Xu Hướng 9/2022 ❤️ Dự Báo Thời Tiết Đắk R’Lấp Mới Nhất ❣️ Top View | Getset.edu.vn

Xu Hướng 9/2022 # Dự Báo Thời Tiết Đắk R’Lấp Mới Nhất # Top View

Xem 495

Cập nhật thông tin chi tiết Dự Báo Thời Tiết Đắk R’Lấp mới nhất ngày 30/09/2022 trên website Getset.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Dự Báo Thời Tiết Đắk R’Lấp để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 495 lượt xem.

Ảnh mây vệ tinh và đường đi của bão

Thời tiết Thanh Hóa

Dự báo thời tiết Thanh Hóa hôm nay

Cập nhật lúc 21:55 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 30/09 Mưa nhiều 24°C 96% 25.848 km/giờ
03:00 - 30/09 Ít mưa 24°C 97% 24.408 km/giờ
06:00 - 30/09 Mưa nhiều 23°C 98% 21.456 km/giờ
09:00 - 30/09 Ít mưa 24°C 96% 25.884 km/giờ
12:00 - 30/09 Mưa nhẹ 24°C 95% 25.38 km/giờ
15:00 - 30/09 Mưa nhẹ 24°C 95% 22.356 km/giờ
18:00 - 30/09 Ít mưa 24°C 96% 21.78 km/giờ
21:00 - 30/09 Ít mưa 23°C 96% 20.916 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 00:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 25.848 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 03:00 ngày 30/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 24.408 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 06:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 21.456 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 09:00 ngày 30/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 25.884 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 12:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 25.38 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 15:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 22.356 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 18:00 ngày 30/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 21.78 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 21:00 ngày 30/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 20.916 km/giờ

Dự báo thời tiết Thanh Hóa ngày mai

Cập nhật lúc 19:49 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 01/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 97% 1.5 km/giờ
04:00 - 01/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 96% 1.01 km/giờ
07:00 - 01/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 95% 1.11 km/giờ
10:00 - 01/10 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 91% 1.56 km/giờ
13:00 - 01/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 94% 1.58 km/giờ
16:00 - 01/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 92% 0.94 km/giờ
19:00 - 01/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 94% 0.58 km/giờ
22:00 - 01/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 96% 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 01:00 ngày 01/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 04:00 ngày 01/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.01 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 07:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.11 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 10:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 13:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 16:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.94 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 19:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.58 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 22:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.45 km/giờ

Dự báo thời tiết Thanh Hóa 30 ngày tới

Cập nhật lúc 19:49 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa vừa 27°C / 28°C 90% 2.24 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 85% 1.56 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 88% 2.25 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 88% 2.43 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa vừa 26°C / 27°C 89% 2.83 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 77% 2.57 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 76% 3.02 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 85% 2.97 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 81% 3.01 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 90% 3.35 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 87% 3.72 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 75% 4.52 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 76% 5.39 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 87% 4.56 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 92% 3.99 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 91% 2.94 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 89% 2.23 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 80% 2.36 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 77% 2.32 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mây thưa 24°C / 29°C 68% 2.57 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 78% 2.39 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 78% 2.83 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 87% 2.73 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 81% 2.81 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 72% 2.93 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây rải rác 25°C / 28°C 71% 2.58 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 75% 3.17 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 75% 3.36 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 23°C / 25°C 90% 5.69 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 22°C / 24°C 73% 6.02 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Hôm nay , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.01 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.35 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.72 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.52 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.39 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.56 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.99 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.73 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.17 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.36 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 5.69 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 6.02 km/giờ

Thời tiết Nghệ An

Dự báo thời tiết Nghệ An hôm nay

Cập nhật lúc 19:53 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 30/09 Mưa nhiều 21°C 100% 3.276 km/giờ
03:00 - 30/09 Mưa nhiều 21°C 99% 4.824 km/giờ
06:00 - 30/09 Mưa nhiều 21°C 100% 2.412 km/giờ
09:00 - 30/09 Ít mưa 21°C 99% 5.184 km/giờ
12:00 - 30/09 Mưa nhẹ 21°C 98% 5.796 km/giờ
15:00 - 30/09 Mưa nhẹ 22°C 97% 7.668 km/giờ
18:00 - 30/09 Mưa nhẹ 22°C 98% 6.984 km/giờ
21:00 - 30/09 Mưa nhẹ 22°C 99% 4.284 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 00:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 100%, tốc độ gió 3.276 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 03:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 4.824 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 06:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 100%, tốc độ gió 2.412 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 09:00 ngày 30/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 5.184 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 12:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 5.796 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 15:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 7.668 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 18:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 6.984 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 21:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 4.284 km/giờ

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày mai

Cập nhật lúc 19:53 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 01/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 92% 0.69 km/giờ
04:00 - 01/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 92% 0.35 km/giờ
07:00 - 01/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 93% 0.28 km/giờ
10:00 - 01/10 Mưa cường độ nặng 25°C / 26°C 93% 0.4 km/giờ
13:00 - 01/10 Mưa vừa 26°C / 27°C 91% 1.33 km/giờ
16:00 - 01/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 94% 0.78 km/giờ
19:00 - 01/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 93% 1.2 km/giờ
22:00 - 01/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 93% 0.37 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 01:00 ngày 01/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.69 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 04:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.35 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 07:00 ngày 01/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.28 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 10:00 ngày 01/10, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.4 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 13:00 ngày 01/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.33 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 16:00 ngày 01/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.78 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 19:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.2 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 22:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.37 km/giờ

Dự báo thời tiết Nghệ An 30 ngày tới

Cập nhật lúc 19:53 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa vừa 26°C / 28°C 86% 2.03 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 88% 1.6 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 88% 2.28 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 84% 2.98 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 90% 3.05 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 86% 2.86 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 77% 3.17 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 83% 2.86 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 79% 3.36 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 25°C / 28°C 86% 3.38 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 87% 3.73 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 78% 4.52 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 87% 5.05 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 94% 4.08 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa vừa 24°C / 27°C 87% 3.91 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 82% 3.01 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 87% 2.28 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 86% 2.75 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 83% 2.71 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mây thưa 25°C / 29°C 72% 2.82 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 76% 2.77 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 80% 3.12 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 85% 3.03 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 77% 3.1 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 76% 2.85 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây thưa 25°C / 29°C 72% 2.86 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 73% 3.07 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 75% 3.89 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 23°C / 25°C 90% 5.36 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 84% 5.85 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Hôm nay , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.17 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.36 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.38 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.73 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.52 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 5.05 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 4.08 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.91 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.01 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.12 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.07 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.89 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 5.36 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 5.85 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Anh Sơn Huyện Con Cuông Huyện Diễn Châu Huyện Đô Lương Huyện Hưng Nguyên Huyện Kỳ Sơn Huyện Nam Đàn Huyện Nghi Lộc Huyện Nghĩa Đàn Huyện Quế Phong Huyện Quỳ Châu Huyện Quỳ Hợp Huyện Quỳnh Lưu Huyện Tân Kỳ Huyện Thanh Chương Huyện Tương Dương Huyện Yên Thành Thị xã Cửa Lò Thị xã Hoàng Mai Thị xã Thái Hoà Vinh

Thời tiết Hà Tĩnh

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh hôm nay

Cập nhật lúc 21:55 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 30/09 Ít mưa 26°C 93% 29.052 km/giờ
03:00 - 30/09 Ít mưa 26°C 94% 30.564 km/giờ
06:00 - 30/09 Ít mưa 27°C 90% 29.664 km/giờ
09:00 - 30/09 Ít mưa 26°C 88% 27.432 km/giờ
12:00 - 30/09 Ít mưa 26°C 89% 23.652 km/giờ
15:00 - 30/09 Ít mưa 26°C 88% 27.9 km/giờ
18:00 - 30/09 Ít mưa 26°C 88% 27.972 km/giờ
21:00 - 30/09 Ít mưa 26°C 90% 19.656 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 00:00 ngày 30/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 29.052 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 03:00 ngày 30/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 30.564 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 06:00 ngày 30/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 29.664 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 09:00 ngày 30/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 27.432 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 12:00 ngày 30/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 23.652 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 15:00 ngày 30/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 27.9 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 18:00 ngày 30/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 27.972 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 21:00 ngày 30/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 19.656 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày mai

