Xu Hướng 8/2022 ❤️ Thời Tiết Mường Khương Lào Cai Ngày Mai Mới Nhất ❣️ Top View | Getset.edu.vn

Xu Hướng 8/2022 # Thời Tiết Mường Khương Lào Cai Ngày Mai Mới Nhất # Top View

Xem 8,217

Cập nhật thông tin chi tiết Thời Tiết Mường Khương Lào Cai Ngày Mai mới nhất ngày 20/08/2022 trên website Getset.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Thời Tiết Mường Khương Lào Cai Ngày Mai để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 8,217 lượt xem.

Ảnh mây vệ tinh và đường đi của bão

Thời tiết Hà Nội

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay

Cập nhật lúc 09:52 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C 94% 5.148 km/giờ
03:00 - 20/08 Ít mưa 28°C 89% 9.288 km/giờ
06:00 - 20/08 Ít mưa 29°C 82% 6.912 km/giờ
09:00 - 20/08 Ít mưa 30°C 77% 7.236 km/giờ
12:00 - 20/08 Ít mưa 28°C 84% 4.32 km/giờ
15:00 - 20/08 Ít mưa 27°C 89% 3.492 km/giờ
18:00 - 20/08 Ít mưa 26°C 92% 3.816 km/giờ
21:00 - 20/08 Ít mưa 25°C 92% 11.376 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 00:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 5.148 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 03:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 9.288 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 06:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 6.912 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 09:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 7.236 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 12:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 15:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 3.492 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 18:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 3.816 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 21:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 11.376 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai

Cập nhật lúc 09:52 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 21/08 Mưa vừa 26°C / 27°C 92% 1.06 km/giờ
04:00 - 21/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 92% 3.16 km/giờ
07:00 - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 88% 3.91 km/giờ
10:00 - 21/08 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 79% 5.51 km/giờ
13:00 - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 86% 4.45 km/giờ
16:00 - 21/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 95% 1.59 km/giờ
19:00 - 21/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 96% 0.86 km/giờ
22:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 96% 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 01:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.06 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 04:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 07:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.91 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 10:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.51 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 13:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.45 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 16:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 19:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.86 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 22:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.11 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nội 30 ngày tới

Cập nhật lúc 09:52 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 30°C 88% 1.59 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa vừa 26°C / 29°C 91% 1.6 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 89% 1.6 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 80% 1.75 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 83% 1.73 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 84% 0.91 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 83% 1.53 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 83% 1.45 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 83% 1.28 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 83% 1.69 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 73% 1.64 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 74% 1.75 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 86% 1.58 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 84% 1.56 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 84% 1.51 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 70% 2.73 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây thưa 23°C / 33°C 59% 1.71 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 23°C / 35°C 51% 1.93 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 63% 2.06 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa vừa 25°C / 29°C 89% 1.63 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 86% 1.92 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 75% 2.07 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 68% 2.7 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 63% 2.51 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 61% 2.59 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 62% 2.58 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 81% 2.02 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa vừa 25°C / 29°C 86% 1.98 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 80% 1.91 km/giờ
Chủ Nhật - 18/09 Mây rải rác 24°C / 32°C 63% 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 0.91 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.28 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.73 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 35°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 18/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.14 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ba Vì Huyện Chương Mỹ Huyện Đan Phượng Huyện Đông Anh Huyện Gia Lâm Huyện Hoài Đức Huyện Mê Linh Huyện Mỹ Đức Huyện Phú Xuyên Huyện Phúc Thọ Huyện Quốc Oai Huyện Sóc Sơn Huyện Thạch Thất Huyện Thanh Oai Huyện Thanh Trì Huyện Thường Tín Huyện Ứng Hòa Quận Ba Đình Quận Bắc Từ Liêm Quận Cầu Giấy Quận Đống Đa Quận Hà Đông Quận Hai Bà Trưng Quận Hoàn Kiếm Quận Hoàng Mai Quận Long Biên Quận Nam Từ Liêm Quận Tây Hồ Quận Thanh Xuân Sơn Tây

Thời tiết Hải Phòng

Dự báo thời tiết Hải Phòng hôm nay

Cập nhật lúc 11:00 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 20/08 Ít mưa 26°C 100% 7.812 km/giờ
03:00 - 20/08 Ít mưa 29°C 89% 8.604 km/giờ
06:00 - 20/08 Mưa nhẹ 29°C 89% 16.992 km/giờ
09:00 - 20/08 Mưa nhẹ 30°C 80% 14.976 km/giờ
12:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C 85% 9.648 km/giờ
15:00 - 20/08 Ít mưa 27°C 88% 12.708 km/giờ
18:00 - 20/08 Ít mưa 26°C 89% 12.888 km/giờ
21:00 - 20/08 Ít mưa 26°C 93% 7.668 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 00:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 100%, tốc độ gió 7.812 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 03:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 8.604 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 06:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 16.992 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 09:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 14.976 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 12:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 9.648 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 15:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 12.708 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 18:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 12.888 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 21:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 7.668 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Phòng ngày mai

Cập nhật lúc 11:00 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 21/08 Mưa vừa 26°C / 26°C 89% 3.73 km/giờ
04:00 - 21/08 Mưa vừa 26°C / 27°C 93% 2.19 km/giờ
07:00 - 21/08 Mưa vừa 26°C / 26°C 92% 2.14 km/giờ
10:00 - 21/08 Mưa vừa 26°C / 26°C 90% 2.38 km/giờ
13:00 - 21/08 Mưa vừa 27°C / 27°C 92% 3.1 km/giờ
16:00 - 21/08 Mưa vừa 26°C / 26°C 94% 3.6 km/giờ
19:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 95% 3.06 km/giờ
22:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 93% 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 01:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.73 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 04:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 07:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 10:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 13:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 16:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 19:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 22:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.75 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Phòng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 11:00 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 30°C 85% 2.69 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa vừa 28°C / 30°C 86% 3.08 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 85% 2.93 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 81% 2.93 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 80% 2.24 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 80% 1.45 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 80% 1.4 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 79% 2.03 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 79% 2.42 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 80% 1.85 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 2.45 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 1.82 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 1.93 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 2.14 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 2.6 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 2.54 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây thưa 26°C / 31°C 65% 1.49 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 58% 2.23 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 72% 2.92 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa vừa 27°C / 29°C 84% 2.99 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 81% 2.62 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 3.49 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 70% 4.7 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 67% 4.54 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 67% 4.57 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 70% 3.63 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 85% 2.84 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 86% 2.63 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 2.17 km/giờ
Chủ Nhật - 18/09 Mây thưa 27°C / 31°C 69% 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.4 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.49 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.7 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.54 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.57 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.63 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.84 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 18/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.04 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện An Dương Huyện An Lão Huyện Bạch Long Vĩ Huyện Cát Hải Huyện Kiến Thuỵ Huyện Thuỷ Nguyên Huyện Tiên Lãng Huyện Vĩnh Bảo Quận Đồ Sơn Quận Dương Kinh Quận Hải An Quận Hồng Bàng Quận Kiến An Quận Lê Chân Quận Ngô Quyền

Thời tiết Vĩnh Phúc

Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc hôm nay

Cập nhật lúc 09:52 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 20/08 Ít mưa 25°C 89% 2.628 km/giờ
03:00 - 20/08 Ít mưa 28°C 77% 7.776 km/giờ
06:00 - 20/08 Ít mưa 29°C 75% 6.048 km/giờ
09:00 - 20/08 Ít mưa 30°C 74% 6.012 km/giờ
12:00 - 20/08 Ít mưa 28°C 85% 4.248 km/giờ
15:00 - 20/08 Ít mưa 27°C 87% 3.636 km/giờ
18:00 - 20/08 Ít mưa 26°C 91% 3.384 km/giờ
21:00 - 20/08 Ít mưa 26°C 92% 5.112 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 00:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 2.628 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 03:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 7.776 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 06:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 6.048 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 09:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 6.012 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 12:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 4.248 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 15:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 3.636 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 18:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 3.384 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 21:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 5.112 km/giờ

Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc ngày mai

Cập nhật lúc 09:52 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 21/08 Mưa vừa 26°C / 27°C 90% 1.01 km/giờ
04:00 - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 91% 1.32 km/giờ
07:00 - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 88% 0.99 km/giờ
10:00 - 21/08 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 76% 2.41 km/giờ
13:00 - 21/08 Mưa vừa 27°C / 31°C 89% 1.85 km/giờ
16:00 - 21/08 Mưa vừa 26°C / 26°C 93% 0.91 km/giờ
19:00 - 21/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 97% 0.99 km/giờ
22:00 - 21/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 97% 0.69 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 01:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.01 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 04:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.32 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 07:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 0.99 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 10:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 13:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 16:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.91 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 19:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.99 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 22:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.69 km/giờ

Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc 30 ngày tới

Cập nhật lúc 09:52 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 30°C 91% 1.57 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 93% 1.57 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 91% 1.52 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 79% 1.65 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 87% 1.67 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 88% 0.93 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 86% 1.44 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 88% 1.34 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 88% 1.25 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 87% 1.67 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 77% 1.49 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 75% 1.96 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 87% 1.35 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 87% 1.3 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 87% 1.47 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 67% 2.67 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây rải rác 22°C / 33°C 57% 1.96 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 22°C / 34°C 50% 1.74 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mây rải rác 24°C / 33°C 59% 1.87 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa vừa 24°C / 29°C 91% 1.54 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 86% 1.66 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 76% 1.71 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 68% 2.15 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 62% 2.05 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 58% 2.2 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 58% 2.23 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 76% 2.15 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 83% 1.96 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 82% 1.54 km/giờ
Chủ Nhật - 18/09 Mây rải rác 23°C / 32°C 61% 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 0.93 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.25 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.3 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 33°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 34°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 18/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.9 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bình Xuyên Huyện Lập Thạch Huyện Sông Lô Huyện Tam Đảo Huyện Tam Dương Huyện Vĩnh Tường Huyện Yên Lạc Phúc Yên Vĩnh Yên

