Tam Quốc Chi Chí Tôn Bá Chủ

--- Bài mới hơn ---

 • Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần
 • Đọc Truyện (12 Chòm Sao)Năm Tháng Học Trò
 • 12 Chòm Sao Kỵ Màu Gì? Nên Hạn Chế Sử Dụng Để Luôn Gặp May Mắn
 • Không Dám Tỏ Tình Vì Thiếu Tự Tin, 12 Chòm Sao Nam Sẽ Làm Gì?
 • Truyện Sứ Mệnh Hoàng Đạo (12 Chòm Sao)
 • Tam Quốc bên trong, kiêu hùng nhân kiệt, như là chòm sao, vô số kể.

  Có thể tại loại này trong loạn thế, xưng bá thành công Tào Tháo, Tư Mã Ý, không hề nghi ngờ là trong đó óng ánh nhất chòm sao một trong. . .

  Đại quân sư chi Hí Chí Tài — vũ lực 62, trí lực 95, chính trị 94, thống soái 85!

  Đặc kỹ 1, kỳ mưu: Hí Chí Tài phụ tá Tào Tháo lập nghiệp, nhiều lần hiến kỳ mưu!

  Trong khi ngưng tụ tâm thần, bày mưu tính kế thời điểm, trí lực +2, chính trị +2!

  Đặc kỹ 2, thông chính làm Ngụy Vương Tào Tháo trợ thủ đắc lực, Hí Chí Tài trí kế sâu xa, chính trị +3!

  “Tính cả đặc thù kỹ năng phụ gia thuộc tính, cái này Hí Chí Tài chính trị đều nhanh phá trăm, thỏa thỏa tuyệt đỉnh mưu thần a, sao Tam Quốc bên trong chết sớm, hiện tại cũng không chết cũng là tốt số!”

  Lưu Hạo nhìn mắt Hí Chí Tài về sau, Tào Tháo văn thần bên trong, cũng chỉ còn lại có một cái Trình Dục, coi như có thể vào mắt.

  Đại quân sư chi Trình Dục — vũ lực 52, trí lực 98, chính trị 97, thống soái 86!

  Đặc kỹ 1, Vương Tá Trình Dục phụ tá Tào Tháo leo lên Ngụy Vương ngai vàng, chính là Tào Tháo trợ thủ đắc lực một trong!

  Trí lực +1, chính trị +1, thống soái +1!

  Đặc kỹ 2, hung ác quyết: Trình Dục tâm hắc thủ hung ác, hiến âm mưu độc sách thời điểm, trí lực +2!

  “Cái này Trình Dục, tuyệt đối cũng là khó giải quyết nhân vật, Viên Thiệu liền xem như sống thêm mấy năm, cũng phải bị Tư Mã Ý, Trình Dục đùa chơi chết a!”

  Lưu Hạo đối với hắn dưới lời bình.

  Trí lực, chính trị có thể đạt tới 95 điểm trở lên nhân vật, đều là hạng nhất văn thần mưu mới .

  Trừ bỏ Tư Mã Ý, Trình Dục, Hí Chí Tài bên ngoài, Hứa Du, Cổ Quỳ hàng ngũ, hoặc là lớn ở nội chính, hoặc là lớn ở mưu trí, cũng chỉ có thể coi là nhất lưu mưu sĩ. . .

  Lưu Hạo đưa ánh mắt hướng về Tào Ngụy thủ hạ võ tướng hàng ngũ.

  Thủ đương nó trùng một người, cũng là để cho Lưu Hạo hơi sững sờ!

  Kim Đao vương Hàn Quỳnh — vũ lực 103, trí lực 52, chính trị 23, thống soái 80!

  Đặc kỹ 1, tuyệt thế: Kim Đao vương Hàn Quỳnh thành tên một giáp tử, phong đao mười ba năm, lại lần nữa rời núi, Thế bất khả đáng!

  Như gặp được cơ sở vũ lực thấp hơn chính mình địch nhân, Hàn Quỳnh đem sinh ra tuyệt đối áp chế, làm địch nhân vũ lực giảm xuống 0-3, chính mình vũ lực tăng lên 0-3 điểm!

  Đặc kỹ 2, Kim Đao vương: Hàn Quỳnh đao pháp thông thần, môn hạ đệ tử người người hùng kiệt!

  Đi qua Kim Đao vương chỉ điểm hơn người, đối với đao đạo thể ngộ làm sâu sắc, vũ lực +1!

  Nắm cỏ . !

  Nằm cái rãnh!.

  Ta cái đại cỏ!.

  Cái này Kim Đao vương, lại là này bên trong đụng tới nhân vật!.

  Trong óc, hiện ra một cái uy mãnh lão nhân hình tượng, tay bên trong thình lình cầm một thanh kim đao, khí thế bất phàm!

  Lưu Hạo minh tư khổ tưởng, vơ vét trí nhớ, rốt cục nhớ tới, tựa hồ tại hậu thế mỗ một bản Tam Quốc bình thư, ngược lại là đã từng xuất hiện cái này nhân vật có tiếng tăm!

  Cái này cơ sở vũ lực, đơn giản điểu tạc thiên!

  “Người tới.” !”

  Lưu Hạo quả quyết nói một tiếng.

  Tùy tùng đứng ở trước cửa Lý Liên Anh nghe tiếng, chậm rãi đi tới, cung kính nói: “Lão nô tại, bệ hạ có gì phân phó .”

  Lưu Hạo mở miệng nói chuyện : “Lý tổng quản qua Lão thương thần Đồng Uyên tới, trẫm có việc muốn hỏi!”

  “Ây!”

  Lý Liên Anh tâm lý kỳ quái Lưu Hạo sắc mặt vì sao nghiêm nghị, nhưng không có hỏi nhiều, trực tiếp qua Lão thương thần Đồng Uyên.

  Đại tướng Kỳ Hoằng — vũ lực 100, trí lực 62, chính trị 48, thống soái bi bi…!

  Đặc kỹ 1, kiêu võ: Kỳ Hoằng thiên phú dị bẩm, thuở nhỏ bị Kim Đao vương thu làm quan môn đệ tử, hắn chín tuổi cầm hổ, 12 tuổi sức đấu sư hùng, sử dụng vượt qua 80 cân trường đao thời điểm, vũ lực +5!

  Đặc kỹ 2, cuồng hung hãn: Kỳ Hoằng trời sinh tính hung hãn đấu, như gặp được cơ sở vũ lực tại 95 trở lên địch nhân, chiến ý tăng vọt, vũ lực nổi lên 0-5 điểm (cụ thể xem địch nhân vũ lực mà định ra, địch nhân càng mạnh, Kỳ Hoằng càng mạnh)!

  Lại một cái vô song mãnh tướng xuất thế! !

  Lưu Hạo xoa bóp mi tâm, ngắm nhìn hiện lên ở trong thức hải Kỳ Hoằng chín thước thân thể.

  Quả nhiên bá đạo dũng mãnh a!

  Tiếp theo, chính là Đặng Ngải, Văn Ương, Hạ Hầu Đôn, Tào Hồng, Hạ Hầu Uyên, Nhạc Tiến, Vô Khâu Kiệm, Quách Hoài, Hầu Thành, Tào Tính các loại Tào Ngụy kiêu đem. . .

  Mấy chục Tào Tháo thủ hạ đại tướng bảng danh sách, toàn bộ nhìn một cái không sót gì!

  Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng!

  Bây giờ chờ thế là sớm biết rõ Tào Tháo áp đáy hòm át chủ bài, chẳng phải là đắc ý!

  Lưu Hạo tâm lý làm điểm cái tán “Cái này Đặng Ngải, xác thực không hổ cùng Khương Duy, Chung Hội tịnh xưng tam đại danh tướng!”

  Tào Ngụy Bình Tây Đại tướng quân Đặng Ngải — vũ lực 86, trí lực 96, chính trị 82, thống soái 97!

  Đặc kỹ 1, tấn công bất ngờ: Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương!

  Đặng Ngải đứng trước đại chiến, thường có nhanh trí, như phát động tấn công bất ngờ, có thể công địch không sẵn sàng!

  Đặng Ngải vũ lực +2, trí lực +2, thống soái +2!

  Địch quân chủ tướng nếu là cơ sở trí lực so Đặng Ngải thấp, trí lực -2, đối với cục thế phán đoạn năng lực hạ xuống!

  Đặc kỹ 2, đồn điền: Ăn người, binh chỗ hệ, nông người, thắng chỗ theo!

  Đặng Ngải phụ trách đồn điền thời điểm, lương thực sản lượng đề bạt 50%!

  “Yêu nghiệt như thế, chính là trẫm sở dụng!”

  Lưu Hạo nhìn lấy Đặng Ngải thuộc tính, rủ xuống nước bọt tam xích!

  Nhất định phải bắt sống Đặng Ngải!

  Cũng may tay mình bên trong còn có một trương mời chào Điền Phong về sau khen thưởng Đế Hoàng cấp bậc chiêu an lệnh, vừa vặn dùng tại Đặng Ngải trên thân!

  “. nhìn như vậy đến, Tào A Man cũng là biết rõ trẫm Ngũ Hổ Cửu Long thượng tướng lợi hại, tại trong khoảng thời gian này, cũng không có nhàn rỗi, vẫn là mời chào không ít mãnh tướng a. . .”

  Lưu Hạo đem Tào Tháo thế lực màn hình thượng hạ lại lần nữa nhìn một lần, tâm lý nhất thời nắm chắc.

  Lại thế nào mạnh, vậy cũng bất quá là vùng vẫy giãy chết!

  Thần soái Nhạc Phi, tăng thêm Bạch Bào chiến thần Trần Khánh Chi, đô đốc Chu Du như thế thiên cổ thống soái, tăng thêm Vương Hạ Thất Tuyệt đại quân sư, Ngũ Hổ Cửu Long thượng tướng, tuyệt đối là ăn chắc Tào Tháo!

  “Bệ hạ!”

  Qua sau nửa ngày, ngoài cửa rốt cục vang lên Lý Liên Anh thanh âm: “Lão thương thần cùng Kiếm Vương hai người, tại Dự Chương quận tìm kiếm hỏi thăm bạn cũ, tiếp vào phi ưng truyền tin, đã hướng Kim Lăng chạy đến!”

  “Ừm. . . Ngươi lui ra đi, chuẩn bị một chút đình nghị. . .”

  Lưu Hạo thu nạp tâm tư, phát hiện lúc này chênh lệch thời gian không nhiều, liền chuẩn bị Tảo Triều (tốt Triệu).