Cập nhật lúc 20:54 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 01/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 93% 0.95 km/giờ
04:00 - 01/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 94% 0.55 km/giờ
07:00 - 01/10 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 97% 0.42 km/giờ
10:00 - 01/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 94% 0.25 km/giờ
13:00 - 01/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 95% 1.12 km/giờ
16:00 - 01/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 95% 0.1 km/giờ
19:00 - 01/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 94% 0.57 km/giờ
22:00 - 01/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 93% 1.04 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 01:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.95 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 04:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.55 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 07:00 ngày 01/10, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.42 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 10:00 ngày 01/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.25 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 13:00 ngày 01/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.12 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 16:00 ngày 01/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.1 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 19:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.57 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 22:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.04 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 20:54 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa vừa 26°C / 28°C 88% 2.25 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 88% 2.31 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 89% 2.87 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 86% 2.89 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 90% 2.49 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 81% 3.62 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 2.67 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 79% 2.85 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 74% 2.88 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 26°C / 28°C 83% 3.18 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa vừa 26°C / 27°C 88% 3.51 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 82% 3.82 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 90% 2.64 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 3.18 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 81% 2.9 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 88% 4.28 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa vừa 25°C / 25°C 94% 6.33 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 92% 6.18 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 24°C / 24°C 86% 4.85 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 23°C / 25°C 79% 3.68 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây thưa 22°C / 27°C 70% 3.68 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây thưa 22°C / 28°C 67% 3.16 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây cụm 23°C / 27°C 71% 4.42 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 73% 4.15 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 64% 5.85 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 20°C / 23°C 86% 7.56 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa nhẹ 20°C / 21°C 88% 7.39 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mưa nhẹ 21°C / 22°C 92% 6.66 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 21°C / 23°C 77% 5.63 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mây thưa 22°C / 25°C 64% 5.25 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Hôm nay , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.62 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.18 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.51 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.82 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.18 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 4.28 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 6.33 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 6.18 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.85 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.68 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.68 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.42 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.15 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 5.85 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 23°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 7.56 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 7.39 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 6.66 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.63 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 5.25 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cẩm Xuyên Huyện Can Lộc Huyện Đức Thọ Huyện Hương Khê Huyện Hương Sơn Huyện Kỳ Anh Huyện Lộc Hà Huyện Nghi Xuân Huyện Thạch Hà Huyện Vũ Quang Thành Phố Hà Tĩnh Thị xã Hồng Lĩnh Thị xã Kỳ Anh

Thời tiết Quảng Bình

Dự báo thời tiết Quảng Bình hôm nay

Cập nhật lúc 19:53 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 30/09 Mưa nhiều 21°C 99% 22.788 km/giờ
03:00 - 30/09 Mưa nhiều 21°C 97% 25.956 km/giờ
06:00 - 30/09 Ít mưa 22°C 97% 24.732 km/giờ
09:00 - 30/09 Ít mưa 21°C 96% 23.652 km/giờ
12:00 - 30/09 Ít mưa 21°C 96% 22.284 km/giờ
15:00 - 30/09 Ít mưa 21°C 96% 15.84 km/giờ
18:00 - 30/09 Ít mưa 21°C 97% 2.664 km/giờ
21:00 - 30/09 Mưa nhẹ 20°C 96% 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 00:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 22.788 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 03:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 25.956 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 06:00 ngày 30/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 24.732 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 09:00 ngày 30/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 23.652 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 12:00 ngày 30/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 22.284 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 15:00 ngày 30/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 15.84 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 18:00 ngày 30/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 2.664 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 21:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 3.24 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Bình ngày mai

Cập nhật lúc 20:55 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 01/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 96% 0.47 km/giờ
04:00 - 01/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 97% 0.82 km/giờ
07:00 - 01/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 97% 0.64 km/giờ
10:00 - 01/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 98% 0.35 km/giờ
13:00 - 01/10 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 99% 0.71 km/giờ
16:00 - 01/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 96% 0.5 km/giờ
19:00 - 01/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 96% 0.4 km/giờ
22:00 - 01/10 Nhiều mây 24°C / 25°C 97% 0.81 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 01:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.47 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 04:00 ngày 01/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.82 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 07:00 ngày 01/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.64 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 10:00 ngày 01/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.35 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 13:00 ngày 01/10, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.71 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 16:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.5 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 19:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.4 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 22:00 ngày 01/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.81 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Bình 30 ngày tới

Cập nhật lúc 20:55 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 28°C 86% 2.27 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 88% 2.43 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 88% 3.05 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 88% 2.95 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 90% 2.36 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 82% 3.53 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 80% 2.63 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 78% 2.89 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 69% 2.89 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 76% 3.13 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 88% 2.91 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 88% 3.46 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 88% 1.96 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 72% 2.99 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 80% 2.38 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 89% 3.63 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 94% 5.65 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 94% 5.8 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 24°C / 24°C 87% 4.73 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 77% 3.65 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây rải rác 22°C / 28°C 67% 3.73 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây thưa 22°C / 28°C 63% 3.45 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 69% 4.77 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 72% 4.6 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 63% 6.15 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa vừa 20°C / 22°C 89% 7.89 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa nhẹ 20°C / 21°C 91% 7.36 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mưa nhẹ 21°C / 22°C 94% 6.51 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 22°C / 22°C 83% 5.65 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mây thưa 22°C / 26°C 63% 5.53 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.46 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.63 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 5.65 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 5.8 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.73 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.65 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.73 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.45 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.77 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.6 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 6.15 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 22°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 7.89 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 7.36 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 6.51 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 22°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.65 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 5.53 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Hới Huyện Bố Trạch Huyện Lệ Thủy Huyện Minh Hóa Huyện Quảng Ninh Huyện Quảng Trạch Huyện Tuyên Hóa Thị xã Ba Đồn

Thời tiết Quảng Trị

Dự báo thời tiết Quảng Trị hôm nay

Cập nhật lúc 20:55 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 30/09 Mưa nhiều 26°C 92% 44.316 km/giờ
03:00 - 30/09 Ít mưa 26°C 90% 39.168 km/giờ
06:00 - 30/09 Ít mưa 28°C 86% 28.548 km/giờ
09:00 - 30/09 Ít mưa 27°C 87% 16.2 km/giờ
12:00 - 30/09 Mưa nhẹ 25°C 89% 6.948 km/giờ
15:00 - 30/09 Mưa nhẹ 24°C 90% 6.228 km/giờ
18:00 - 30/09 Mây rải rác 24°C 90% 2.952 km/giờ
21:00 - 30/09 Trời âm u 24°C 92% 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 00:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 44.316 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 03:00 ngày 30/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 39.168 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 06:00 ngày 30/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 28.548 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 09:00 ngày 30/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 16.2 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 12:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 6.948 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 15:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 6.228 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 18:00 ngày 30/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 2.952 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 21:00 ngày 30/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 3.78 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Trị ngày mai

Cập nhật lúc 20:55 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 01/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 95% 1.52 km/giờ
04:00 - 01/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 95% 1.62 km/giờ
07:00 - 01/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 93% 2.05 km/giờ
10:00 - 01/10 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 85% 2.92 km/giờ
13:00 - 01/10 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 83% 4.44 km/giờ
16:00 - 01/10 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 92% 2.28 km/giờ
19:00 - 01/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 92% 1.35 km/giờ
22:00 - 01/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 95% 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 01:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 04:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 07:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 10:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 13:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.44 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 16:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 19:00 ngày 01/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 22:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.5 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Trị 30 ngày tới

Cập nhật lúc 20:55 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 31°C 76% 2.52 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 89% 2.92 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 85% 4.02 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 91% 3.15 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 90% 2.64 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 89% 3.28 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 86% 2.65 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 84% 2.91 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mây thưa 25°C / 31°C 67% 3 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 70% 3.29 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 88% 2.67 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 91% 3.04 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 84% 1.94 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 76% 2.75 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 87% 2.12 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 90% 3.18 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 94% 5.38 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa vừa 25°C / 25°C 93% 5.73 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 90% 4.87 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 76% 3.86 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây cụm 21°C / 28°C 68% 3.72 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây rải rác 21°C / 28°C 64% 4.04 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 70% 5.47 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 72% 5.47 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa vừa 22°C / 27°C 68% 6.92 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa vừa 21°C / 22°C 91% 8.8 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa vừa 21°C / 23°C 92% 7.69 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mưa vừa 23°C / 24°C 94% 6.41 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 88% 5.9 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 65% 5.66 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.02 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.15 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.18 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 5.38 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 5.73 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 4.87 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.86 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.72 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 4.04 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 5.47 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.47 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 6.92 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 8.8 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 7.69 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 6.41 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 5.9 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 5.66 km/giờ

Dự báo thời tiết Đông Hà Huyện Cam Lộ Huyện Cồn Cỏ Huyện Đa Krông Huyện Gio Linh Huyện Hải Lăng Huyện Hướng Hóa Huyện Triệu Phong Huyện Vĩnh Linh Thị xã Quảng Trị

Thời tiết Huế

Dự báo thời tiết Thừa Thiên-Huế hôm nay

Cập nhật lúc 21:55 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 30/09 Mưa nhiều 26°C 89% 53.208 km/giờ
03:00 - 30/09 Ít mưa 25°C 88% 35.64 km/giờ
06:00 - 30/09 Mưa nhẹ 29°C 79% 14.976 km/giờ
09:00 - 30/09 Mưa nhẹ 30°C 74% 12.132 km/giờ
12:00 - 30/09 Mưa nhẹ 28°C 83% 9.324 km/giờ
15:00 - 30/09 Nhiều mây 27°C 89% 8.208 km/giờ
18:00 - 30/09 Mây rải rác 26°C 88% 6.624 km/giờ
21:00 - 30/09 Mây rải rác 25°C 87% 3.276 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 00:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 53.208 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 03:00 ngày 30/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 35.64 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 06:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 14.976 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 09:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 12.132 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 12:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 9.324 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 15:00 ngày 30/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 8.208 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 18:00 ngày 30/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 6.624 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên-Huế vào lúc 21:00 ngày 30/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 3.276 km/giờ

Dự báo thời tiết Thừa Thiên Huế ngày mai

Cập nhật lúc 19:53 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 01/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 93% 1.05 km/giờ
04:00 - 01/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 93% 1.09 km/giờ
07:00 - 01/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 92% 1.45 km/giờ
10:00 - 01/10 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 84% 1.53 km/giờ
13:00 - 01/10 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 84% 2.69 km/giờ
16:00 - 01/10 Mưa vừa 27°C / 27°C 90% 3.11 km/giờ
19:00 - 01/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 92% 0.62 km/giờ
22:00 - 01/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 97% 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 01:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.05 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 04:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.09 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 07:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 10:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 13:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 16:00 ngày 01/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 19:00 ngày 01/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.62 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 22:00 ngày 01/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 2.24 km/giờ

