bình tới từ 5 vị thần tài bảo Tạng truyền, Tài Bảo Thiên Vương, Nhân giới Tài bảo Độ Mẫu.

  Hình lễ cúng gia trì Bảo bình

  Hình: tem trên Bảo Bình, dấu hiệu nhận biết Bảo Bình thật hay giả

  Nếu Bảo Bình giúp độ trợ tài lộc, tăng trưởng của cải giàu sang thì Địa Bình là vật phẩm phong thủy giúp trấn trạch, giữ gia đạo yên ổn, không bị phần âm, vong linh quấy phá.

  Hình: tem trên Địa Bình, dấu hiệu nhận biết thật hay giả

  Do công năng trấn trạch nên Địa bình sẽ được chôn dưới đất theo hình chữ thập ở độ sâu phù hợp theo chỉ đạo của Đại sư. Sau khi chôn và làm lễ trấn trạch, Địa bình có thể bảo hộ cho nhà hay đất ở bán kính 1 – 5km.

  Hình: cách xếp Địa Bình trấn trạch

  Bảo Bình và Địa Bình ở trên do Đức Kyabje Dodrubchen IV gia trì. Ngài được xem là một vị Phật sống của dòng Cổ Mật (Nyingmapa) đã tái sanh nhiều đời làm trụ trì ở tu viện gốc của Ngài ở Sikkim.

  Hình Đức Kyabje Dodrubchen đời thứ IV

  Là một trong những bậc thầy tâm linh vĩ đại nhất, đệ tử của đấng Jigme Lingpa, người nắm giữ Dzogchen (Đại toàn thiện), địa vị Ngài sánh ngang Đức Trulshik Rinpoche (hóa thân nhiều đời của Tôn Giả Anan, Đa văn đệ nhất, một trong 10 vị Đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca).

  Nhờ tu thành tựu pháp Dzambala (Hoàng Thần tài) của phái Nyingmapa, Bảo Bình (Yang-bum) và Địa Bình (Sa-bum) của Đức Dorubchen IV dễ dàng chiêu thỉnh các vị Thần tài lộc Dzambala giúp gia chủ tăng trưởng tiền tài, của cải, có cuộc sống giàu sang, thịnh vượng, hạnh phúc ấm no.

  Ngoài ra, Phong Thủy Yên Minh cũng cung cấp Bảo Bình của các dòng truyền thừa Mật tông khác.

  Hình Bảo bình của Đức Karmapa XVII

  Hình Đức Karmapa XVII dòng Kagyu Karma mũ đen

  Hình Phổ Ba Mã Đầu Minh Vương

  Hình Phổ Ba Đại Hắc Thiên (Mahakala)

  Quý khách thỉnh Dao Phổ Ba sẽ được chư Đạo sư dòng Gelug là Thánh Chusang Rinpoche, Gosok Rinpoche (hóa thân nhiều đời của Tôn giả Kiều Trần Như, 1 trong 5 người đệ tử đầu tiên nhận Pháp của Đức Phật) gia trì, yểm tượng.

  Yểm tượng (Zung) là hoạt động cho các kinh văn, chú ngữ, xá lợi, đá quý vào bên trong thân rỗng của tượng hay phổ ba theo đúng nghi quỹ Mật tông Phật giáo.

  Pháp khí mật tông Tây Tạng đòi hỏi phải qua các bước yểm tượng, gia trì mới có công năng lợi lạc. Nếu không trải qua quá trình yểm tượng gia trì thì vật phẩm lúc đó giống như món đồ chơi không hơn không kém.

  Ở trong các tự viện, số lượng Đại sư có khả năng yểm tượng gia trì đếm trên đầu ngón tay, không phải ai cũng có khả năng khai quang điểm nhãn cho vật phẩm !

  III. Thảm trải bàn + Vòng đá đeo tay

  Vòng đá được tuyển chọn cẩn thận từ những loại đá quý như Turquoise, Tourmaline, Lapis Lazuli, lưu ly, xà cừ, mã não.

  Phong Thủy Yên Minh chỉ tuyển chọn những loại đá chất lượng có xuất xứ từ Hoa Kỳ vì hiện nay ở Nepal, Tây Tạng đa phần là hàng giả, kém chất lượng. Hàng nhân tạo do Trung Quốc sản xuất được bày bán ở Nepal, Ấn Độ rất nhiều, người không có trình độ chỉ dùng mắt thường khó lòng phân biệt được.

  Quy trình tuyển chọn vòng đá như sau:

  1. Nhận yêu cầu của quý khách, xác định loại đá phù hợp với mệnh theo Bát tự. Chọn loại đá, ví dụ đá dăm, thô hay đá mài thành viên tròn.

  2. Kiểm tra năng lượng: bằng công cụ đo năng lượng điện từ trường (RFI: Resonance Field Imaging), xác định xem phổ màu của đá là tốt hay xấu. Nếu xấu thì sẽ loại bỏ chọn cái khác hay tẩy rửa, tịnh hóa để cải thiện màu đá tốt hơn.

  3. Đem cho Đạo sư dòng Gelugpa gia trì.

  Hình Khăn trải bàn cúng

  Hình Vòng ngọc Torquoise cho người cần ngũ hành Thủy.