  Rốt cục đến đại đình nghị thời gian, Lưu Hạo trên đầu mang theo thập nhị lưu miện quan, người mặc thêu Tử Long cổn áo, ngồi cao trên long ỷ, thủ hạ văn võ quần thần nối đuôi nhau mà vào, chút xu bạc võ đứng liệt Càn Khôn điện bên trong, nhân tài hội tụ một đường.

  Lão Tư Đồ Vương Lãng dẫn đầu ra khỏi hàng, quỳ gối tại dưới bậc thềm ngọc, tay nâng hốt bản nói: “Bệ hạ Thánh Uy cuồn cuộn, Lục Bộ cửu phẩm chế phổ biến các nơi, khen ngợi như nước thủy triều, thiên hạ vạn dân, không khỏi là đối bệ hạ mang ơn. . .”

  Tại thổi phồng một phen Lưu Hạo về sau, Tư Đồ lão Vương Lãng tiếp tục nói chuyện : “Bây giờ Công Bộ đã đem nhóm đầu tiên cơ sở giáo tài chế tạo gấp gáp đi ra, từ giáo bộ thông dụng thiên hạ các châu, Lão thần khẩn bệ hạ cho phép, các nơi tổ chức khảo thí, lấy trạc tuyển người mới , Đại Hưng Hán Thất!”

  【 thứ tám càng đưa đến, cầu khen thưởng, cầu thúc canh, mỗi tính gộp lại mười người khen thưởng, phát động tăng thêm nhiệm vụ, cầu các bạn đọc trợ công một phát. . . ).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhặt Được Một Quyển Tam Quốc Chí Chương 281: Trương Ôn Hồi Triều
 • ​12 Chòm Sao Nữ Thích Được Tặng Món Quà 8.3 Nào Nhất
 • Danh Sách 88 Chòm Sao Trong Thiên Văn Học Hiện Đại
 • 12 Chòm Sao Không Nên Yêu Ai
 • Khi 12 Chòm Sao Nam Khai Báo Về Số Người Yêu Cũ
 • 12 Chòm Sao Là Nhân Vật Nào Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa?

  --- Bài mới hơn ---

 • Đọc Ngoại Truyện 1: Thiên Yết Và Song Ngư
 • Tử Vi 12 Chòm Sao Trong Tuần Mới 6/4 Đến 12/4
 • Dự Báo Tình Yêu Của 12 Chòm Sao Trong Tuần Mới
 • Chuyện Tình Yêu Của 12 Chòm Sao Trong Tuần Mới
 • Sự Nghiệp Của 12 Chòm Sao Trong Tuần 1 Tháng 7
 • Bạch Dương: Trương Phi – là một người rất khẳng khái, bộc trực và rất nóng nảy. Ông đã đóng góp rất nhiều cho sự ra đời của nước Thục. Ông nổi tiếng với võ nghệ siêu phàm cùng với sự dũng cảm coi thường cái chết. Ông thật sự là nỗi khiếp đảm của quân thù. Như trận đánh cầu Trường Bản, ông đã quát mấy tiếng khiến Tào Tháo hoảng sợ mà lui quân

  Kim Ngưu: Đổng Trác – Đổng Trác nắm quyền sau khi thu phục vơ vét của dân chúng, đóng ở phu phòng ngự riêng biệt ngoại thành Trường An. Đổng Trác cưỡng bức hàng trăm vạn dân Lạc Dương bỏ kinh thành về Tràng An và đốt trụi kinh thành, giấu vàng bạc châu báu trong thiên hạ, nam thanh nữ tú, sống vinh hoa phú quý cùng mỹ nhân Điêu Thuyền, có thể nói là vô cùng hưởng thụ.

  Song Tử: Dương Tu – học rộng tài cao, có tài trí hơn người, nhưng cũng chính vì trí thông minh mà chuốc hoạ vào thân, nhiều lần khiến Tào Tháo ngậm bồ hòn làm ngọt bằng những xử lý tình huống rất thông minh của mình, nói trúng tim đen của Tào Tháo cho mọi người biết nên lấy cớ là Dương Tu phao tin làm loạn lòng quân, đem ra chém đầu.

  Cự Giải: Tào Thực – Lúc Tào Tháo xây xong Đồng tước đài thì Tào Thực chỉ khoảng 10 tuổi. Vậy mà, khi nghe cha ra lệnh các con làm thi phú để tán tụng, ông làm xong bài phú Đồng tước đài, khiến cha vừa mừng vừa kinh ngạc, và Tào Phi bắt đầu ganh tị với ông từ đó. Có tài văn chương, viết chữ rất đẹp, tài trí nhanh nhẹn, hạ bút thành văn. Tào Phi tức hoàng đế, ghen ghét đố kỵ với tài hoa nên muốn giết Tào Thực, nhưng Tào Thực đã “đi bảy bước thành thơ” khiến Tào Phi cảm động, thể hiện tình cảm gia đình của Cự Giải.

  Sư Tử: Quan Công (Quan Vũ/ Quan Vân Trường) – Quan Vũ “qua 5 ải chém 6 tướng”. Trong khi dân gian xem ông như một biểu tượng của tính hào hiệp, trượng nghĩa thì các nhà sử học cũng phê phán ông về các tính kiêu căng, ngạo mạn. Quan Vũ được đánh giá là người dũng cảm phi thường, đứng đầu toàn quân. Ông trọng điều nghĩa, giữ chữ tín, là bầy tôi trung thành. Dù được Tào Tháo hậu đãi nhưng ông không từ bỏ Lưu Bị; theo Lưu Bị nhiều năm phải trải qua gian lao khó nhọc nhưng ông vẫn một lòng không thay đổi.

  Xử Nữ: Chu Du – Xuất thân là con nhà quan, vẻ ngoài anh tuấn, thông minh hơn người, đa mưu túc trí. Chu Du là người yêu âm nhạc, lễ phép khiêm tốn, nhưng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, ông bị mô tả như một đứa trẻ ngô nghê và nóng tính, bị Gia Cát Lượng chọc tức 3 lần đến chết. Nhà văn còn viết một câu khá nổi tiếng rằng trước khi chết Chu Du phẫn uất mà than: “Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng?”. Xử Nữ tuy đa tài đa nghệ nhưng lòng dạ không rộng lượng.

  Thiên Bình: Lữ Bố – Được xưng là “Phi tướng quân”, là võ tướng dũng mãnh ưu tú nhất trong tam quốc diễn nghĩa. Suốt đời hữu dũng vô mưu, phản phúc vô thường, không qua ải mỹ nhân. Là ưu điểm cũng là khuyết điểm của Thiên Bình.

  Thiên Yết: Gia Cát Lượng (tự Khổng Minh) – Khổng Minh đã giúp Lưu Bị cùng với Tôn Quyền đánh bại Tào Tháo ở Xích Bích, suốt đời bền bỉ kiên định phò tá cho Lưu Bị, tinh thông Âm Dương Ngũ Hành, liệu việc như thần, giỏi về dùng kế. Người đời sau có câu:”Vạn đại quân sư Gia Cát Lượng, thống nhất sơn hà Lưu Bá Ôn.”, đế nói lên tài năng muôn đời của ông.

  Nhân Mã: Hoa Đà – Hoa Đà nổi tiếng là thầy thuốc giỏi đương thời, giỏi châm cứu, có hiệu là “Thần y”. Được Tào Tháo giữ lại để chữa bệnh, nhưng do cách chữa bệnh quá nghiêm túc và thẳng thắn nên mới bị giết. Ông được xem là một trong những ông tổ của Đông Y.

  Ma Kết: Tào Tháo – là nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người đặt cơ sở cho thế lực quân sự cát cứ ở miền Bắc Trung Quốc, lập nên chính quyền Tào Ngụy thời Tam Quốc. Là người thông minh nhanh nhạy, nghĩa hiệp. Tào Tháo hùng tài đại lược, dũng cảm mưu trí hơn người nhưng cũng là người đa nghi, nham hiểm và tàn nhẫn… “Thời trị, ông là bề tôi giỏi; Thời loạn, ông là kẻ gian hùng” suốt đời trọng người tài chứ không trọng đức, chỉ cần đạt được mục đích là không từ thủ đoạn.

  Thuỷ Bình: Bàng Thống – Được xưng là tiểu phượng hoàng, nổi danh cùng với Gia Cát Lượng. Dung mạo xấu xí, hiến kế cho Tào Tháo, trở thành thắng bại then chốt trong trận Xích Bích. Tư Mã Huy nhận xét về Bàng Thống như sau: “Nếu được một trong hai người Ngọa Long (tức Khổng Minh) hoặc Phụng Sồ (tức Bàng Thống) thì có thể định hưng được thiên hạ”.

  Song Ngư: Lưu Bị – Lưu Bị đã cùng Quan Vũ, Trương Phi kết nghĩa anh em cùng nhau đánh giặc. Lưu Bị lung lạc bốn bể, theo phò nhiều người như Lã Bố, Viên Thiệu, Tào Tháo, Lưu Biểu… trong một thời gian. Lưu Bị là một nhà lãnh đạo có sức hút và rất giỏi thu phục lòng người. Thuở lập nghiệp, ông dù tay trắng nhưng 2 mãnh tướng Quan Vũ, Trương Phi vẫn bất chấp khó khăn mà phụng sự ông tới cùng. Lưu Bị có Gia Cát Lượng làm quân sư, sau đó, có thêm 1 đại quân sư nữa là Bàng Thống.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đọc Truyện 12 Chòm Sao: Thiên Tác Chi Hợp, Nhược Thủy Tam Thiên, Chích Thủ Nhất Biều
 • Nhóm Máu Của Anh Hùng Thời Tam Quốc Diễn Nghĩa
 • Tải Về Huyền Thoại Pháp Sư 12 Chòm Sao (Bộ 2 Tập) Sách Miễn Phí Pdf * Thư Viện Sách Hướng Dẫn
 • Huyền Thoại Pháp Sư 12 Chòm Sao (Trọn Bộ 2 Tập) Tải Xuống Miễn Phí * Thư Viện Sách Hướng Dẫn
 • Chuyện Tình Yêu Của Ma Kết Với 12 Chòm Sao
 • Tính Cách Của Bạn Là Ai Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa?