Dự báo thời tiết Thừa Thiên Huế 30 ngày tới

Cập nhật lúc 19:53 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 32°C 71% 2.09 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 89% 2.92 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 91% 3.74 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 90% 3.99 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 90% 3.05 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 90% 3.33 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 87% 3.42 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 83% 2.59 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 72% 3.81 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 88% 3.7 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 87% 3.81 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 87% 3.95 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 92% 3.24 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 88% 2.47 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 79% 2.72 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 68% 3.08 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 88% 2.25 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 87% 3.13 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 86% 3.33 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 80% 2.48 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 67% 3.39 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 80% 3.54 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 82% 4.21 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 80% 3.05 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 87% 3.55 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 77% 2.74 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 84% 3.46 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 78% 4.13 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 86% 5.26 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 89% 7.6 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.74 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.99 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.81 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.7 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.81 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.95 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.54 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.21 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.55 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.46 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.13 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 5.26 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 7.6 km/giờ

Dự báo thời tiết Huế Huyện A Lưới Huyện Nam Đông Huyện Phong Điền Huyện Phú Lộc Huyện Phú Vang Huyện Quảng Điền Thị xã Hương Thủy Thị xã Hương Trà

Thời tiết Đà Nẵng

Dự báo thời tiết Ðà Nẵng hôm nay

Cập nhật lúc 20:55 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 30/09 Mưa nhiều 25°C 94% 49.968 km/giờ
03:00 - 30/09 Mưa nhiều 27°C 83% 16.092 km/giờ
06:00 - 30/09 Mưa nhẹ 30°C 70% 8.316 km/giờ
09:00 - 30/09 Mưa nhẹ 31°C 66% 8.532 km/giờ
12:00 - 30/09 Nhiều mây 28°C 78% 8.064 km/giờ
15:00 - 30/09 Nhiều mây 27°C 78% 6.588 km/giờ
18:00 - 30/09 Mây rải rác 26°C 82% 7.74 km/giờ
21:00 - 30/09 Mây rải rác 25°C 81% 7.236 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 00:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 49.968 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 03:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 16.092 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 06:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 8.316 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 09:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 8.532 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 12:00 ngày 30/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 8.064 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 15:00 ngày 30/09, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 6.588 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 18:00 ngày 30/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 7.74 km/giờ
 • Thời tiết Ðà Nẵng vào lúc 21:00 ngày 30/09, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 7.236 km/giờ

Dự báo thời tiết Đà Nẵng ngày mai

Cập nhật lúc 21:56 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 01/10 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 92% 1.93 km/giờ
04:00 - 01/10 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 89% 1.15 km/giờ
07:00 - 01/10 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 88% 1.51 km/giờ
10:00 - 01/10 Nhiều mây 27°C / 31°C 84% 0.83 km/giờ
13:00 - 01/10 Nhiều mây 29°C / 33°C 78% 2.89 km/giờ
16:00 - 01/10 Mưa vừa 26°C / 26°C 89% 2.17 km/giờ
19:00 - 01/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 95% 3.09 km/giờ
22:00 - 01/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 96% 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 01:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 04:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.15 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 07:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 10:00 ngày 01/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 0.83 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 13:00 ngày 01/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 16:00 ngày 01/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 19:00 ngày 01/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 22:00 ngày 01/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.47 km/giờ

Dự báo thời tiết Đà Nẵng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 21:56 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 32°C 72% 2.81 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 90% 3.79 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 87% 4.55 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa vừa 26°C / 27°C 91% 3.3 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 91% 3.46 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 90% 4.02 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 89% 3.64 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 88% 3.72 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 72% 3.73 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 72% 3.83 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 88% 3.22 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 88% 2.92 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 80% 2.71 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 86% 3.08 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 88% 3.22 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 87% 3.8 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa vừa 26°C / 26°C 92% 6.18 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 91% 6.51 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa vừa 25°C / 25°C 88% 6.23 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 76% 5.47 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây cụm 23°C / 27°C 72% 4.67 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây rải rác 23°C / 28°C 67% 4.83 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 71% 6.47 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 71% 6.73 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa vừa 23°C / 26°C 77% 8.67 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa vừa 22°C / 23°C 90% 10.41 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa vừa 22°C / 24°C 93% 9.58 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 92% 5.81 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa vừa 23°C / 24°C 87% 7.13 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 69% 7.05 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.79 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.55 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.3 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.46 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 4.02 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.64 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.72 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.73 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.83 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.22 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.22 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.8 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 6.18 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 6.51 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 6.23 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.47 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.67 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.83 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 6.47 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 6.73 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 8.67 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 10.41 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 9.58 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 5.81 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 7.13 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 7.05 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Hòa Vang Huyện Hoàng Sa Quận Cẩm Lệ Quận Hải Châu Quận Liên Chiểu Quận Ngũ Hành Sơn Quận Sơn Trà Quận Thanh Khê

Thời tiết Quảng Nam

Dự báo thời tiết Quảng Nam hôm nay

Cập nhật lúc 21:56 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 30/09 Mưa dày đặc 23°C 97% 18.108 km/giờ
03:00 - 30/09 Mưa nhiều 23°C 100% 4.824 km/giờ
06:00 - 30/09 Mưa nhẹ 24°C 99% 1.872 km/giờ
09:00 - 30/09 Mưa nhẹ 23°C 99% 3.132 km/giờ
12:00 - 30/09 Trời âm u 23°C 98% 4.716 km/giờ
15:00 - 30/09 Trời âm u 23°C 97% 5.256 km/giờ
18:00 - 30/09 Trời âm u 23°C 96% 5.364 km/giờ
21:00 - 30/09 Trời âm u 22°C 95% 5.04 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 00:00 ngày 30/09, dự báo mưa dày đặc, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 18.108 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 03:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhiều, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 100%, tốc độ gió 4.824 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 06:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 1.872 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 09:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 3.132 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 12:00 ngày 30/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 4.716 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 15:00 ngày 30/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 5.256 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 18:00 ngày 30/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 5.364 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 21:00 ngày 30/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 5.04 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Nam ngày mai

Cập nhật lúc 19:53 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 01/10 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 91% 2.04 km/giờ
04:00 - 01/10 Nhiều mây 25°C / 26°C 93% 1.64 km/giờ
07:00 - 01/10 Nhiều mây 25°C / 26°C 91% 1.31 km/giờ
10:00 - 01/10 Nhiều mây 29°C / 33°C 76% 1.15 km/giờ
13:00 - 01/10 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 83% 2.87 km/giờ
16:00 - 01/10 Mưa vừa 26°C / 27°C 90% 3.16 km/giờ
19:00 - 01/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 96% 2.53 km/giờ
22:00 - 01/10 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 98% 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 01:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 04:00 ngày 01/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 07:00 ngày 01/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.31 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 10:00 ngày 01/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.15 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 13:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 16:00 ngày 01/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 19:00 ngày 01/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 22:00 ngày 01/10, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.46 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Nam 30 ngày tới

Cập nhật lúc 19:53 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 32°C 73% 2.21 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 88% 2.89 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 90% 3.79 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa vừa 26°C / 28°C 90% 3.93 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 90% 3.67 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa vừa 26°C / 28°C 89% 3.99 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 85% 4.4 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 81% 3.46 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 76% 4.4 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 25°C / 28°C 87% 3.96 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa vừa 25°C / 28°C 85% 4.11 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 87% 4.49 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa vừa 25°C / 28°C 87% 3 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 86% 2.63 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 82% 2.99 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 71% 2.97 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 87% 2.79 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 87% 3.17 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 86% 4.2 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 82% 3.27 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 74% 3.91 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa vừa 24°C / 28°C 79% 4.44 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 81% 4.22 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 86% 4.4 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 87% 4.04 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 85% 3.58 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 84% 4.16 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 83% 5.75 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa vừa 25°C / 25°C 88% 6.75 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 90% 9.52 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.79 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.67 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.99 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.4 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.46 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.4 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.96 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.11 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.49 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.17 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.2 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.27 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.91 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.44 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.22 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.4 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.04 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.58 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.16 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.75 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 6.75 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 9.52 km/giờ

Dự báo thời tiết Hội An Huyện Bắc Trà My Huyện Đại Lộc Huyện Đông Giang Huyện Duy Xuyên Huyện Hiệp Đức Huyện Nam Giang Huyện Nam Trà My Huyện Nông Sơn Huyện Núi Thành Huyện Phú Ninh Huyện Phước Sơn Huyện Quế Sơn Huyện Tây Giang Huyện Thăng Bình Huyện Tiên Phước Tam Kỳ Thị xã Điện Bàn

Thời tiết Quảng Ngãi

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi hôm nay

Cập nhật lúc 21:56 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 30/09 Ít mưa 24°C 89% 11.304 km/giờ
03:00 - 30/09 Trời âm u 26°C 84% 15.84 km/giờ
06:00 - 30/09 Trời âm u 27°C 76% 17.892 km/giờ
09:00 - 30/09 Trời âm u 26°C 78% 15.984 km/giờ
12:00 - 30/09 Trời âm u 25°C 77% 16.668 km/giờ
15:00 - 30/09 Trời âm u 25°C 79% 15.012 km/giờ
18:00 - 30/09 Trời âm u 25°C 80% 13.356 km/giờ
21:00 - 30/09 Trời âm u 24°C 80% 12.78 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 00:00 ngày 30/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 11.304 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 03:00 ngày 30/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 15.84 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 06:00 ngày 30/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 17.892 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 09:00 ngày 30/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 15.984 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 12:00 ngày 30/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 16.668 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 15:00 ngày 30/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 15.012 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 18:00 ngày 30/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 13.356 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 21:00 ngày 30/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 12.78 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi ngày mai

