Xu Hướng 3/2023 # Tảo Tam Tâm, Phi Tứ Tướng # Top 7 View | Getset.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Tảo Tam Tâm, Phi Tứ Tướng # Top 7 View

Bạn đang xem bài viết Tảo Tam Tâm, Phi Tứ Tướng được cập nhật mới nhất trên website Getset.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

1. Tâm quá khứ không được nghĩ, tai là tâm quá khứ, Phật Nhiên Đăng, hội Liên Trì, Phật quá khứ quản thiên hạ, thế giới hồng phấn.

2. Tâm hiện tại không được tồn, mắt là tâm hiện tại, Phật Thích Ca, hội Linh Sơn, Phật hiện tại quản thiên hạ, thế giới sa bà.

3. Tâm vị lai không được nghĩ, mũi là tâm vị lai, Phật Di Lặc, hội Long Hoa, Phật vị lai quản thiên hạ, thế giới thanh tịnh.

Người tu đạo nên biết tảo tam tâm, phi tứ tướng mà tiến đạo. Người trên thế gian kẻ tu đạo cầu chơn thì nhiều, mà người đắc đạo thành chơn thì ít là do duyên cớ gì đây ? là do người tu đạo toàn chẳng biết cái pháp tảo tam tâm, phi tứ tướng, khóa tâm vượn ( tâm hay leo trèo nhảy nhót như con vượn, con khỉ chẳng chút nào yên ), đóng ý mã ( ý như con ngựa phóng chẳng chịu ngừng ), do vậy mà ít người thành Tiên thành Phật. Học giả nếu có thể điều tâm chẳng loạn, ý chẳng tán, lục tặc ( 6 tên trộm ) chẳng xâm nhập được, lục trần chẳng nhiễm, tứ tướng hoàn toàn chẳng có, lục thần trong sáng rõ ràng, như thế thì làm sao lại chẳng thành đạo !

Cái gọi là tam tâm : tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai, đấy gọi là tam tâm. Tâm là tổng chỉ huy của việc ứngsự, do vậy việc của quá khứ không được truy đuổi, đã qua rồi thì thôi, cho dù vọng tưởng cũng chẳng trở lại, trở lại thì tổn tinh thần, việc của hiện tại chẳng thể tồn, qua rồi thì thôi, có việc thì ứng, chẳng việc thì tĩnh; việc của vị lai ( tương lai ) không được cầu, việc đến thì ứng, vọng tưởng cũng chẳng được, như thế thì tam tâm đã diệt.

Cái gọi là tứ tướng chẳng phải là tứ trần của nhãn nhĩ tị thiệt, mà là cái mà Phật đã nói : vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng; cái mà Nho Thánh gọi là phi lễ vật thị ( không hợp với lễ thì không xem ), phi lễ vật thính ( không hợp với lễ thì không nghe ), phi lễ vật ngôn ( không hợp với lễ thì không nói ), phi lễ vật động ( không hợp với lễ thì không làm ), cái mà đạo tổ gọi là nhìn mà chẳng nhìn, nghe mà chẳng nghe ( chẳng quan tâm, chẳng chú ý ), ngửi chẳng biết mùi hương của nó, ăn chẳng biết mùi vị của nó, đấy là tâm pháp tiến tu nên xả bỏ của tam giáo. Nay dựa theo thứ tự mà giải thích tứ tướng.

Người đời xem và cho rằng cơ thể sinh học của mình, tứ đại giả hợp, cái sắc thân do đất, nước, lửa, gió hợp thành là cái chơn ngã ( cái tôi thật sự ), thấy việc nghĩa chẳng dũng cảm mà làm, tham sống sợ chết, chỉ lo cho cái tiểu ngã ( cái tôi nhỏ ), gọi là có ngã tướng.

Tâm tồn ác niệm, dựa theo dục vọng của tư tâm ( cái tâm riêng tư vì bản thân mình ), phân biệt bạn và tôi, làm việc chẳng công bằng, ý loạn động, gọi là có nhân tướng.

Vọng niệm chẳng dứt tuyệt, tâm trần lưu chuyển, chẳng cầu giải thoát lục đạo luân hồi, gọi là có chúng sanh tướng.

Thức thần dụng sự, vọng tưởng chẳng ngừng, mong hưởng trăm tuổi, con cháu phồn thịnh, gieo trồng ác nghiệp, chẳng ngộ phật tánh cầu giải chân lý siêu thoát, tùy tâm nhiễm cảnh, ý thức chẳng giác, trầm luân biển khổ, gọi là có thọ giả tướng.