Thời tiết Bắc Ninh

Dự báo thời tiết Bắc Ninh hôm nay

Cập nhật lúc 09:52 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C 85% 5.796 km/giờ
03:00 - 20/08 Ít mưa 28°C 79% 11.736 km/giờ
06:00 - 20/08 Ít mưa 29°C 75% 7.74 km/giờ
09:00 - 20/08 Ít mưa 30°C 74% 7.632 km/giờ
12:00 - 20/08 Ít mưa 28°C 85% 6.3 km/giờ
15:00 - 20/08 Ít mưa 27°C 87% 4.104 km/giờ
18:00 - 20/08 Ít mưa 26°C 90% 2.916 km/giờ
21:00 - 20/08 Ít mưa 25°C 93% 13.464 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 00:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 5.796 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 03:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 11.736 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 06:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 7.74 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 09:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 7.632 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 12:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 6.3 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 15:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 4.104 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 18:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 2.916 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 21:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 13.464 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Ninh ngày mai

Cập nhật lúc 11:00 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 21/08 Mưa vừa 26°C / 27°C 91% 1.53 km/giờ
04:00 - 21/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 93% 4.03 km/giờ
07:00 - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 88% 4.49 km/giờ
10:00 - 21/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 82% 5.51 km/giờ
13:00 - 21/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 84% 5.27 km/giờ
16:00 - 21/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 96% 1.6 km/giờ
19:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 95% 1.15 km/giờ
22:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 96% 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 01:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 04:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 4.03 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 07:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 4.49 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 10:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.51 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 13:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 5.27 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 16:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 19:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.15 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 22:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.43 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Ninh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 11:00 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 30°C 88% 1.66 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa vừa 26°C / 29°C 91% 1.71 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 88% 1.73 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 80% 1.86 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 82% 1.82 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 83% 0.96 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 82% 1.56 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 83% 1.49 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 82% 1.37 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 83% 1.72 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 72% 1.73 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 74% 1.7 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 85% 1.63 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 83% 1.63 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 83% 1.57 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 69% 2.71 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây thưa 23°C / 33°C 59% 1.63 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 24°C / 34°C 51% 2.03 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 64% 2.02 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa vừa 25°C / 29°C 89% 1.7 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 84% 1.99 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 76% 2.29 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 66% 3.01 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 61% 2.79 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 60% 2.8 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 62% 2.7 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 82% 2.01 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa vừa 25°C / 29°C 86% 2.01 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 79% 1.99 km/giờ
Chủ Nhật - 18/09 Mây rải rác 25°C / 32°C 64% 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 0.96 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 34°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.01 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 18/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.23 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Gia Bình Huyện Lương Tài Huyện Quế Võ Huyện Thuận Thành Huyện Tiên Du Huyện Yên Phong Phường Vũ Ninh Thành Phố Bắc Ninh Từ Sơn

Thời tiết Hưng Yên

Dự báo thời tiết Hưng Yên hôm nay

Cập nhật lúc 09:52 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C 90% 8.388 km/giờ
03:00 - 20/08 Ít mưa 27°C 91% 8.388 km/giờ
06:00 - 20/08 Ít mưa 28°C 87% 3.348 km/giờ
09:00 - 20/08 Ít mưa 29°C 81% 9.576 km/giờ
12:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C 90% 6.264 km/giờ
15:00 - 20/08 Ít mưa 26°C 93% 5.616 km/giờ
18:00 - 20/08 Ít mưa 26°C 92% 6.444 km/giờ
21:00 - 20/08 Ít mưa 25°C 94% 8.82 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 00:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 8.388 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 03:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 8.388 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 06:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 3.348 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 09:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 9.576 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 12:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 6.264 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 15:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 5.616 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 18:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 6.444 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 21:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 8.82 km/giờ

Dự báo thời tiết Hưng Yên ngày mai

Cập nhật lúc 08:47 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 21/08 Mưa vừa 26°C / 27°C 92% 1.79 km/giờ
04:00 - 21/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 94% 2.45 km/giờ
07:00 - 21/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 94% 4.27 km/giờ
10:00 - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 88% 3.52 km/giờ
13:00 - 21/08 Mưa vừa 26°C / 27°C 94% 1.7 km/giờ
16:00 - 21/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 96% 2.18 km/giờ
19:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 96% 1.73 km/giờ
22:00 - 21/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 96% 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 01:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 04:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 07:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 4.27 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 10:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.52 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 13:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 16:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 19:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 22:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.27 km/giờ

Dự báo thời tiết Hưng Yên 30 ngày tới

Cập nhật lúc 08:47 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 30°C 85% 1.73 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa vừa 27°C / 29°C 87% 2.21 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 85% 2.17 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 77% 2.33 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 78% 1.61 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 80% 0.99 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 79% 1.36 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 78% 1.84 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 77% 1.72 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 1.65 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 72% 2.08 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 73% 1.64 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 1.79 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 1.89 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 80% 1.89 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 72% 2.71 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây thưa 24°C / 32°C 61% 1.42 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 25°C / 34°C 53% 1.95 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 65% 2.4 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 87% 2.12 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 87% 2.38 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 2.66 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 71% 3.43 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 66% 3.38 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 66% 3.6 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 67% 3.24 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa vừa 25°C / 28°C 85% 2.44 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 86% 2.31 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 2.18 km/giờ
Chủ Nhật - 18/09 Mây thưa 26°C / 32°C 64% 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 0.99 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 34°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.38 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 18/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.58 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ân Thi Huyện Khoái Châu Huyện Kim Động Huyện Phù Cừ Huyện Tiên Lữ Huyện Văn Giang Huyện Văn Lâm Huyện Yên Mỹ Thành Phố Hưng Yên Thị xã Mỹ Hào

Thời tiết Hải Dương

Dự báo thời tiết Hải Dương hôm nay

Cập nhật lúc 09:53 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C 87% 7.488 km/giờ
03:00 - 20/08 Ít mưa 29°C 85% 10.8 km/giờ
06:00 - 20/08 Ít mưa 30°C 80% 10.548 km/giờ
09:00 - 20/08 Ít mưa 30°C 76% 10.08 km/giờ
12:00 - 20/08 Ít mưa 27°C 88% 8.1 km/giờ
15:00 - 20/08 Ít mưa 27°C 88% 7.956 km/giờ
18:00 - 20/08 Ít mưa 26°C 88% 6.552 km/giờ
21:00 - 20/08 Ít mưa 25°C 93% 9.54 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 00:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 7.488 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 03:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 10.8 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 06:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 10.548 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 09:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 10.08 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 12:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 8.1 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 15:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 7.956 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 18:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 6.552 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 21:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 9.54 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Dương ngày mai

Cập nhật lúc 09:54 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 21/08 Mưa vừa 26°C / 26°C 88% 1.75 km/giờ
04:00 - 21/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 93% 2.7 km/giờ
07:00 - 21/08 Mưa vừa 26°C / 27°C 93% 4.12 km/giờ
10:00 - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 90% 3.69 km/giờ
13:00 - 21/08 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 85% 2.84 km/giờ
16:00 - 21/08 Mưa vừa 26°C / 27°C 94% 1.14 km/giờ
19:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 96% 1.73 km/giờ
22:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 96% 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 01:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 04:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 07:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 4.12 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 10:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.69 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 13:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.84 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 16:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.14 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 19:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 22:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.36 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Dương 30 ngày tới

Cập nhật lúc 09:54 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 30°C 86% 1.79 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa vừa 27°C / 29°C 88% 2.3 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 86% 2.24 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 80% 2.37 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 80% 1.94 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 81% 1.17 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 81% 1.44 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 80% 1.77 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 79% 1.84 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 80% 1.73 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 72% 2.08 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 74% 1.71 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 1.75 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 1.8 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 80% 1.98 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 72% 2.65 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây thưa 25°C / 32°C 62% 1.28 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 25°C / 33°C 55% 2.09 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 68% 2.17 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa vừa 26°C / 29°C 86% 2.19 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 84% 2.13 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 2.7 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 69% 3.74 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 65% 3.54 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 65% 3.54 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 67% 3.07 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 84% 2.38 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa vừa 25°C / 28°C 86% 2.33 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 2.01 km/giờ
Chủ Nhật - 18/09 Mây thưa 26°C / 31°C 66% 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.17 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.28 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.74 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.54 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.54 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.07 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 18/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.53 km/giờ

Dự báo thời tiết Chí Linh Huyện Bình Giang Huyện Cẩm Giàng Huyện Gia Lộc Huyện Kim Thành Huyện Nam Sách Huyện Ninh Giang Huyện Thanh Hà Huyện Thanh Miện Huyện Tứ Kỳ Thành Phố Hải Dương Thị xã Kinh Môn

Thời tiết Thái Bình

Dự báo thời tiết Thái Bình hôm nay

Cập nhật lúc 11:01 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C 89% 8.568 km/giờ
03:00 - 20/08 Ít mưa 26°C 93% 3.456 km/giờ
06:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C 87% 10.62 km/giờ
09:00 - 20/08 Ít mưa 29°C 79% 15.552 km/giờ
12:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C 89% 8.748 km/giờ
15:00 - 20/08 Ít mưa 26°C 92% 11.556 km/giờ
18:00 - 20/08 Ít mưa 26°C 91% 14.256 km/giờ
21:00 - 20/08 Ít mưa 25°C 93% 11.844 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 00:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 8.568 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 03:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 3.456 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 06:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 10.62 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 09:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 15.552 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 12:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 8.748 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 15:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 11.556 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 18:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 14.256 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 21:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 11.844 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Bình ngày mai

Cập nhật lúc 09:53 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 21/08 Mưa vừa 26°C / 26°C 89% 4.08 km/giờ
04:00 - 21/08 Mưa vừa 26°C / 27°C 92% 3.57 km/giờ
07:00 - 21/08 Mưa vừa 26°C / 27°C 92% 3.53 km/giờ
10:00 - 21/08 Mưa vừa 26°C / 26°C 93% 2.88 km/giờ
13:00 - 21/08 Mưa vừa 26°C / 27°C 95% 2.62 km/giờ
16:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 95% 4.96 km/giờ
19:00 - 21/08 Nhiều mây 25°C / 26°C 92% 3.55 km/giờ
22:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 92% 3.07 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 01:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 4.08 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 04:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.57 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 07:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 10:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 13:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 16:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 4.96 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 19:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.55 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 22:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.07 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Bình 30 ngày tới