  --- Bài mới hơn ---

 • Love Live! School Idol Project 2
 • Lớp Học Mật Ngữ Ngoại Truyện: Những Pha Xử Lý Cồng Kềnh Của Song Tử Và “đồng Bọn”
 • 8 Nhân Vật Hư Cấu Cung Song Tử Nổi Tiếng Nhất!
 • ‘sam Sam Đến Rồi’ Chuẩn Bị Được Thái Lan Remake Và Nam Chính Là Một Diễn Viên Vô Cùng Nổi Tiếng!
 • Tuyển Tập Phát Ngôn Siêu ‘phũ’ Của Phong Đằng Trong ‘sam Sam Đến Rồi’
 • 1. Gia Cát Lượng

  Cái tên được nhắc đến vì sự ngưỡng mộ về mưu mô chiến lược nổi tiếng nhất trong bộ Tam Quốc, với trí tuệ siêu phàm lòng trung thành tuyệt đối và nhiều hoài bảo Khổng Minh luôn là hình mẫu của rất nhiều người muốn hướng tới.

  Điểm yếu của ông là sự tự tin thái quá khiến các quân thần khác không cảm thấy dễ chịu.

  Là một nhân vật được nhắc đến từ những câu cửa miệng của người Việt Nam, có vẻ mọi người sẽ nghĩ ngay đến một người rất quyền lực và đáng sợ vì ai nghe đến tên ông phải “xắn quần lên mà chạy”, nhưng bản chất thật sự của ông là tư chất của một anh hùng mà ít ai có thể sánh kịp, không những thông minh khéo léo mà ông còn là một nhà lãnh đạo tuyệt vời với tham vọng cực kỳ lớn.

  Điểm yếu nhất của ông là tính đa nghi và vì thế mà làm ông mắc nhiều sai lầm.

  Ông chính là bức tượng được tạc tên “Trung thành”, không những thế trí, dũng của ông còn được người ta hết lời khen ngợi chỉ sau “nhân trung Lã Bố”, Quan Vũ là một trong những người đóng góp nhiều nhất trong thành công của Thục Quốc.

  Tính ngạo mạn và xem thường người khác là điểm yếu nhất của ông.

  Được người hâm mộ hâm mộ về sự điềm đạm, bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh cùng với khả năng lấy lòng người ít ai có được, ông là cái tên mà Tào Tháo kính nể. Lưu Bị từ đó mà cũng là người được đem ra tranh luận nhiều nhất trong Tam Quốc.

  Nữ sắc có lẽ là điểm yếu lớn nhất của ông.

  Tông quyền là người rất thông minh và khéo léo, một “anh hùng xuất thiếu niên” thực sự, đến nay nhiều người vẫn chưa đánh giá đúng khả năng của ông, ông không hề thua kém Lưu Bị hay Tào Tháo về phẩm chất anh hùng và tài lãnh đạo.

  Thật bất ngờ rằng Tôn Quyền không có điểm yếu nào cả!

  Người được nhắc đến cuối cùng trong những nhân vật nổi tiếng nhất của Tam Quốc truyện, ông được biết đến về khả năng lãnh đạo, toan tính sâu xa và tham vọng, do “ra sau đẻ muộn” nhưng ông chỉ có đối thủ duy nhất đó chính là Gia Cát Lượng.

  Ông là một người kiên nhẫn nhịn nhục, ôm hoài bão lớn, và xây dựng kế hoạch đến 20 năm, kết quả là ông đã thống nhất thiên hạ.

  Tư Mã Ý cũng không có điểm yếu nào cả!

  1. Nếu bạn chọn Gia Cát Lượng

  Bạn phải tự hào rằng mình có thiên phú về những con số và tư duy logic, bạn là người sống khá đơn giản và nghiêm túc, ít khi ngờ vực người khác và luôn sống thực với bản thân.

  Điều này lại là điểm yếu của bạn trong cuộc sống và công việc, bạn luôn tìm những hướng giải quyết khó khăn, điều đó dẫn đến việc bạn đôi khi gặp rắc rối và mệt mỏi. Hãy tìm cách giải tỏa tốt nhất cho sự mệt mỏi đó thay vì phải tìm kiếm những con đường quá khó khăn với bản thân.

  2. Nếu bạn chọn Tào Tháo

  Tham vọng và nỗ lực vươn lên là tính cách đặc trưng của bạn, bạn thích làm giàu và rất ghét “sửu nhi”, bạn có thiên phú về khả năng lãnh đạo và thuyết phục người khác.

  Trong công việc, bạn sẽ gặp khá nhiều khó khăn và vất vả trải qua nhiều công việc khác nhau, điều bạn học được là rất đáng nói tới, sau cùng việc bạn đứng ra làm chủ chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn.

  Trong cuộc sống, Bạn chọn con đường thăng tiến thay vì dành nhiều thời gian trong các mối quan hệ, vấn đề tình yêu và lập gia đình đối với bạn một là sẽ rất sớm, còn không sẽ thật sự rất muộn.

  3. Nếu bạn chọn Quan Vũ

  Bạn là người khá nghiêm túc trong công việc nhưng cũng là người rất hào sảng, vui vẻ và có rất nhiều bạn bè, bạn thích hòa mình vào những cuộc vui.

  Bạn không quá tham vọng nên trong công việc hay cuộc sống bạn thường sống khá thoải mái.

  4. Nếu bạn chọn Lưu Bị

  Bạn là người có vẻ bề ngoài và cá tính không hề ăn nhập. Bạn suy nghĩ rất khó lường và ít ai có thể đoán được, bạn cũng thường làm những việc bản thân không thích để làm vừa lòng người khác.

  Trong công việc và cuộc sống, bạn không phải là mẫu người bình thường như những người khác, bạn là người phức tạp và suy nghĩ được nhiều khía cạnh. Nhưng chẳng may thay rằng những luồng suy nghĩ của bạn cũng sẽ có khả năng thất bại nếu không đo lường kỹ.

  5. Nếu bạn chọn Tôn Quyền

  Dù bạn không thật sự bắt mắt về bề ngoài thì bạn cũng là tiêu điểm của những bạn gái vì sự đào hoa, với nội tâm khá phức tạp và hay lo nghĩ, bạn rất thông minh và giỏi trong các vấn đề xã hội. Nghệ thuật là 2 từ có thể diễn tả bạn.

  Trong công việc, công việc của bạn cũng khá thuận buồm xuôi gió, bạn không phải là người chăm chỉ nhưng biết cách chăm chỉ khi cần và bạn cũng tạm hài lòng về điều đó.

  6. Nếu bạn chọn Tư Mã Ý

  Bạn là một nhà lãnh đạo trong tương lai, bạn thông minh và rất có chí phấn đấu, bạn coi trọng kết quả hơn bất cứ thứ gì khác, nếu gặp thời, bạn có thể là một người trên vạn người.

  Trong công việc, bạn luôn ở những vị trí điều hành và “sếp”, còn trong cuộc sống, bạn rất ít bạn bè thực sự, chủ yếu hầu hết là những mối quan hệ xã giao.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bạch Dương Sinh Ngày 12 Tháng 4
 • Thor Đại Chiến Gã Khổng Lồ Hrungnir
 • Huyền Thoại Về Ragnar Lodbrok Và Những Người Con Trai
 • Câu Chuyện Tình Giữa Thần Freyr Và Nàng Khổng Lồ Gerd
 • Đọc Chap 9: Nỗi Lòng Kim Ngưu
 • Tam Quốc Diễn Nghĩa ” Ai Đứng Đầu Ngũ Hổ Tướng Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa? ” Creations Boutiques

  --- Bài mới hơn ---

 • Titanic: Câu Chuyện Huyền Thoại Về Tình Yêu Và Con Người
 • 12 Chòm Sao Và Lovely Day(Chap5)
 • Tiết Lộ Bí Mật Về Chỉ Số Thông Minh Của 12 Cung Hoàng Đạo
 • Thời Điểm 12 Cung Hoàng Đạo Nữ “ℓộт Xáç” Để Trở Thành Người Xinh Đẹp Nhất
 • 12 Chòm Sao Thường Giấu Tiền Ở Đâu ?
 • Tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung nói rằng Lưu Bị sau khi lên ngôi vào năm 219 đã lấy hiệu là Hán Trung Vương, sắc phong 5 vị dũng tướng – gồm Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu, Hoàng Trung – là Ngũ Hổ Thượng Tướng.

  Theo Sina, nếu xét về danh tiếng và chiến công riêng hiển hách, Võ thánh Quan Vũ sẽ đứng vị trí cao nhất.

  Tuy vậy, nếu xếp cả về đức độ, tài thao lược, trí dũng song toàn, chắc hẳn Triệu Vân sẽ đứng đầu. Các vị trí dưới lần lượt xếp theo Trương Phi, Mã Siêu và Hoàng Trung.

  Trên thực tế, sử sách không xác nhận Ngũ Hổ Tướng.

  Do La Quán Trung dành nhiều thiện cảm cho nhà Thục khi viết về thời Tam Quốc nên hình tượng của các vị tướng lĩnh dưới trướng Lưu Bị được khắc họa hết sức uy mãnh và đi vào điển tích, ăn sâu trong tiềm thức của nhiều người.

  1. Quan Vũ

  Quan Vũ (sinh ? – mất 220), tên tự Trường Sinh, sau đổi thành Vân Trường, quê ở Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, miền bắc của Trung Quốc ngày nay.

  Ông cao chín thước (khoảng 2 m), mặt đỏ như gấc, mắt phượng mày tằm, râu dài hai thước, oai phong lẫm liệt, là vị dũng tướng tiếng tăm lừng lẫy cuối thời Đông Hán.

  Từ trẻ theo phò trợ Lưu Bị, một lòng trung thành, xả thân vì chúa, ông cũng là vị dũng tướng mà Lưu Bị hết lòng tin cậy, phong làm Tiền tướng quân.

  Sau khi Quan Vũ mất, nhân dân tôn ông làm “Võ Thánh”, sánh ngang với Văn thánh Khổng Tử và được thờ cúng với tượng mặt đỏ, mày tằm hình chữ bát, mắt phượng sáng như sao, râu rồng rõ năm chòm, trán hùm thân lẫm liệt, tay cầm cây thanh long yểm nguyệt, cưỡi ngựa xích thố.

  Dân gian xem ông như một biểu tượng của tính hào hiệp, trượng nghĩa và trung thành, nhưng các nhà sử học cũng phê phán ông vì tính kiêu căng, ngạo mạn.

  Dân gian coi Quan Vũ là bậc anh hùng cái thế, dũng cảm phi thường, đứng đầu toàn quân.