Tứ tướng ở trên đều do tâm ý mà sanh nhiễm. Nam nữ tu học nếu có thể đem bỏ hết tam tâm tứ tướng, thuận tay mà được thành quả đại đạo.

Tứ vật của Nho Thánh, phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động, tức nhãn, nhĩ, khẩu, tâm thanh tịnh.

Nhìn mà chẳng nhìn, nghe mà chẳng nghe, ngửi mà chẳng biết mùi của nó, ăn mà chẳng biết vị của nó, đấy là tâm ý chẳng loạn, cảnh giới tĩnh nhập hư không, con khỉ tốt khéo léo thông minh lanh lợi, cưỡi trên con ngựa nghe lệnh, dục tâm đã ngưng, còn ý thức toàn diệt, bên trong thủ huyền quan, 6 cửa đóng chặt, đã quên đi hình bóng của tứ tướng, đã gần đạo rồi. Mong rằng người đời trước hết nên phát niệm từ bi, giữ gìn nhân luân đạo đức, nam thì tuân thủ bát đức, nữ hành trì bát chánh ( quan hệ nhân luân giữa phu thê, phụ tử, huynh đệ, quân thần ), tích nhiều việc thiện, in sách khuyên đời, cứu tế những người gặp hoạn noạn nguy cấp, xả dược thí trà, kính yêu trân trọng ngũ cốc, chữ giấy, xây cấu đắp đường, có tiền thì thiện dụng vào những việc tốt, chớ có bị tiền bạc sai khiến mà làm những việc không hợp với đạo đức, mà phạm phải lỗi lầm sai trái. Nên biết rằng đời người tại thế, người trong thuận cảnh thì chẳng tu, chỉ mong hưởng cái phước hư phù không thiết với thực tế; người trong nghịch cảnh thì khó hành, do có đủ thứ ma khảo làm cản trở, dẫn đến việc mong mà chẳng được như ý. Người đời nếu có thể biết thỏa mãn hài lòng với những gì mình đang có, dục tâm tự diệt thì sẽ chẳng có cái niệm tư tà ( tà niệm riêng tư ); cần phải bồi dưỡng công đức thật nhiều mới có thể tiêu giải những oan nghiệp của kiếp trước hoặc kiếp này; nếu thiện công tích được nhiều thì người tu luyện đại đạo sau đó nhất định dễ tịnh, do công đức có thể giải trừ đi ma chướng, nếu tạp ma đã diệt tận thì tâm tự nhiên tĩnh.

Khuyên người tu đạo rằng, nếu gặp phải ma cảnh, cần phải ôm giữ lấy chánh niệm, an ủi tự tâm, chẳng để cho nó vọng động, học giả có thể làm được như thế thì cần chi phải niệm chú thỉnh phật, bởi vì học đạo quan trọng nhất ở một chữ tâm chánh, nên biết rằng tâm là tổng căn nguyên ( nguồn gốc ) tạo thiên đường, tạo địa ngục, tạo ra Thánh Hiền Tiên Phật, cho nên tâm là chủ của một thân, tức thuộc vị trí quân vương, người làm quân vương nếu có thể tâm chánh thì văn võ khắp triều chẳng có ai không kính phục, và bốn biển bình tịnh, vạn dân an lạc, ngựa thả núi nam, đao súng vào kho. Tâm nếu như động một cái, như quân vương phản vô đạo, làm việc chẳng có sự chủ quyết, từ đấy mà nhãn nhĩ tị thiệt thân ý hỗn loạn mà cướp đoạt cảnh tình để thỏa mãn dục tâm sảng khoái; nên biết rằng nếu như tâm vọng động, chẳng biết dùng chánh niệm để vãn hồi ( cứu vãn ), cho dù có tiên phật thần thông quảng đại cũng khó mà cứu vãn, chế ngừng dục tâm. Cho nên sự lợi hại của vọng tâm, thần quỷ mạnh mẽ dữ dội đều kinh sợ, vì sao vậy ? do những người thích tham hoa háo sắc, hoặc thích đánh bạc, thích uống rượu nếu hẹn bạn bè đến chỗ nào, dù trong âm thầm có ma quỷ cản đường thì tâm của loại người này thắng trội hơn sức mạnh của ma quỷ, trái lại ma quỷ đều phải tránh né loại người thích cờ bạc ham sắc dục này, có thể thấy rằng dục tâm của con người lợi hại vô cùng, có thể thiên biến vạn hóa, như ngài Tề Thiên Đại Thánh, dũng cảm lộn một cái 3000 dặm, thật là chẳng cách nào khống chế.