Cập nhật lúc 09:53 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 30°C 84% 2.75 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa vừa 28°C / 30°C 85% 2.99 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 83% 2.94 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 77% 2.94 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 78% 2.12 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 78% 1.59 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 78% 1.59 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 77% 2.12 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 76% 2.29 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 77% 1.75 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 2.46 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 1.7 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 1.86 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 2.27 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 2.41 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 72% 2.51 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây thưa 26°C / 31°C 63% 1.2 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 26°C / 32°C 57% 1.98 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 2.61 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa vừa 27°C / 28°C 84% 2.76 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa vừa 27°C / 28°C 85% 2.52 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 3.36 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 71% 4.2 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 67% 4.39 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 68% 4.65 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 70% 3.71 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 85% 2.89 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 85% 2.61 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 2.19 km/giờ
Chủ Nhật - 18/09 Mây thưa 27°C / 31°C 66% 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.2 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.36 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.2 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.39 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.65 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.71 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 18/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.02 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đông Hưng Huyện Hưng Hà Huyện Kiến Xương Huyện Quỳnh Phụ Huyện Thái Thụy Huyện Tiền Hải Huyện Vũ Thư Thành Phố Thái Bình

Thời tiết Nam Định

Dự báo thời tiết Nam Ðịnh hôm nay

Cập nhật lúc 09:53 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 20/08 Ít mưa 26°C 89% 9.756 km/giờ
03:00 - 20/08 Ít mưa 26°C 93% 3.672 km/giờ
06:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C 88% 5.652 km/giờ
09:00 - 20/08 Ít mưa 29°C 81% 11.844 km/giờ
12:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C 87% 6.768 km/giờ
15:00 - 20/08 Ít mưa 26°C 90% 7.812 km/giờ
18:00 - 20/08 Ít mưa 26°C 90% 12.708 km/giờ
21:00 - 20/08 Ít mưa 26°C 92% 11.088 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 00:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 9.756 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 03:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 3.672 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 06:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 5.652 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 09:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 11.844 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 12:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 6.768 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 15:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 7.812 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 18:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 12.708 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 21:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 11.088 km/giờ

Dự báo thời tiết Nam Định ngày mai

Cập nhật lúc 09:53 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 21/08 Mưa vừa 26°C / 26°C 90% 3.41 km/giờ
04:00 - 21/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 92% 2.92 km/giờ
07:00 - 21/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 94% 4.27 km/giờ
10:00 - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 89% 3.77 km/giờ
13:00 - 21/08 Mưa vừa 25°C / 27°C 96% 2.1 km/giờ
16:00 - 21/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 96% 4.02 km/giờ
19:00 - 21/08 Nhiều mây 25°C / 26°C 94% 2.98 km/giờ
22:00 - 21/08 Nhiều mây 25°C / 26°C 93% 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 01:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.41 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 04:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 07:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 4.27 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 10:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.77 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 13:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 16:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 4.02 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 19:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 22:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.72 km/giờ

Dự báo thời tiết Nam Định 30 ngày tới

Cập nhật lúc 09:53 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 30°C 84% 2.36 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 86% 2.66 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 84% 2.64 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 77% 2.72 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 78% 1.92 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 79% 1.39 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 78% 1.39 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 77% 2.04 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 76% 2.06 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 1.61 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 71% 2.33 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 1.63 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 1.84 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 82% 2.16 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 79% 2.16 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 72% 2.63 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây thưa 26°C / 32°C 62% 1.25 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 26°C / 33°C 55% 1.93 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 66% 2.5 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa vừa 27°C / 28°C 85% 2.53 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 86% 2.52 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 3.07 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 72% 3.84 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 67% 3.94 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 67% 4.24 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 69% 3.57 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 85% 2.73 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 86% 2.51 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 2.23 km/giờ
Chủ Nhật - 18/09 Mây thưa 26°C / 31°C 65% 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.25 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.07 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.84 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.94 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.24 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.57 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.73 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 18/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.85 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Giao Thủy Huyện Hải Hậu Huyện Mỹ Lộc Huyện Nam Trực Huyện Nghĩa Hưng Huyện Trực Ninh Huyện Vụ Bản Huyện Xuân Trường Huyện Ý Yên Thành Phố Nam Định

Thời tiết Ninh Bình

Dự báo thời tiết Ninh Bình hôm nay

Cập nhật lúc 09:54 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 20/08 Ít mưa 26°C 91% 8.568 km/giờ
03:00 - 20/08 Ít mưa 26°C 95% 2.448 km/giờ
06:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C 90% 7.056 km/giờ
09:00 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C 83% 9.144 km/giờ
12:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C 89% 5.436 km/giờ
15:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C 91% 6.552 km/giờ
18:00 - 20/08 Ít mưa 26°C 92% 11.088 km/giờ
21:00 - 20/08 Ít mưa 25°C 93% 9.684 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 00:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 8.568 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 03:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 2.448 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 06:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 7.056 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 09:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 9.144 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 12:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 5.436 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 15:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 6.552 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 18:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 11.088 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 21:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 9.684 km/giờ

Dự báo thời tiết Ninh Bình ngày mai

Cập nhật lúc 09:53 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 21/08 Mưa vừa 26°C / 27°C 92% 3.04 km/giờ
04:00 - 21/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 93% 2.66 km/giờ
07:00 - 21/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 93% 4.07 km/giờ
10:00 - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 87% 4.46 km/giờ
13:00 - 21/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 97% 2.48 km/giờ
16:00 - 21/08 Mưa cường độ nặng 25°C / 26°C 97% 2.94 km/giờ
19:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 96% 2.31 km/giờ
22:00 - 21/08 Nhiều mây 24°C / 25°C 95% 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 01:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 04:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 07:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 4.07 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 10:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.46 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 13:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 16:00 ngày 21/08, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 19:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 22:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2.04 km/giờ

Dự báo thời tiết Ninh Bình 30 ngày tới

Cập nhật lúc 09:53 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 30°C 84% 2.31 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 86% 2.55 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 84% 2.6 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 2.75 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 77% 2.09 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 79% 1.57 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 78% 1.57 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 76% 2.08 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 75% 1.99 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 1.6 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 2.31 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 1.63 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 1.9 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 83% 2.2 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 80% 2.2 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 72% 2.79 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây thưa 25°C / 32°C 61% 1.46 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 26°C / 33°C 54% 1.87 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 65% 2.72 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 86% 2.56 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 89% 2.69 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 3.01 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 73% 3.66 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 68% 3.78 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 68% 4.21 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 69% 3.72 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 86% 2.88 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 86% 2.52 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 2.35 km/giờ
Chủ Nhật - 18/09 Mây thưa 26°C / 31°C 64% 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.01 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.21 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.72 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 18/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.83 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Gia Viễn Huyện Hoa Lư Huyện Kim Sơn Huyện Nho Quan Huyện Yên Khánh Huyện Yên Mô Tam Điệp Thành Phố Ninh Bình

Thời tiết Hà Nam

Dự báo thời tiết Hà Nam hôm nay

Cập nhật lúc 09:53 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 20/08 Ít mưa 26°C 90% 9.18 km/giờ
03:00 - 20/08 Ít mưa 27°C 92% 8.604 km/giờ
06:00 - 20/08 Ít mưa 27°C 89% 1.296 km/giờ
09:00 - 20/08 Ít mưa 29°C 82% 8.784 km/giờ
12:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C 90% 5.76 km/giờ
15:00 - 20/08 Ít mưa 26°C 92% 4.536 km/giờ
18:00 - 20/08 Ít mưa 26°C 92% 5.976 km/giờ
21:00 - 20/08 Ít mưa 25°C 93% 9.072 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 00:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 9.18 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 03:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 8.604 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 06:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 1.296 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 09:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 8.784 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 12:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 5.76 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 15:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 4.536 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 18:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 5.976 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 21:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 9.072 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nam ngày mai

Cập nhật lúc 09:53 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 21/08 Mưa vừa 26°C / 27°C 92% 1.38 km/giờ
04:00 - 21/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 94% 2.35 km/giờ
07:00 - 21/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 94% 4.19 km/giờ
10:00 - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 87% 4.05 km/giờ
13:00 - 21/08 Mưa vừa 25°C / 27°C 96% 1.84 km/giờ
16:00 - 21/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 96% 2.08 km/giờ
19:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 96% 1.6 km/giờ
22:00 - 21/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 97% 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 01:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 04:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 07:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 4.19 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 10:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.05 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 13:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 16:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 19:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 22:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 2.15 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nam 30 ngày tới

Cập nhật lúc 09:53 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 30°C 86% 1.68 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 88% 2.12 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 86% 2.09 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 78% 2.26 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 79% 1.54 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 80% 0.94 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 80% 1.37 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 79% 1.81 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 78% 1.65 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 1.64 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 72% 2.02 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 73% 1.64 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 1.77 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 84% 1.84 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 81% 1.84 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 72% 2.75 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây thưa 24°C / 32°C 61% 1.46 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 24°C / 34°C 53% 1.9 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 64% 2.43 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 87% 2.05 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 88% 2.37 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 2.57 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 71% 3.27 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 66% 3.22 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 66% 3.5 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 67% 3.19 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 85% 2.43 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 87% 2.28 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 2.17 km/giờ
Chủ Nhật - 18/09 Mây thưa 25°C / 32°C 64% 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 0.94 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 34°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.27 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.22 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.5 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.19 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 18/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.52 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bình Lục Huyện Kim Bảng Huyện Lý Nhân Huyện Thanh Liêm Phủ Lý Thị xã Duy Tiên

Thời tiết Lào Cai

Dự báo thời tiết Lào Cai hôm nay

Cập nhật lúc 09:53 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C 95% 1.656 km/giờ
03:00 - 20/08 Mưa nhẹ 32°C 71% 2.376 km/giờ
06:00 - 20/08 Mưa nhẹ 32°C 67% 5.184 km/giờ
09:00 - 20/08 Mưa nhẹ 33°C 65% 5.184 km/giờ
12:00 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C 88% 3.096 km/giờ
15:00 - 20/08 Ít mưa 25°C 96% 2.376 km/giờ
18:00 - 20/08 Ít mưa 25°C 99% 0.54 km/giờ
21:00 - 20/08 Mưa nhẹ 24°C 98% 2.232 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 00:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 1.656 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 03:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 2.376 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 06:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 5.184 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 09:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 5.184 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 12:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 3.096 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 15:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 2.376 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 18:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 0.54 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 21:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 2.232 km/giờ