  Hình Thảm trải bàn màu vàng

  Đo năng lượng vòng ở hình trên – Màu tím : độ trợ tâm linh cao, năng lượng tốt cho người sở hữu

  IV. Ly cúng dường + Bình gia trì

  Ly cúng dường loại thường làm bằng đồng hay mạ bạc để một thời gian sẽ ra ten, nhìn rất xấu. Vì vậy Phong Thủy Yên Minh khuyến nghị quý khách sử dụng ly cúng dường bằng bạc nguyên chất (đạt đến 98%, 99% chất bạc như trong hình).

  Ly bạc không những tốt cho việc thờ phượng cúng lễ mà còn có thể uống được sau khi cúng. Các Đại sư Mật tông Tây Tạng khuyến khích Phật tử uống nước trong các ly cúng dường bạc vì nhận được sự gia trì (blessing) rất tốt sau lễ cúng.

  Hình Ly cúng bạc

  Hình Bộ 7 ly cúng dường bằng bạc theo Mật tông Kim Cang Thừa

  Hình Bình gia trì bạc

  Hình Bình gia trì bạc mặt trước

  V. Thangka – Tranh thêu Phật giáo

  Thangka là phương tiện thiện xảo duy nhất chỉ có ở Kim Cang Thừa giúp hành giả Mật Tông có thể dễ dàng quán tưởng các vị Phật, Bổn tôn, Hộ Pháp, Daikini. Có rất nhiều loại thangka, làm bằng nhiều chất liệu khác nhau nhưng đắt nhất vẫn là thangka làm bằng đá màu (stone colour).

  Phong Thủy Yên Minh chỉ cung cấp cho quý khách Thangka do nghệ nhân đời thứ 9 của dòng tộc làm Thangka nổi tiếng Tây Tạng được công nhận từ thời Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 5. Những bức Thangka này vô cùng giá trị, giá tương đối cao vì:

  + Nguyên liệu làm từ đá màu, đá quý nhập khẩu hoàn toàn từ Nhật Bản. Đá sau khi được nghiền thành bột nhuyễn mịn sẽ được nghệ nhân tỉ mẩn sắp xếp theo từng vị trí nhất định để cấu thành nên hình ảnh bổn tôn. Quy trình này rất công phu, mất nhiều thời gian tuy nhiên giúp bức Thangka thêm phần linh ứng vì năng lượng đá quý cao hơn rất nhiều so với dùng màu nước thông thường để vẽ !

  + Dát vàng thiệt 24K. Các Thangka đẳng cấp do nghệ nhân truyền thừa chỉ sử dụng vàng thiệt để tô điểm, tuyệt đối không sử dụng vàng giả như các mặt hàng sao chép nhan nhản ngoài thị trường.

  + Được vẽ đầy đủ chi tiết theo đúng nghi quỹ Mật tông. Để đạt hiệu quả quán tưởng cũng như gia trì cho người sử dụng, các chi tiết trong Thangka tuân thủ nghiêm mật theo kinh điển Phật giáo, không được thiếu, không được dư, không được sai sót. Rất nhiều Thangka sao chép ngoài thị trường hiện nay thiếu hay vẽ sai chi tiết khiến cho việc tu tập cũng như hưởng ân phước gia trì của Phật tử gặp nhiều chướng ngại !

  + Nghệ nhân làm Thangka được Đức Đạt Lai Lạt Ma XIV ấn chứng là người có khả năng gia trì cho Thangka như các Đại sư nổi tiếng.

  + Vị nghệ nhân này đến giờ vẫn chưa có vợ để có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi sự nghiệp chế tác Thangka cho Phật giáo. Tác phẩm Thangka của Ngài hiện được các tu viện Mật tông chính thống thỉnh về trưng bày trong tự viện rất nhiều, các buổi triển lãm Thangka đều hết hàng nhanh chóng vì sức truyền thần trong các bức Thangkacủa Ngài thu hút khách thỉnh về ngay không chút đắn đo do dự.

  + Để hoàn thành một tác phẩm có khi phải mất 1-2 năm vì quá chi tiết, tốn kém, mất nhiều thời gian công sức. Khi chế tác nghệ nhân phải vừa niệm chú, vừa quán tưởng, giữ tâm ý trong sạch, kiêng kỵ quan hệ nam nữ, vì vậy số lượng nghệ sĩ có đủ điều kiện để được Đức Đạt Lai Lạt Ma XIV chứng nhận Nghệ nhân làm Thangka cao cấp chỉ đếm trên đầu ngón tay.

  Thangka Kim Cang Tát Đỏa (Vajrasattva)

  Thangka Hoàng Thần Tài (Dzambala)

  Thangka Mandala Kim Cang Thời Luân (Kalachakra)

  Thangka Đức Thích Ca Mâu Ni Phật (Shakyamuni Buddha)

  Thangka Đức A Di Đà Phật (Amitabha Buddha)

  Thangka Đức Bạch Độ Mẫu (White Tara)

  VI. Tinh dầu, hương xông, nhang thảo dược:

  + Biểu tượng chữ Vạn và biểu tượng của Đức Quốc Xã biểu trưng cho tộc người Aryan, chủng người có trí tuệ siêu việt thượng đẳng nhất trên thế giới.