Nếu có thể trong bốn bể, xem chúng sanh như trẻ sơ sinh, chẳng nói những lời lường gạt, chẳng dối trá gian xảo thì là vô nhân tướng ( chẳng có nhân tướng ).

Thái độ đối đãi với người khác dựa vào tiền tài, thế lực ít nhiều của đối phương mà quyết định quan hệ thân sơ, không ngừng kết giao với những người có địa vị xã hội cao, thấy người ta ngu nhược thì không ngừng chán ghét, ghen ghét đố kị với những gì mà người ta có, keo kiệt bủn xỉn với những gì mà người ta cầu xin mình, đều là nhân tướng.

Tuy hành nhân nghĩa lễ trí tín mà ý cao tự phụ, chẳng hành phổ kính ( kính trọng tất cả mọi người, mọi chúng sanh ), nhân nghĩa lễ trí tín chẳng hợp kính người, là nhân tướng.

Nếu có thể biết rằng thân là ảo, ngộ được cái vô thường này, chỉ biết có người, chẳng biết có mình, chẳng vì tánh mạng thì là vô ngã tướng ( chẳng có cái tướng của tôi ).

Phàm là tự yêu bản thân mình, tranh danh đoạt lợi, mưu tính cho thân mình, lại mưu tính cho con cháu, đều là ngã tướng.

Kẻ mê ỷ cậy vào việc có tài sản châu báu, học vấn, tộc tánh mà ngạo mạn với tất cả mọi người thì là ngã tướng.

Nếu có thể ngộ rõ, trường thọ đoản mệnh, khốn cùng hiển đạt chẳng tùy theo hoàn cảnh mà biến dời, phương tiện giúp người vốn là chẳng có tướng thọ giả.

Những kẻ quỳ lạy khẩn cầu mà cầu phước báo hiện tại, đốt bùa luyện đơn, mong trường sanh bất lão là thọ giả tướng.

Đối cảnh mà lấy xả phân biệt là thọ giả tướng.

Nếu có thể chẳng tồn cái tâm tự tư tự lợi, lấy cái tâm vì bá tánh làm tâm mình, kẻ ác ta vẫn đối đãi thiện, kẻ bất thiện ta vẫn đối đãi thiện, là chẳng có chúng sanh tướng.

Sắc thọ tưởng hành thức hy vọng tùy ý cầu đắc, cầu lấy chẳng có nguyên tắc, ngôn chánh hành tà, khẩu thiện tâm ác, là chúng sanh tướng.

Việc tốt thì quy về mình, việc ác thì đổ cho người, là chúng sanh tướng.

Xem Tướng Mắt Hạ Tam Bạch Đoán Tính Cách

Người có dạng mắt hạ tam bạch tuy kiêu căng, nham hiểm nhưng không ít người trong số họ lại khá yếu đuối. Điều này có thể do cuộc sống của họ thiếu thốn về mặt tình cảm. Đây cũng là điểm yếu của họ. Nếu có thể sống trong môi trường thân thiện, chân thành, giàu tình cảm thì rất có thể họ sẽ trở thành những người tốt.

Người mắt hạ tam bạch là người thông minh, nhanh nhạy nhưng lòng dạ nham hiểm, tự cao tự đại,… không gây được thiện cảm đối với người xung quanh.

Mắt có tròng trắng nhiều, tròng đen ít; tròng trắng nằm ở phía dưới, còn tròng đen lại nằm ở phía trên của mắt được gọi là mắt hạ tam bạch.

♦ Bạn đang tìm quà tặng hoặc những món Đá Quý, Đá Quý Phong Thủy hoặc Đá Quý Cao Cấp cho mình? Truy cập ngay Thế Giới Đá Quý để lựa chọn cho mình sản phẩm tối ưu nhất!

Đây là người thông minh, nhanh nhạy và biết nắm bắt thời cơ để gây dựng sự nghiệp. Họ rất giỏi nắm bắt tâm lý của người khác, biết cách xoay chuyển tình thế, tấn công vào nhược điểm của đối phương. Nếu gặp phải đối thủ có tướng mắt này, điều quan trọng nhất là bạn phải giữ bình tĩnh và tự tin, tránh để họ làm lung lạc ý chí của bạn.

Người có dạng mắt này hay toan tính, lòng dạ nham hiểm. Họ có tham vọng khá lớn, luôn đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu. Khi có chút thành công, người này sẽ càng tự cao tự đại.

Họ ít khi thân thiện với mọi người, thậm chí còn thường xuyên hạ thấp người khác để nâng mình lên. Chính vì thái độ này mà họ không gây được thiện cảm đối với người xung quanh.