Cập nhật lúc 20:55 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 01/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 92% 2.28 km/giờ
04:00 - 01/10 Nhiều mây 25°C / 26°C 91% 1.78 km/giờ
07:00 - 01/10 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 87% 1.4 km/giờ
10:00 - 01/10 Nhiều mây 29°C / 33°C 76% 1.22 km/giờ
13:00 - 01/10 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 83% 2.25 km/giờ
16:00 - 01/10 Mưa vừa 26°C / 27°C 90% 1.69 km/giờ
19:00 - 01/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 94% 1.11 km/giờ
22:00 - 01/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 95% 1.3 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 01:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 04:00 ngày 01/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 07:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.4 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 10:00 ngày 01/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.22 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 13:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 16:00 ngày 01/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 19:00 ngày 01/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.11 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 22:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.3 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi 30 ngày tới

Cập nhật lúc 20:55 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 31°C 78% 3.07 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 88% 3.5 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 87% 3.88 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa vừa 25°C / 28°C 89% 2.79 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 89% 3.77 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa vừa 25°C / 28°C 86% 4.49 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa vừa 25°C / 28°C 87% 4.46 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 87% 4.39 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 78% 3.79 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 4.16 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 86% 3.53 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 82% 3.1 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 81% 2.74 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 87% 3.87 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 85% 4.3 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 82% 4.19 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 89% 4.87 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 91% 5.93 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 90% 6.63 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 81% 6.39 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 78% 5.92 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây cụm 23°C / 28°C 71% 4.86 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 71% 6.36 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 72% 7.03 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa vừa 23°C / 25°C 80% 9.03 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa vừa 22°C / 23°C 91% 9.34 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa vừa 22°C / 24°C 92% 8.34 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mưa vừa 24°C / 26°C 87% 4.57 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa vừa 23°C / 24°C 91% 8.18 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 74% 8.85 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.07 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.5 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.88 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.77 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.49 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.46 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.39 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.79 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.16 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.87 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.3 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.19 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 4.87 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 5.93 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 6.63 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 6.39 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.92 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.86 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 6.36 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 7.03 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 9.03 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 9.34 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 8.34 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.57 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 8.18 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 8.85 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ba Tơ Huyện Bình Sơn Huyện Lý Sơn Huyện Minh Long Huyện Mộ Đức Huyện Nghĩa Hành Huyện Sơn Hà Huyện Sơn Tây Huyện Sơn Tịnh Huyện Trà Bồng Huyện Tư Nghĩa Thành Phố Quảng Ngãi Thị xã Đức Phổ

Thời tiết Bình Định

Dự báo thời tiết Bình Ðịnh hôm nay

Cập nhật lúc 19:53 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 30/09 Trời âm u 22°C 76% 31.356 km/giờ
03:00 - 30/09 Trời âm u 22°C 81% 18.144 km/giờ
06:00 - 30/09 Trời âm u 26°C 71% 22.86 km/giờ
09:00 - 30/09 Trời âm u 23°C 77% 16.884 km/giờ
12:00 - 30/09 Trời âm u 21°C 82% 6.336 km/giờ
15:00 - 30/09 Trời âm u 20°C 88% 6.048 km/giờ
18:00 - 30/09 Trời âm u 20°C 87% 8.244 km/giờ
21:00 - 30/09 Trời âm u 20°C 90% 7.164 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 00:00 ngày 30/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 31.356 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 03:00 ngày 30/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 18.144 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 06:00 ngày 30/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 22.86 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 09:00 ngày 30/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 16.884 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 12:00 ngày 30/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 6.336 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 15:00 ngày 30/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 6.048 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 18:00 ngày 30/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 8.244 km/giờ
 • Thời tiết Bình Ðịnh vào lúc 21:00 ngày 30/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 7.164 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Định ngày mai

Cập nhật lúc 21:56 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 01/10 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 87% 1.94 km/giờ
04:00 - 01/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 86% 1.57 km/giờ
07:00 - 01/10 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 87% 1.98 km/giờ
10:00 - 01/10 Nhiều mây 26°C / 26°C 85% 1.2 km/giờ
13:00 - 01/10 Nhiều mây 28°C / 32°C 75% 1.03 km/giờ
16:00 - 01/10 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 80% 2.74 km/giờ
19:00 - 01/10 Mưa vừa 27°C / 27°C 85% 3.68 km/giờ
22:00 - 01/10 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 86% 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 01:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 04:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 07:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 10:00 ngày 01/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.2 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 13:00 ngày 01/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.03 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 16:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 19:00 ngày 01/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.68 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 22:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.43 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Định 30 ngày tới

Cập nhật lúc 21:56 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 30°C 80% 3.87 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 88% 3.21 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 86% 3.72 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 88% 2.97 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 87% 3.74 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 85% 3.97 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 84% 4.1 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 80% 3.83 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 84% 3.04 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 84% 4.39 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 3.12 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 3.32 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 2.94 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 3.82 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 4.32 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 3.9 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 4.03 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 91% 5.08 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 93% 6.38 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 85% 6.4 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 81% 5.99 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 73% 4.73 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây rải rác 24°C / 29°C 70% 6.09 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mây cụm 25°C / 29°C 71% 6.69 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 73% 6.77 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 77% 5.99 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 71% 5.34 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 77% 3.66 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa vừa 24°C / 26°C 88% 7.74 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 79% 8.61 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.87 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.21 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.72 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.74 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.97 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.1 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.83 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.39 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.12 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.32 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.82 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.9 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.03 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 5.08 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 6.38 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 6.4 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 5.99 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.73 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 6.09 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 6.69 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 6.77 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.99 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.34 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 7.74 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 8.61 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện An Lão Huyện Hoài Ân Huyện Phù Cát Huyện Phù Mỹ Huyện Tây Sơn Huyện Tuy Phước Huyện Vân Canh Huyện Vĩnh Thạnh Quy Nhơn Thị xã An Nhơn Thị xã Hoài Nhơn

Thời tiết Phú Yên

Dự báo thời tiết Phú Yên hôm nay

Cập nhật lúc 19:53 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 30/09 Trời âm u 23°C 76% 23.472 km/giờ
03:00 - 30/09 Trời âm u 27°C 65% 17.604 km/giờ
06:00 - 30/09 Mưa nhẹ 28°C 67% 18.144 km/giờ
09:00 - 30/09 Mưa nhẹ 25°C 76% 14.436 km/giờ
12:00 - 30/09 Mưa nhẹ 22°C 86% 7.848 km/giờ
15:00 - 30/09 Trời âm u 22°C 88% 7.776 km/giờ
18:00 - 30/09 Trời âm u 22°C 89% 8.1 km/giờ
21:00 - 30/09 Trời âm u 21°C 91% 7.92 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 00:00 ngày 30/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 23.472 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 03:00 ngày 30/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 17.604 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 06:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 18.144 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 09:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 14.436 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 12:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 7.848 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 15:00 ngày 30/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 7.776 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 18:00 ngày 30/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 8.1 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 21:00 ngày 30/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 7.92 km/giờ

Dự báo thời tiết Phú Yên ngày mai

Cập nhật lúc 20:55 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 01/10 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 98% 1.16 km/giờ
04:00 - 01/10 Mưa nhẹ 23°C / 23°C 97% 1.34 km/giờ
07:00 - 01/10 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 96% 1.31 km/giờ
10:00 - 01/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 89% 1.76 km/giờ
13:00 - 01/10 Nhiều mây 29°C / 32°C 66% 1.98 km/giờ
16:00 - 01/10 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 88% 0.8 km/giờ
19:00 - 01/10 Mưa vừa 23°C / 24°C 96% 1.09 km/giờ
22:00 - 01/10 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 96% 0.79 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 01:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.16 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 04:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 23°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 07:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.31 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 10:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 13:00 ngày 01/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 16:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 0.8 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 19:00 ngày 01/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.09 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 22:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.79 km/giờ

Dự báo thời tiết Phú Yên 30 ngày tới

Cập nhật lúc 20:55 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 24°C / 28°C 83% 3.66 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 91% 2.72 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 89% 3.26 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 90% 2.94 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 90% 3.56 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 87% 3.67 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 86% 3.3 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 76% 3.11 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 87% 2.63 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 85% 3.92 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 81% 2.78 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 70% 3.26 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 75% 3.3 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 78% 3.42 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 80% 3.74 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 71% 3.29 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 76% 3.53 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa vừa 23°C / 25°C 93% 3.97 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa vừa 23°C / 24°C 95% 5.5 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 87% 5.23 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 78% 4.97 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 73% 3.74 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây rải rác 22°C / 28°C 65% 4.99 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mây cụm 23°C / 28°C 65% 4.94 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 66% 4.49 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 66% 3.48 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 59% 2.63 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 73% 2.9 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 80% 5.75 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa vừa 22°C / 24°C 82% 6.81 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.56 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.67 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.3 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.92 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.3 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.74 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 3.97 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 5.5 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 5.23 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.97 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.74 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.99 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.94 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.49 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.48 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.75 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 6.81 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đồng Xuân Huyện Phú Hoà Huyện Sơn Hòa Huyện Sông Hinh Huyện Tây Hoà Huyện Tuy An Thị xã Đông Hòa Thị xã Sông Cầu Tuy Hoà

