Xu Hướng 3/2023 # Overlay: Vietnamese Translation, Definition, Meaning, Synonyms, Pronunciation, Transcription, Antonyms, Examples # Top 7 View | Getset.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Overlay: Vietnamese Translation, Definition, Meaning, Synonyms, Pronunciation, Transcription, Antonyms, Examples # Top 7 View

Bạn đang xem bài viết Overlay: Vietnamese Translation, Definition, Meaning, Synonyms, Pronunciation, Transcription, Antonyms, Examples được cập nhật mới nhất trên website Getset.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

anyway,I was thinking more of a bio- social exploration with a neuro- chemical overlay.

Dù sao, tôi đã suy nghĩ nhiều hơn một thăm dò xã hội sinh học với một lớp phủ hóa học neuro-.

Copy Report an error

Show me an overlay of Zo’or’s movements on the ship. Everywhere he’s gone for the past 48 hours.

Chỉ cho tôi một lớp phủ chuyển động của Zo’or trên tàu. Ở mọi nơi anh ấy đã đi trong 48 giờ qua.

Copy Report an error

She’ll wear a silk kebaya in dark purple and a black lace overlay.

Cô ấy sẽ mặc một chiếc kebaya bằng lụa màu tím đậm và một lớp vải ren màu đen.

Copy Report an error

A darknet is an overlay network, typically running on the Internet, that is only accessible through specialized software.

Darknet là một mạng lớp phủ, thường chạy trên Internet, chỉ có thể truy cập được thông qua phần mềm chuyên dụng.

Copy Report an error

Number exhaustion of the overlay complex 301/240 is not expected before 2025.

Số lượng cạn kiệt của khu phức hợp lớp phủ 301/240 dự kiến ​​sẽ không xảy ra trước năm 2025.

Copy Report an error

Overlay gauges can be used several times without affecting the target, making it possible for several referees to evaluate a scoring in case of doubt.

Đồng hồ đo lớp phủ có thể được sử dụng nhiều lần mà không ảnh hưởng đến mục tiêu, giúp một số trọng tài có thể đánh giá điểm trong trường hợp nghi ngờ.

Copy Report an error

One way these images can be captured is to turn off the hardware overlay.

Một cách có thể chụp những hình ảnh này là tắt lớp phủ phần cứng.

Copy Report an error

Overlay networks have been around since the invention of networking when computer systems were connected over telephone lines using modems, before any data network existed.

Mạng lớp phủ đã có từ khi phát minh ra mạng khi các hệ thống máy tính được kết nối qua đường điện thoại bằng modem, trước khi có bất kỳ mạng dữ liệu nào.

Copy Report an error

The most striking example of an overlay network is the Internet itself.

Ví dụ nổi bật nhất về mạng lớp phủ là chính Internet.

Copy Report an error

An overlay network is a virtual network that is built on top of another network.

Mạng lớp phủ là một mạng ảo được xây dựng trên đầu của một mạng khác.

Copy Report an error

A dark net or darknet is an overlay network within the Internet that can only be accessed with specific software, configurations, or authorization, and often uses a unique customised communication protocol.

Mạng tối hoặc darknet là mạng lớp phủ trong Internet chỉ có thể được truy cập bằng phần mềm, cấu hình hoặc ủy quyền cụ thể và thường sử dụng một giao thức truyền thông tùy chỉnh duy nhất.

Copy Report an error

Because there is no structure globally imposed upon them, unstructured networks are easy to build and allow for localized optimizations to different regions of the overlay.

Vì không có cấu trúc nào được áp đặt trên toàn cầu nên các mạng không có cấu trúc rất dễ xây dựng và cho phép tối ưu hóa cục bộ cho các vùng khác nhau của lớp phủ.

Copy Report an error

The software is used to display, overlay, edit and manage distributed Web Map Services.

Phần mềm được sử dụng để hiển thị, phủ, chỉnh sửa và quản lý các Dịch vụ Bản đồ Web phân tán.

Copy Report an error

The number shortage problem was exacerbated by the use of 202 as a de facto overlay for the entire Washington metro area.

Vấn đề thiếu hụt số đã trở nên trầm trọng hơn khi sử dụng số 202 làm lớp phủ trên thực tế cho toàn bộ khu vực tàu điện ngầm Washington.

Copy Report an error

Free software media players may also use the overlay but often have a setting to avoid it or have dedicated screenshot functions.