Người có dạng mắt hạ tam bạch tuy kiêu căng, nham hiểm nhưng không ít người trong số họ lại khá yếu đuối. Điều này có thể do cuộc sống của họ thiếu thốn về mặt tình cảm. Đây cũng là điểm yếu của họ. Nếu có thể sống trong môi trường thân thiện, chân thành, giàu tình cảm thì rất có thể họ sẽ trở thành những người tốt.

♦ The Gioi Da Quy sẽ giúp bạn lựa chọn những sản phẩm đẹp và chất lượng nhất!

Đá Thạch Anh Tóc Đá Thạch Anh Tím Đá Thạch Anh Vàng Đá Thạch Anh Hồng

Truy cập để xem nhiều hơn tại chúng tôi – Chuỗi Siêu Thị Đồ Phong Thủy Cao Cấp Giá Sỉ !!! Hotline: 0923.166.166 (HCM) / 0925.166.166 (Đà Nẵng) / 0926.166.166 (HN)

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Truyện Hoành Tảo Hoang Vũ

Mà Lăng Kinh Hồng cũng đồng dạng nhận lấy lực dẫn dắt này, tuy lực lượng của nàng xa xa ở phía trên Lâm Lạc, nhưng đối mặt cổ lực lượng này quyển tịch lại nửa điểm chống cự chi lực cũng không có, gần kề kiên trì nhiều hơn một tia thời gian, cũng đồng dạng bị hút vào.

Thiết môn lập tức khép kín!

Oanh!

Thời điểm cái thiết môn này mở ra rất chậm, nhưng thời điểm đóng lại nhanh đến dọa người, Tô Mị ngay cả phản ứng cũng không có, Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng trước mắt đã biến mất bóng dáng, chỉ còn lại có phiến thiết môn tối như mực chặn tầm mắt.

– Ngốc tử, tiểu di!

Tô Mị vội vàng kêu to, nhưng căn bản không chiếm được trả lời, chỉ có trong sơn cốc hồi âm đang không ngừng rung động.

Ánh mắt của Đường Điềm lại không ngừng chớp động, trên mặt hiện ra biểu lộ kích động, rồi lại có chút do dự, hiển nhiên chủ ý bất định. Nhưng Tô Mị tâm hoảng ý loạn, lại căn bản không có phát giác.

– Đi, chúng ta trở về tìm gia gia!

Tô Mị thất thố cũng chỉ là chuyện tình trong nháy mắt, nàng là người rất có đầu óc, sau khi tỉnh táo lại liền biết không có chìa khóa mà nói, dùng năng lực của nàng căn bản không làm gì được cánh cửa sắt này, chỉ có thể đi tìm viện binh!

Tin tưởng chỉ cần mời Tô Quảng Khai ra, cái nan đề gì cũng có thể giải quyết dễ dàng.

Nghe được nàng nói, Đường Điềm đành phải bất đắc dĩ nhún vai, buông tha cho ý nghĩ trong lòng, hai nữ lập tức chạy về Tô gia.

Lâm Lạc thân bất do kỷ, bị cổ sức lực này kéo vào bên trong thiết môn, đang ở hư không, không hề có nơi đặt chân, nhưng cũng may chỉ là trong nháy mắt công phu, hắn liền pằng pằng thoáng cái đập lấy trên vách tường, ngạnh sanh rốt xuống mặt đất.

Chỉ là còn không có đợi hắn đứng vững gót chân, chỉ thấy trên lưng chợt nặng, một vật hung hăng đập tới, lực trùng kích to lớn làm cho mặt của hắn lại một lần nữa cùng vách tường tiếp xúc thân mật.

Nhưng mùi thơm đánh úp, hơn nữa “Ám khí” đập trúng mình cũng trở nên mềm mại lên, Lâm Lạc lập tức kịp phản ứng đập trúng mình hẳn là Tuyết Nữ Lăng Kinh Hồng này! Hắn xoay người lại, chỉ thấy phía trước một mảnh đen kịt, hiển nhiên lúc này thông đạo đã đóng cửa!

Hai người đều là cao thủ, tâm tính tu vi vô cùng trầm ổn, gặp được loại tình huống này cũng không biểu hiện bối rối, cũng không vội trước quay đầu nhìn lại thông lộ, mà là đánh giá hoàn cảnh nơi này.

Đây là một gian “Thiết” thất, vách tường bốn phía cùng trên đỉnh dưới chân đều là đồng dạng hắc sắc thiết bản, không lớn, nhiều nhất ba trượng vuông, trong phòng có một cái bàn đá, trên mặt bày đặt một cái hộp sắt, trừ lần đó ra liền không có vật gì .