  + Ở Ấn Độ, người Aryan thông minh nhất, tinh hoa nhất tập trung ở phía Bắc Ấn.

  + Trong các bộ tộc ở Bắc Ấn, thị tộc Thích-ca (Shakya) là thị tộc xuất chúng nhất.

  + Nhân vật nổi tiếng nhất của thị tộc Thích-ca chính là Thích Ca Mâu Ni – Shakya Muni (Người xuất sắc nhất dòng tộc Thích Ca). Ngài là người đã sáng lập Phật giáo và được tôn xưng là Đức Phật.

  Tượng Phật Thích Ca

  + Ngày nay tộc Thích Ca vẫn còn sống, là dòng họ phổ biến ở Nepal – nơi đức Phật đản sinh, với những gia đình ưu tú và giàu có nhờ nghề đúc tượng đồng nổi tiếng thế giới bởi sự tinh xảo trong điêu khắc và cao cấp trong chất liệu.

  Tượng Phật A Di Đà

  + Điểm làm nên sự khác biệt của tượng Phật họ Thích Ca sản xuất, ngoài chất liệu và chất lượng ổn định, còn là thần thái của tượng. Mỗi một vị Phật lại có một thần thái khác nhau, tỉ mỉ nhất, khó nhất là khắc họa được trên “diện” Phật, đặc biệt là đôi mắt.

  Tượng Liên Hoa Sanh Đại sư

  + Chính nhờ thần thái vi diệu như vậy, thương hiệu tượng Phật của các gia đình họ Thích Ca tại Nepal đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới, đem lại sự giàu có, phồn thịnh cho dòng tộc.

  Tượng Quan Âm bốn tay

  + Giá thành sản phẩm hoàn toàn tương xứng với độ sang trọng và chất lượng. Từ những pho tượng nhỏ từ 4-5cm được phủ vàng có giá từ vài chục USD cho tới những pho tượng cao hơn từ 14-25cm, phủ vàng hoàn toàn hoặc phủ một nửa bề mặt có giá vài nghìn USD.

  Tượng Lục Độ Mẫu (Green Tara)

  + Quý khách cung thỉnh tượng Phật dòng Shakya từ Phong Thủy Yên Minh sẽ được yểm tâm (Zung) theo đúng quy tắc Mật tông. Nếu quý khách không cần gấp, tượng sẽ được đặt trong chánh điện tự viện dòng Gelugpa trong vài tháng để được hưởng ân phước gia trì, có được năng lượng tốt lành trước khi chuyển về Việt Nam để thờ phượng.

  + Khi về Việt Nam, tượng sẽ được tư vấn chọn phương vị và ngày giờ tốt lành để an vị tượng, giúp tượng phát huy công năng bảo hộ, trấn trạch, bảo bình an, hỗ trợ gia đình có cuộc sống thịnh vượng, sung túc, ấm no, hạnh phúc !

  Liên Hoa Sanh – Phật Thích Ca Hóa thân

  Quý khách có nhu cầu thỉnh Pháp khí Mật tông Tây Tạng xin liên hệ sớm. Cuối tháng 2/2020, sau khi đưa các Đạo sư dòng Gelupa gia trì tại Nepal, Phong Thủy Yên Minh sẽ chuyển phát cho quý vị trong thời gian sớm nhất.

  Quý khách chưa có cơ hội thỉnh đợt này có thể đăng ký chờ đợt sau.

  Lưu ý: Phong Thủy Yên Minh không phải là nhà bán hàng chuyên nghiệp. Chức năng chính của chúng tôi là tư vấn Phong Thủy chuyên nghiệp.

  Việc cung cấp các pháp khí mật tông Tây Tạng nhằm hỗ trợ chư tăng dòng Gelug trên con đường làm Đạo. Vì vậy khi quý khách đặt hàng chúng tôi mới liên hệ nhờ chư Tăng thỉnh giùm chứ không có hàng sẵn với số lượng lớn. Chính vì nhận đặt hàng theo yêu cầu nên quý khách sẽ có được vật phẩm với giá tiền và chất lượng phù hợp với ý muốn.

  Hàng quý khách đặt cũng không có ngay mà phải đợi có đợt chư Tăng về Việt Nam mới có thể giao cho quý khách. Vì vậy thời gian nhận hàng có khi tới nửa năm hay 1 năm hơn, tùy theo lịch trình làm đạo ở Việt Nam của chư Tăng.

  Do đó quý khách nên tranh thủ những đợt Đại lễ lớn như Monlam (Thiên Tăng, trên 1 nghìn vị tăng) vào đầu tháng 3/2020 để thỉnh Pháp khí Mật tông Tây tạng nhằm có được sự gia trì mạnh mẽ của Tăng Đoàn, giúp vật phẩm tâm linh có được năng lượng ban phước hiệu quả nhất, hộ trợ hữu hiệu sức khỏe, bình an, thành công, thịnh vượng trong các lĩnh vực của cuộc sống.