  Trong tam tuyệt của Tam Quốc Diễn Nghĩa, ông được xếp là “tuyệt nghĩa” (Tào Tháo là tuyệt gian, Gia Cát Lượng là tuyệt trí).

  Quan Vũ là bậc bề tôi trung thành, dù nhiều lần Tào Tháo hậu đãi chiêu mộ nhưng ông không từ bỏ Lưu Bị, theo Lưu Bị nhiều năm phải trải qua gian lao khó nhọc nhưng ông vẫn một lòng không thay đổi.

  Với sức khỏe hơn người, Quan Vũ dùng thanh long đao 40 kg.

  Trong suốt cuộc đời chinh chiến, ông lập nhiều chiến công hiển hách, diệt nhiều tướng tài của địch như Trình Viễn Chí, Quản Hợi, Hoa Hùng, Tuân Chính, Bàng Đức.

  Nhiều câu chuyện về Quan Vũ như ông ung dung chơi cờ trong khi Hoa Đà ở bên cạo xương trị độc (cạo xương trị thương), hay việc hiển linh sau khi chết khiến kẻ giết ông là Lã Mông chết bất tử vì quá sợ hãi, thủ cấp nổi giận khiến Tào Tháo đau đầu nặng đến mức qua đời đã đi vào điển tích truyền kỳ, đề cao uy linh và dũng khí can trường của Võ Thánh.

  Bên cạnh khí chất vũ dũng phi phàm, Quan Vũ có nhược điểm vì tính kiêu ngạo, không chịu dưới người khác, như việc ông có ý so sánh bản thân Mã Siêu, để Gia Cát Lượng phải lựa ý ca ngợi ông hơn hẳn, còn Mã Siêu chỉ xếp cùng hạng với Trương Phi mà thôi.

  Hay khi Lưu Bị phong ông làm Tiền tướng quân, Hoàng Trung là Hậu tướng quân, ông không bằng lòng nên Phí Vĩ phải lựa lời phân tích lý lẽ, ông mới chịu nhận chỉ.

  2. Trương Phi

  Trương Phi (sinh ? – mất năm 221), tên tự Dực Đức, người tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc hiện nay.

  Trương Phi giữ chức Hữu tướng quân, sau khi Lưu Bị xưng đế, được phong làm Tây Hương Hầu.

  Ông sinh trưởng trong một gia đình nghèo, làm nghề bán rượu, thân hình to lớn, dung mạo oai phong, được học hành cả võ nghệ lẫn sách vở.

  La Quán Trung miêu tả Trương Phi “cao tám thước, đầu báo, mắt tròn, râu hùm, hàm én”, tính cách vô cùng khẳng khái, bộc trực và rất nóng nảy.

  Tuy nóng tính và dữ dằn, nhưng dân chúng lại rất yêu quý hình tượng Trương Phi, vì ông đại diện cho vị võ tướng trượng nghĩa, căm ghét cái ác, và hết lòng hết sức vì anh em.

  Trương Phi là người sát cánh cùng Lưu Bị từ thuở hàn vi, ông đã đóng góp rất nhiều cho sự ra đời của nước Thục.

  Trương Phi nổi tiếng với sức khỏe địch muôn người cùng với sự dũng cảm coi thường cái chết.

  Ông thật sự là nỗi khiếp đảm của quân thù, trong trận Tương Dương, Trường Bản, tuy chỉ còn vài chục quân sĩ, còn quân Tào đông đến mấy trăm vạn, nhưng sự dũng mãnh của ông đã khiến Tào Tháo hoảng sợ phải lui quân.

  Ông đã cùng đơn đấu với Lã Bố đến hơn 50 hiệp mà bất phân thắng bại.

  Những chiến công của Trương Phi có thể kể tới: dẹp giặc Khăn Vàng, chặn quân Tào Tháo ở trận Trường Bản, truy kích Tào Tháo ở trận Xích Bích, đánh Tây Xuyên, thu phục Nghiêm Nhan, giao tranh với Trương Cáp ở Ba Tây, đánh nhau với Mã Siêu…

  Trương Phi tuy là bậc anh hùng có mưu có dũng, nhưng tính tình quá nóng nảy, dễ nổi giận lôi đình, khiến không ít lần bị rơi vào bẫy của kẻ địch, cuối đời còn mang họa sát thân.

  3. Triệu Vân

  Triệu Vân (sinh ? - mất năm 229), người huyện Chính Định Nam, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc ngày nay, tên tự là Tử Long.

  Thuở nhỏ theo Công Tôn Toản, sau về phò trợ cho Lưu Bị.

  Ông có ngoại hình hùng dũng, uy phong lẫm liệt, giỏi võ nghệ và có tài thao lược, được đánh giá là bậc hổ tướng trí dũng song toàn.

  Tam Quốc diễn nghĩa có ghi rằng ông “cao tám thước, mắt rồng, mày rậm, má bầu, mặt rộng, sống mũi diều hâu, lưng sói, tay vượn, bụng beo, cưỡi Bạch Long mã, uy phong lẫm liệt”.

  Ông nổi tiếng với tài dùng thương, mười dũng tướng của Tào Tháo không địch nổi một mình Triệu Vân.

  Với tài thương thuật của mình, Triệu Vân có thể dũng mãnh tả xung hữu đột, giành được chiến thắng trong vòng vây kẻ địch.

  Ông được Lưu Bị ngợi khen như là một vị võ tướng dũng khí có thừa.

  Những chiến tích của Triệu Vân phải kể đến: phá trận Bát Môn kim Tỏa của Tào Nhân, hai lần cứu A Đẩu, một mình cưỡi Bạch Long mã phá vây hàng vạn quân Tào, chém gãy 2 lá cờ to, giết 50 danh tướng quân Tào, lấy được thanh gươm báu Thanh Công, thanh gươm báu mạ vàng của Tào Tháo, có thể chém gãy các loại binh khí.

  Ông cũng truy kích Tào Tháo ở trận Xích Bích, đánh Tây Xuyên, Hán Trung, đánh tộc người Man do Mạnh Hoạch chỉ huy, tham gia Bắc phạt do Gia Cát Lượng chỉ huy.

  Sau khi Lưu Bị chiếm được Ích Châu, ông được phong làm Dực tướng quân, phò trợ Lưu Bị đánh Trung Hán.

  Kiến Hưng năm thứ 6 (tức năm 228), Triệu Vân dẫn quân hỗ trợ cho Gia Cát Lượng tiến đánh Quan Trung, tuy lúc này tuổi đã cao nhưng Triệu Vân vẫn hết sức dũng mãnh quyết chiến với quân địch, sau rút quân về được Hán Trung, năm sau thì mất.

  Triệu Vân là hổ tướng có uy dũng, quả cảm trên chiến trường, nhưng có tình có nghĩa, chắc chắn, bình tĩnh, tận tụy, không nóng nảy xốc nổi như Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu.

  Trong chính sự, ông một lòng vì nước, có tư duy nhạy bén, suy nghĩ thấu đáo.

  Như khi Lưu Bị khởi quân đánh Tôn Quyền, để trả thù cho Quan Vũ, Triệu Vân đã đứng ra khuyên gián Lưu Bị “Quốc thù nên xem là trọng, tư thù nên xem là nhẹ”, nhưng Lưu Bị không nghe, kết quả quân Lưu Bị đại bại, Triệu Vân phải mang quân đến tiếp ứng rước về.

  4. Mã Siêu

  Mã Siêu (176-222), tên tự Mạnh Khởi, quê ở Hưng Bình, huyện Thiểm Tây, Trung Quốc hiện nay, là danh tướng của Thục Hán thời Tam Quốc.

  Mã Siêu được Lưu Bị hoàn toàn tin cẩn giao nhiều trọng trách quan trọng đồng thời tấn phong cho ông làm Tả tướng quân.

  Mã Siêu có tài bắn tên và có lối đánh thần tốc.

  Trong mỗi trận giao chiến, ông thường xung phong đi nhưng cũng là người đích thân đoạn hậu, luôn rút lui sau cùng để bảo vệ cho quân lính an toàn.

  Ngoài sự anh dũng, thiện chiến trong chiến đấu, trong Tam Quốc diễn nghĩa, ông được biết đến với biệt danh “Cẩm Mã Siêu” nghĩa là Mã Siêu tuyệt đẹp, hay tuyệt mỹ.

  La Quán Trung mô tả và ước lệ hóa Mã Siêu trở thành một vẻ đẹp gần như tuyệt mỹ của một trang nam tử trẻ tuổi.

  “Mã Siêu là một viên tướng trẻ tuổi, mặt đẹp như ngọc, mắt sáng như sao, mình hổ tay vượn, bụng beo lưng sói, tay cầm một ngọn giáo dài, mình cưỡi con ngựa đẹp”.

  Theo đó, ông vừa có sự kết hợp gần như là hoàn hảo của dung mạo, thể hình và phong độ, vừa có cái đẹp của một công tử dòng dõi thế gia lại vừa có cái đẹp mạnh mẽ, kiêu dũng của những chiến binh, dũng sĩ của các bộ tộc miền quan ngoại.

  Mã Siêu được miêu tả là một hổ tướng sức địch muôn người, được Tào Tháo và Dương Phụ ví như Lã Bố tái thế, Khổng Minh so sánh với Kình Bố, Bành Việt.

  Sức mạnh và sự uy dũng của ông được thể hiện trong những trận chiến mà ông tham gia, đặc biệt là hai trận đánh tay đôi với Hứa Chử, viên hổ tướng mạnh nhất của quân Ngụy và Trương Phi, một trong Ngũ Hổ tướng của Nhà Thục, là hai trong những trận đấu tướng hay nhất, hấp dẫn và kịch tính nhất trong Tam quốc.

  Tuy vậy, qua tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa Mã Siêu về cơ bản được xếp vào hạng hữu dũng, võ biền, hay nóng giận, là một võ tướng chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh và uy dũng giống như Lã Bố.

  Chính vì không đủ trí dũng song toàn để tham gia vào cuộc tranh hùng đầy khốc liệt trong thời kỳ này, nên cuộc đời binh nghiệp của Mã Siêu luôn gặp nhiều thất bại, liên tục bị mắc mẹo, bị bội phản, chiêu dụ.

  Tuy được xếp hạng hổ tướng, được Lưu Bị tin dùng, nhưng cuộc đời riêng của ông gặp nhiều đau khổ, không báo được thù cha, cả gia tộc hơn 200 người đều bị Táo Tháo hại chết.