Dự báo thời tiết Lào Cai ngày mai

Cập nhật lúc 09:53 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 21/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 99% 0.15 km/giờ
04:00 - 21/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 98% 0.62 km/giờ
07:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 97% 0.45 km/giờ
10:00 - 21/08 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 90% 0.78 km/giờ
13:00 - 21/08 Mưa nhẹ 31°C / 38°C 74% 1.64 km/giờ
16:00 - 21/08 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 88% 0.6 km/giờ
19:00 - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 95% 0.46 km/giờ
22:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 98% 0.51 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 01:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.15 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 04:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.62 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 07:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.45 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 10:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 0.78 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 13:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 16:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 0.6 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 19:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.46 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 22:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.51 km/giờ

Dự báo thời tiết Lào Cai 30 ngày tới

Cập nhật lúc 09:53 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 30°C 95% 1.33 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 67% 2.42 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 87% 1.81 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 61% 1.73 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 93% 1.13 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 74% 1.35 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 69% 1.79 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 93% 1.4 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 85% 1.66 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 94% 1.68 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 68% 1.94 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 57% 2.74 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 64% 2.4 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 82% 1.55 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 84% 1.44 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 60% 1.53 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 24°C / 34°C 52% 1.95 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 21°C / 35°C 45% 1.55 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mây thưa 21°C / 36°C 37% 1.92 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 81% 2.06 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 73% 1.96 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 57% 2.4 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 67% 1.37 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 52% 1.85 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mây thưa 23°C / 34°C 44% 2.6 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mây rải rác 22°C / 34°C 43% 3.05 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mây thưa 22°C / 33°C 44% 3.2 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 50% 2.79 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 73% 2.15 km/giờ
Chủ Nhật - 18/09 Mưa nhẹ 24°C / 34°C 47% 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.33 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.13 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.4 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 34°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 35°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 36°C , độ ẩm 37% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 34°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 34°C , độ ẩm 43% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 33°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 18/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 34°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 2.61 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Hà Huyện Bảo Thắng Huyện Bảo Yên Huyện Bát Xát Huyện Mường Khương Huyện Si Ma Cai Huyện Văn Bàn Thành Phố Lào Cai Thị xã Sa Pa

Thời tiết Yên Bái

Dự báo thời tiết Yên Bái hôm nay

Cập nhật lúc 09:53 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 20/08 Ít mưa 26°C 96% 4.968 km/giờ
03:00 - 20/08 Ít mưa 30°C 85% 2.628 km/giờ
06:00 - 20/08 Ít mưa 30°C 81% 5.724 km/giờ
09:00 - 20/08 Mưa nhẹ 31°C 77% 4.86 km/giờ
12:00 - 20/08 Ít mưa 27°C 89% 2.124 km/giờ
15:00 - 20/08 Ít mưa 26°C 93% 2.448 km/giờ
18:00 - 20/08 Ít mưa 26°C 90% 3.816 km/giờ
21:00 - 20/08 Ít mưa 25°C 93% 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 00:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 4.968 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 03:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 2.628 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 06:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 5.724 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 09:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 4.86 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 12:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 2.124 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 15:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 2.448 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 18:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 3.816 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 21:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 4.32 km/giờ

Dự báo thời tiết Yên Bái ngày mai

Cập nhật lúc 09:53 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 21/08 Mưa vừa 26°C / 26°C 88% 1.01 km/giờ
04:00 - 21/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 92% 1.32 km/giờ
07:00 - 21/08 Mưa vừa 26°C / 27°C 92% 1.23 km/giờ
10:00 - 21/08 Mưa vừa 28°C / 32°C 89% 1.61 km/giờ
13:00 - 21/08 Mưa vừa 28°C / 32°C 85% 1.44 km/giờ
16:00 - 21/08 Mưa vừa 26°C / 26°C 93% 0.94 km/giờ
19:00 - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 92% 1.4 km/giờ
22:00 - 21/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 98% 0.73 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 01:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.01 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 04:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.32 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 07:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 10:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 13:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 16:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.94 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 19:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.4 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 22:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.73 km/giờ

Dự báo thời tiết Yên Bái 30 ngày tới

Cập nhật lúc 09:53 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 30°C 95% 1.47 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 92% 1.87 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 93% 1.61 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 73% 1.92 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 93% 1.49 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 92% 1.11 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 86% 1.62 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 93% 1.45 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 94% 1.28 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 93% 1.63 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 79% 1.52 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 71% 2.48 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 83% 1.63 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 88% 1.52 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 89% 1.56 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 62% 2.48 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây rải rác 21°C / 33°C 53% 2.28 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 21°C / 34°C 46% 2.02 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mây thưa 22°C / 34°C 48% 2.33 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 91% 1.75 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 84% 1.23 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 68% 1.69 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 67% 1.25 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 21°C / 32°C 57% 1.58 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mây thưa 21°C / 33°C 53% 2.24 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mây rải rác 21°C / 32°C 51% 2.51 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 21°C / 31°C 62% 2.61 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 71% 2.21 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 79% 1.69 km/giờ
Chủ Nhật - 18/09 Mây rải rác 22°C / 33°C 54% 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.11 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.28 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 33°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 34°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 34°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.25 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 32°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 33°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 32°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 31°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 18/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 33°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.29 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Lục Yên Huyện Mù Căng Chải Huyện Trạm Tấu Huyện Trấn Yên Huyện Văn Chấn Huyện Văn Yên Huyện Yên Bình Nghĩa Lộ Thành Phố Yên Bái

Thời tiết Lai Châu

Dự báo thời tiết Ðiện Biên hôm nay

Cập nhật lúc 09:54 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 20/08 Mưa nhẹ 24°C 93% 0.792 km/giờ
03:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C 82% 2.196 km/giờ
06:00 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C 75% 3.42 km/giờ
09:00 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C 80% 3.78 km/giờ
12:00 - 20/08 Mưa nhẹ 24°C 96% 3.564 km/giờ
15:00 - 20/08 Mưa nhẹ 23°C 99% 3.096 km/giờ
18:00 - 20/08 Mưa nhẹ 22°C 100% 1.872 km/giờ
21:00 - 20/08 Mưa nhẹ 22°C 100% 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 00:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 0.792 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 03:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 2.196 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 06:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 09:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 12:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 3.564 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 15:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 3.096 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 18:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 100%, tốc độ gió 1.872 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 21:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 100%, tốc độ gió 1.98 km/giờ

Dự báo thời tiết Lai Châu ngày mai

Cập nhật lúc 09:53 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 21/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 96% 0.72 km/giờ
04:00 - 21/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 97% 0.72 km/giờ
07:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 95% 0.81 km/giờ
10:00 - 21/08 Mưa nhẹ 29°C / 36°C 82% 0.48 km/giờ
13:00 - 21/08 Mưa vừa 30°C / 37°C 83% 0.47 km/giờ
16:00 - 21/08 Mưa vừa 29°C / 36°C 88% 0.67 km/giờ
19:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 97% 1.17 km/giờ
22:00 - 21/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 97% 1.01 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 01:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.72 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 04:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.72 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 07:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.81 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 10:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 36°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 0.48 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 13:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 0.47 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 16:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 36°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 0.67 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 19:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.17 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 22:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.01 km/giờ

Dự báo thời tiết Lai Châu 30 ngày tới

Cập nhật lúc 09:53 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 29°C 95% 1.5 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 62% 2.2 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 86% 1.68 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 60% 1.83 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 93% 1.02 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 67% 1.3 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 63% 1.76 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 95% 1.31 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 79% 1.61 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 96% 1.63 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 66% 1.84 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 55% 2.18 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 57% 2.39 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 79% 1.55 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 89% 1.23 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 69% 1.12 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 56% 1.59 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 22°C / 34°C 52% 0.96 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mây thưa 22°C / 36°C 40% 1.32 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 69% 2.17 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 71% 1.97 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 52% 2.27 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 75% 1.39 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 57% 1.6 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 22°C / 33°C 46% 1.73 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 22°C / 33°C 45% 2.52 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mây rải rác 21°C / 33°C 42% 2.89 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 47% 2.83 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 64% 2.08 km/giờ
Chủ Nhật - 18/09 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 49% 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.02 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.3 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.31 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.12 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 34°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 0.96 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 36°C , độ ẩm 40% , tốc độ gió 1.32 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 33°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 33°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 33°C , độ ẩm 42% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 18/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.17 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Mường Tè Huyện Nậm Nhùn Huyện Phong Thổ Huyện Sìn Hồ Huyện Tam Đường Huyện Tân Uyên Huyện Than Uyên Thành Phố Lai Châu

Thời tiết Điện Biên

Dự báo thời tiết Ðiện Biên hôm nay

Cập nhật lúc 09:54 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 20/08 Mưa nhẹ 24°C 93% 0.792 km/giờ
03:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C 82% 2.196 km/giờ
06:00 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C 75% 3.42 km/giờ
09:00 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C 80% 3.78 km/giờ
12:00 - 20/08 Mưa nhẹ 24°C 96% 3.564 km/giờ
15:00 - 20/08 Mưa nhẹ 23°C 99% 3.096 km/giờ
18:00 - 20/08 Mưa nhẹ 22°C 100% 1.872 km/giờ
21:00 - 20/08 Mưa nhẹ 22°C 100% 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 00:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 0.792 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 03:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 2.196 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 06:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 09:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 12:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 3.564 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 15:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 3.096 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 18:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 100%, tốc độ gió 1.872 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 21:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 100%, tốc độ gió 1.98 km/giờ

Dự báo thời tiết Điện Biên ngày mai

Cập nhật lúc 09:54 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 21/08 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 100% 0.5 km/giờ
04:00 - 21/08 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 100% 0.53 km/giờ
07:00 - 21/08 Mưa nhẹ 24°C / 24°C 99% 0.22 km/giờ
10:00 - 21/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 80% 0.64 km/giờ
13:00 - 21/08 Mưa vừa 27°C / 32°C 94% 0.58 km/giờ
16:00 - 21/08 Mưa vừa 27°C / 32°C 94% 0.51 km/giờ
19:00 - 21/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 98% 1.12 km/giờ
22:00 - 21/08 Mưa vừa 23°C / 24°C 99% 1.22 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 01:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 100% , tốc độ gió 0.5 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 04:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 100% , tốc độ gió 0.53 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 07:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.22 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 10:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 0.64 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 13:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.58 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 16:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.51 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 19:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.12 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 22:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.22 km/giờ