  Chu Thái Dương (

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Tính Cách Lập Dị Của Cung Bảo Bình
 • Ngày Sinh Của 12 Cung Bảo Bình Sinh Tháng Mấy, Ngày Sinh Của 12 Cung Hoàng Đạo
 • Jupiter Trong Dấu Hiệu Aquarius: Ý Nghĩa, Ý Nghĩa Và Đặc Điểm Tính Cách
 • Những Điều Vô Cùng “đặc Biệt” Trong Tính Cách Của Bảo Bình
 • Hoàng Thần Tài Và Bảo Bình Thờ Sao Cho Linh Ứng??
 • Combo Mật Ngữ Chòm Sao Bảo Bình

  --- Bài mới hơn ---

 • Ý Nghĩa Sao Chiếu Mệnh Của 12 Cung Hoàng Đạo
 • “tất Tần Tật” Về Bảo Bình Qua Các Ngày Sinh
 • Tất Tần Tật Về Bảo Bình Qua Từng Ngày Sinh (Phần 3)
 • Tất Tần Tật Về Bảo Bình Qua Từng Ngày Sinh (Phần 4)
 • Làm Thế Nào Để Tìm Các Chòm Sao Song Ngư Trong Bầu Trời Đêm ·
 • Không cần bạn phải giỏi như nhà Tâm lý học hay thông thái như một nhà Chiêm tinh, nhưng vẫn có thể thấu hiểu những người mình quan tâm qua Mật ngữu 12 chòm sao. Mỗi cuốn trong bộ sách mật ngữ 12 chòm sao là miêu tả tỉ mỉ, gắn liền và song hành với các mối quan hệ trong cuộc sống. Ngoài những kiến thức cơ bản về 12 cung hoàng đạo: tính cách từng cung, tương tác giữa các cung và những điểm mạnh, điểm yếu trong mối quan hệ, truyền thuyết các cung hoàng đạo vô cùng dễ thương bộ sách còn chỉ dẫn cho bạn cách lắng nghe, thấu hiểu mọi người xung quanh, họ cảm nhận như thế nào, con người của họ có phải như những gì họ thể hiện ra ngoài hay không, ai mới là người bạn thực sự muốn tìm kiếm.

  Đặc biệt, Bookbuy giới thiệu đến bạn bộ combo gồm một quyển Mật Ngữ Bảo Bình đi kèm một sổ tay với thiết kế độc đáo dành riêng cho những độc giả thuộc riêng chòm sao Bảo Bình. Bìa sổ được thiết kế hoài cổ với nét vẽ riêng phù hợp với chòm sao đại diện cho bạn. Đây cũng là một món quà vô cùng tinh tế và ý nghĩa, mang lại dấu ấn riêng cho ngườ được tặng, thích hợp dành cho những người bạn nối khố, hiểu ý nhau và luôn nghĩ về nhau.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cung Bảo Bình Nam Hợp Với Cung Nào?
 • Tính Cách Của Cung Bảo Bình Và Những Chòm Sao Hợp Mệnh
 • Khám Phá Ý Nghĩa Hình Xăm Cung Bảo Bình
 • Hình Xăm Chòm Sao Cung Bảo Bình.
 • Truyền Thuyết Cung Hoàng Đạo Bảo Bình
 • Bí Mật Tình Yêu Cung Bảo Bình

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Thật Đằng Sau 12 Cung Hoàng Đạo Và Các Cầu Thủ Nổi Tiếng
 • Bí Mật Tâm Lý Của 12 Cung Hoàng Đạo
 • Khám Phá Bí Mật “chốn Phòng The” Của 12 Cung Hoàng Đạo
 • Khám Phá Bí Mật Chốn Phòng The Của 12 Cung Hoàng Đạo
 • Bí Mật Chốn Phòng The Của 12 Cung Hoàng Đạo
 • Hầu như trong đáy lòng mỗi Bảo bình đều có một đoạn ký ức khắc cốt ghi tâm, một hình dáng vĩnh viễn không thể lãng quên.

  Đó có thể chỉ là một đoạn lưỡng tình tương duyệt cực kỳ ngắn, cũng có thể là một mối tình đơn phương, hoặc chỉ là một loại tồn tại trong không gian hư ảo.

  Mọi thứ nhìn qua cũng thấy thật yên lặng, thật hài hòa.

  Không có kinh thiên động địa, không có thề non hẹn biển, không có hoa tiền nguyệt hạ, không lãng mạn, không ước hẹn, không nóng bỏng. Người cung Bảo bình lý trí và lạnh lùng, đã định trước bất luận loại tình cảm nào cũng vĩnh viễn không bùng cháy được.

  Bảo bình không dễ dàng thích một người. Có người nói Bảo bình yêu cầu rất cao, kỳ thực cũng không phải. Bảo bình chỉ là chú trọng cảm giác. Có thể chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua, người đó đã hấp dẫn hết lực chú ý của Bảo bình, ánh mắt về sau cũng không thể dời đi nữa.

  Dùng một giây đồng hồ để yêu một người, sau đó nỗ lực lãng quên, Bảo bình chính là ví dụ kinh điển cho câu này.

  Nhưng hầu như các Bảo bình đều phủ nhận mình đã nhất kiến chung tình, vì luôn tự cho mình là thanh cao, thừa nhận yêu một người kiểu đó như thể đang vũ nhục chỉ số thông minh của mình.