  5. Hoàng Trung

  Hoàng Trung (sinh ? – mất năm 220), tên tự Hán Thăng, người tỉnh Nam Dương, Hà Nam, Trung Quốc hiện nay. Ông là danh tướng cao tuổi nhất trong ngũ hổ tướng.

  Ông vốn giữ chức Trung Lương tướng quân, là thuộc hạ của Lưu Biểu, sau đầu quân cho Lưu Bị và giúp Lưu Bị đánh Lưu Chương, chiếm Ích Châu.

  Năm 219, trong trận chiến với quân Tào ở núi Định Quân. Lưu Bị thống lĩnh quân Thục giao chiến với danh tướng của Tào là Hạ Hầu Uyên.

  Binh lính phía Tào đều hết sức thiện chiến, tinh nhuệ, phía bên này, lão tướng Hoàng Trung tiên phong dẫn quân, đánh trống gõ chiêng, binh sĩ đồng lòng hô vang, khí phách lẫm liệt.

  Trận này Hoàng Trung lập công lớn, chém chết Hạ Hầu Uyên và được phong làm Chinh Tây tướng quân.

  Sau khi Lưu Bị xưng Hán Trung Vương, đã phong ông làm Hậu tướng quân, và ban tước Quan Nội Hầu.

  Hoàng Trung là vị hổ tướng dũng mãnh, khí chất dẫn đầu tam quân, đặc biệt ông có tài bắn cung thiện nghệ, thành ngữ “Bách phát bách trúng” trong tiếng Hoa cũng bắt nguồn từ tài bắn tên của ông.

  Tuy nhiên cuối đời, ông chết vì trúng tên của quân địch.

  Sau khi Quan Vũ bị Đông Ngô chém thủ cấp, để báo thù cho nhị đệ, Lưu Bị dẫn quân thảo phạt Đông Ngô.

  Khi giao chiến, Quan Hưng, Trương Bào liên tục trảm tướng giết địch quân, Lưu Bị hết mực tán thưởng thiếu niên tuổi trẻ tài cao, Hoàng Trung tự thấy mình là bậc lão tướng, có phần không phục, bèn đơn thương độc mã khiêu chiến.

  Khi giao tranh, thấy tướng Đông Ngô là Phan Chương tay cầm thanh long đao yểm nguyệt của Quan Vũ, Hoàng Trung nóng vội muốn báo thù, nên đã khinh suất trúng mai phục của quân địch, và bị Mã Trung bắn tên trúng vai.

  Năm đó Hoàng Trung tuổi tác đã cao lại cộng thêm vết thương mất nhiều máu, không lâu sau ông qua đời.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 12 Chòm Sao Ứng Với Nhân Vật Trong Các Bộ Truyện
 • Huyền Thoại Pháp Sư 12 Chòm Sao Ebook Pdf/epub/prc/mobi
 • Điểm Danh Kiểu Người Mà 12 Chòm Sao Cần “xóa Sổ”‘ Khỏi Cuộc Sống Của Mình
 • Tử Vi 12 Chòm Sao: Thói Quen Ngủ Của Các Chòm Sao
 • Phản Ứng Của 12 Cung Hoàng Đạo Khi Bạn Trai Chơi Game Mobile ⋆ Starsworld
 • Nhặt Được Một Quyển Tam Quốc Chí Chương 281: Trương Ôn Hồi Triều

  --- Bài mới hơn ---

 • Tam Quốc Chi Chí Tôn Bá Chủ
 • Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần
 • Đọc Truyện (12 Chòm Sao)Năm Tháng Học Trò
 • 12 Chòm Sao Kỵ Màu Gì? Nên Hạn Chế Sử Dụng Để Luôn Gặp May Mắn
 • Không Dám Tỏ Tình Vì Thiếu Tự Tin, 12 Chòm Sao Nam Sẽ Làm Gì?
 • Lưu Bị vẫn không trả lời đây, một bên Triệu Sảng lại là có chút ngồi không yên, hắn chưa hề nghĩ tới, Thiên Tử đối với Toán Học, dĩ nhiên còn như vậy tinh thông, hắn vội vàng mở miệng nói: “Tự nhiên chưa tính là nói nhảm, hai hàng thiết lập phương pháp, chính là Số Thuật chi tinh túy vậy, thần có lòng muốn học, có thể không thể thăm được danh sư, bệ hạ cho rằng, doanh không đủ có thể có thể liệt thiết lập phương pháp thôi diễn…”

  Hắn vừa mở miệng, liền sa vào đến Số Thuật bên trong, cực kỳ phấn khởi nói, Thiên Tử ngồi ở trước mặt hắn, nghiêng đầu nhìn một bên Lưu Bị, chỉ thấy Lưu Bị không ngừng gật đầu, biểu hiện ra đối với Triệu Sảng tán thành, đăm chiêu cao thâm dáng dấp, Thiên Tử khụ khụ, nói: “Này một số chuyện, ngày sau hãy nói…”

  Triệu Sảng chưa hết cảm giác ngừng lại, Thiên Tử liền lại cùng người khác người tán gẫu hồi lâu, vừa mới tiệc tan, ở trò chuyện trong quá trình, Thiên Tử tâm lý cũng đại khái biết được bọn họ tính cách tài học, những người này, đều là ta Đại Hán thanh niên tài tuấn, đương nhiên, trừ vị kia Lưu Huyền Đức, kẻ này, vô học, không biết là làm sao trở thành Số Thuật số một quan!

  Bất quá, Thiên Tử cũng không muốn đi vạch trần hắn.

  Người này vẫn có Đại Tài Năng, có thể vì trẫm tác dụng lớn a!

  Khi bọn họ sau khi rời khỏi, trận này từ lần đầu khảo hạch dẫn dắt lên dậy sóng, mới chậm rãi biến mất, Vương Phù rất nhanh sẽ lập ra một phần bảng danh sách, đem khảo hạch hoàn thành đám sĩ tử phân biệt ném đến mỗi cái địa phương chức vị lại, càng là ưu dị người, quan vị liền càng là cao, Viên Thiệu chờ thế gia đại tộc, càng bị phân biệt đưa đến không giống quận huyện, Vương Phù không hi vọng bọn họ có thể hàng thông một hơi, đồng tộc cấu kết.

  Mà Bắc quân thu nạp đủ đủ Tân Tốt, bắt đầu mới huấn luyện, huấn luyện bọn họ hay là Đoạn Minh, mà Tam Hàn Chi Địa Trương Ôn Trương Công, thì là chuẩn bị muốn trở về Lạc Dương, hắn cũng không phải muốn đơn độc trở về, Đổng Trác cùng Hoàng Phủ Tung đều muốn cùng hắn cùng trở về, lính mới tự nhiên vẫn là muốn lưu lại, kỵ binh cũng là không thể mang đi, dù sao Tam Hàn mới lập, nếu là vội vàng rút quân, chỉ sợ sẽ dẫn lên cục thế rung chuyển.

  Đem sở hữu sự vụ giao cho Tào Tháo, bọn họ liền dẫn chút thân tín, cùng với có công chi sĩ, trở về Lạc Dương, bọn họ một đường theo con đường tiến lên, sau đó lại lên thuyền qua nước vận, trong thời gian ngắn ngủi, liền đã đi tới Ti Đãi Địa Khu, khi bọn họ chạy tới thành môn thời điểm, Nam Bắc quân tướng lĩnh tự mình ra nghênh tiếp ở cửa tiếp, tỏ vẻ tôn kính, bọn họ tùy tùng liền tạm thời phải ở Nam Bắc quân đại doanh trú đóng.

  Đổng Trác xuống ngựa, mừng rỡ cùng bên người Giáo Úy trò chuyện, xem ra cực kỳ mừng rỡ, Lữ Bố nhíu nhíu mày đầu, đi tới Hoàng Phủ Tung bên người, thấp giọng hỏi: “Này người phương nào ư. Tuổi không lớn lắm, vì sao Đổng Công như vậy Kính Chi.”

  Hoàng Phủ Tung cười ha ha, nói: “Người này là Tôn Kiên, người Dương Châu, tác chiến dũng mãnh, tòng quân mười năm gần đây, chính là Nam Quân chi Giáo Úy, Đoạn Công tâm phúc!”, Lữ Bố gật gù, đem người này ghi ở trong lòng, lại nhìn xung quanh những cái Nam Bắc quân sĩ binh sĩ, Nam Quân cùng Bắc quân, bởi vì tại lần trước trong chiến tranh, thời gian dài hỗn hợp, Đoạn Minh cũng là thẳng thắn đem bọn hắn cùng huấn luyện, làm cho những đội ngũ này bên trong, vừa có Nam Quân, cũng có Bắc quân.

  Bất quá, hai quân khác nhau, vẫn có thể đủ dễ dàng nhìn ra, Bắc quân nhiều mâu mâu, Nam Quân nhiều đao nỏ, Bắc quân bộ tốt phổ biến sử dụng trường thương, cao cao dựng nên, mà Nam Quân bộ tốt, một tay cầm thuẫn, bên hông bội đao kiếm, sau lưng gánh vác lấy hoàng nỏ, Lữ Bố cũng có thể đủ dễ dàng nhận ra.

  Trương Ôn trực tiếp chạy tới hoàng cung, đi bái kiến Thiên Tử đi, mà Đổng Trác loại người, thì là bị Tôn Kiên mang đến đại doanh, đi gặp Đoạn Minh, bởi vì bọn họ không thể đang bình thường Dịch Trạm hưu nghỉ, chỉ có thể ở quân doanh đợi, mà phải ở quân doanh đợi, nhất định phải được Đoạn Minh đồng ý, vô luận là Đổng Trác hay là Hoàng Phủ Tung, đối với Đoạn Minh đều là đặc biệt tôn kính, Lữ Bố vẫn cứ như vậy.

  Đoạn Minh, có thể nói là Đại Hán tư lịch sâu nhất, chiến tích hiển hách nhất danh tướng, không người có thể sánh ngang.

  Đổng Trác dọc theo đường đi, đều tại cho Lữ Bố cùng Thái Sử Từ chờ tuổi trẻ tướng lãnh giảng thuật Đoạn Công hiển hách võ công, nói về ngày xưa Đoạn Công là như thế nào đánh cho Khương Nhân không dám ngẩng đầu, làm sao đem Đàn Thạch Hòe bêu đầu, đánh tan như mặt trời giữa trưa Tiên Ti, làm sao nhất chiến mà bình định toàn bộ sơn dân loại hình, Lữ Bố cùng Thái Sử Từ loại người nghe được hai mắt phát sáng, Đại Hán tốt quân công, lại càng là sùng bái danh tướng, Đoạn Minh không thể nghi ngờ là phụ họa hai điểm này, từ lâu trở thành Đại Hán sĩ tử tôn sùng thần tượng.