Dự báo thời tiết Điện Biên 30 ngày tới

Cập nhật lúc 09:54 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 24°C / 28°C 95% 1.05 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 69% 1.54 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 86% 1.63 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 77% 1.95 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 93% 1.26 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 81% 1.02 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 71% 1.4 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 95% 0.91 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 86% 1.34 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 95% 1.16 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 85% 1.23 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 57% 1.88 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 51% 2.17 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 69% 1.51 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 90% 1.24 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 58% 1.2 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 22°C / 33°C 46% 1.46 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 22°C / 35°C 38% 1.2 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mây thưa 23°C / 36°C 35% 1.54 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 55% 2.17 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 69% 2.25 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mây rải rác 22°C / 32°C 44% 2.45 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 75% 1.73 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 70% 1.53 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 46% 1.34 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 21°C / 32°C 40% 2.16 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mây rải rác 21°C / 32°C 37% 2.95 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 52% 2.72 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 58% 2.16 km/giờ
Chủ Nhật - 18/09 Mưa nhẹ 22°C / 33°C 42% 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.05 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.02 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.4 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.91 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.16 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.24 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.2 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 33°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 35°C , độ ẩm 38% , tốc độ gió 1.2 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 36°C , độ ẩm 35% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 32°C , độ ẩm 40% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 32°C , độ ẩm 37% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 18/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 33°C , độ ẩm 42% , tốc độ gió 2.18 km/giờ

Dự báo thời tiết Điện Biên Phủ Huyện Điện Biên Huyện Điện Biên Đông Huyện Mường Ảng Huyện Mường Chà Huyện Mường Nhé Huyện Nậm Pồ Huyện Tủa Chùa Huyện Tuần Giáo Thị xã Mường Lay

Thời tiết Sơn La

Dự báo thời tiết Sơn La hôm nay

Cập nhật lúc 09:54 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 20/08 Mưa nhẹ 22°C 95% 0.972 km/giờ
03:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C 85% 2.556 km/giờ
06:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C 82% 6.048 km/giờ
09:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C 81% 4.428 km/giờ
12:00 - 20/08 Mưa nhẹ 23°C 94% 3.708 km/giờ
15:00 - 20/08 Mưa nhẹ 22°C 96% 3.852 km/giờ
18:00 - 20/08 Mưa nhẹ 22°C 97% 2.124 km/giờ
21:00 - 20/08 Mưa nhẹ 21°C 98% 0.648 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 00:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 0.972 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 03:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 2.556 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 06:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 6.048 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 09:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 4.428 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 12:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 3.708 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 15:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 3.852 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 18:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 2.124 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 21:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 0.648 km/giờ

Dự báo thời tiết Sơn La ngày mai

Cập nhật lúc 09:54 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 21/08 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 96% 0.48 km/giờ
04:00 - 21/08 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 98% 0.15 km/giờ
07:00 - 21/08 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 96% 0.45 km/giờ
10:00 - 21/08 Mưa vừa 26°C / 26°C 85% 0.38 km/giờ
13:00 - 21/08 Mưa vừa 28°C / 31°C 81% 0.79 km/giờ
16:00 - 21/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 97% 1.46 km/giờ
19:00 - 21/08 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 98% 1.9 km/giờ
22:00 - 21/08 Mưa vừa 22°C / 23°C 99% 0.81 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 01:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.48 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 04:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.15 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 07:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.45 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 10:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 0.38 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 13:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 0.79 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 16:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 19:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 22:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.81 km/giờ

Dự báo thời tiết Sơn La 30 ngày tới

Cập nhật lúc 09:54 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 23°C / 27°C 93% 1.11 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 80% 1.95 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 91% 1.75 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 80% 1.66 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa vừa 23°C / 27°C 93% 1.25 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa vừa 23°C / 27°C 89% 1.06 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 84% 1.36 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 94% 1.13 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 92% 1.4 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 90% 1.38 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 88% 1.38 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 64% 2.47 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 70% 2.31 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 80% 1.6 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 89% 1.49 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 21°C / 30°C 54% 2.24 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 20°C / 31°C 45% 2.28 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 19°C / 33°C 37% 1.9 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mây thưa 19°C / 33°C 35% 2.36 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 75% 2.31 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 20°C / 26°C 78% 2.01 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 20°C / 30°C 54% 2.61 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 77% 1.52 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 20°C / 27°C 66% 1.77 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 20°C / 31°C 48% 2.74 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mây rải rác 18°C / 30°C 44% 3.1 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mây rải rác 18°C / 30°C 46% 3.02 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 62% 2.56 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 75% 2.21 km/giờ
Chủ Nhật - 18/09 Mưa nhẹ 20°C / 31°C 44% 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.11 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.25 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.06 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.13 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.4 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 30°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 31°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 33°C , độ ẩm 37% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 33°C , độ ẩm 35% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 26°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 30°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 31°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 30°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 30°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 18/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 31°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 2.82 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Yên Huyện Mai Sơn Huyện Mộc Châu Huyện Mường La Huyện Phù Yên Huyện Quỳnh Nhai Huyện Sông Mã Huyện Sốp Cộp Huyện Thuận Châu Huyện Vân Hồ Huyện Yên Châu Thành Phố Sơn La

Thời tiết Hòa Bình

Dự báo thời tiết Hòa Bình hôm nay

Cập nhật lúc 09:54 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 20/08 Ít mưa 26°C 97% 2.232 km/giờ
03:00 - 20/08 Ít mưa 28°C 90% 0.756 km/giờ
06:00 - 20/08 Ít mưa 28°C 88% 2.124 km/giờ
09:00 - 20/08 Ít mưa 29°C 82% 3.024 km/giờ
12:00 - 20/08 Ít mưa 26°C 93% 2.232 km/giờ
15:00 - 20/08 Ít mưa 26°C 94% 2.16 km/giờ
18:00 - 20/08 Ít mưa 25°C 96% 4.752 km/giờ
21:00 - 20/08 Ít mưa 25°C 97% 4.464 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 00:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 2.232 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 03:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 0.756 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 06:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 2.124 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 09:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 3.024 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 12:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 2.232 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 15:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 18:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 4.752 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 21:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 4.464 km/giờ

Dự báo thời tiết Hoà Bình ngày mai

Cập nhật lúc 11:01 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 21/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 96% 1.32 km/giờ
04:00 - 21/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 97% 1.24 km/giờ
07:00 - 21/08 Mưa vừa 26°C / 27°C 95% 1.23 km/giờ
10:00 - 21/08 Mưa vừa 28°C / 34°C 85% 1.94 km/giờ
13:00 - 21/08 Mưa vừa 28°C / 33°C 92% 1.25 km/giờ
16:00 - 21/08 Mưa cường độ nặng 26°C / 27°C 98% 0.98 km/giờ
19:00 - 21/08 Mưa cường độ nặng 25°C / 26°C 98% 1.27 km/giờ
22:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 97% 1.12 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 01:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.32 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 04:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.24 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 07:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 10:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 13:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.25 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 16:00 ngày 21/08, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.98 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 19:00 ngày 21/08, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.27 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 22:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.12 km/giờ

Dự báo thời tiết Hoà Bình 30 ngày tới

Cập nhật lúc 11:01 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 30°C 91% 1.58 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 93% 1.72 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 92% 1.53 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 85% 1.69 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 85% 1.41 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 88% 0.84 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 87% 1.27 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 87% 1.41 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 88% 1.24 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 86% 1.57 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 82% 1.44 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 80% 1.89 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 89% 1.5 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 89% 1.28 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 88% 1.53 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 73% 2.89 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây rải rác 22°C / 32°C 62% 2.02 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 22°C / 34°C 56% 1.82 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mây rải rác 24°C / 33°C 61% 2.06 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 91% 1.84 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 92% 1.56 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 76% 1.68 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 77% 2.05 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 72% 1.91 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 66% 2.64 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 65% 2.41 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 80% 2.36 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 89% 2.02 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 85% 1.62 km/giờ
Chủ Nhật - 18/09 Mây rải rác 22°C / 32°C 62% 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 0.84 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.27 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.24 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.28 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 34°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 18/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.15 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cao Phong Huyện Đà Bắc Huyện Kim Bôi Huyện Lạc Sơn Huyện Lạc Thủy Huyện Lương Sơn Huyện Mai Châu Huyện Tân Lạc Huyện Yên Thủy Thành Phố Hòa Bình

Thời tiết Hà Giang

Dự báo thời tiết Hà Giang hôm nay

Cập nhật lúc 08:47 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C 97% 3.744 km/giờ
03:00 - 20/08 Mưa nhẹ 29°C 85% 3.204 km/giờ
06:00 - 20/08 Mưa nhẹ 33°C 65% 4.752 km/giờ
09:00 - 20/08 Mưa nhẹ 34°C 62% 4.32 km/giờ
12:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C 93% 0.216 km/giờ
15:00 - 20/08 Ít mưa 25°C 98% 4.212 km/giờ
18:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C 98% 4.536 km/giờ
21:00 - 20/08 Mưa nhẹ 24°C 97% 5.436 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 00:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 3.744 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 03:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 3.204 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 06:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 4.752 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 09:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 12:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 0.216 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 15:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 4.212 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 18:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 4.536 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 21:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 5.436 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Giang ngày mai

Cập nhật lúc 11:01 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 21/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 98% 1.17 km/giờ
04:00 - 21/08 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 98% 1.36 km/giờ
07:00 - 21/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 97% 1.02 km/giờ
10:00 - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 94% 0.83 km/giờ
13:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 97% 1.09 km/giờ
16:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 92% 0.86 km/giờ
19:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 91% 1.14 km/giờ
22:00 - 21/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 98% 0.62 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 01:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.17 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 04:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 07:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.02 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 10:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.83 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 13:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.09 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 16:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.86 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 19:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.14 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 22:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.62 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 11:01 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 29°C 95% 1.5 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 89% 2.03 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 91% 1.65 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 59% 2.26 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 92% 1.64 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 90% 1.71 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 73% 1.88 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 95% 1.64 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 96% 1.63 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 97% 1.59 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 68% 2 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 69% 2.61 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 80% 1.66 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 89% 1.21 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 80% 1.44 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 56% 2.05 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 21°C / 33°C 50% 2.14 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 20°C / 34°C 42% 1.95 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mây thưa 20°C / 34°C 42% 2.25 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 95% 1.4 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 70% 1.47 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 67% 1.7 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 57% 1.64 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 21°C / 33°C 45% 1.83 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mây thưa 19°C / 32°C 41% 2.2 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mây thưa 19°C / 32°C 42% 2.48 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 19°C / 31°C 51% 2.82 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 58% 2.67 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 81% 1.68 km/giờ
Chủ Nhật - 18/09 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 55% 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.21 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 33°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 34°C , độ ẩm 42% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 34°C , độ ẩm 42% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.4 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 33°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 32°C , độ ẩm 41% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 32°C , độ ẩm 42% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 31°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 18/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.21 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Mê Huyện Bắc Quang Huyện Đồng Văn Huyện Hoàng Su Phì Huyện Mèo Vạc Huyện Quản Bạ Huyện Quang Bình Huyện Vị Xuyên Huyện Xín Mần Huyện Yên Minh Thành Phố Hà Giang