  Phần lớn trường hợp có thể là bởi vì, ngay cả họ cũng chưa nhận ra mình đã yêu rồi. Phần lớn Bảo bình thường phi thường trì độn với việc tình cảm, trì độn đến mức gần như lần nào cũng là người biết cuối cùng. Thường dễ xuấy hiện cảm giác ngay cả họ cũng không hiểu, không rõ chính mình muốn làm gì, rồi cảm thấy hoang mang.

  Khi đối phương không tỏ rõ tình cảm của mình thì sẽ rút lui, vì nghĩ tình yêu là việc hai bên tình nguyện, không muốn miễn cưỡng đối phương.Có vẻ rất bị động, chợt nóng chợt lạnh, do dự, cực kì mâu thuẫn. Trước khi hoàn toàn xác định, quyết không dễ dàng yêu một người, vì sợ mất đi. Có lẽ là thiếu cảm giác an toàn, có lẽ là để bảo vệ chính mình, cũng có thể nói là một loại ích kỉ.

  Bạn thân của Bảo bình đều giống ở một điểm là đã trải qua rất nhiều thử thách trên thế gian, không chỉ vài, mà có thể đến vài chục năm. Một khi đã được Bảo bình coi như bạn thân, sẽ đào tâm đào phế mà xông pha nơi nước sôi lửa bỏng vì người đó.

  Trên xe bus, trên đường, trong thương trường, Bảo bình luôn là nhận nhầm người. Giữa biển người mênh mang, Bảo bình vẫn mãi tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc, đến nỗi sinh ra ảo giác.

  Khi ấy, Bảo bình đột nhiên rất muốn bật khóc to, vì đột nhiên phát hiện bản thân đã điên cuồng yêu một người, đến nỗi mất đi lý trí, mất đi chính mình. Loại cảm giác thình lình xảy ra này, rất đáng sợ, mà bất lực.

  Bảo bình không tích loại cảm giác này, vì không biết nên đối mặt thế nào. Muốn để Bảo bình chủ động theo đuổi, là chuyện vô cùng khó khăn. Trong thế giới của mình, Bảo bình không thể chịu được bị từ chối. Họ yếu đuối như vậy, vô luận biểu hiện kiên cường đến mức nào.

  Trước mặt người khác, Bảo bình luôn giữ một bộ dạng vừa vô ưu vừa vô tâm, không muốn để người khác thấy nỗi đau của mình, vì chính cảm giác không an toàn, mà luôn âm thầm rơi lệ ở nơi không một bóng người.

  Quên đi, vẫn là giữ kín trong lòng thôi. Cũng không cần phải xấu hổ thổ lộ rồi bị cự tuyệt, cũng sẽ không cần phải yêu nhau thì dễ, sống chung thì khó rồi lại bi thảm chia tay. Như vậy cũng tốt, không ai nhìn ra, mình cũng không quá mất mặt. Rồi lại có thể ra vẻ tiêu sái.

  Thế nhưng, vẫn không giống rồi. Cho dù Bảo bình có coi như chẳng để ý, chẳng quan tâm, nhìn cũng không thèm, nhưng mỗi câu đối phương nói ra đều tiến vào tai, rồi không bước ra. Bất luận là loại yêu cầu gì dù quá đáng đến đâu của đối phương, Bảo bình vẫn cẩn thận ra sức hoàn thành thật tỉ mỉ, quyết không nói nửa lời. Hoàn toàn trở thành một nô lệ của tình yêu, dù trên mặt vẫn là biểu tình lạnh lùng, đều là do sĩ diện mà khổ mình.

  Dưới tình huống đó, nếu đối phương dùng âm mưu quỷ kế, tận lực trốn tránh gặp mặt hoặc coi như không thấy, điện thoại cũng không nghe hoặc ậm ừ cho có lệ, Bảo bình sẽ cực khổ đến phát điên, bắt đầu nghĩ xem mình đã làm sai ở đâu, nói sai điều gì, sau đó nỗ lực lấy lòng. Cũng không cần nhiều, chỉ cần 2 lần như vậy, Bảo bình sẽ tự hiểu, không nghĩ đến chuyện tại sao như vậy, cũng không muốn biết nữa rồi. Trong lòng nghĩ, thì ra đối phương ghét mình, không muốn nhìn thấy mình. Khi hiểu rồi, sẽ tuyệt đối an tĩnh.

  Nhưng còn chưa hết, một thời gian sau, nếu đối phương đột nhiên thay đổi thái độ, Bảo bình vẫn có thể không hỏi chuyện cũ, ân cần như trước, hoàn toàn không bàn đến tôn nghiêm. Chỉ cần có thể vui vẻ ở bên đối phương, quá khứ không còn quan trọng, tương lai không quan trọng, thể diện không quan trọng, tiền tài không quan trọng, thời gian không quan trọng, ngay cả chính mình cũng không quan trọng.

  Khác với Thiên bình, mang tình cảm đè nén tận đáy lòng, nhưng bản thân lại bay trong không trung. Quá quan tâm đến đối phương, khiến bản thân lạc lối, hạnh phúc cũng trở thành hư vô.

  Không quý trọng bản thân mình, không ai quý trọng nổi bạn.