Trình phát đa phương tiện phần mềm miễn phí cũng có thể sử dụng lớp phủ nhưng thường có cài đặt để tránh nó hoặc có các chức năng chụp ảnh màn hình chuyên dụng.

Copy Report an error

Another example of an overlay network is a distributed hash table, which maps keys to nodes in the network.

Một ví dụ khác về mạng lớp phủ là bảng băm phân tán, bảng này ánh xạ các khóa đến các nút trong mạng.

Copy Report an error

In many parts of North America, especially in area code overlay plans, dialing the area code, or 1 and the area code, is required even for local calls.

Ở nhiều vùng của Bắc Mỹ, đặc biệt là trong các gói lớp phủ mã vùng, quay số theo mã vùng, hoặc 1 và mã vùng, được yêu cầu ngay cả đối với các cuộc gọi nội hạt.

Copy Report an error

Một cách tiếp cận hiện đại hơn là phủ các liên kết lên một hình ảnh bằng cách sử dụng định vị tuyệt đối CSS; tuy nhiên, điều này chỉ hỗ trợ các khu vực có thể nhấp hình chữ nhật.

Copy Report an error

Application layer multicast overlay services are not based on IP multicast or data link layer multicast.

Các dịch vụ lớp phủ đa hướng lớp ứng dụng không dựa trên phát đa hướng IP hoặc đa hướng lớp liên kết dữ liệu.

Copy Report an error

To meet the increased demand for phone numbers, two overlay area codes were introduced in 2001.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về số điện thoại, hai mã vùng phủ đã được giới thiệu vào năm 2001.

Copy Report an error

Bao Rong 包容 By Zheng Yuan 鄭源 Pinyin Lyrics And English Translation

鄭源 Zheng Yuan – 包容 Bao Rong Pinyin Lyrics And English Translation

作詞:馬健濤 作曲:馬健濤

是你告訴我冬天戀愛最適合

shi ni gao su wo dong tian lian ai zui shi he

You’re the one who told me that winter Love is the best.

因為愛情可以讓人暖和

yin wei ai qing ke yi rang ren nuan he

Because love can keep people warm.

我可能不知道 愛情原來也會老

wo ke neng bu zhi dao ai qing yuan lai ye hui lao

I probably didn’t know love was going to get old.

迷迷糊糊跟你在冬天擁抱

mi mi hu hu gen ni zai dong tian yong bao

Stumble hugging with you in the winter

是你告訴我愛你不需要承諾

shi ni gao su wo ai ni bu xu yao cheng nuo

You told me you didn’t have to make a promise.

因為你怕季節過了愛丟了

yin wei ni pa ji jie guo le ai diu le

Because you’re afraid that the season is over and love is lost.

你可能不知道 我已陷入你的牢

ni ke neng bu zhi dao wo yi xian ru ni de lao

You may not know I’m in your dungeon.

冬天過了而你不再需要我

dong tian guo le er ni bu zai xu yao wo

The winter is over and you don’t need me anymore.

想你愛你留不住你 親愛的你

xiang ni ai ni liu bu zhu ni qin ai de ni

I miss you love you can not stay you dear you

我已用盡我的力氣 去愛去接受你

wo yi yong jin wo de li qi qu ai qu jie shou ni

I’ve tried my best to love you.

就算你一錯再錯我都會包容你

jiu suan ni yi cuo zai cuo wo dou hui bao rong ni

Even if you make a mistake, I will accept you.

只要你能聽到我的呼喊 也許能知道

zhi yao ni neng ting dao wo de hu han ye xu neng zhi dao

As long as you can hear my cries, you might know.

wo you duo ai ni

How much I love you.

是你告訴我愛你不需要承諾

shi ni gao su wo ai ni bu xu yao cheng nuo

You told me you didn’t have to make a promise.

因為你怕季節過了愛丟了

yin wei ni pa ji jie guo le ai diu le

Because you’re afraid that the season is over and love is lost.

你可能不知道 我已陷入你的牢

ni ke neng bu zhi dao wo yi xian ru ni de lao

You may not know I’m in your dungeon.

冬天過了而你不再需要我

dong tian guo le er ni bu zai xu yao wo

The winter is over and you don’t need me anymore.

想你愛你留不住你 親愛的你

xiang ni ai ni liu bu zhu ni qin ai de ni

I miss you love you can not stay you dear you

我已用盡我的力氣 去愛去接受你

wo yi yong jin wo de li qi qu ai qu jie shou ni

I’ve tried my best to love you.