Thời tiết Tuyên Quang

Dự báo thời tiết Tuyên Quang hôm nay

Cập nhật lúc 09:54 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C 94% 3.348 km/giờ
03:00 - 20/08 Ít mưa 31°C 75% 3.636 km/giờ
06:00 - 20/08 Mưa nhẹ 32°C 72% 7.92 km/giờ
09:00 - 20/08 Ít mưa 31°C 77% 3.744 km/giờ
12:00 - 20/08 Ít mưa 27°C 90% 2.484 km/giờ
15:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C 93% 4.14 km/giờ
18:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C 94% 4.284 km/giờ
21:00 - 20/08 Ít mưa 24°C 97% 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 00:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 3.348 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 03:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 3.636 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 06:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 7.92 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 09:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 3.744 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 12:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 2.484 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 15:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 4.14 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 18:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 4.284 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 21:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 4.32 km/giờ

Dự báo thời tiết Tuyên Quang ngày mai

Cập nhật lúc 11:01 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 98% 1.24 km/giờ
04:00 - 21/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 99% 0.94 km/giờ
07:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 97% 0.62 km/giờ
10:00 - 21/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 97% 0.54 km/giờ
13:00 - 21/08 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 74% 1.56 km/giờ
16:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 98% 1.05 km/giờ
19:00 - 21/08 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 99% 0.76 km/giờ
22:00 - 21/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 99% 0.09 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 01:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.24 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 04:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.94 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 07:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.62 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 10:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.54 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 13:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 16:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.05 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 19:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.76 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 22:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.09 km/giờ

Dự báo thời tiết Tuyên Quang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 11:01 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 30°C 95% 1.55 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 93% 1.72 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 92% 1.59 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa vừa 25°C / 32°C 69% 2.2 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa vừa 25°C / 30°C 93% 1.73 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa vừa 25°C / 30°C 93% 1.38 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 84% 1.7 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 94% 1.53 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 95% 1.34 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 94% 1.7 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 74% 1.58 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 70% 2.41 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 84% 1.39 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 88% 1.38 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 88% 1.53 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 58% 2.37 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 21°C / 33°C 50% 2.26 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 21°C / 34°C 42% 1.87 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mây rải rác 22°C / 33°C 48% 2.19 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 93% 1.47 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 79% 1.35 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 71% 1.42 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 60% 1.62 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 21°C / 33°C 49% 1.71 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mây thưa 20°C / 33°C 47% 2.03 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mây thưa 20°C / 32°C 47% 2.4 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 21°C / 31°C 61% 2.52 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 70% 2.26 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 80% 1.58 km/giờ
Chủ Nhật - 18/09 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 56% 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 33°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 34°C , độ ẩm 42% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 33°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 33°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 33°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 32°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 31°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 18/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.14 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Chiêm Hóa Huyện Hàm Yên Huyện Lâm Bình Huyện Na Hang Huyện Sơn Dương Huyện Yên Sơn Thành Phố Tuyên Quang

Thời tiết Phú Thọ

Dự báo thời tiết Phú Thọ hôm nay

Cập nhật lúc 11:01 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 20/08 Ít mưa 26°C 95% 5.688 km/giờ
03:00 - 20/08 Ít mưa 30°C 77% 3.168 km/giờ
06:00 - 20/08 Ít mưa 30°C 75% 6.336 km/giờ
09:00 - 20/08 Mưa nhẹ 31°C 73% 4.428 km/giờ
12:00 - 20/08 Ít mưa 27°C 87% 6.696 km/giờ
15:00 - 20/08 Ít mưa 26°C 92% 1.404 km/giờ
18:00 - 20/08 Ít mưa 26°C 92% 4.212 km/giờ
21:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C 94% 4.464 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 00:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 5.688 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 03:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 3.168 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 06:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 6.336 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 09:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 4.428 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 12:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 6.696 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 15:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 1.404 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 18:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 4.212 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 21:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 4.464 km/giờ

Dự báo thời tiết Phú Thọ ngày mai

Cập nhật lúc 11:01 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 21/08 Mưa vừa 26°C / 27°C 93% 1.24 km/giờ
04:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 94% 1.29 km/giờ
07:00 - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 91% 1.41 km/giờ
10:00 - 21/08 Mưa vừa 29°C / 34°C 80% 2.55 km/giờ
13:00 - 21/08 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 79% 3.17 km/giờ
16:00 - 21/08 Mưa vừa 27°C / 30°C 89% 2.59 km/giờ
19:00 - 21/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 97% 1.15 km/giờ
22:00 - 21/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 98% 0.6 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 01:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.24 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 04:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.29 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 07:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 10:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 13:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.17 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 16:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 19:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.15 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 22:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.6 km/giờ

Dự báo thời tiết Phú Thọ 30 ngày tới

Cập nhật lúc 11:01 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 30°C 93% 1.54 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 94% 1.71 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 93% 1.52 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 79% 1.71 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 90% 1.55 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 91% 0.96 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 88% 1.35 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 91% 1.35 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 92% 1.26 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 90% 1.64 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 80% 1.38 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 76% 2.19 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 88% 1.47 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 89% 1.4 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 89% 1.49 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 67% 2.68 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây rải rác 21°C / 33°C 57% 2.16 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 21°C / 34°C 51% 1.93 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mây rải rác 23°C / 33°C 55% 2.09 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 92% 1.68 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 87% 1.38 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 74% 1.49 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 71% 1.63 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 63% 1.6 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 21°C / 32°C 58% 2.27 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mây rải rác 21°C / 32°C 57% 2.39 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 21°C / 30°C 71% 2.39 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 81% 2.04 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 83% 1.59 km/giờ
Chủ Nhật - 18/09 Mây rải rác 22°C / 33°C 59% 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 0.96 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.4 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 33°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 34°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 32°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 32°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 18/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.14 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cẩm Khê Huyện Đoan Hùng Huyện Hạ Hoà Huyện Lâm Thao Huyện Phù Ninh Huyện Tam Nông Huyện Tân Sơn Huyện Thanh Ba Huyện Thanh Sơn Huyện Thanh Thuỷ Huyện Yên Lập Thị xã Phú Thọ Việt Trì

Thời tiết Thái Nguyên

Dự báo thời tiết Thái Nguyên hôm nay

Cập nhật lúc 09:54 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C 90% 4.788 km/giờ
03:00 - 20/08 Ít mưa 28°C 76% 7.956 km/giờ
06:00 - 20/08 Ít mưa 29°C 75% 6.372 km/giờ
09:00 - 20/08 Ít mưa 29°C 79% 5.76 km/giờ
12:00 - 20/08 Ít mưa 27°C 88% 2.268 km/giờ
15:00 - 20/08 Ít mưa 26°C 91% 5.76 km/giờ
18:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C 93% 7.38 km/giờ
21:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C 93% 8.316 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 00:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 4.788 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 03:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 7.956 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 06:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 6.372 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 09:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 5.76 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 12:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 2.268 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 15:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 5.76 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 18:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 7.38 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 21:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 8.316 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Nguyên ngày mai

Cập nhật lúc 11:01 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 93% 2.05 km/giờ
04:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 93% 2.31 km/giờ
07:00 - 21/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 89% 1.77 km/giờ
10:00 - 21/08 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 78% 3.23 km/giờ
13:00 - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 90% 2.76 km/giờ
16:00 - 21/08 Mưa vừa 25°C / 27°C 96% 2.46 km/giờ
19:00 - 21/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 97% 0.73 km/giờ
22:00 - 21/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 98% 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 01:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 04:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 07:00 ngày 21/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 10:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 13:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 16:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 19:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.73 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 22:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.71 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Nguyên 30 ngày tới

Cập nhật lúc 11:01 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 30°C 91% 1.63 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 94% 1.47 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 91% 1.52 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 78% 1.81 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa vừa 26°C / 31°C 88% 1.83 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa vừa 26°C / 30°C 88% 1.06 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 85% 1.57 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 89% 1.3 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 88% 1.23 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 88% 1.7 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 73% 1.53 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 75% 1.86 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 88% 1.46 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 86% 1.46 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 86% 1.43 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 64% 2.65 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây thưa 23°C / 33°C 54% 1.99 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 23°C / 34°C 47% 1.87 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Ít mây 23°C / 33°C 59% 1.92 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa vừa 25°C / 28°C 92% 1.54 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 82% 1.87 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 79% 1.95 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 63% 2.43 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 56% 2.33 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 54% 2.32 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 55% 2.4 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 76% 1.98 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 83% 1.88 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 83% 1.79 km/giờ
Chủ Nhật - 18/09 Mây rải rác 23°C / 32°C 63% 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.06 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.3 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 34°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 18/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.02 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đại Từ Huyện Định Hóa Huyện Đồng Hỷ Huyện Phú Bình Huyện Phú Lương Huyện Võ Nhai Phổ Yên Sông Công Thành Phố Thái Nguyên

Thời tiết Bắc Kạn

Dự báo thời tiết Bắc Kạn hôm nay

Cập nhật lúc 09:54 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 20/08 Mây rải rác 26°C 96% 3.708 km/giờ
03:00 - 20/08 Mưa nhẹ 32°C 62% 8.352 km/giờ
06:00 - 20/08 Mưa nhẹ 32°C 68% 5.328 km/giờ
09:00 - 20/08 Ít mưa 30°C 82% 4.824 km/giờ
12:00 - 20/08 Ít mưa 25°C 98% 5.256 km/giờ
15:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C 98% 5.94 km/giờ
18:00 - 20/08 Mưa nhẹ 24°C 99% 5.832 km/giờ
21:00 - 20/08 Mưa nhẹ 24°C 99% 5.508 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 00:00 ngày 20/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 3.708 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 03:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 8.352 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 06:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 5.328 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 09:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 4.824 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 12:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 5.256 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 15:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 5.94 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 18:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 5.832 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 21:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 5.508 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Kạn ngày mai