Thời tiết Khánh Hòa

Dự báo thời tiết Khánh Hòa hôm nay

Cập nhật lúc 19:53 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 30/09 Trời âm u 26°C 77% 3.348 km/giờ
03:00 - 30/09 Trời âm u 28°C 49% 0.396 km/giờ
06:00 - 30/09 Mưa nhẹ 33°C 61% 3.348 km/giờ
09:00 - 30/09 Mưa nhẹ 31°C 93% 1.908 km/giờ
12:00 - 30/09 Mưa nhẹ 24°C 95% 2.844 km/giờ
15:00 - 30/09 Mưa nhẹ 24°C 95% 4.104 km/giờ
18:00 - 30/09 Trời âm u 24°C 95% 3.78 km/giờ
21:00 - 30/09 Trời âm u 23°C 94% 3.024 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 00:00 ngày 30/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 3.348 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 03:00 ngày 30/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 49%, tốc độ gió 0.396 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 06:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 3.348 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 09:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 1.908 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 12:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 2.844 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 15:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 4.104 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 18:00 ngày 30/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 21:00 ngày 30/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 3.024 km/giờ

Dự báo thời tiết Khánh Hòa ngày mai

Cập nhật lúc 20:55 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 01/10 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 94% 1.06 km/giờ
04:00 - 01/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 93% 0.72 km/giờ
07:00 - 01/10 Nhiều mây 26°C / 27°C 90% 0.83 km/giờ
10:00 - 01/10 Nhiều mây 30°C / 35°C 68% 1.47 km/giờ
13:00 - 01/10 Mưa vừa 29°C / 35°C 86% 1.54 km/giờ
16:00 - 01/10 Mưa vừa 26°C / 26°C 90% 0.81 km/giờ
19:00 - 01/10 Mưa cường độ nặng 25°C / 26°C 93% 0.94 km/giờ
22:00 - 01/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 94% 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 01:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.06 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 04:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.72 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 07:00 ngày 01/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 0.83 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 10:00 ngày 01/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 13:00 ngày 01/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 16:00 ngày 01/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 0.81 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 19:00 ngày 01/10, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.94 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 22:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.81 km/giờ

Dự báo thời tiết Khánh Hòa 30 ngày tới

Cập nhật lúc 20:55 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 28°C 87% 4.91 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa vừa 26°C / 27°C 93% 3.34 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 91% 2.79 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 89% 3.5 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 91% 4.08 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 87% 4.55 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 87% 3.66 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 3.35 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 87% 3.01 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 87% 3.87 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 82% 3.56 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 74% 3.83 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 4.07 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 4.31 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 3.78 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 3.15 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 2.97 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 90% 4.23 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 92% 6.06 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 89% 5.72 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 77% 5.36 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 78% 3.54 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 69% 4.73 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 67% 3.65 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 69% 3.32 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây cụm 24°C / 29°C 66% 2.63 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 63% 2.67 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 76% 2.85 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 74% 5.14 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 88% 7.36 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.91 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 3.34 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.5 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 4.08 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.55 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.35 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.01 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.87 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.56 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.83 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.07 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.31 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.15 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 4.23 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 6.06 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 5.72 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.36 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.54 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.73 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.65 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.32 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.14 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 7.36 km/giờ

Dự báo thời tiết Cam Ranh Huyện Cam Lâm Huyện Diên Khánh Huyện Khánh Sơn Huyện Khánh Vĩnh Huyện Trường Sa Huyện Vạn Ninh Nha Trang Thị xã Ninh Hòa

Thời tiết Ninh Thuận

Dự báo thời tiết Ninh Thuận hôm nay

Cập nhật lúc 19:53 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 30/09 Trời âm u 24°C 76% 8.244 km/giờ
03:00 - 30/09 Trời âm u 27°C 69% 13.14 km/giờ
06:00 - 30/09 Mưa nhẹ 29°C 61% 12.924 km/giờ
09:00 - 30/09 Mưa nhẹ 25°C 83% 6.948 km/giờ
12:00 - 30/09 Mưa nhẹ 23°C 90% 5.94 km/giờ
15:00 - 30/09 Mưa nhẹ 22°C 91% 5.76 km/giờ
18:00 - 30/09 Trời âm u 22°C 91% 5.58 km/giờ
21:00 - 30/09 Trời âm u 22°C 89% 4.86 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 00:00 ngày 30/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 8.244 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 03:00 ngày 30/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 13.14 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 06:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 12.924 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 09:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 6.948 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 12:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 5.94 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 15:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 5.76 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 18:00 ngày 30/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 5.58 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 21:00 ngày 30/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 4.86 km/giờ

Dự báo thời tiết Ninh Thuận ngày mai

Cập nhật lúc 21:56 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 01/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 92% 0.96 km/giờ
04:00 - 01/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 91% 1.01 km/giờ
07:00 - 01/10 Nhiều mây 26°C / 27°C 87% 0.94 km/giờ
10:00 - 01/10 Nhiều mây 28°C / 31°C 80% 1.91 km/giờ
13:00 - 01/10 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 82% 1.73 km/giờ
16:00 - 01/10 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 85% 1.15 km/giờ
19:00 - 01/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 91% 0.68 km/giờ
22:00 - 01/10 Mưa nhẹ 25°C / 25°C 94% 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 01:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.96 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 04:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.01 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 07:00 ngày 01/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 0.94 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 10:00 ngày 01/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 13:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 16:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.15 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 19:00 ngày 01/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 0.68 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 22:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 2.23 km/giờ

Dự báo thời tiết Ninh Thuận 30 ngày tới

Cập nhật lúc 21:56 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 28°C 88% 5.56 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa vừa 27°C / 27°C 92% 3.73 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa vừa 27°C / 27°C 90% 3.56 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 88% 4.1 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 91% 4.46 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 86% 5.77 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 86% 4.06 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 78% 3.61 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 85% 3.46 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 85% 4.17 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 4.42 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 76% 4.65 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 80% 5.07 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 78% 5 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 82% 3.83 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 79% 3.23 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 2.59 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 84% 4.42 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 87% 6.03 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 87% 6.45 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 74% 5.96 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 82% 3.32 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 72% 4.5 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 67% 3.07 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 70% 3.08 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 67% 3.05 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 65% 2.08 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 74% 2.95 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 71% 4.53 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 88% 7.62 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 5.56 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.73 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.56 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 4.1 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 4.46 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 5.77 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.06 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.61 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.46 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.17 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.42 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.65 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.07 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.83 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.42 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 6.03 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 6.45 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.96 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.32 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.5 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.07 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.53 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 7.62 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bác Ái Huyện Ninh Hải Huyện Ninh Phước Huyện Ninh Sơn Huyện Thuận Bắc Huyện Thuận Nam Phan Rang-Tháp Chàm

Thời tiết Bình Thuận

Dự báo thời tiết Bình Thuận hôm nay

Cập nhật lúc 21:56 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 30/09 Trời âm u 22°C 83% 16.776 km/giờ
03:00 - 30/09 Mưa nhẹ 25°C 70% 19.728 km/giờ
06:00 - 30/09 Mưa nhẹ 25°C 73% 17.496 km/giờ
09:00 - 30/09 Mưa nhẹ 23°C 90% 11.34 km/giờ
12:00 - 30/09 Ít mưa 21°C 94% 9.648 km/giờ
15:00 - 30/09 Mưa nhẹ 20°C 92% 8.1 km/giờ
18:00 - 30/09 Mưa nhẹ 20°C 94% 7.38 km/giờ
21:00 - 30/09 Mưa nhẹ 20°C 94% 6.012 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 00:00 ngày 30/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 16.776 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 03:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 19.728 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 06:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 17.496 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 09:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 11.34 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 12:00 ngày 30/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 9.648 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 15:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 8.1 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 18:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 7.38 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 21:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 6.012 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Thuận ngày mai

Cập nhật lúc 19:53 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 01/10 Mưa nhẹ 24°C / 24°C 90% 1.54 km/giờ
04:00 - 01/10 Nhiều mây 23°C / 24°C 90% 1.33 km/giờ
07:00 - 01/10 Nhiều mây 25°C / 26°C 82% 1.01 km/giờ
10:00 - 01/10 Nhiều mây 29°C / 32°C 63% 1.64 km/giờ
13:00 - 01/10 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 68% 1.57 km/giờ
16:00 - 01/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 91% 0.14 km/giờ
19:00 - 01/10 Mưa vừa 23°C / 24°C 95% 1.07 km/giờ
22:00 - 01/10 Mưa vừa 23°C / 24°C 97% 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 01:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 04:00 ngày 01/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.33 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 07:00 ngày 01/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.01 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 10:00 ngày 01/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 13:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 16:00 ngày 01/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 0.14 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 19:00 ngày 01/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.07 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 22:00 ngày 01/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.59 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Thuận 30 ngày tới