就算你一錯再錯我都會包容你

jiu suan ni yi cuo zai cuo wo dou hui bao rong ni

Even if you make a mistake, I will accept you.

只要你能聽到我的呼喊 也許能知道

zhi yao ni neng ting dao wo de hu han ye xu neng zhi dao

As long as you can hear my cries, you might know.

wo you duo ai ni

How much I love you.

想你愛你留不住你 親愛的你

xiang ni ai ni liu bu zhu ni qin ai de ni

I miss you love you can not stay you dear you

我已用盡我的力氣 去愛去接受你

wo yi yong jin wo de li qi qu ai qu jie shou ni

I’ve tried my best to love you.

就算你一錯再錯我都會包容你

jiu suan ni yi cuo zai cuo wo dou hui bao rong ni

Even if you make a mistake, I will accept you.

只要你能聽到我的呼喊 也許能知道

zhi yao ni neng ting dao wo de hu han ye xu neng zhi dao

As long as you can hear my cries, you might know.

wo jian chi ai ni

I insist on Loving You.

Tags: Bao Rong English LyricsBao Rong Pinyin LyricsZheng Yuan 鄭源包容 English Lyrics包容 English Translation包容 Pinyin Lyrics

Vietnamese Orphanage Where Jolie Adopted Son Pax Want Her To Visit

Staff at Vietnamese orphanage where Angelina Jolie adopted son Pax are still hoping the star will pay another visit

Angelina Jolie adopted her son Pax Thien, 12, from Ho Chi Minh City

He had lived at Tam Binh Orphanage since he was abandoned at birth

Jolie adopted him in 2007 and staff are hoping she will come back to visit

She is believed to have last taken Pax to visit his birth country in 2011

Staff at the Vietnamese orphanage where Angelina Jolie adopted her son Pax are holding out hope for another visit from the star, a report has claimed.

Tam Binh Orphanage staff member Nguyen Kim Xuyen said that she ‘never’ hears from the Maleficent star but would love to make contact.

The government-funded orphanage in Ho Chi Minh City, in Vietnam’s south, is reportedly in dire need of money to feed the children it cares for.

When the 41-year-old adopted Pax in 2007 she allegedly told staff ‘I’ll be back’.

Nguyen still believes that Jolie will pay them another visit one day.

‘Everyone is looking forward to them returning to Tam Binh. We will meet again some day,’ Nguyen reportedly said.

It is not suggested that Jolie is under any obligation to visit again.

When she picked up Pax in 2007, Jolie told Ho Chi Minh City Law newspaper, according to a translation in the Associated Press: ‘I will stay at home to help Pax adjust to his new life.

‘I have four children and caring for them is the most important thing for me at the moment. I am very proud and happy to be their mother.

‘Everyone would agree that children need to have a family. I have the ability to help children fulfill that desire. Why should I say no?’

Pax was three years old when he was adopted by Jolie after she applied to be his main carer through an agency in the US.

Abandoned at birth by a drug addict mother, he was called Pham Quang Sang before being renamed by Jolie. Pax is Latin for peace and Thien is Vietnamese for heaven.

At nearly four, he was the oldest child Jolie had adopted.

She was already the adoptive mother to Maddox, from Cambodia, and Zahara from Ethiopia.

Jolie and now-estranged husband Brad Pitt took Pax back to Vietnam for a visit in 2011.

The then couple, who have three biological children and three adopted, have always said they want their children to remain in touch with their home countries.

On Friday, Jolie publicly surfaced for the first time since she filed for divorce from Pitt.

In a recorded video message for the International Criminal Court she spoke about the Dutch-based tribunal’s launch of its policy on children.

‘Successful prosecution, whether at the ICC or elsewhere is part of the long and vital generational effort. That is the light in which I believe the court’s new policy on children should be seen,’ the Oscar winner said in a clip captured on Twitter.

‘I particularly welcome the commitment to include charges for crimes against children wherever the evidence permits as part of a more systematic approach. I congratulate the office of the chief prosecutor, and all those working on the policy.’

The Special Envoy for the UN High Commissioner for Refugees also stated: ‘Mankind owes to children. We know we aren’t giving the best to children.’

Jolie is requesting full custody of her and Pitt’s six children – Maddox, 15, Pax, 12, Zahara, 11, Shiloh, 10, and twins Vivienne & Knox, 8.