Cả mật thất này thật giống như một cái hộp, Lâm Lạc đi đến chỗ vách tường, nhưng trên tường cũng không có lõm có thể cắm thiết bài vào. Hắn tỉ mỉ ở tứ phía trên vách tường nhìn một lần, nhưng thủy chung không có phát hiện có lõm tồn tại.

Lăng Kinh Hồng cũng tìm tòi một lần, ánh mắt hai người đồng thời nhìn về phía hộp sắt trên bàn đá, trong này hẳn là có mấu chốt để bọn họ rời đi.

Hai người tới trước bàn đá, Lăng Kinh Hồng mở hộp sắt ra, chỉ thấy trong đó chỉ có một bản thư tịch, một tấm giấy ghi chép. Nàng trước cầm thư tịch lên, chỉ thấy trên đó viết Đại Âm Dương Song Tu Công Pháp.

Song tu?

Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng đồng thời chuyển qua, đem tầm mắt bỏ vào trên tờ giấy ghi chép, hai người đều đối với song tu không hề hứng thú.

– Lão phu Âm Dương Tán Nhân, từng được mười tám trái thiên ngoại Thần quả, bởi vì quả này có thể giúp võ giả song tu cùng tiến, lão phu liền xưng là Song Tu Quả, cùng cái này sáng lập môn song tu công pháp! Nam nữ ăn Song Tu Quả nếu giao hợp tu luyện, một phương tu vi yếu kém có thể đạt được tốc độ tu luyện của một phương càng mạnh, cho dù tư chất lại kém chỉ cần song tu bầu bạn cũng đủ cường đại, liền có thể đạt được tốc độ tiến cảnh giống nhau!

Hai người cầm lấy giấy ghi chép đọc lên, một đoạn này khiến cho thần sắc bọn họ khiếp sợ!

Nói cách khác, một Thích Biến Cảnh cường giả cùng một người bình thường ăn Song Tu Quả, sau đó hợp hỗn song tu, như vậy người thường kia có thể vượt qua hết thảy chướng ngại, phi tốc đạt tới Thích Biến Cảnh!

Đương nhiên, nếu hai người bình thường ăn Song Tu Quả, dù tu thế nào cũng không có tiền đồ!

Nhưng từ song tu này thấy thế nào đều là ám muội như vậy, hai người đều không nói gì, lại nhìn xuống.

– Nếu người ăn Song Tu Quả cùng người không ăn Song Tu Quả song tu, thì người không ăn Song Tu Quả cũng có thể được đến tốc độ tu luyện của người ăn Song Tu Quả, nhưng quá trình này sẽ trái ngược!

Ý này là, nếu như một người ăn Song Tu Quả, bản thân hắn là tu vi Niết Âm Cảnh, như vậy võ giả dưới Niết Âm Cảnh cùng hắn song tu liền có thể đạt được chỗ tốt, nhưng phía trên Niết Âm Cảnh cùng hắn song tu mà nói, hắn lại không thể trái lại đạt được chỗ tốt.

– Lão phu lúc còn trẻ có chút phong lưu, cưới thê thiếp hơn trăm, lại thu chín đồ đệ, cộng đồng ăn mười sáu Song Tu Quả, còn lấy cái này sáng lập Âm Dương Thánh Giáo, phát triển song tu phương pháp! Nhưng lão phu không ngờ rằng chính là, Thánh giáo ở trong quá trình truyền bá lại bóp méo giáo lí nghiêm trọng, biến thành truy cầu đối với tham dục thuần túy! Hơn nữa, lão phu còn lọt vào đệ tử cùng thê thiếp ám toán, bản thân bị trọng thương, không thể không che dấu tung tích, đào thoát lưu vong!

– Trăm năm ẩn cư, trên người lão phu mang theo hai Song Tu Quả, cũng không nhẫn tâm đem tâm huyết cả đời sáng chế song tu công pháp mang vào phần mộ, liền xây thiết thất này, người tiến vào đem công pháp song tu tu thành, âm dương hợp lực cùng tế, liền có thể được đến phương pháp rời đi cùng một ít di sản mà lão phu cất kỹ, tuy đã không có bao nhiêu món bảo vật, nhưng Song Tu Quả đã ở trong đó, còn có một Hỗn Nguyên Lệnh của Âm Dương Thánh Giáo!

– Hợp ba miếng Hỗn Nguyên Lệnh có thể hình thành bí đồ, chỉ hướng bảo khố của Âm Dương Thánh Giáo, nghĩ những đồ đệ phản bội kia cũng sẽ không biết lão phu trước đó đã có chỗ phát giác, vạn năm bí tàng không đến mức bị những người kia được đến! Mặt khác, đây cũng là biện pháp duy nhất có thể rời đi nơi này, người không cần truyền thừa đạo thống của lão phu, lão phu tự nhiên cũng không cần quản hắn chết sống khỉ gió như thế nào!