Cập nhật lúc 19:53 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa vừa 24°C / 26°C 95% 3.39 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa vừa 24°C / 26°C 93% 2.14 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa vừa 24°C / 24°C 96% 2.72 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 89% 3.17 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 92% 3.36 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 77% 4.13 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 87% 3.03 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 68% 2.81 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 86% 2.43 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 85% 2.53 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 81% 2.85 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 66% 3.31 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 71% 3.42 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 69% 3.2 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 83% 2.15 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 84% 2.02 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 74% 1.22 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 74% 2.28 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 79% 2.93 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 83% 3.52 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 58% 3.4 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 92% 2.55 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 81% 2.24 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 69% 1.38 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 69% 3.04 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 60% 3.95 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mây rải rác 22°C / 27°C 62% 3.04 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 66% 1.59 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 61% 2.07 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 22°C / 24°C 94% 3.46 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Hôm nay , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.17 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.36 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.13 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.31 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.22 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.52 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 3.95 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 3.46 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Bình Huyện Đức Linh Huyện Hàm Tân Huyện Hàm Thuận Bắc Huyện Hàm Thuận Nam Huyện Phú Quí Huyện Tánh Linh Huyện Tuy Phong Phan Thiết Thị xã La Gi

Thời tiết Kon Tum

Dự báo thời tiết Kon Tum hôm nay

Cập nhật lúc 19:53 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 30/09 Ít mưa 20°C 97% 21.816 km/giờ
03:00 - 30/09 Ít mưa 20°C 96% 15.372 km/giờ
06:00 - 30/09 Mưa nhẹ 20°C 98% 11.448 km/giờ
09:00 - 30/09 Mưa nhẹ 20°C 98% 8.208 km/giờ
12:00 - 30/09 Mưa nhẹ 20°C 98% 6.048 km/giờ
15:00 - 30/09 Mưa nhẹ 20°C 99% 4.896 km/giờ
18:00 - 30/09 Mưa nhẹ 20°C 99% 4.356 km/giờ
21:00 - 30/09 Trời âm u 20°C 99% 3.816 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 00:00 ngày 30/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 21.816 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 03:00 ngày 30/09, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 15.372 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 06:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 11.448 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 09:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 8.208 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 12:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 6.048 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 15:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 4.896 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 18:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 4.356 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 21:00 ngày 30/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 3.816 km/giờ

Dự báo thời tiết Kon Tum ngày mai

Cập nhật lúc 21:56 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 01/10 Mưa vừa 22°C / 23°C 99% 0.32 km/giờ
04:00 - 01/10 Mưa vừa 22°C / 23°C 100% 0.53 km/giờ
07:00 - 01/10 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 99% 0.72 km/giờ
10:00 - 01/10 Mưa vừa 22°C / 23°C 98% 0.35 km/giờ
13:00 - 01/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 89% 0.46 km/giờ
16:00 - 01/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 87% 1.24 km/giờ
19:00 - 01/10 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 93% 0.7 km/giờ
22:00 - 01/10 Mưa nhẹ 22°C / 22°C 94% 0.79 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 01:00 ngày 01/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.32 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 04:00 ngày 01/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 100% , tốc độ gió 0.53 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 07:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.72 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 10:00 ngày 01/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.35 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 13:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 0.46 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 16:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.24 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 19:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.7 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 22:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 22°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.79 km/giờ

Dự báo thời tiết Kon Tum 30 ngày tới

Cập nhật lúc 21:56 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 21°C / 27°C 77% 1.56 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa vừa 22°C / 26°C 90% 1.67 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 90% 3.36 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 90% 2.54 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 88% 3.22 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 20°C / 27°C 76% 3.5 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 20°C / 27°C 77% 2.85 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 81% 2.41 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 70% 1.7 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 66% 3.26 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 82% 2.59 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 66% 2.33 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 20°C / 27°C 72% 2.54 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 20°C / 27°C 75% 2.72 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 74% 2.98 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 20°C / 28°C 67% 2.5 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 20°C / 26°C 79% 2.79 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 20°C / 23°C 96% 2.92 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 20°C / 22°C 96% 3.21 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 18°C / 23°C 81% 3.15 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mây cụm 18°C / 26°C 68% 3.02 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây cụm 18°C / 28°C 59% 2.31 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây cụm 18°C / 28°C 56% 3.37 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 18°C / 27°C 58% 3.27 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa vừa 18°C / 25°C 65% 3.7 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa vừa 18°C / 22°C 85% 2.92 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa nhẹ 18°C / 23°C 80% 2.72 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mưa nhẹ 19°C / 23°C 89% 1.8 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa vừa 19°C / 22°C 94% 3.46 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 18°C / 23°C 69% 3.47 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.36 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.22 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.5 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 28°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 26°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 23°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 22°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 3.21 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 23°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.15 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 26°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 28°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 28°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 3.37 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 27°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 3.27 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 25°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.7 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 22°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 23°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 23°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 22°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 3.46 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 23°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.47 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đắk Glei Huyện Đắk Hà Huyện Đắk Tô Huyện Ia H' Drai Huyện Kon Plông Huyện Kon Rẫy Huyện Ngọc Hồi Huyện Sa Thầy Huyện Tu Mơ Rông Thành Phố Kon Tum

Thời tiết Gia Lai

Dự báo thời tiết Gia Lai hôm nay

Cập nhật lúc 20:55 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 30/09 Mưa nhẹ 20°C 97% 18.288 km/giờ
03:00 - 30/09 Mưa nhẹ 21°C 97% 14.472 km/giờ
06:00 - 30/09 Mưa nhẹ 22°C 92% 15.66 km/giờ
09:00 - 30/09 Mưa nhẹ 21°C 93% 8.424 km/giờ
12:00 - 30/09 Mưa nhẹ 20°C 98% 4.824 km/giờ
15:00 - 30/09 Mưa nhẹ 20°C 99% 0.756 km/giờ
18:00 - 30/09 Mưa nhẹ 20°C 99% 1.728 km/giờ
21:00 - 30/09 Mưa nhẹ 20°C 99% 2.736 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 00:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 18.288 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 03:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 14.472 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 06:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 15.66 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 09:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 8.424 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 12:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 4.824 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 15:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 0.756 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 18:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 1.728 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 21:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 2.736 km/giờ

Dự báo thời tiết Gia Lai ngày mai

Cập nhật lúc 21:56 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 01/10 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 95% 1.81 km/giờ
04:00 - 01/10 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 96% 1.92 km/giờ
07:00 - 01/10 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 96% 1.78 km/giờ
10:00 - 01/10 Nhiều mây 23°C / 24°C 95% 1.73 km/giờ
13:00 - 01/10 Nhiều mây 25°C / 25°C 87% 1.28 km/giờ
16:00 - 01/10 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 86% 0.86 km/giờ
19:00 - 01/10 Mưa vừa 22°C / 23°C 94% 0.95 km/giờ
22:00 - 01/10 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 97% 0.57 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 01:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 04:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 07:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 10:00 ngày 01/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 13:00 ngày 01/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.28 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 16:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 0.86 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 19:00 ngày 01/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.95 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 22:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.57 km/giờ

Dự báo thời tiết Gia Lai 30 ngày tới

Cập nhật lúc 21:56 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 23°C / 28°C 80% 2.62 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 89% 2.47 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 87% 3.61 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 89% 2.73 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 87% 3.47 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 82% 3.76 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 81% 3.58 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 80% 3.29 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 80% 2.36 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 78% 3.94 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 82% 2.95 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 72% 2.9 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 76% 2.72 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 80% 3.37 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 77% 3.78 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 72% 3.2 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 81% 3.45 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa vừa 22°C / 24°C 93% 4.01 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa vừa 21°C / 23°C 95% 4.6 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 20°C / 24°C 84% 4.73 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 20°C / 25°C 77% 4.55 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mây cụm 20°C / 27°C 68% 3.6 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mây cụm 20°C / 27°C 66% 4.81 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mây cụm 20°C / 27°C 67% 5.07 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 20°C / 25°C 71% 5.42 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 20°C / 23°C 81% 4.66 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa nhẹ 19°C / 25°C 74% 3.94 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 81% 2.59 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa vừa 20°C / 23°C 92% 5.81 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 20°C / 23°C 75% 5.99 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.61 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.73 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.47 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.76 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.58 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.94 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.37 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.45 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 4.01 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 4.6 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.73 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.55 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.81 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 5.07 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.42 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 23°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.66 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 25°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.94 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 23°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 5.81 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 23°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.99 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Chư Păh Huyện Chư Prông Huyện Chư Pưh Huyện Chư Sê Huyện Đăk Đoa Huyện Đăk Pơ Huyện Đức Cơ Huyện Ia Grai Huyện Ia Pa Huyện KBang Huyện Kông Chro Huyện Krông Pa Huyện Mang Yang Huyện Phú Thiện Pleiku Thị xã An Khê Thị xã Ayun Pa

Thời tiết Đắk Lắk

Dự báo thời tiết Ðắc Lắk hôm nay

Cập nhật lúc 20:55 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 30/09 Mưa nhẹ 20°C 96% 16.416 km/giờ
03:00 - 30/09 Mưa nhẹ 22°C 94% 13.86 km/giờ
06:00 - 30/09 Mưa nhẹ 22°C 96% 13.5 km/giờ
09:00 - 30/09 Mưa nhẹ 22°C 97% 10.44 km/giờ
12:00 - 30/09 Mưa nhẹ 20°C 99% 4.932 km/giờ
15:00 - 30/09 Mưa nhẹ 20°C 99% 4.572 km/giờ
18:00 - 30/09 Mưa nhẹ 20°C 99% 5.616 km/giờ
21:00 - 30/09 Mưa nhẹ 20°C 99% 3.744 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 00:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 16.416 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 03:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 13.86 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 06:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 13.5 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 09:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 10.44 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 12:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 4.932 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 15:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 4.572 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 18:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 5.616 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 21:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 3.744 km/giờ