  Nếu không phải hắn vì là thắng lợi không từ thủ đoạn, hay là hắn liền có thể đủ thu được càng cao hơn danh vọng, đáng tiếc, vẻn vẹn bởi vì hắn quá mức tàn nhẫn, hắn ở dân gian danh vọng vẫn phải kém Trương Hoán một ít, bất quá, cái này cũng không có thể phủ nhận, hắn cùng với Trương Hoán giống như vậy, đều là khiến Đại Hán làm tự ngạo danh tướng.

  Đổng Trác hài lòng đi vào trong doanh trướng, ngẩng đầu lên, hắn liền ngây người.

  Đoạn Minh rụt lại thân thể, phần lưng còng lưng, vô luận là tóc hay là chòm râu, cũng đã hoa liếc, hai mắt cũng đã có chút mơ hồ, thấy có người đi tới, chậm rãi ngẩng đầu lên, chăm chú xem phim khắc, vừa mới vừa cười vừa nói: “Đổng Trọng Dĩnh. Là ngươi sao.”

  Nghe cái này có chút thanh âm già nua, Đổng Trác tâm lý rung lên, hướng về Đoạn Minh từng tầng hành lễ, nói: “Đổng Trác bái kiến Đoạn Công…”

  Đoạn Minh nhếch miệng cười, chẳng biết vì sao, hắn có vẻ 10 phần gầy gò, bất quá, dáng dấp lại là trở nên càng thêm hiền lành, không có trước như vậy vẻ hung ác, hắn chỉ chỉ bên người, nói: “Ngồi…”, Đổng Trác có chút trầm trọng ngồi ở bên cạnh hắn, Hoàng Phủ Tung, Lữ Bố loại người nhất nhất hành lễ bái kiến, Hoàng Phủ Tung bắt đầu vì là Đoạn Minh giới thiệu những người trẻ tuổi tướng lãnh, cùng với bọn họ anh dũng sự tích tới.

  Lữ Bố cùng Thái Sử Từ cũng không có cách mới như vậy vui sướng, cau mày, nhìn Đoạn Minh, thế nhưng là, bọn họ cũng không có xem thường trước mặt vị này vì là Đại Hán chiến đấu một đời danh tướng, Đoạn Minh vểnh lỗ tai lên, chăm chú nghe, trên mặt cười ha ha, cũng lại không có dĩ vãng tàn nhẫn, nghe nói Lữ Bố loại người anh dũng chiến tích, Đoạn Minh mỉm cười, không điểm đứt đầu, trong miệng chỉ có thể không ngừng lặp lại “Tốt” chữ.

  Đổng Trác cùng Hoàng Phủ Tung,… Không thể nghi ngờ là tâm tình phức tạp nhất hai vị, bọn họ thời gian dài không tại Lạc Dương, mấy năm chưa từng thấy qua Đoạn Minh, như thế vừa nhìn, bọn họ chợt phát hiện, trước kia uy danh vang xa, chấn nhiếp tứ phương Đại Hán chiến thần, đã già, hắn đã rất tuổi già, thế nhưng là, hắn cũng không hề rời đi quân doanh, hắn sẽ ngụ ở quân doanh bên trong, cùng mình các binh sĩ dừng lại ở cùng 1 nơi…

  Tán gẫu chốc lát, Đổng Trác liền nhìn ra, Đoạn Công đã có chút mệt nhọc, hắn thật sự không muốn quấy rầy nữa vị này danh tướng, đứng dậy, cáo biệt Đoạn Công, liền cùng mấy vị tướng lãnh đi ra đi, đi trên đường, mấy người đều là yên lặng không nói, đi tới Bắc quân vì bọn họ chuẩn bị doanh trướng, Đổng Trác liền khiến Lữ Bố cùng Thái Sử Từ từng người vào ở doanh trướng, rất hưu nghỉ, dù sao, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đi triều nghị, cái này đối với bọn hắn mà nói, là quan trọng nhất đại sự.

  Lữ Bố loại người rời đi, Đổng Trác nhưng vẫn đứng tại chỗ, có chút sững sờ nhìn thiên không.

  “Trọng Dĩnh. Ngươi làm sao.”

  “Ta có chút sợ hãi…”

  “Sợ hãi cái gì.”

  “… Hoàng Long…” 8)

  Giao diện cho điện thoại

  --- Bài cũ hơn ---

 • ​12 Chòm Sao Nữ Thích Được Tặng Món Quà 8.3 Nào Nhất
 • Danh Sách 88 Chòm Sao Trong Thiên Văn Học Hiện Đại
 • 12 Chòm Sao Không Nên Yêu Ai
 • Khi 12 Chòm Sao Nam Khai Báo Về Số Người Yêu Cũ
 • Phản Ứng Của 12 Chòm Sao Nam Khi Bị Người Yêu Quản Tiền
 • 12 Chòm Sao Là Ai Trong Inuyasha

  --- Bài mới hơn ---

 • 12 Chòm Sao Bá Đạo Học Đường Gt Và Chap 1
 • Smartphone Hoàn Hảo Cho 12 Cung Hoàng Đạo – Phần 2
 • Phản Ứng Của 12 Cung Hoàng Đạo Khi Bị Cưỡng Hôn
 • 12 Chòm Sao] A Fairytale Of Horoscopes – Sasori
 • Bầu Trời Đêm Tháng 12
 • --- Bài cũ hơn ---

 • Bảo Bình Nữ X Song Ngư Nam] Love Is War
 • Em Là Thiên Thần Của Riêng Mình Anh Thôi Nhé !
 • 12 Chòm Sao Là Thể Loại Nhân Vật Gì Trong Anime?
 • 12 Chòm Sao Là Công Chúa Disney Nào!
 • #12 Cung Hoàng Đạo Nữ Xinh Đẹp Nhất Từ A
 • 12 Chòm Sao Là Ai Trong Doraemon ??

  --- Bài mới hơn ---

 • Đọc Truyện Magic Land
 • Phim 12 Chòm Sao: Vẽ Đường Cho Yêu Chạy Trailer, Phim Nhanh
 • Chapter 2: Virgo Thất Thủ
 • Fanfic 12 Chom Sao Phuong Cau Hoang Pio Oneshot
 • 💠t.o.p 7💠 Cung Hoàng Đạo Quyến Rũ Nhất Trong 12 Cung
 • Kim Ngưu : Mẹ của Nobita (Nobi Tamako) Là người mạnh mẽ, cứng cỏi, yêu gia đình và quản lý rất chặt chuyện tiền nong

  Song Tử : Suneo .Thông minh, có tài ăn nói (Lẻo mép) và thủ đoạn

  Cự Giải : Shizuka .Dễ thương, ngoan hiền, có lòng nhân hậu.

  Sư Tử : Jaian . Tốt bụng nhưng nóng tính, thích thể hiện tài năng lãnh đạo.

  Xử Nữ : Doraemon .Thông minh, tốt bụng, cầu toàn, nhưng thực tế luôn luôn trái ngược

  Thiên Bình : Nobi Nobisuke .Bố của Nobita, là người có máu nghệ sĩ tuy nhiên lại thiếu kiên trì. Tình tình hiền lành, cam chịu.

  Thiên Yết : Nobito (Sewashi) Là chắt của Nobita, vốn trầm tính, thông minh, chững chạc

  Nhân Mã : Nobirou (Bác của Nobita) Lương thiện, thông minh, có thiên hướng thể thao

  Ma Kết : Dekisugi .Thông minh, nhìn xa trông rộng

  Thủy Bình : Dorami . Thông minh và thích giúp đỡ mọi người

  Song Ngư : Nobita . Mơ mộng và hay khóc nhè!

  Bạch Dương : Nobitu (Nobisuke) Là con trai của Nobita và Shizuka. Là người hiếu động, nóng tính, thích bắt nạt bạn bè để chứng tỏ sức mạnh.Kim Ngưu : Mẹ của Nobita (Nobi Tamako) Là người mạnh mẽ, cứng cỏi, yêu gia đình và quản lý rất chặt chuyện tiền nongSong Tử : Suneo .Thông minh, có tài ăn nói (Lẻo mép) và thủ đoạnCự Giải : Shizuka .Dễ thương, ngoan hiền, có lòng nhân hậu.Sư Tử : Jaian . Tốt bụng nhưng nóng tính, thích thể hiện tài năng lãnh đạo.Xử Nữ : Doraemon .Thông minh, tốt bụng, cầu toàn, nhưng thực tế luôn luôn trái ngượcThiên Bình : Nobi Nobisuke .Bố của Nobita, là người có máu nghệ sĩ tuy nhiên lại thiếu kiên trì. Tình tình hiền lành, cam chịu.Thiên Yết : Nobito (Sewashi) Là chắt của Nobita, vốn trầm tính, thông minh, chững chạcNhân Mã : Nobirou (Bác của Nobita) Lương thiện, thông minh, có thiên hướng thể thaoMa Kết : Dekisugi .Thông minh, nhìn xa trông rộngThủy Bình : Dorami . Thông minh và thích giúp đỡ mọi ngườiSong Ngư : Nobita . Mơ mộng và hay khóc nhè!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chiêm Tinh Học Với Người Phương Tây
 • Khám Phá Bí Ẩn Của 12 Cung Hoàng Đạo – 12 Chòm Sao (Phần 2)
 • Đọc Truyện (12 Chòm Sao Yuri) Tao Thích Mày Đó
 • Đọc Truyện (12 Chòm Sao) Flipped
 • – 12 Chòm Sao Trong Mắt Nhau
 • 12 Chòm Sao Là Ai Trong Death Note?