Ánh mắt hai người đồng thời ngừng lại, lẫn nhau nhìn thoáng qua, bởi vì bọn họ đều phát hiện địa phương không đúng.

– Theo như Âm Dương Tán Nhân thuyết pháp, là hắn sáng lập Âm Dương Thánh Giáo, chẳng lẽ hắn có thể sống trên vạn năm, mới có vạn năm bí tàng nói đến?

Lâm Lạc nói ra.

– Cho dù Thích Biến Cảnh cường giả cũng chỉ vẹn vẹn có ngàn năm thọ nguyên, chẳng lẽ, Âm Dương Tán Nhân này là Linh giả?

Lăng Kinh Hồng cũng làm trước suy đoán.

– Bất quá, theo như thuyết pháp của lão đầu tử này, chỉ có luyện thành song tu pháp gì mới có thể rời đi!

Lâm Lạc bắt đầu nhức óc.

– Ngươi mơ tưởng!

Lăng Kinh Hồng lạnh lùng nói ra.

– Ngươi cũng quá tự tác đa tình rồi!

Lâm Lạc đồng dạng không chịu yếu thế.

Tứ Linh Là Gì? Ý Nghĩa Tứ Linh Vật Long + Lân + Quy + Phụng

Tứ linh hay còn gọi là Long – Lân – Quy – Phụng là bốn linh vật có sức mạnh phi thường tượng trưng cho trời đất, bắt nguồn từ tứ linh thần: Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước. Chúng được người xưa tạo ra từ bốn phương trời, đại diện cho 4 nguyên tố chính của trời đất nước, lửa, đất và gió. Theo dân gian thì mỗi vị thần căn giữ 7 trong 28 chòm sao trong thiên văn Trung Hoa.

Hình tượng tứ linh được sử dụng và khắc họa khá phổ biển trong nghệ thuật kiến trúc Việt Nam từ kinh đô, đền chùa cho đến nhà dân như một hiện trạng sống động của 4 linh vật này trong tâm thức người Việt. Các vật phẩm khắc tứ linh đều có độ khó và độ tinh xảo cao do phải khắc họa tới 4 hình tượng trên một vùng không gian nhỏ. Hơn nữa các linh vật này đều có những chi tiết đòi hỏi phải được khắc họa chính xác nên thời gian thực hiện những sản phẩm này cũng lâu hơn và giá trị cũng cao hơn rất nhiều.

Rồng trong truyền thuyết được coi là con vật của trời, có quyền năng tối cao hơn các loài vật khác. Sự xuất hiện của Rồng được quan niệm là mang lại điều tốt lành, may mắn, thuận lợi và bình an. Nhân dân xưa quan niệm rồng là sứ giả để con người có thể gửi gắm những ước nguyện của cuộc sống như cầu mưa thuận gió hòa, cầu phồn thực…

Rồng là con vật đứng đầu trong tứ linh, Rồng đại diện cho quẻ Chấn, mang lại Dương khí, sự quật khởi, ý chí, công danh, tài lộc và quyền lực. Do đó trên quần áo của vua chúa và hoàng tộc thường có thêu hình rồng bằng vàng để thể hiện thiên mệnh con trời có quyền lực tối cao. Dân tộc Việt Nam ta đã có truyền thuyết về rồng từ rất sớm vì nó gắn liền với mây và mưa với truyền thống trồng lúa nước lâu đời, truyền thuyết “Còn Rồng Cháu Tiên” và đặc biệt là in đậm vào tâm thức người Hà Nội với cái tên Thăng Long, Vịnh Hạ Long, Sông Cửu Long. Không những là biểu tượng cho xuất xứ nòi giống dân tộc Việt Nam, rồng còn là thần linh, chủ của nguồn nước, mang lại sức sống mãnh liệt, làm cho mùa màng tốt tươi.

Rồng thực chất không phải là một con vật có thật mà là sản phẩm của tưởng tượng, nghệ thuật và niềm tin mãnh liệt. ình tượng của rồng bao gồm sự kết hợp của các loài: thân rắn, đùi thằn lằn, móng vuốt của chim ưng, đuôi rắn, sừng hươu, vẩy cá. Không thể xác định chính xác tại sao lại có hình tượng con rồng được khắc họa hoàn chỉnh như vậy có một lý giải tương đối hợp lý được đưa ra đó là khi Hoa Hạ thống nhất các bộ tộc Trung Nguyên đã kết hợp Linh Vật tổ của mình với linh vật của các bộ tộc khác tạo thành Giao Long và Rông được phát triển dựa trên hình tượng Giao Long này.