  Bảo bình một khi nỗ lực, đó chính là hoàn toàn, không thể thu hồi

  Càng yêu nhiều, càng tổn thương nặng nề.

  Sở trường giỏi nhất chính là làm khó mình. Không muốn đối phương khổ sở, không thể làm gì khác đành để bản thân khổ sở. Luôn cho rằng bản thân có thể chịu đựng, nghĩ mình quá kiên cường, mà cho rằng người khác yếu đuối. Không biết, tổn thương kỳ thực là bản thân, chỉ là không biết biểu hiện ra thế nào.

  Yêu, từ này với Bảo bình mà nói, quá nặng nề trân quý, không thể nói lên bằng lời. Một khi nói ra, sẽ như món cổ vật, bị khai quật bại lộ trong không khí, rồi trở nên hoàn toàn thay đổi, mất đi giá trị vốn có.

  Cho nên, không thể dễ dàng nói ra.

  Chỉ cần một lần, Bảo bình đã đem sức lực suốt đời dùng hết. Chỉ vì cố chấp, liền rơi vào đau thương. Tình cảm ấy như acid ăn mòn trái tim đã chết lặng, xuyên sâu tạo thành một lỗ, không thể bù đắp. Thời gian là một chú lùn mạnh mẽ nhất trên thế giới, dần dần phủ lên vết thương, mà không lấp được lỗ hổng ấy. Mỗi khi gió lạnh thổi qua, lại nghe thấy âm thanh thê lương mơ hồ vang vọng, như một bài phúng điếu.

  Chỉ cần một lần, Bảo bình đã không còn ảo tưởng, vì vậy mạnh mẽ mang chính mình đập vỡ, cự tuyệt những miếng vá nóng cháy. Vì sợ sẽ là làm tan biến ký ức, sợ làm tan biến hình ảnh rất xa rất xa kia, sợ lãng phí nghìn năm chờ đợi của mình.

  Rồi, Bảo bình vẫn trò chuyện vui vẻ như xưa, vẫn thoải mái rộng lượng như xưa, tiếp tục một đoạn tình cảm mới, tha thứ cho tất cả, vì không thể chịu nổi nỗi cô đơn.

  Mọi người đều nói, Bảo bình có tâm hoa, thấy ai yêu người đó, Bảo bình sẽ ha ha cười nói “Đâu có? Oan a!” Kỳ thực trong lòng đã rớm máu, trên mặt vẫn cười rạng rỡ, an ủi chính mình. “Ta là ai chứ!

  Làm sao có thể yếu đuối như thế!”

  Có người nói, Bảo bình quá lạnh lùng, quá ích kỉ, tự cho mình là giỏi. Thế nhưng ai hiểu, trái tim Bảo bình rất nhỏ, chỉ có thể chứa một người, cũng không biết thay đổi thế nào. Ngoại trừ người kia, những thứ khác đều là một loại thủ tục.

  Bởi vì không thể nói dối, cho nên những lời mật ngọt cũng keo kiệt. Bởi vì ngây thơ, cho nên đến chết vẫn đợi chờ. Bởi vì thiếu dũng khí, cho nên chỉ có thể mở to mắt bất lực buông tha chân ái.

  Khi thấy một Bảo bình đang điên cuồng mà vui sướng hoặc bi thương, xin nghìn vạn lần đừng bị mê hoặc, Bảo bình luôn không tự chủ được mà giao phó mình vào vui sướng và bi thương. Kỳ thực cũng không đến nỗi như vẻ vui sướng ấy, hay, cũng không giống vẻ bi thương ấy. Chỉ là khi bi thương, thì thích đeo cho mình một chiếc mặt nạ, mà khi vui sướng, bi thương vẫn không đơn giản buông tha.

  Chỉ có nguười chân chính hiểu được Bảo bình, mới có thể thấy trong đáy mắt ấy hàng nghìn tia đau thương không thể nói thành lời, mới hiểu được điều gì khiến Bảo bình không thể lùi bước như vậy, điều gì khiến Bảo bình chợt nóng chợt lạnh bất định như vậy, mới có thể biết được sự kiên cường của Bảo bình chỉ là ra sức che giấu sự yếu đuối của bản thân.

  Tử vi thường nói, Bảo bình thường không được người mình yêu quý trọng. Tôi đã từng suy nghĩ, là vì sao đây? Có lẽ đáp án ở ngay trong lòng, chỉ là Bảo bình không muốn thừa nhận mà thôi.

  Người cung Bảo bình, trừ việc cần một người yêu mình, bao dung cho tất cả, còn cần một bác sĩ tâm lý.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Horoscope : 12 Cung Hoàng Đạo Và Những Bí Mật Thú Vị?
 • Top 5 Cung Hoàng Đạo Nữ Được Nhiều Chàng Trai Thầm Thương Trộm Nhớ
 • Chòm Sao Nữ Nào Được Nhiều Người Theo Đuổi Nhất?
 • Không Ngờ ‘vì Sao Đưa Anh Tới’, ‘yêu Tinh’ Và ‘nhiệm Vụ Cuối Cùng Của Thiên Thần’ Lại Có Điểm Chung Này!
 • Tử Vi Thứ Hai Ngày 18/5/2020: Bạch Dương Tranh Cãi Với Đồng Nghiệp, Xử Nữ Được Thưởng
 • Những Bí Mật Của Nàng Bảo Bình