Dự báo thời tiết Đắk Lắk ngày mai

Cập nhật lúc 20:55 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 01/10 Mưa nhẹ 21°C / 22°C 99% 0.44 km/giờ
04:00 - 01/10 Mưa nhẹ 21°C / 22°C 99% 0.64 km/giờ
07:00 - 01/10 Nhiều mây 21°C / 22°C 98% 0.58 km/giờ
10:00 - 01/10 Nhiều mây 24°C / 25°C 84% 1.43 km/giờ
13:00 - 01/10 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 80% 1.75 km/giờ
16:00 - 01/10 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 94% 0.66 km/giờ
19:00 - 01/10 Mưa nhẹ 21°C / 22°C 98% 0.25 km/giờ
22:00 - 01/10 Mưa nhẹ 21°C / 22°C 99% 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 01:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.44 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 04:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.64 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 07:00 ngày 01/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.58 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 10:00 ngày 01/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 13:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 16:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.66 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 19:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.25 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 22:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.66 km/giờ

Dự báo thời tiết Đắk Lắk 30 ngày tới

Cập nhật lúc 20:55 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa vừa 21°C / 25°C 90% 1.69 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 93% 1.36 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 93% 2.33 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 91% 2.05 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 87% 2.48 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 74% 2.93 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 20°C / 26°C 79% 1.61 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 69% 1.38 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 88% 1.15 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 79% 2.25 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 86% 1.7 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 57% 2.06 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 65% 2.34 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 64% 2 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 20°C / 27°C 72% 1.9 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 64% 1.51 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 67% 1.73 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 89% 1.98 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 20°C / 23°C 91% 2.58 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 19°C / 23°C 83% 2.46 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 19°C / 27°C 61% 2.31 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 20°C / 25°C 76% 1.83 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 18°C / 28°C 57% 2.3 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 18°C / 28°C 55% 2.15 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 18°C / 27°C 60% 2.29 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Nhiều mây 17°C / 26°C 60% 2.59 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa nhẹ 17°C / 28°C 55% 1.08 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mưa nhẹ 20°C / 25°C 73% 1.62 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 20°C / 27°C 70% 2.49 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 18°C / 21°C 86% 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Hôm nay , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 26°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.15 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 23°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 23°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 27°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 28°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 28°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 27°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 26°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 28°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.08 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 21°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.35 km/giờ

Dự báo thời tiết Buôn Ma Thuột Huyện Buôn Đôn Huyện Cư Kuin Huyện Cư M'gar Huyện Ea H'leo Huyện Ea Kar Huyện Ea Súp Huyện Krông A Na Huyện Krông Bông Huyện Krông Búk Huyện Krông Năng Huyện Krông Pắc Huyện Lắk Huyện M'Đrắk Thị xã Buôn Hồ

Thời tiết Đắk Nông

Dự báo thời tiết Ðắc Lắk hôm nay

Cập nhật lúc 20:55 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 30/09 Mưa nhẹ 20°C 96% 16.416 km/giờ
03:00 - 30/09 Mưa nhẹ 22°C 94% 13.86 km/giờ
06:00 - 30/09 Mưa nhẹ 22°C 96% 13.5 km/giờ
09:00 - 30/09 Mưa nhẹ 22°C 97% 10.44 km/giờ
12:00 - 30/09 Mưa nhẹ 20°C 99% 4.932 km/giờ
15:00 - 30/09 Mưa nhẹ 20°C 99% 4.572 km/giờ
18:00 - 30/09 Mưa nhẹ 20°C 99% 5.616 km/giờ
21:00 - 30/09 Mưa nhẹ 20°C 99% 3.744 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 00:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 16.416 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 03:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 13.86 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 06:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 13.5 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 09:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 10.44 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 12:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 4.932 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 15:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 4.572 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 18:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 5.616 km/giờ
 • Thời tiết Ðắc Lắk vào lúc 21:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 3.744 km/giờ

Dự báo thời tiết Đắk Nông ngày mai

Cập nhật lúc 19:53 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 01/10 Mưa nhẹ 21°C / 22°C 99% 0.44 km/giờ
04:00 - 01/10 Mưa nhẹ 21°C / 22°C 99% 0.64 km/giờ
07:00 - 01/10 Nhiều mây 21°C / 22°C 98% 0.58 km/giờ
10:00 - 01/10 Nhiều mây 24°C / 25°C 84% 1.43 km/giờ
13:00 - 01/10 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 80% 1.75 km/giờ
16:00 - 01/10 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 94% 0.66 km/giờ
19:00 - 01/10 Mưa nhẹ 21°C / 22°C 98% 0.25 km/giờ
22:00 - 01/10 Mưa nhẹ 21°C / 22°C 99% 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 01:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.44 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 04:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.64 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 07:00 ngày 01/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.58 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 10:00 ngày 01/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 13:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 16:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.66 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 19:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.25 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 22:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.66 km/giờ

Dự báo thời tiết Đắk Nông 30 ngày tới

Cập nhật lúc 19:53 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa vừa 21°C / 25°C 90% 1.69 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 93% 1.36 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 93% 2.33 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 91% 2.05 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 87% 2.48 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 74% 2.93 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 20°C / 26°C 79% 1.61 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 69% 1.38 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 88% 1.15 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 79% 2.25 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 86% 1.7 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 57% 2.06 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 65% 2.34 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 64% 2 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 20°C / 27°C 72% 1.9 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 64% 1.51 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 67% 1.73 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 89% 1.98 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 20°C / 23°C 91% 2.58 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 19°C / 23°C 83% 2.46 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 19°C / 27°C 61% 2.31 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 20°C / 25°C 76% 1.83 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 18°C / 28°C 57% 2.3 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 18°C / 28°C 55% 2.15 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 18°C / 27°C 60% 2.29 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Nhiều mây 17°C / 26°C 60% 2.59 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa nhẹ 17°C / 28°C 55% 1.08 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mưa nhẹ 20°C / 25°C 73% 1.62 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 20°C / 27°C 70% 2.49 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 18°C / 21°C 86% 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Hôm nay , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 26°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.15 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 23°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 23°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 27°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 28°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 28°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 27°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 26°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 28°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.08 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 21°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.35 km/giờ

Dự báo thời tiết Gia Nghĩa Huyện Cư Jút Huyện Đăk Glong Huyện Đắk Mil Huyện Đắk R'Lấp Huyện Đắk Song Huyện Krông Nô Huyện Tuy Đức

Thời tiết Lâm Đồng

Dự báo thời tiết Lâm Ðồng hôm nay

Cập nhật lúc 19:53 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 30/09 Trời âm u 21°C 85% 9.108 km/giờ
03:00 - 30/09 Trời âm u 22°C 81% 7.632 km/giờ
06:00 - 30/09 Mưa nhẹ 24°C 75% 10.44 km/giờ
09:00 - 30/09 Mưa nhẹ 22°C 92% 3.204 km/giờ
12:00 - 30/09 Mưa nhẹ 20°C 98% 1.116 km/giờ
15:00 - 30/09 Mưa nhẹ 20°C 98% 3.42 km/giờ
18:00 - 30/09 Trời âm u 19°C 98% 3.744 km/giờ
21:00 - 30/09 Mưa nhẹ 19°C 98% 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 00:00 ngày 30/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 9.108 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 03:00 ngày 30/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 7.632 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 06:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 10.44 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 09:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 3.204 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 12:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 1.116 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 15:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 20°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 18:00 ngày 30/09, dự báo trời âm u, nhiệt độ 19°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 3.744 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Ðồng vào lúc 21:00 ngày 30/09, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 19°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 1.98 km/giờ

Dự báo thời tiết Lâm Đồng ngày mai

Cập nhật lúc 21:56 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 01/10 Mưa nhẹ 20°C / 21°C 98% 1.29 km/giờ
04:00 - 01/10 Mưa nhẹ 20°C / 20°C 98% 1.45 km/giờ
07:00 - 01/10 Nhiều mây 21°C / 22°C 94% 1 km/giờ
10:00 - 01/10 Nhiều mây 27°C / 29°C 60% 1.16 km/giờ
13:00 - 01/10 Mưa nhẹ 24°C / 24°C 90% 1.12 km/giờ
16:00 - 01/10 Mưa vừa 21°C / 21°C 98% 0.49 km/giờ
19:00 - 01/10 Mưa vừa 20°C / 21°C 98% 0.74 km/giờ
22:00 - 01/10 Mưa vừa 20°C / 20°C 99% 1.04 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 01:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.29 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 04:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 20°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 07:00 ngày 01/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 10:00 ngày 01/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.16 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 13:00 ngày 01/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.12 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 16:00 ngày 01/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 21°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.49 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 19:00 ngày 01/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.74 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 22:00 ngày 01/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 20°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.04 km/giờ