Rồng không phải loài vật có thật nhưng hình tượng rồng lại được miêu tả hết sức chi tiết: thân rắn, đùi thằn lằn, móng vuốt của chim ưng, đuôi rắn, sừng hươu, vẩy cá. Rồng đóng vai trò quan trọng với người Việt Nam, đại diện cho ngành công nghiệp lúa nước do đó có nhiều điểm khác biệt so với rồng Trung Quốc.

Thân Rồng uốn hình Sin gồm 12 khúc tượng trưng cho 12 tháng trong năm. Sự uốn lượn mềm mại và nhấp nhô của rồng thể hiện khả năng biến đổi thời tiết, thiên nhiên và mùa màng.

Đầu rồng là nét khác biệt lớn nhất, Đầu rồng có bờm dài, râu cằm, không sừng. Mắt lồi to, hàm mở rộng có răng nanh ngắt lên, đây là điểm hoàn toàn khác với các con rồng khác của các nước. Đặc biệt là cái mào ở mũi, sun sóng đều đặn chứ không phải là cái mũi thú như rồng Trung Hoa. Lưỡi mảnh rất dài

Miệng rồng ngậm Minh châu, Rồng ở các nước giữ ngọc bằng móng vuốt trước. Viên Châu tượng trưng cho tính nhân văn, trí thức và lòng cao thượng. Đầu Rồng luôn ngước lên thể hiện ý chí nhân văn cao.

2. Lân

Là linh vật được biết đến thứ 2 sau Rồng, dân gian cho rằng sự xuất hiện của Lân báo hiệu điểm lành, thái bình thịnh vượng sắp tới. Ngoài ra hình tượng Lân cũng được dùng để trấn giữ cửa nhà, hóa giải hung khí khi đối diện với cửa nhà khác, bị ngã ba, ngã tư, góc nhọn, đường vòng chiểu thẳng vào nhà.

Truyền thuyết cho rằng, Lân ban đầu là một loài quái thú từ dưới biển lên bở phá hoại mùa màng vật chất không cho con người làm ăn. Do đó Đức Phật Di Lặc đã hóa thân thành ông địa và thuần phục được thú dữ, biến Lân thành một con thú lành thường xuyên giúp đỡ người tốt, đặc biệt là những người hiếu thảo, biết làm việc thiện nên ngoài tên gọi là Lân còn được gọi là Nhân thú tức là con thú làm việc thiện. Sau này cứ vào mỗi mùa tết và trung thu Ông địa lại đưa Lân xuống múa mua vui và thăm hỏi mọi người. Ông Địa và con lân đi đến đâu là giáng phúc tới đó nên nhà nào cũng hoan hỉ treo rau xanh và giấy đỏ đón chào. Sau này, người có tiền thường treo giải bằng tiền buộc trong một miếng vải đỏ, treo cùng bắp cải hoặc rau xanh.

Lân là con cái, con đực gọi là Kỳ nên được gọi chung là kỳ lân. Lân có dung mạo kì dị và cũng là một sản phẩm từ trí tưởng tượng nghệ thuật của con người mà ra. Lân là con Vật đầu nửa rồng nửa thú, thuộc loài nai, mình vằn, đuôi giống như đuôi trâu trên đầu thường có 1 sừng. Thân kỳ Lân giống Hươu nhưng có vảy khắp người, chỉ ăn cỏ và thần thái vô cùng sinh động. Vì là một loài thú lành tình chuyên giúp người tốt và đuổi cắn người xấu nên mỗi khi Kỳ Lân xuất hiện là báo hiệu của một thánh nhân sắp xuất hiện cứu giúp dân chúng.

Kỳ lân là loài vật chuyên bảo vệ và canh giữ cửa ngôi nhà, miệng há to thu hút và trấn áp mọi loại hung khí vào nhà. Vì vậy, trong mỗi đình chùa ta thường thấy có tượng hai con kỳ lân đá canh cửa. Trong Phong Thuỷ, tượng kỳ lân thường dùng trấn giữ cửa nhà, hoá giải hung khí chiếu tới khi đối diện với của nhà khác, bị ngã ba, ngã tư, đường vòng, hoặc góc nhọn chiếu vào cửa nhà.

Quy (Rùa) là con vật duy nhất có thật trong tự nhiên. Rùa là một loài bò sát lưỡng cư có tuổi thọ cao và khả năng sống trong một thời gian mà không cần tới thức ăn do đó được ví với tinh thần thanh cao, thoát tục. Rùa từ lâu đã gắn liền với văn hóa người Việt thông qua câu chuyện thần Kim Quy giúp vua An Dương Vương xây và bảo vệ thành Cổ Loa.