  --- Bài mới hơn ---

 • Thế Giới Đàn Ông Cung Bảo Bình
 • Người Vợ Lý Tưởng Của Đàn Ông Cung Bảo Bình
 • Dây Chuyền Thạch Anh Cho Cung Nhân Mã
 • Bật Mí Cách Chọn Trang Sức Bạc Cho Các Cung Hoàng Đạo
 • Tính Cách Tài Năng Của Người Tuổi Dậu
 • Những bí mật của nàng Bảo Bình

  1. Trí thông minh và sự hiểu biết của phụ nữ Bảo Bình sẽ làm bạn đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Phụ nữ Bảo Bình là những con người của sự đổi mới và đột phá. Nàng không muốn sự giới hạn, ghét những rào cản, nàng muốn sự tự do hoàn toàn trong suy nghĩ và cảm xúc.
  2. Nàng Bảo Bình sẽ liên tục làm bạn ngạc nhiên với một chút hiếu chiến, một vài cuộc thử thách kiến thức. Bạn sẽ được chứng kiến vài nét tính cách khác nhau ở nàng chỉ trong một ngày. Nàng không nhút nhát, cũng chẳng hề quá cởi mở. Nàng không sống quá tách biệt nhưng cũng chẳng phải dạng hòa đồng cho lắm. Nàng là kết hợp của mọi hình mẫu, nhưng cũng chẳng là hình mẫu cụ thể nào cả.
  3. Bảo Bình thường có rất nhiều bạn. Nàng thích chơi với đàn ông hoặc những phụ nữ mạnh mẽ bởi nàng thực sự không thích những gì yếu đuối. Phụ nữ Bảo Bình thường tự có cảm giác mình giỏi hơn, phóng khoáng hơn, mạnh mẽ hơn hầu hết những cô nàng khác. Là một quý cô đích thực, nàng chẳng bao giờ tỏ ra coi thường người khác, từ người phục vụ đến bác trông cửa. Nàng thường được hàng xóm, bạn bè yêu quý, và thậm chí cả động vật cũng thích nàng. Nàng thường ở trong rất nhiều nhóm hội khác nhau, và luôn hoàn thành xuất sắc vai trò, trách nhiệm của mình ở các câu lạc bộ.
  4. Khi yêu, phụ nữ Bảo Bình sẽ khám phá và nghĩ ra đủ cách ngọt ngào để làm người yêu cảm thấy thú vị. Tình yêu làm Bảo Bình tỏa sáng và trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Đầu nàng chứa đầy những kế hoạch và ý tưởng thú vị. Nàng có cảm giác như đang bay trên mây và nhìn cuộc đời đầy màu hồng. Bảo Bình khi yêu sẵn sàng chia sẻ mọi trách nhiệm trong mối quan hệ, nhưng nàng vẫn khá cứng đầu, độc lập và bướng bỉnh kể cả khi đang yêu.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tử Vi Tình Duyên Tháng 1/2019 Của 12 Chòm Sao: Bảo Bình Cần Kiềm Chế Cảm Xúc
 • Tính Cách Của Cung Bảo Bình Có Những Nét Đặc Trưng Gì?
 • Những Tính Cách Đặc Trưng Của Bảo Bình Chính Xác Nhất
 • Loài Hoa Đẹp Nhất Nào Tượng Trưng Cho Cung Hoàn Đạo Của Bạn
 • Bạn Có Biết Loài Hoa Nào Tượng Trưng Cho Cung Hoàng Đạo Của Mình?
 • Bí Mật Về Xử Nữ Và Bảo Bình

  --- Bài mới hơn ---

 • Tìm Hiểu Sơ Lược Về Cung Bảo Bình Nam Và Kim Ngưu Nữ
 • Châu Đông Vũ Sinh Năm Bao Nhiêu, Cao Bao Nhiêu?
 • Bảo Bình Nam Và Thiên Bình Nữ
 • Dấu Hiệu Nam Bảo Bình Thích Bạn
 • Coba Cari Tahu Di Sini: Bảo Bình Chibi Nam
 • Xử nữ ( 23/8 -22/9) là cung hoàng đạo mang hình ảnh đại diện của nàng trinh nữ trong trắng và thuần khiết nàng là đại diện cho nguyên tố đất rất hiền dịu và trong trắng, là mẫu người của gia đình luôn chu đáo và tháo vát.Xử nữ khá cầu toàn họ luôn muốn ôm đồm rất nhiều việc mà không chịu bỏ qua việc nào.

  Bảo bình (20/01 – 18/02 ) là cung hoàng đạo thứ 11 trong mười hai cung hoàng đạo mang biểu hình ảnh biểu tượng là người đàn ông cầm hai bình nước một bình mang sự sống,một bình đem lại cái chết.Bảo bình là cung hoàng đạo khá thông minh và nhạy cảm họ có thể đoán bắt tâm lý đối phương một cách dễ dàng vì vậy họ có thể giao tiếp rất tốt với tất cả các loại người.