  --- Bài mới hơn ---

 • Đọc Hangyaku No Soul Eater (Wn)
 • Nữ Diễn Viên Chính Trong Phim Chuyện Tình Bác Sĩ Là Ai
 • Xem Kungfu Panda 2, Nghĩ Về Định Mệnh
 • Cách Tiêu Tiền Tạo Ra “lỗ Hổng” Tài Chính Của 12 Cung Hoàng Đạo Như Thế Nào
 • Tử Vi Chủ Nhật Ngày 31/3/2019 Của 12 Cung Hoàng Đạo: Bạch Dương Rắc Rối Chuyện Tình Cảm, Sư Tử Sáng Tạo
 • BẠCH DƯƠNG – Mello (người kế thừa của thám tử L)

  Mello là một trong hai người thừa kế L (người còn lại là Near) sau khi vị thám tử huyền thoại này qua đời. Cậu là người thông minh, tài trí nhưng quá tham vọng, thích chứng tỏ bản thân giỏi hơn Near và không ngại dùng thủ đoạn bẩn để cạnh tranh. Mello có nhiều điểm tương đồng với Bạch Dương: luôn muốn đứng ở vị trí số 1, thường để cảm xúc lấn át lý trí và thiên về hành động.

  KIM NGƯU – Watari (phụ tá của thám tử L)

  Watari là phụ tá của L trong việc quản lý cơ sở dữ liệu và việc liên lạc của nhóm điều tra. Ông là người điềm đạm, hiền lành và luôn tận tâm trong việc sát cánh hỗ trợ, phục vụ L và Near. Ông chính là hiện thân của một Kim Ngưu đảm đang, giỏi việc bếp núc, thích quan tâm, săn sóc người khác.

  SONG TỬ – Tử thần Ryuk

  Ryuk là một thần chết dưới địa ngục, cũng chính là kẻ đã vứt cuốn sổ tử thần xuống trần gian. Hắn ta thông minh, láu lỉnh, thích những thứ mới lạ, luôn tò mò về thế giới và dễ cảm thấy nhàm chán khi không có việc gì làm. Ryuk chính là hình tượng tiêu biểu của Song Tử lắm chiêu, khó đoán và cả thèm chóng chán. Cả Ryuk lẫn Song Tử đều rất lý trí, tinh quái và khó nắm bắt.

  CỰ GIẢI – Tử thần Rem

  Rem là một nữ thần chết, luôn ở bên bảo vệ và chăm sóc cho Misa, chủ nhân của cuốn Death Note 2. Khác với Ryuk tàn nhẫn, lấy cái chết ra làm trò tiêu khiển. Rem là người có nguyên tắc, trầm tính, hết lòng trung thành với Misa và sẵn sàng hy sinh vì cô nàng. Bà đã chấp nhận lấy cái chết để cứu Misa, một nghĩa cử nhân ái, giàu đức hy sinh điển hình của Cự Giải.

  SƯ TỬ – Yagami Soichiro (cảnh sát trưởng, bố của sát nhân Yagami Raito)

  Một người đàn ông hết lòng vì công việc, có tác phong oai nghiêm của một nhà lãnh đạo, làm việc công minh và tận tâm, có trách nhiệm. Ông cũng rất dũng cảm và nhiệt tình trong việc tìm kiếm sát thủ Kira (dù không biết đó chính là con trai mình).

  XỬ NỮ – Takada Kiyomi (bạn gái cũ của Yagami Raito)

  Cô nàng là hoa khôi của trường đại học và từng hẹn hò với nam chính Raito khi còn là sinh viên. Ở Takada luôn toát lên vẻ duyên dáng, điềm đạm, đoan trang nhưng lạnh lùng, khó gần và kiêu kỳ. Cô nàng có cách ứng xử vừa cứng rắn, vừa lý trí lại rất thông minh, cẩn trọng.

  THIÊN BÌNH – Mogi Kanzo (Cảnh sát, đồng nghiệp của thám tử L)

  Những người thuộc chòm sao Thiên Bình vốn thân thiện, có ý thức về công lý, luôn đối xử công bằng, nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan và tỉnh táo. Mogi cũng vậy. Anh là thành viên tận tâm và điềm đạm nhất trong đội điều tra của L, luôn công bằng, sáng suốt và đưa ra cái nhìn đúng đắn trong mọi chuyện, rất biết cách hòa đồng và hợp tác với các thành viên còn lại.

  BÒ CẠP – Mikami Teru (người kế thừa Yagami Raito)

  Điểm tương đồng nổi bật giữa Mikami và Bò Cạp chính là cái nhìn tiêu cực về mọi chuyện. Mikami là một thẩm phán nhưng lại rất bi quan và thất vọng về pháp luật và cán cân công lý. Vì vậy, anh chàng đã về phe ác của Raito để trừng trị những kẻ mà theo như Mikami cho là “đáng phải chết”. Ngoài ra, Mikami cũng rất giống với các đối tượng thuộc cung Bò Cạp về mặt mâu thuẫn trong cảm xúc, bề ngoài bình tĩnh, lạnh lùng nhưng nội tâm bất ổn.

  NHÂN MÃ – Amane Misa (bạn gái của Yagami Raito)

  Mang vẻ ngoài của một thiên thần ngây thơ, thánh thiện, là người tình bé nhỏ cũng là bầy tôi trung thành tuyệt đối của Raito, Misa chính là cô nàng Nhân Mã điển hình với suy nghĩ đơn giản, hồn nhiên và ngây thơ. Đôi khi cũng rất quậy phá, nghịch ngợm và bốc đồng, thỉnh thoảng lại hành xử bừa bãi, tùy tiện.

  Giống như Mellow, Near là người thừa kế sáng giá nhất của thám tử L. Cậu thông minh, ít nói, tỉ mỉ và có ưu điểm nổi bật hơn hẳn là Mellow là cực kỳ lý trí, không bao giờ để cảm xúc lấn át bộ óc của mình. Nhờ những khả năng này, Near đã thành công trong việc vạch trần thiên tài tội ác Raito sau bao năm điều tra.

  BẢO BÌNH – Thám tử L Lawliet

  Lập dị chính là từ đầu tiên ai ai cũng có thể nghĩ đến khi nhìn thấy thám tử huyền thoại của thế giới, L Lawliet. Theo tiểu sử nhân vật, L sinh vào ngày Halloween, tức 31/10, thuộc cung Bò Cạp. Tuy nhiên, xét toàn diện từ phong cách, trí tuệ lẫn tính cách thì L đích thực là một thiên tài lập dị Bảo Bình chính hiệu.

  SONG NGƯ – Sát nhân Yagami Raito

  Kẻ tội đồ mang vẻ ngoài hiền lành chính là Yagami Raito, một Song Ngư “tưởng vô hại mà tai hại không tưởng”. Cả Song Ngư lẫn Raito đều rất giỏi che giấu hành tung và bản chất thật của mình qua lớp vỏ ngụy trang ngây thơ, thánh thiện, khiến mọi người không ai ngờ rằng “trùm cuối” của toàn bộ trò chơi này lại là mình.

  Alexandra V

  --- Bài cũ hơn ---

 • 12 Cung Hoàng Đạo Là Nhân Vật Nào Trong Death Note Live Action 2022?
 • Bạn Là Ai Trong Dragon Ball Theo Tính Cách Của 12 Cung Hoàng Đạo?
 • Phản Ứng Của 12 Cung Hoàng Đạo Khi Ghen Sẽ Như Thế Nào?
 • Biểu Hiện Khi Lên Cơn Ghen Của 12 Cung Hoàng Đạo Như Thế Nào?
 • Tử Vi 12 Cung Hoàng Đạo Thứ Năm Ngày 3/10/2019 Mới Và Chuẩn Nhất
 • Đọc 12 Chòm Sao Là Ai Trong Toradora?

  --- Bài mới hơn ---

 • Loại Thức Uống Tượng Trưng Cho 12 Cung Hoàng Đạo
 • Lạc Vào Xứ Sở Thần Tiên
 • Điểm Mặt 5 Chòm Sao Nữ Càng Lớn Càng Xinh Đẹp Mặn Mà
 • Xem Bói Online Bí Quyết Giữ Hạnh Phúc Của 12 Chòm Sao
 • Điểm Danh Tính Cách Xấu Xí Nhất Của 12 Chòm Sao
 • TORADORA là một bộ anime hài lãng mạn nói về hai cặp đôi kì lạ khi họ bắt tay vào một cuộc tìm kiếm sự giúp đỡ với sự đè bẹp của họ, tạo thành một sự liên minh không mong muốn trong quá trình này. Đây là một bộ anime nổi tiếng, rất được lòng khán giả, một anime tình cảm học đường nhẹ nhàng mà trong đó cũng không ít những cảnh hài hước của các nhân vật chính của chúng ta.

  1. Bạch Dương: Kouji Haruta.

  _ Haruta là một học sinh nam trong lớp và có mối quan hệ tốt với nhân vật nam chính trong phim. Trong anime, Haruta thường hay trêu chọc những bạn nữ, nhất là với Taiga và là người đầu tiên đỡ không ít đòn đánh của Taiga. Nói chung trong suốt quá trình của bộ phim thì cậu thường năng động, tràn đầy năng lượng và trêu chọc người khác bằng những trò hết sức vô tư và trẻ con. Đó chẳng phải là tính cách của Bạch Dương hay sao?

  2. Kim Ngưu: Takasu Ryuuji.

  _ Ryuuji là nhân vật nam chính trong phim, anh có tình cảm với Minori và cũng là người đầu tiên chạm trán với Taiga. Anh là một người hiền lành, thành thạo trong việc nữ công gia chánh như nấu ăn, lau chùi toilet,…Nhưng vì sinh ra với cặp mắt đáng sợ nên có rất nhiều người tưởng anh là côn đồ và anh thật sự rất ghét việc đó. Anh là một người mạnh mẽ, cứng cỏi, yêu gia đình và đặt biệt là rất tiết kiệm, đây chẳng phải là tính cách của Kim Ngưu sao?

  3. Song Tử: Kawashima Ami.

  _ Ami là một trong những nhân vật chính của phim, cô là một người mẫu nổi tiếng và tất nhiên cô rất xinh đẹp. Cô cũng là bạn thời thơ ấu của Kitamura. Ami luôn sống hai mặt, cô luôn tỏ ra vẻ mình vụng về và trẻ con nhưng thực chất bản thân cô là một người trưởng thành, kiêu ngạo và hiểu biết rõ về suy nghĩ của người khác. Về sau, Ami cũng tỏ ra con người thật của mình nhưng mà chỉ là đối với nữ, còn nam thì cô hay lăng nhăng. Tính cách lăng nhăng, sống 2 mặt, nhanh trí quá rõ ràng cho thấy cô là Song Tử.