Xi Huan Ni 喜歡你 By Lala 徐佳瑩 Pinyin Lyrics And English Translation

徐佳瑩 LaLa – 喜歡你 Xi Huan Ni Pinyin Lyrics And English Translation

作曲 : 梁文福

作詞 : 梁文福

喜歡你 給我你的外衣

xi huan ni gei wo ni de wai yi

I like it when you give me your coat.

讓我像躲在你身體裡

rang wo xiang duo zai ni shen ti li

Let me hide in your body

喜歡你 借我你的梳子

xi huan ni jie wo ni de shu zi

I like it when you lend me your comb.

讓我用柔軟頭髮吻你

rang wo yong rou ruan tou fa wen ni

Let me kiss you with soft hair

喜歡你 車窗上的霧氣

xi huan ni che chuang shang de wu qi

I like the fog on the car window.

彷佛是你的愛在呼吸

pang fo shi ni de ai zai hu xi

As if your love is breathing

喜歡你 那微笑的眼睛

xi huan ni na wei xiao de yan jing

I like your smiling eyes.

連日落也看作唇印

lian ri luo ye kan zuo chun yin

Even the sunset is like a lipstick.

我喜歡這樣跟著你

wo xi huan zhe yang gen zhe ni

I like to follow you like this.

隨便你帶我到哪裡

sui bian ni dai wo dao na li

Take me anywhere you want.

你的臉 慢慢貼近

ni de lian man man tie jin

Your face is getting closer.

明天也慢慢地慢慢清晰

ming tian ye man man di man man qing xi

Tomorrow will also be slowly clear

我喜歡你愛我的心

wo xi huan ni ai wo de xin

I like you love my heart

輕觸我每根手指感應

qing chu wo mei gen shou zhi gan ying

Touch me with every finger.

我知道

wo zhi dao

它在訴說著你承諾言語

ta zai su shuo zhe ni cheng nuo yan yu

It’s telling you the words you promised.

喜歡你 車窗上的霧氣

xi huan ni che chuang shang de wu qi

I like the fog on the car window.

彷佛是你的愛在呼吸

pang fo shi ni de ai zai hu xi

As if your love is breathing

喜歡你 那微笑的眼睛

xi huan ni na wei xiao de yan jing

I like your smiling eyes.

連日落也看作唇印

lian ri luo ye kan zuo chun yin

Even the sunset is like a lipstick.

我喜歡這樣跟著你

wo xi huan zhe yang gen zhe ni

I like to follow you like this.

隨便你帶我到哪裡

sui bian ni dai wo dao na li

Take me anywhere you want.

你的臉 慢慢貼近

ni de lian man man tie jin

Your face is getting closer.

明天也慢慢地慢慢清晰

ming tian ye man man di man man qing xi

Tomorrow will also be slowly clear

我喜歡你愛我的心

wo xi huan ni ai wo de xin

I like you love my heart

輕觸我每根手指感應

qing chu wo mei gen shou zhi gan ying

Touch me with every finger.

我知道

wo zhi dao

它在訴說著你承諾言語

ta zai su shuo zhe ni cheng nuo yan yu

It’s telling you the words you promised.

我喜歡 這樣 跟著你

wo xi huan zhe yang gen zhe ni

I like to follow you like this.

隨便你帶我到哪裡

sui bian ni dai wo dao na li

Take me anywhere you want.

你的臉 慢慢貼近

ni de lian man man tie jin

Your face is getting closer.

明天也慢慢地慢慢清晰

ming tian ye man man di man man qing xi

Tomorrow will also be slowly clear

我喜歡你愛我的心

wo xi huan ni ai wo de xin

I like you love my heart

輕觸我每根手指感應

qing chu wo mei gen shou zhi gan ying

Touch me with every finger.

我知道

wo zhi dao

它在訴說著你承諾言語

ta zai su shuo zhe ni cheng nuo yan yu

It’s telling you the words you promised.

我知道

wo zhi dao

Tags: Xi Huan Ni English LyricsXi Huan Ni Pinyin Lyrics喜歡你 English Lyrics喜歡你 English Translation喜歡你 Pinyin Lyrics

Cập nhật thông tin chi tiết về Overlay: Vietnamese Translation, Definition, Meaning, Synonyms, Pronunciation, Transcription, Antonyms, Examples trên website Getset.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!