Xu Hướng 5/2022 # Một Số Bài Tập Ma Trận Trong Pascal # Top View

Xem 5,247

Bạn đang xem bài viết Một Số Bài Tập Ma Trận Trong Pascal được cập nhật mới nhất ngày 18/05/2022 trên website Getset.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 5,247 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Nhân Vật Ma Quái Trong Thánh Tông Di Thảo Và Truyền Kì Mạn Lục (2): Thế Giới Nhân Vật Ma Quái Trong Hai Tác Phẩm
 • Bất Ngờ: Mặt Nạ Sầu Riêng Dưỡng Da Tại Nhà
 • Dự Báo Nhân Mã Tháng 9/2019
 • Dự Báo Nhân Mã Tháng 9/2020
 • Tháng 9 Của Nhân Mã (22/11
 • Trong đó: VAR, ARRAYOF là từ khoá,

  Tên biến mảng là một tên gọi tự đặt theo qui tắc đặt tên.

  Kiểu phần tử là kiểu mà các phần tử của mảng lưu trữ trong từng ô nhớ.

  Kiểu chỉ số:Chỉ số thường dùng kiểu dữ liệu miền con: cận đầu .. cận cuối, cận đầu, cận cuối xác định giá trị chỉ số đầu và chỉ số cuối của mảng.

  Tên mảng

  Đương nhiên những biểu thức này phải cho giá trị thuộc vào kiểu của chỉ số của nó của mảng một chiều.

  3. Duyệt các phần tử của mảng hai chiều

  Biến có kiểu là kiểu chỉ số dòng của mảng hoặc nhận kiểu chỉ số dòng của mảng là một miền con.

  Biến có kiểu là kiểu chỉ số cột của mảng hoặc nhận kiểu chỉ số cột của mảng là một miền con.

  Dùng hai vòng FOR lồng nhau để duyệt lần lượt các phần tử của mảng thông qua chỉ số của chúng.

  1. Dùng bộ sinh số ngẫu nhiên tạo ma trận A,B. Sau đó tính tổng ma trận rùi in ra màn hình ma trận A,B và ma trận Tổng

  Program TONGMATRAN;

  Uses WinCrt;

  Const

  TD1 = ‘TRUONG DAI HOC BAN CONG MARKETING’;

  TD2 = ‘ “”””” §¤Lïþ§ÑÆÇK® – ¥§æ “””””‘;

  MAX = 30;

  Type

  MATRAN = Array:=Random(100);

  B:5);

  Writeln;

  End;

  Writeln;

  End;

  {Thu tuc xuat ma tran}

  Procedure XUATKQ(A,B:MATRAN; Var C:MATRAN; N:Byte);

  Var

  i,j:BYte;

  Begin

  Writeln(‘MA TRAN A:’);

  INMT(A,N);

  Writeln(‘MA TRAN B:’);

  INMT(B,N);

  For i:=1 To N Do

  For j:=1 To N Do C+B Of Byte;

  Var

  MA,MB,MC:MATRAN;

  DONGA,COTA,DONGB,COTB,DONGC,COTC:Byte;

  {Thu tuc dinh vi cursor}

  Procedure WriteXY(X,Y:Byte; CHUOI:String);

  Begin

  GotoXY(X,Y);

  Write(CHUOI);

  End;

  {Thu tuc in tieu de}

  Procedure TIEUDE;

  Begin

  Writexy(25,1,TD1);

  WritexY(25,2,TD2);

  End;

  {thu tuc tao ma tran}

  Procedure TAOMATRAN(Var A,B:MATRAN; Var DA,CA,DB,CB:Byte);

  Var

  i,j:Byte;

  Begin

  Repeat

  WriteXY(15,4,’- Nhap so dong Ma tran A: ‘); Readln(DA);

  WriteXY(15,5,’- Nhap so cot Ma tran A: ‘); Readln(CA);

  WriteXY(15,6,’- Nhap so dong Ma tran B: ‘); Readln(DB);

  WriteXY(15,7,’- Nhap so cot Ma tran B: ‘); Readln(CB);

  Until CA=DB;

  For i:=1 To DA Do

  For j:=1 To CA Do A:=Random(10);

  End;

  {Thu tuc in ma tran}

  Procedure INMATRAN(X:MATRAN;DONG,COT:Byte);

  Var

  i,j:Byte;

  Begin

  For i:=1 To DONG Do

  Begin

  For j:=1 To COT Do Write(X:=0;

  For k:=1 To CA Do C+(A);

  End;

  Writeln(‘MA TRAN TICH: ‘);

  INMATRAN(C,DC,CC);

  End;

  {chuong trinh chinh}

  Begin

  Clrscr;

  TIEUDE;

  TAOMATRAN(MA,MB,DONGA,COTA,DONGB,COTB);

  XUATKQ(MA,MB,MC,DONGA,COTA,DONGB,COTB,DONGC,COTC);

  End.

  *************************************************

  2. Xu ly:

  a) Dung bo sinh so ngau nhiencua Pascal de luu gia tri cho cac phan tu cua Mang

  Luu Ket qua vao tap tin chúng tôi gom:

  Dong1: la mot so nguyen cho biet gia tri phan tu cua mang

  Dong: la gia tri cua phan tu mang

  b) Mo tap tin chúng tôi va dua bien vao mang

  c) Thuc hien sap xep bang thuat toan Selection Sort. Luu ket qua vao tap tin Duongveyeuthuong.com ************************************************** *****

  ***********************************************

  1. Du lieu nhap vao

  – Tao tap tin chúng tôi gom:

  Dong1 : So phan tu cua mang

  Dong2: Cac phan tu cua mang mot chieu

  – Nhap vao mot do muon tim

  2. Xu ly

  – Dung thuat toan tuan tu de tim kiem

  3. OUTPUT

  – Xuat thong bao tim thay hoac khong

  – xuat thong bao phan tu muon tim la phan tu thu may cua mang

  ************************************************}

  Võ Nhật Trường

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhẫn Đá Phong Thủy Mã Não Xanh Chạm Rồng
 • Nhẫn Trơn Mã Não Phong Thủy
 • Con Nhân Mã Trong Vườn Và Những Giấc Mơ Phóng Túng
 • Cung Nhân Mã Ngày Hôm Nay
 • Tổng Quan Về Đá Mã Não, Cách Phân Biệt Thật Giả Chính Xác Nhất
 • Cập nhật thông tin chi tiết về Một Số Bài Tập Ma Trận Trong Pascal trên website Getset.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100