  4. Cự Giải: Koigakubo Yuri.

  _ Yuri là giáo viên chủ nhiệm của lớp. Cô ấy thích làm mọi thứ theo nhịp của riêng mình và nhút nhát theo cách nói của Taiga. Cô ấy khá quan tâm đến phúc lợi và điểm số của học sinh và luôn cố gắng hết sức để giúp đỡ họ. Tính cách đó là của Cự Giải.

  _ Taiga là nhân vật nữ chính trong phim, cô được sinh ra trong một gia đình giàu có và được mọi người biết đến với cái tên ”Cọp Cái” do tính cách quá bộc trực, hung dữ và thẳng thắn. Vì do quá thẳng thắn nên Taiga ít khi nói dối, trừ một vài trường hợp nói dối để biện minh. Taiga mang ngoại hình hết sức dễ thương, được Ryuuji miêu tả là giống búp bê, vì thế mà cô nhận được không ít tình yêu của các chàng trai nhưng cô đều từ chối, ngay cả Kitamura và sau đó cô hối hận. Mặc dù được xuất thân trong một gia đình khá giả nhưng cô không ít bị dính vào các mối quan hệ phức tạp của cha mẹ. Ngoài ra, Taiga rất hậu đậu và vụng về.

  6. Xử Nữ: Kanou Sumire.

  _ Sumire là chủ tịch hội đồng sinh viên và luôn luôn quản lí để có được kết quả cao nhất trong trường. Cô thực tế là một sinh viên học bổng và có thị lực kinh khủng. Cô có tính cách mạnh mẽ, có tố chất lãnh đạo mà cô phụ thuộc vào con số mà mọi người sẽ theo. Em gái cô là Sakura và ba mẹ cô sở hữu một siêu thị lớn. Sumire thích Kitamura và kết quả là đối tượng của một sự thù địch một mặt từ Taiga. Nhưng Kitamura cũng rất thích Sumire vì năm trước, trong lúc anh đang đau buồn vì Taiga từ chối tình cảm của mình, Sumire đã có mặt để động viên anh và kêu anh làm phó chủ tịch để quên hết nỗi đau.

  7. Thiên Bình: Kanou Sakura.

  _ Sakura là em gái của Sumire và cũng là một trong những thành viên trong chủ tịch. Sakura là một người con gái công bằng, dễ hòa đồng và rất quyết đoán. Và giống như chị gái của mình cô rất ghét rắn.

  8. Thiên Yết: Kashii Nanako.

  _ Nanako là nữ sinh viên có thể nói là ít biết thông tin về cô nhất nên có thể cho cô là một người bí ẩn. Tính cách của cô là hay vui vẻ, không quan tâm đến những thứ xung quanh và rất khó để phải lòng người khác. Có lẽ tính cách của cô rất phù hợp với chòm sao Thiên Yết.

  9. Nhân Mã: Kushieda Minori.

  Minori là một trong những nhân vật chính trong phim.

  Cô còn được biết đến với cái tên ”Minorin” và là bạn thân nhất của Taiga. Khác với Taiga tiêu cực thì Minori luôn vui vẻ và mỉm cười, nhưng cũng là một airhead tự nhiên, mặc dù nó được gợi ý rằng airhead theo cách của cô là một mặt tiền. Cô ấy rất mạnh mẽ và là đội trưởng câu lạc bộ bóng chày của nữ ở trường, mặc dù đồng thời cô ấy vẫn giữ nhiều công việc bán thời gian. Tính cách của cô là hồn nhiên, giỏi hầu hết các công việc, siêng năng và luôn mỉm cười.

  10. Ma Kết: Hisamitsu Noto.

  _ Noto là thành viên trong lớp và có mối quan hệ bạn bè tốt với nhân vật chính Ryuuji. Anh bắt đầu phát triển tình cảm với Kihara, nhưng cô lại có vẻ thích Kitamura khiến anh rất khó chịu. Điều đó được thể hiện rõ hơn trong lúc họ cãi nhau trong chuyến đi trượt tuyết đẳng cấp mùa đông. Noto là một anh chàng nghiêm túc, ít khi hùa theo Haruta để chọc ghẹo người khác.

  11. Bảo Bình: Yuusaku Kitamura.

  _ Kitamura là bạn thời thơ ấu của Ami và cũng là bạn thân nhất của Ryuuji. Anh là một học sinh gương mẫu, vì bản thân vừa là lớp trưởng, lại là phó chủ tịch hội đồng sinh viên và cũng là đội trưởng câu lạc bộ bóng chày của nam ở trường. Và vì thế mà Kitamura có quan hệ rất tốt với các đám con gái ở trường, mặc dù là anh không thích như thế. Anh yêu Sumire, hội trưởng hội đồng sinh viên và điều đó anh đã công khai khi quyết định chính thức sẽ làm hội trưởng, nhưng vô tình lại làm tan nát biết bao trái tim của những người theo đuổi anh, trong đó có Taiga và Kihara. Anh có tính cách gần giống với Minori là hơi khác người.

  12. Song Ngư: Maya Kihara.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tình Hình Tài Chính 12 Chòm Sao Tuần 2 Tháng 7
 • Kết Hôn Và Sinh Con Là Mục Tiêu Lớn Nhất Cuộc Đời Những Chòm Sao Này
 • Bí Quyết Ngủ Ngon Cho 12 Chòm Sao
 • 12 Chòm Sao Và Cách Chọn Giường Ngủ (P1)
 • Đọc Chương 34: Mặc Gì Cũng Xinh
 • 12 Chòm Sao Là Ai Trong Truyện Conan?

  --- Bài mới hơn ---

 • Tình Yêu Của Cung Thiên Bình Với 12 Chòm Sao Khác Như Thế Nào?
 • 12 Chòm Sao Nữ Mù Quáng Trong Tình Yêu Đến Mức Nào?
 • Tình Yêu 12 Cung Hoàng Đạo: Ai Dũng Cảm Nhất Khi Yêu
 • Đọc Phần 20: Giải Thoát Thành Phố. 12 Chòm Sao Xuất Hiện.
 • Tính Cách Của 12 Chòm Sao
 • 1. Bạch Dương

  Makoto Kyogoku – anh chàng cao thủ karate, bạn trai của cô nàng đỏng đảnh Sonoko là một anh chàng Bạch Dương chính hiệu. Anh chàng nóng tính và không sợ bất cứ chuyện gì cả, thậm chí là kẻ giết người có xuất hiện anh chàng cũng kiên quyết ở lại… đấu một trận cho biết người biết ta. Và điều hay ho nhất ở anh chàng này chính là anh chàng luôn bách chiến bách thắng trong những trận đấu karate. Bạch Dương thường thích “động thủ” nhất cơ mà!

  2. Kim Ngưu

  Không ai xa lạ, Conan Edogawa chính là người thuộc cung này. Khá bình tĩnh và biết nghĩ trước sau, hiếm khi rơi vào cảnh luống cuống chính, đã thích gì là kiên quyết làm tới cùng và không thích nói ra tình cảm, hoàn cảnh của mình là những đặc điểm của cung Kim Ngưu. Và còn một điểm nhận đạng rõ ràng nhất chính là, Conan hát dở tệ hệt như một số Kim Ngưu vậy (?!)

  3. Song Tử

  Kaitou Kid 1412 chính là một Song Tử với tính cách lãng tử, bay bổng mà không ai nắm bắt được. Dù không đề cập đến tính cách và cuộc sống đời thường của Kid 1412 nhiều nhưng chỉ với khả năng thay đổi 180 độ từ một nam sinh bình thường sang một siêu đạo chích cũng đã đủ biết được điều này.

  4. Cự Giải

  Yêu thương gia đình, ấm áp và một chút ngố tàu, Wataru Takagi rõ ràng chính là người thuộc cung Cự Giải. Ngay cả việc “hay ngại ngùng” của anh chàng cũng đã minh chứng cho điều này.

  5. Sư Tử

  Nóng tính, muốn gì là phải…giành lấy cho bằng được, luôn xem mình trung tâm của vũ trụ, Sonoko Suzuki – cô nàng nhà giàu đanh đá và hơi “ham danh lợi” này chính là một nhân thuộc cung Sư Tử.

  6. Xử Nữ

  Đừng nghĩ Ran Mori mít ướt thì không thể thuộc cung Xử Nữ, cô nàng Ran Mori là một người thích “hành hiệp trượng nghĩa”, lại hay che giấu tình cảm… Ran Mori rõ ràng chính là một Xử Nữ rồi còn gì.

  7. Thiên Bình

  Hòa đồng, dễ chịu và công bằng, bác cảnh sát trưởng Juro Megure chính là người thuộc cung Thiên Bình vì luôn lắng nghe và thích giúp đỡ mọi người.

  8. Thiên Yết

  Với tính cách thích cạnh tranh, hơi ” sân si” nhưng lại luôn có chí khí, không chiêu trò, Heiji Hattori là một đại diện cho cung Thiên Yết. Ngay cả nước da ngăm, dáng người khỏe khoắn cũng đã khá phù hợp với vẻ ngoài chung của cung này rồi.

  9. Nhân Mã

  Mạnh mẽ, giàu năng lượng, thích thử sức trong nhiều vụ án khác nhau mà không câu nệ bản thân là nữa giới, nhắc tới thiếu úy Miwako Sato người ta sẽ biết ngay cô nàng là cung Nhân Mã đầy “lửa”.

  10. Ma Kết

  Ai Haibara rõ ràng là cung Ma Kết khi tính cách khá điềm tĩnh, nội tâm và sâu sắc. Đồng thời, phù hợp với đặc điểm của các Ma Kết, Haibara cũng là người dù ít nói nhưng luôn nghĩ mình trên người khác một bậc.

  11. Bảo Bình

  Quái tính, có những suy nghĩ “bất ngờ”, hay giả bộ khó tính…chính là tính cách của Bảo Bình Kogoro Mori. Và như tất cả Bảo Bình, vị thám tử râu kẽm này cũng là người vô cùng tình cảm.

  12. Song Ngư

  Kazuha Toyama rõ ràng là một Song Ngư khi vô cùng mít ướt và suy nghĩ mơ mộng, lo xa. Hơn hết, cô nàng cũng là người vô cùng nhạy cảm, dễ hiểu lầm người khác.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Hiểu Về Phong Thủy Huyền Không Phi Tinh
 • Đọc Truyện 12 Chòm Sao Và I Miss You
 • Chương 53: Nhân Mã, Chia Tay Đi…
 • Bật Mí Màu Sắc Đem Lại May Mắn Cho 12 Chòm Sao
 • Bảng Xếp Hạng Độ May Mắn Của 12 Chòm Sao
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100