Cập nhật lúc 11:01 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 21/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 99% 1.63 km/giờ
04:00 - 21/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 99% 1.57 km/giờ
07:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 96% 1.31 km/giờ
10:00 - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 89% 1.91 km/giờ
13:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 97% 1.49 km/giờ
16:00 - 21/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 97% 1.62 km/giờ
19:00 - 21/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 99% 1.58 km/giờ
22:00 - 21/08 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 99% 1.15 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 01:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 04:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 07:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.31 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 10:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 13:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 16:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 19:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 22:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.15 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Kạn 30 ngày tới

Cập nhật lúc 11:01 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 29°C 93% 1.66 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 96% 1.37 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 93% 1.51 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 75% 2.15 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 92% 1.93 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 92% 1.32 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 86% 1.58 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 93% 1.41 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 93% 1.24 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 93% 1.69 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 72% 1.45 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 74% 1.97 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 90% 1.36 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 86% 1.36 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 87% 1.38 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 58% 2.56 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây thưa 22°C / 33°C 50% 2.27 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 22°C / 34°C 42% 1.78 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 55% 1.74 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa vừa 24°C / 28°C 94% 1.44 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 77% 1.78 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 81% 1.88 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 57% 2.2 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 49% 2.2 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 21°C / 32°C 46% 2.09 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mây thưa 21°C / 32°C 47% 2.21 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 70% 2.1 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 79% 1.95 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 85% 1.64 km/giờ
Chủ Nhật - 18/09 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 63% 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.32 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.24 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 33°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 34°C , độ ẩm 42% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 32°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 32°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 18/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.87 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ba Bể Huyện Bạch Thông Huyện Chợ Đồn Huyện Chợ Mới Huyện Na Rì Huyện Ngân Sơn Huyện Pác Nặm Thành Phố Bắc Kạn

Thời tiết Cao Bằng

Dự báo thời tiết Cao Bằng hôm nay

Cập nhật lúc 11:01 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 20/08 Nhiều mây 26°C 94% 4.068 km/giờ
03:00 - 20/08 Ít mưa 29°C 84% 6.624 km/giờ
06:00 - 20/08 Ít mưa 30°C 85% 5.94 km/giờ
09:00 - 20/08 Ít mưa 29°C 88% 4.68 km/giờ
12:00 - 20/08 Ít mưa 25°C 97% 4.788 km/giờ
15:00 - 20/08 Ít mưa 24°C 97% 4.788 km/giờ
18:00 - 20/08 Mưa nhẹ 24°C 98% 4.464 km/giờ
21:00 - 20/08 Mưa nhẹ 24°C 98% 5.544 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 00:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 4.068 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 03:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 6.624 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 06:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 5.94 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 09:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 4.68 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 12:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 4.788 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 15:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 4.788 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 18:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 4.464 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 21:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 5.544 km/giờ

Dự báo thời tiết Cao Bằng ngày mai

Cập nhật lúc 09:54 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 21/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 98% 1.24 km/giờ
04:00 - 21/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 98% 1.54 km/giờ
07:00 - 21/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 98% 1.46 km/giờ
10:00 - 21/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 98% 1.17 km/giờ
13:00 - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 92% 1.2 km/giờ
16:00 - 21/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 97% 1.5 km/giờ
19:00 - 21/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 98% 1.71 km/giờ
22:00 - 21/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 98% 0.93 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 01:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.24 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 04:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 07:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 10:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.17 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 13:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.2 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 16:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 19:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 22:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.93 km/giờ

Dự báo thời tiết Cao Bằng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 09:54 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 29°C 93% 1.67 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa vừa 25°C / 27°C 98% 1.47 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 93% 1.67 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 76% 2.13 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 91% 1.89 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 91% 1.34 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 83% 1.41 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 94% 1.38 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 94% 1.26 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 93% 1.59 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 71% 1.42 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 78% 1.75 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 92% 1.24 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 84% 1.24 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 88% 1.19 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 59% 2.35 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 22°C / 33°C 48% 2.23 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 22°C / 34°C 41% 1.75 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 59% 1.73 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa vừa 24°C / 28°C 93% 1.22 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 74% 1.6 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 82% 2.09 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 55% 2.31 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mây thưa 22°C / 32°C 49% 2.33 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mây thưa 20°C / 32°C 42% 2.07 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 20°C / 32°C 44% 2.06 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 66% 2.04 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 75% 1.96 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 83% 1.48 km/giờ
Chủ Nhật - 18/09 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 71% 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.24 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.24 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.19 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 33°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 34°C , độ ẩm 41% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.22 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 32°C , độ ẩm 42% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 32°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.48 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 18/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.64 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bảo Lạc Huyện Bảo Lâm Huyện Hạ Lang Huyện Hà Quảng Huyện Hoà An Huyện Nguyên Bình Huyện Quảng Hòa Huyện Thạch An Huyện Trùng Khánh Thành Phố Cao Bằng

Thời tiết Lạng Sơn

Dự báo thời tiết Lạng Sơn hôm nay

Cập nhật lúc 11:01 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C 93% 6.552 km/giờ
03:00 - 20/08 Ít mưa 30°C 72% 9.9 km/giờ
06:00 - 20/08 Mưa nhẹ 30°C 71% 9.936 km/giờ
09:00 - 20/08 Ít mưa 29°C 77% 10.44 km/giờ
12:00 - 20/08 Ít mưa 25°C 93% 6.048 km/giờ
15:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C 93% 6.588 km/giờ
18:00 - 20/08 Mây rải rác 24°C 97% 7.308 km/giờ
21:00 - 20/08 Mưa nhẹ 24°C 97% 8.028 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 00:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 6.552 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 03:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 9.9 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 06:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 9.936 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 09:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 10.44 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 12:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 6.048 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 15:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 6.588 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 18:00 ngày 20/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 7.308 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 21:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 8.028 km/giờ

Dự báo thời tiết Lạng Sơn ngày mai

Cập nhật lúc 09:54 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 21/08 Mây cụm 24°C / 25°C 97% 1.98 km/giờ
04:00 - 21/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 97% 2.15 km/giờ
07:00 - 21/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 96% 2.21 km/giờ
10:00 - 21/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 98% 1.98 km/giờ
13:00 - 21/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 98% 1.41 km/giờ
16:00 - 21/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 97% 2.17 km/giờ
19:00 - 21/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 96% 1.23 km/giờ
22:00 - 21/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 98% 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 01:00 ngày 21/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 04:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 07:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 10:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 13:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 16:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 19:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 22:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.37 km/giờ

Dự báo thời tiết Lạng Sơn 30 ngày tới

Cập nhật lúc 09:54 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa vừa 25°C / 28°C 91% 2.01 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa vừa 25°C / 27°C 94% 1.91 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 91% 1.89 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa vừa 25°C / 28°C 86% 1.89 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa vừa 25°C / 28°C 90% 2.05 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 88% 1.16 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 85% 1.48 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 88% 1.3 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 90% 1.65 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 90% 1.79 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 75% 1.67 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 80% 1.65 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 90% 1.48 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 86% 1.61 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 84% 1.6 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 65% 2.63 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây thưa 22°C / 31°C 56% 1.87 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 23°C / 32°C 48% 1.99 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 71% 1.94 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa vừa 24°C / 27°C 89% 2.11 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 77% 2.22 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 82% 2.64 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 61% 3.54 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 57% 3.11 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 54% 2.83 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 58% 2.64 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 82% 1.97 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 85% 1.93 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 82% 1.63 km/giờ
Chủ Nhật - 18/09 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 70% 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Hôm nay , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.16 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.48 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.3 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.48 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.54 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 18/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.1 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Sơn Huyện Bình Gia Huyện Cao Lộc Huyện Chi Lăng Huyện Đình Lập Huyện Hữu Lũng Huyện Lộc Bình Huyện Tràng Định Huyện Văn Lãng Huyện Văn Quan Thành Phố Lạng Sơn

Thời tiết Bắc Giang

Dự báo thời tiết Bắc Giang hôm nay

Cập nhật lúc 11:01 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 20/08 Ít mưa 28°C 86% 6.948 km/giờ
03:00 - 20/08 Ít mưa 30°C 76% 8.64 km/giờ
06:00 - 20/08 Ít mưa 30°C 73% 5.652 km/giờ
09:00 - 20/08 Ít mưa 30°C 74% 6.156 km/giờ
12:00 - 20/08 Ít mưa 28°C 84% 2.916 km/giờ
15:00 - 20/08 Ít mưa 27°C 86% 3.096 km/giờ
18:00 - 20/08 Ít mưa 26°C 92% 5.724 km/giờ
21:00 - 20/08 Ít mưa 25°C 93% 11.016 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 00:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 6.948 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 03:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 8.64 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 06:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 5.652 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 09:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 6.156 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 12:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 2.916 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 15:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 3.096 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 18:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 5.724 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 21:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 11.016 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Giang ngày mai

Cập nhật lúc 11:01 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 21/08 Mưa vừa 26°C / 27°C 91% 1.77 km/giờ
04:00 - 21/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 93% 3.71 km/giờ
07:00 - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 87% 3.86 km/giờ
10:00 - 21/08 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 80% 5.72 km/giờ
13:00 - 21/08 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 83% 5.95 km/giờ
16:00 - 21/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 96% 1.39 km/giờ
19:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 95% 1 km/giờ
22:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 97% 2.73 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 01:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 04:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 3.71 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 07:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.86 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 10:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.72 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 13:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.95 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 16:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 19:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 22:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 2.73 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 11:01 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 30°C 88% 1.73 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa vừa 26°C / 29°C 91% 1.8 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 88% 1.82 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 80% 1.92 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 84% 1.88 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 84% 1.01 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 83% 1.55 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 84% 1.5 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 83% 1.48 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 84% 1.73 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 72% 1.78 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 75% 1.72 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 86% 1.62 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 84% 1.62 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 82% 1.63 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 68% 2.68 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây thưa 24°C / 33°C 59% 1.63 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 24°C / 34°C 51% 2.04 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 65% 1.92 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa vừa 26°C / 29°C 89% 1.76 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 83% 2.02 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 77% 2.37 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 65% 3.16 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 61% 2.93 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 59% 2.86 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 61% 2.71 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 82% 2.05 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa vừa 25°C / 29°C 86% 2.03 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 80% 1.94 km/giờ
Chủ Nhật - 18/09 Mây rải rác 25°C / 32°C 65% 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.01 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.48 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 34°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 18/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.24 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Hiệp Hòa Huyện Lạng Giang Huyện Lục Nam Huyện Lục Ngạn Huyện Sơn Động Huyện Tân Yên Huyện Việt Yên Huyện Yên Dũng Huyện Yên Thế Thành Phố Bắc Giang