Rùa tượng trưng cho sự trường tồn bất diệt, hình ảnh rùa đội bia đá ghi lại sử sách Việt Nam và 82 bia đá ghi tên tiến sĩ đỗ đạt tại Quốc Tử Giám được cho là một cách thể hiện sự tôn kính đối với công ơn của các vị anh hùng, truyền thống uống nước nhớ nguồn, thể hiện tinh thần văn hiến bất diệt của dân tộc ta. Rùa tuy không phải là linh vật trong Phật giáo nhưng sự trường tồn của rùa được gắn liền với sự trường tồn của Phật Giáo. Truyền thuyết kể rằng, An Dương Vương sau khi giết con gái Mị Châu vì tội thông đồng với giặc đã cưỡi lên lưng rùa và đi về phía biển, các nhà nghiên cứu cho rằng hình tượng này khá giống với vị thần Visou tối cao của đạo Bà La Môn.

Trong lĩnh vực tâm linh Quy được xem là hội tụ của trời đất – âm dương : bụng bằng tưởng trưng cho mặt đất (âm), mai khum vòng tượng trưng cho vòm trời (dương). Trong dân gian rùa có nhiều lúc được kết hợp với những con vật khác như rắn (Quy xà hợp thể), hay rùa đầu rồng (long quy) có sự kết hợp của rùa và rồng nên rất linh thiêng.

Phượng hoàng được bắt nguồn từ nền văn hóa của Trung Hoa, được ví là loài chim đẹp nhất trong các loài chim. Phượng hoàng tuy được phân thành Phượng (con trống) và Hoàng (con mái) nhưng về sau không còn sự phẩn biệt rạch ròi như vậy nữa mà các đặc điểm được kết hợp lại với nhau và gọi chung là Phượng Hoàng. Trong nền văn hóa của các nước phương đông, Phượng Hoàng là một trong những linh vật tối cao được cho sánh ngang với Rồng. Phượng hoàng tượng trưng cho vẻ đẹp, sự cao quý, tình yêu thương của người mẹ và ẩn chứa một sức mạnh huyền bí. Do đó Phượng hoàng đại diện cho Hoàng Hậu hay các phi tần sánh bên Rồng đại diện cho Vua.

Phượng hoàng cũng là một linh vật trong truyền thuyết được hình tượng hóa trong đời sống tâm linh. Phượng được miêu tả có mỏ diều hâu dài, tóc trĩ, vảy cá chép , móng chim ưng và đuôi công Với ý nghĩa đầu đội công lý, mắt là mặt trời, mặt trǎng, lưng cõng bầu trời, lông là cây cỏ, cánh là gió, đuôi là tinh tú, chân là đất, vì thế phượng tượng trưng cho cả vũ trụ. Phượng hoàng có ý nghĩa tứ linh vật mang tính tích cực, nó biểu thị cho đức hạnh, vẻ duyên dáng và thanh nhã. Theo truyển thuyết Phượng hoàng xuất hiện trong thời kỳ hòa bình thịnh vượng do đó người ta thường trưng bày hình tượng Phượng hoàng để hiện quyền lực, sức mạnh và cầu thịnh vượng.

Rồng mang yếu tố dương và tượng trưng cho vua chúa, Phượng hoàng mang yếu tố âm tượng trưng cho hoàng hậu. Âm dương hòa hợp tức là rồng và phượng quấn quýt lấy nhau, do đó hình tượng rồng phượng được người dân Trung Quốc cho là đại diện của hạnh phúc giữa chồng và vợ. Do đó trong các đám cưới tại Trung Quốc người ta thương trang trí hình ảnh rồng phượng để cầu chúc hạnh phúc.

Một số sản phẩm điêu khắc tứ linh: Tranh tứ linh..

Tranh Tứ linh mang đậm tính chất tâm linh và phong thuỷ. Việc treo tranh Tứ Linh bằng gỗ trong nhà không chỉ đem đến sự sang trọng và ấm áp cho ngôi nhà mà còn mang đến may mắn cho gia chủ. Theo quan niệm phong thuỷ, treo tranh gỗ Tứ linh trong nhà đúng chuẩn phong thuỷ sẽ giúp trấn trạch, ngăn chặn tà khí xâm nhập và mang đến may mắn, bình an cho gia đình.

Cập nhật thông tin chi tiết về Tảo Tam Tâm, Phi Tứ Tướng trên website Getset.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!