Dự báo thời tiết Lâm Đồng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 21:56 - 30/09/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa vừa 21°C / 22°C 93% 3.65 km/giờ
Thứ 7 - 01/10 Mưa vừa 21°C / 22°C 93% 2.43 km/giờ
Chủ Nhật - 02/10 Mưa vừa 21°C / 21°C 94% 2.69 km/giờ
Thứ 2 - 03/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 89% 3.02 km/giờ
Thứ 3 - 04/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 92% 3.17 km/giờ
Thứ 4 - 05/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 80% 4.23 km/giờ
Thứ 5 - 06/10 Mưa nhẹ 20°C / 23°C 87% 2.89 km/giờ
Thứ 6 - 07/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 70% 2.48 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 87% 2.2 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 86% 2.75 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 83% 2.97 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 68% 3.32 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 73% 3.56 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 72% 3.19 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 20°C / 24°C 83% 2.29 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 20°C / 24°C 82% 2.07 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 20°C / 24°C 75% 1.51 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 20°C / 24°C 80% 2.82 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 20°C / 23°C 83% 3.61 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 20°C / 22°C 85% 4.02 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 20°C / 26°C 63% 3.64 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 19°C / 21°C 88% 1.84 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 18°C / 23°C 75% 2.38 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 18°C / 25°C 65% 1.75 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 19°C / 24°C 69% 2.53 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 18°C / 24°C 62% 3.33 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa nhẹ 18°C / 24°C 62% 2.18 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mưa nhẹ 20°C / 24°C 70% 1.99 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 20°C / 25°C 64% 2.57 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 19°C / 20°C 93% 4.31 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Hôm nay , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 3.65 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 7 ngày 01/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Chủ Nhật ngày 02/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 21°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 2 ngày 03/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 3 ngày 04/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.17 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 4 ngày 05/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.23 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 5 ngày 06/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 23°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 6 ngày 07/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.32 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.56 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.19 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 23°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.61 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 22°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.02 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 26°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.64 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 21°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 23°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 25°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 24°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 24°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 24°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 20°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 4.31 km/giờ

Dự báo thời tiết Bảo Lộc Đà Lạt Huyện Bảo Lâm Huyện Cát Tiên Huyện Đạ Huoai Huyện Đạ Tẻh Huyện Đam Rông Huyện Di Linh Huyện Đơn Dương Huyện Đức Trọng Huyện Lạc Dương Huyện Lâm Hà

Video clip

Video

Dự báo thời tiết ngày mai 30/09/2022 | miền bắc, miền trung mưa to đến rất to | vtc16

Video

Dự báo thời tiết tối ngày 30/09: miền bắc mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to | antv

Video

Thời tiết trưa, chiều 29/09/2022: miền trung mưa lớn, nhiều nơi ngập lụt| vtc14

Video

Thời tiết 3 ngày tới (29/09 đến 01/10): bắc trung bộ mưa dông diện rộng trong những ngày tới | vtc14

Video

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: cả nước mưa lớn do hoàn lưu bão noru | skđs

Video

Miền trung nguy cơ lũ lụt, sạt lở vì mưa cực lớn sau bão noru

Video

Dự báo thời tiết mới nhất sáng 30/9: thời tiết chiều nay miền bắc và bắc trung bộ tiếp tục mưa lớn

Video

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 29/9 | cập nhật bão noru | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Video

Dự báo thời tiết ngày mai 29/09/2022 | bão số 4 suy yếu, mưa rộng ra bắc bộ | vtc16

Video

🔴trực tiếp 🌀cập nhật bão noru, bão số 4 | cập nhật mới nhất đường đi cơn bão số 4

Video

🔴 trực tiếp diễn biến siêu bão noru - noru áp sát miền trung

Video

Bão noru đổ bộ miền trung từ đêm 27/9, biển động dữ dội, cảnh báo lũ lụt diện rộng | skđs

Video

Dự báo thời tiết ngày 28/9: bão số 4 giật cấp 13 đổ bộ, miền trung mưa xối xả | antv

Video

Dự báo thời tiết ngày 29/9: trung bộ giảm mưa nhanh | vtc now

Video

Dự báo thời tiết ngày mai 28/09/2022 | tin mới nhất siêu bão noru, sắp càn quét miền trung | vtc16

Video

Trực tiếp: miền trung ngổn ngang sau bão noru

Video

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 28/9 | tin bão số 4 mới nhất | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và sáng mai ngày 28/09: tin bão khẩn cấp siêu bão noru | antv

Video

Dự báo thời tiết tối ngày 28/9: bão số 4 suy yếu thành áp thấp, bắc bộ mưa dông diện rộng | antv

Video

Người dân miền trung: "chưa bao giờ thấy mưa lớn thế này và lụt lớn thế kia"| skđs

Video

Dự báo thời tiết 27-9: bão số 4 di chuyển nhanh vào đất liền các tỉnh miền trung

Video

Tin bão số 4 noru mới nhất đổ bộ vào quảng nam -đà nẵng giật cấp 13 mưa bao trùm miền trung

Video

Chiều 27/9 siêu bão nuro bắt đầu đổ bộ, mưa đặc biệt lớn, gió vùng tâm bão giật cấp 14-15 | skđs

Video

Dự báo thời tiết 28-9: cảnh báo mưa to, gió mạnh, sóng cao sau khi bão noru ập vào miền trung

Video

Siêu bão noru giật cấp 16 quần thảo tại hoàng sa, tiếp tục mạnh lên, miền trung bắt đầu mưa lớn|skđs

Video

Dự báo thời tiết ngày 28/9: bão số 4 giật cấp 13 đổ bộ, miền trung mưa xối xả | vtc now

Video

Dự báo thời tiết ngày mai 27/9: siêu bão noru ảnh hưởng tới đất liền, gây mưa to ở miền trung | antv

Video

Dự báo thời tiết 26-9: dự báo đường đi của bão số 4; miền trung có nơi mưa trên 400mm/đợt

Video

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 27/09: thông tin cập nhật về siêu bão noru | antv

Video

Dự báo thời tiết tối ngày 27/09: cập nhật khẩn cấp về bão số 4 | antv

Video

Toàn cảnh miền trung tan hoang sau bão số 4 noru | diễn biến mới nhất siêu bão noru | tv24h

Video

Siêu bão noru đổ bộ miền trung: tâm đi vào quảng nam, càn quét 4 giờ đất liền quảng ngãi-huế | skđs

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và sáng mai ngày 26/09: miền bắc mưa giảm, nhiệt độ gia tăng | antv

Video

Dự báo thời tiết ngày 26/09: trung bộ mưa lớn do ảnh hưởng của bão noru | antv

Video

Thời tiết 3 ngày tới (20/12 đến 22/12): miền trung vẫn có mưa do tác động của không khí lạnh | vtc14

Video

Dự báo thời tiết tối nay 26/9: ảnh hưởng của bão số 4, các tỉnh miền trung có mưa dông | antv

Video

Dự báo thời tiết ngày mai 26/09/2022 | tin mới nhất siêu bão noru, đổ bộ đất liền khi nào? | vtc16

Video

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 27/9 | tin siêu bão noru | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Video

Diễn biến bão số 4 (noru) lúc 17h ngày 27/9: nhiều tỉnh miền trung mưa rất to | vtv24

Video

Dự báo thời tiết mới nhất trưa 26/9 thời tiết chiều nay miền bắc mưa nắng đan xen,miền trung mưa lớn

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 28/9 siêu bão số 4 noru gần quảng ngãi; tâm cách đất liền 180km

Video

Dự báo thời tiết ngày 25/09: miền bắc có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to và dông | antv

Video

Dự báo thời tiết ngày 24/9: miền bắc có mưa dông, gió giật mạnh | antv

Video

Bản tin dự báo thời tiết trưa ngày 27/09/2022 - cập nhật bão số 4

Video

Bản tin sáng ngày 27-9-2022 | tin tức thời sự mới nhất hôm nay

Video

Tin bão số 4: bão sẽ hình thành trong vài ngày tới, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến miền trung | skđs

Video

Bão noru di chuyển cực nhanh ở biển đông, hướng về miền trung với sức gió giật cấp 13 | skđs

Video

Dự báo thời tiết 24/09/2022: mưa lớn dội xuống miền trung, có nơi trên 400mm | vtc16

Video

🔴[trực tiếp] thời sự 12h hôm nay 26.9.2022 | tin quốc tế mới nhất | tin tức thời sự mới nhất hôm nay

Video

Thời tiết tối và đêm 27/09/2022:bão số 4 sắp đổ bộ miền trung| vtc14

--- Bài mới hơn ---

 • Thời Tiết Đắk Nông Tuy Đức
 • Thời Tiết Kiên Giang Hôm Nay
 • Dự Báo Thời Tiết Đài Truyền Hình Kiên Giang
 • Thời Tiết Kiên Giang Trong 3 Ngày Tới
 • Tình Yêu 12 Chòm Sao
 • --- Bài cũ hơn ---

 • Thời Tiết Lào Cai Hôm Nay Có Mưa Không
 • Thời Tiết Lào Cai Trong 3
 • Thời Tiết Sapa Lào Cai 10 Ngày Tới
 • Giá Xăng Ở Thái Lan
 • Gia Ca Thi Truong Lua Gao Ngay Hom Nay
 • --- Cùng chuyên mục ---

 • Thời Tiết Kiên Giang Trong 3 Ngày Tới
 • Thời Tiết Giang Thành Kiên Giang
 • Thời Tiết Kiên Giang Hôm Nay Có Mưa Không
 • Thời Tiết Huyện Giồng Riềng Kiên Giang
 • Thời Tiết Kiên Giang
 • Thời Tiết Hòn Đất Kiên Giang Hôm Nay
 • Xem Dự Báo Thời Tiết Ngày Mai Ở Kiên Giang
 • Dự Báo Thời Tiết Đảo Nam Du Kiên Giang
 • Thời Tiết Tỉnh Kiên Giang Ngày Mai
 • Thời Tiết Biển Kiên Giang Hôm Nay
 • Bạn đang xem bài viết Dự Báo Thời Tiết Đắk R’Lấp trên website Getset.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

  🌟 Home
  🌟 Top