Thời tiết Quảng Ninh

Dự báo thời tiết Quảng Ninh hôm nay

Cập nhật lúc 09:54 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 20/08 Ít mưa 26°C 93% 5.076 km/giờ
03:00 - 20/08 Ít mưa 29°C 80% 12.24 km/giờ
06:00 - 20/08 Mưa nhẹ 30°C 75% 14.076 km/giờ
09:00 - 20/08 Mưa nhẹ 30°C 74% 11.088 km/giờ
12:00 - 20/08 Ít mưa 26°C 93% 8.388 km/giờ
15:00 - 20/08 Ít mưa 26°C 95% 8.892 km/giờ
18:00 - 20/08 Ít mưa 25°C 97% 9.432 km/giờ
21:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C 96% 9.432 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 00:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 5.076 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 03:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 12.24 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 06:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 14.076 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 09:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 11.088 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 12:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 8.388 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 15:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 8.892 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 18:00 ngày 20/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 9.432 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 21:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 9.432 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Ninh ngày mai

Cập nhật lúc 09:54 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 21/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 97% 2.62 km/giờ
04:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 96% 2.62 km/giờ
07:00 - 21/08 Mưa vừa 26°C / 27°C 95% 4.3 km/giờ
10:00 - 21/08 Mưa vừa 26°C / 27°C 95% 4.64 km/giờ
13:00 - 21/08 Mưa vừa 26°C / 26°C 96% 5.18 km/giờ
16:00 - 21/08 Mưa vừa 26°C / 26°C 93% 3.64 km/giờ
19:00 - 21/08 Mưa vừa 26°C / 27°C 96% 2.93 km/giờ
22:00 - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 95% 1.08 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 01:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 04:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 07:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 4.3 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 10:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 4.64 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 13:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 5.18 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 16:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 3.64 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 19:00 ngày 21/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 22:00 ngày 21/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.08 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Ninh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 09:54 - 20/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 29°C 86% 2.99 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa vừa 28°C / 29°C 87% 3.46 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 85% 3.14 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 84% 3 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 84% 2.64 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa vừa 28°C / 30°C 81% 1.78 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 81% 1.58 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 81% 1.93 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 82% 2.76 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 83% 2.26 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 2.46 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 2.12 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 82% 2.48 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 2.68 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 2.99 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 70% 2.52 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây thưa 27°C / 31°C 63% 1.84 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 58% 2.38 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 77% 3.6 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa vừa 27°C / 29°C 83% 4.13 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 76% 3.67 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 3.97 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 68% 5.58 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 67% 5.1 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 66% 4.97 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 71% 4.11 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 83% 3.53 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 83% 2.76 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 2.54 km/giờ
Chủ Nhật - 18/09 Mây thưa 27°C / 30°C 70% 3.3 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.46 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.13 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.67 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.97 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 5.58 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 5.1 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.97 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.11 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 18/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.3 km/giờ

Dự báo thời tiết Cẩm Phả Đông Triều Hạ Long Huyện Ba Chẽ Huyện Bình Liêu Huyện Cô Tô Huyện Đầm Hà Huyện Hải Hà Huyện Tiên Yên Huyện Vân Đồn Móng Cái Quảng Yên Uông Bí

Video clip

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 20/8: miền bắc mưa rào và dông, cục bộ có mưa to | antv

Video

Dự báo thời tiết mới nhất chiều 19/8.thời tiết đêm nay:miền bắc ngày vẫn nắng nóng,chiều tối trở mưa

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19/8: miền bắc đón mưa rào trong 3 ngày tới | antv

Video

Dự báo thời tiết tối ngày 19/8: bắc bộ và nam bộ mưa to sẽ quay trở lại | antv

Video

Dự báo thời tiết ngày 19/8: miền bắc oi nóng từ sớm | antv

Video

Dự báo thời tiết ngày 19/08: chiều tối bắc bộ đón đợt mưa dông mới | vtc now

Video

Thời tiết hôm nay 20/08/2022:bắc bộ, bắc trung bộ có mưa diện dộng | vtc14

Video

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 18/8 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Video

Thời tiết 19/8: miền bắc oi nóng từ sớm, chiều tối hứng mưa to | skđs

Video

Thời tiết trưa, chiều 18/08/2022: miền bắc nhiều mây, ít có khả năng mưa| vtc14

Video

Thời tiết hôm nay 18/08/2022:bắc bộ có nắng nóng tiết trời oi bức | vtc14

Video

Dự báo thời tiết tối ngày 18/8: ảnh hưởng rãnh áp thấp, bắc bộ gia tăng mưa trở lại | antv

Video

Dự báo thời tiết ngày 18/8: miền bắc ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào vài nơi | antv

Video

Dự báo thời tiết tối ngày 17/8: miền bắc nóng oi, miền nam mưa to | antv

Video

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 19/8 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 18/8: miền bắc mưa dông cục bộ | antv

Video

Dự báo thời tiết ngày 17/8: miền bắc nắng nóng quay trở lại | antv

Video

Dự báo thời tiết 15/08/2022: miền bắc và miền trung hết mưa, ngày nắng ráo | vtc16

Video

Dự báo thời tiết ngày 20/08: mưa dông chi phối các tỉnh thành trên cả nước | antv

Video

Bản tin dự báo thời tiết đêm 19, ngày 20/8/2022: trọng điểm mưa lớn trong đêm 20-21/8

Video

Dự báo thời tiết tối ngày 16/08: miền bắc xuất hiện mưa nhẹ | antv

Video

Thời tiết tối và đêm 16/08/2022:miền bắc có mưa rải rác ,trời mát mẻ| vtc14

Video

Thời tiết tối và đêm 19/08/2022:bắc bộ có đợt mưa dông mới | vtc14

Video

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 18/8 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Video

Thời tiết 17/08/2022 | bắc bộ, bắc trung bộ nắng nóng; tây nguyên, nam bộ mưa to

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 17/08: miền bắc mưa về đêm, ngày oi bức | antv

Video

Dự báo thời tiết ngày 16/08: miền bắc tiếp tục nắng nóng oi bức | antv

Video

Thời tiết hôm nay 10/08/2022:miền bắc trời có nắng gián đoạn| vtc14

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 16/8: miền bắc mưa dông rải rác | antv

Video

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 19/8 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Video

Thời tiết 3 ngày tới (20/08 đến 22/08):bắc và trung trung bộ có mưa dông diện rộng| vtc14

Video

Dự báo thời tiết ngày 13/8: miền bắc vẫn mưa dai dẳng | antv

Video

Thời tiết hôm nay 17/08/2022:bắc bộ tiết trời mát mẻ| vtc14

Video

Dự báo thời tiết ngày 18/8: miền bắc giảm mưa, nhiệt độ tăng dần, se lạnh về đêm | skđs

Video

Thời tiết 12h 02/01/2020: miền bắc nồm ẩm, dễ nảy sinh nấm mốc| vtc14

Video

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 16/8 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Video

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 16/8 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 06/08: miền bắc mưa to cục bộ | antv

Video

Thời tiết tối và đêm 17/08/2022:miền bắc có mưa rải rác | vtc14

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 13/8: miền bắc mưa dông trên diện rộng | antv

Video

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 17/8 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Video

Thời tiết 19/07/2022 | miền bắc, miền trung nắng như đổ lửa trước khi hứng mưa lớn | vtc16

Video

Dự báo thời tiết ngày 15/8: miền bắc mưa rào và dông, nền nhiệt giảm | antv

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 9/8: miền bắc ngày mai nắng, nền nhiệt tăng nhẹ | antv

Video

Dự báo thời tiết ngày 31/7: miền bắc ban ngày có nắng, thời tiết mát mẻ | antv

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 15/8: miền bắc mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn | antv

Video

Thời tiết hôm nay 16/08/2022: bắc bộ trời nắng ráo | vtc14

Video

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 09/05/2022 | miền bắc mưa đến hôm nào? | vtc16

Video

Dự báo thời tiết ngày 14/8: miền bắc mưa dông rải rác, nắng gián đoạn | antv

Video

Dự báo thời tiết ngày 29/07: miền bắc ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi | antv

--- Bài mới hơn ---

 • Dự Báo Thời Tiết Đắk Nông
 • Thời Tiết Đắk Nông Tuy Đức
 • Thời Tiết Kiên Giang Hôm Nay
 • Dự Báo Thời Tiết Đài Truyền Hình Kiên Giang
 • Thời Tiết Kiên Giang Trong 3 Ngày Tới
 • --- Bài cũ hơn ---

 • Thời Tiết Lào Cai Trong 3
 • Thời Tiết Sapa Lào Cai 10 Ngày Tới
 • Giá Xăng Ở Thái Lan
 • Gia Ca Thi Truong Lua Gao Ngay Hom Nay
 • Bxh Bóng Đá Đông Nam Á
 • --- Cùng chuyên mục ---

 • Thời Tiết Kiên Giang Trong 3 Ngày Tới
 • Thời Tiết Giang Thành Kiên Giang
 • Thời Tiết Kiên Giang Hôm Nay Có Mưa Không
 • Thời Tiết Huyện Giồng Riềng Kiên Giang
 • Thời Tiết Kiên Giang
 • Dự Báo Thời Tiết Kiên Giang Trong Tuần
 • Dự Báo Thời Tiết Ở Kiên Giang 3 Ngày Tới
 • Thời Tiết Kiên Giang Rạch Giá
 • Truyền Hình Kiên Giang Dự Báo Thời Tiết Rạch Giá
 • Xem Thời Tiết Ngày Mai Ở Kiên Giang
 • Bạn đang xem bài viết Thời Tiết Mường Khương Lào Cai Ngày Mai trên website Getset.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

  🌟 Home
  🌟 Top