  Bảo bình học rất giỏi họ thường suy nghĩ khá khác biệt họ ít khi bị bó buộc trong tư duy chiếc hộp vì thế số lượng người giàu và người các nhà khoa học phát minh nằm ở trong cung bảo bình khá nhiều.Bảo bình thường thích sống cô đơn và riêng lẻ họ muốn một không gian yên tĩnh,để có thể một mình nhâm nhi ly cafe và đọc một quyển sách hay.

  xử nữ và bảo bình trong mối quan hệ bạn bè,tình yêu

  xử nữ và bảo bình khi là bạn bè họ cũng khá thân, khi là nữ xử nữ và nữ bảo bình họ giống như chị em thân thiết bởi họ quá hiểu nhau,họ khá giống nhau về tính cách bởi cả hai khá cầu toàn.Tuy nhiên xử nữ thích một cuộc sống đầy đủ và có một gia đình hạnh phúc,bảo bình thì ngược lại họ thích sống kiểu phiêu du,thích đi du lịch thích sáng tạo ra nhiều thứ mới.Xử nữ sẽ như một người chị bên cạnh bảo bình họ sẽ khuyên răn và dạy bảo bình nữ công gia chánh,biết cách làm một người mẹ,còn bảo bình họ sẽ kể cho xử nữ những gì mà họ đã trải qua,đó là một tình bạn đẹp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xử Nữ Với Bảo Bình Cặp Đôi Khác Biệt
 • Cặp Đôi Cung Xử Nữ Và Bảo Bình
 • Xem Bói Tình Duyên Năm 2022 Đinh Dậu Cho Người Tuổi Tỵ (Rắn) Với Các Tuổi Khác
 • Nam Tuổi Tỵ Kết Hợp Với Nữ Tuổi Nào Để Trọn Đời Viên Mãn
 • Tuổi Tị Và Tuổi Ngọ Có Hợp Nhau Không?
 • Những Bí Mật Khó Nói Của Cung Bảo Bình

  --- Bài mới hơn ---

 • Đọc #38 Mất Trí Nhớ.
 • Đọc Truyện Thích Thì Yêu Thôi
 • Anh Chàng Bảo Bình Và Cô Nàng Song Tử?!​
 • Bói Tình Yêu Của 12 Chòm Sao Trong Ngày 1 Tháng 1
 • Bói Tình Yêu Của 13 Chòm Sao Trong Ngày 3 Tháng 1
 • Nhắc đến từ [ Kiên Định ] chắc hẳn các bạn hiểu 1 người kiên cường và nghị lực phải không nào. Còn có ý nghĩa nữa là 1 kẻ cứng đầu và ngoan cô.

  – Kiên Định trong cách giai tiếp ứng xử bình thường nó nhiều khi là trở ngại cho Bảo Bình, nó thành vật ngáng đường thành công của Bảo Bình sau này … Vì cứng đầu mà không chịu nghe góp ý , chỉ dạy của người khác luôn cho mình…. Đúng nghĩ nó chỉ là cản trở ngáng đường, tính Kiên Định nó tạo cho Bảo Bình hậu cần vững chắc để dẫn thân mình lên phía trước .

  – Kiên Định trong chuyện tình cảm . Rắc rối của cung Bảo Bình lớn nhất là chuyện tình cảm, nó nhập nhằng giữ tình bạn và tình yêu. Nhập nhằng là do người ta chứ không phải phía Bảo Bình. Bảo Bình phân định rõ đó là người yêu hay người bạn ( bạn tốt, bạn thân ) Vì cách đối xử quá tốt với mọi người nên thành ra bị hiểu nhầm. Một khi Bảo Bình đã yêu nhất là với tình yêu đầu tiên của minh thì luôn khắc cốt ghi tâm, với những người sau chưa chắc đã được họ yêu say đắm như vậy . Và Bảo Bình thường chạy theo tìm kiếm hình bóng đó đến suốt đời .

  ♥ Tình đầu của Bảo Bình không cứ chỉ là một bạn gái hay bạn trai nào mà có khi chính là Bố, mẹ, anh chị em trong gia đình … Nó cũng có thể coi đó là một hình mẫu mà Bảo Bình muốn hướng tới sau này.

  ♥ Bảo Bình có tình cảm sâu đậm với tình đầu nhưng không vì thế Bảo Bình không thể yêu nhiệt tình hay có khi còn hơn mối tình đầu. Vì sao ư. Vì mỗi lần đổ vỡ là 1 lần Bảo Bình cho mình thêm kinh nghiệm để không bị đổ vỡ lẫn nữa.

  Bảo Bình không quên mà chỉ nhớ ít đi những người đã từng yêu và những kỷ niệm với nó. Bạn đừng cố khơi nó lên, nếu muốn Bảo Bình sẽ kể hết mọi thứ cho bạn.

  – Cung Bảo Bình khi yêu chỉ có bạn trọng mắt Bảo Bình mà thôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đọc Chương Ngoại Truyện 6: Ma Kết
 • Cung Bạch Dương Và Những Điều Bạn Chưa Biết
 • Truyện Bí Mật 12 Chòm Sao Và Sân Trường
 • Khi Bị Người Yêu Phản Bội, Phản Ứng Của 12 Chòm Sao Sẽ Như Thế Nào?
 • 12 Chòm Sao Nữ Khi Bị Giục Lấy Chồng
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100